Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info. mai, 2017 | Cosmin Marinescu

Archive lunare: mai 2017

Provocări economice în ecuația convergenței

Share

Criza economică ne-a arătat că politicile pro-ciclice, de care și România s-a lăsat din păcate sedusă, fac mai dureroasă redresarea. De aceea este important să discutăm deschis, dacă și pentru ce merită să facem deficite mari tocmai atunci când ne merge bine din punct de vedere economic, în loc să păstrăm spațiu fiscal pentru „vremuri grele”, când expansiunea economică se va epuiza.

Lecția 1 – Indicatorii macroeconomici: Produsul Intern Brut (PIB)

Share

– calculul indicatorilor economici agregați: PGB, PNB și PNN, PIB și PIN, VN

– indicatori nominali și reali: deflatorul PIB și indicele prețurilor de consum (IPC)

Lecția 2 – Modelul lui Keynes: venit, consum, economii, investiții

Share

– importanța cererii agregate în macroeconomie: venit, consum și investiții

– limitele modelului economic keynesist: efectul de evicțiune și paradoxul economisirii

Lecția 3 – Ocuparea și șomajul: evaluări cantitative

Share

– ocuparea forței de muncă: cererea și oferta de muncă la nivel individual și agregat

– semnficația șomajului și determinări cantitative aferentei pieței muncii

Decalaje regionale în context european: se apropie România de euro?

Share

Tot mai multe argumente sunt introduse, fie congruent, fie interșanjabil, în balanța criterială a adoptării monedei comune. Uneori, pozițiile preconcepute răzbat din multitudinea și circumferința contra-argumentelor invocate. Criteriile de convergență nominală au fost suplimentate continuu, uneori tocmai în vâltoarea dezbaterii științifice, deși proiectul euro

error: