Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info. Aplicații online-4 - Cosmin Marinescu | Cosmin Marinescu

Aplicații online-4

Share

Aplicații propuse spre rezolvare: 

Tema 5 – Instituții și guvernământ politic

1Consideraţi că există vreo contradicţie între argumentul statului protectiv şi productiv, pe de o parte, şi statul redistributiv, pe de altă parte? În ce ar consta aceasta?

2Care sunt cele mai importante căi prin care economiştii consideră că guvernele pot promova bunăstarea economică generală?

3. Foarte mulţi oameni nu ştiu să numească parlamentarul care, nominal, îi reprezintă. Această situaţie are drept cauză faptul că: a) oamenii se comportă iraţional uneori; b) acei oameni nu au acces liber la informaţie; c) acei oameni consideră că informarea lor politică este prea costisitoare. Alegeţi şi argumentaţi varianta pe care o consideraţi corectă.

4. Analizează următorul studiu de caz şi formulează concluziile desprinse: 

Unul dintre cele mai elocvente exemple cu privire la eficacitatea politicilor redistributive este „războiul împotriva sărăciei”, declanşat, la mijlocul anilor `60, de preşedintele Lyndon Johnson. Între 1954 şi 1966, nivelul per capita al ajutoarelor sociale aproximativ s-a dublat, în condiţiile unei creşteri anuale de aproape 6 procente; în următorii doispre-zece ani, creşterea a fost de patru ori, adică aproape 12% anual. Creşterea extraordinară a ajutoarelor sociale a dezvoltat o „industrie naţională” a bunăstării care, în 1978, se compunea din 5 milioane de angajaţi ai statului sau particulari care distribuiau bani şi servicii publice la 50 de milioane de beneficiari. La sfârşitul anilor `60, la scurt timp după extinderea transferurilor, rata sărăciei în rândul tinerilor a început să crească pentru ca, la 25 de ani de la declanşarea războiului asupra sărăciei, în 1990, aceasta să fie puţin mai mare decât în 1965.

5. Identifică valoarea de adevăr (Adevărat/Fals) pentru propozițiile 3, 6, 10 de la aplicațiile Temei 5 a cursului de Economie Instituțională (pagina 132).

(3) În teoria alegerii publice, instituţia constituţiei reflectă o înţelegere între câţiva oameni cu privire la constituirea unui guvern.

(6) Problema pasagerului clandestin apare atunci când cineva este prins în tren fără bilet.

(10) În finanţarea proiectelor publice, decidenţii politici utilizează citeriul calculului economic.

Rezolvă aplicațiile de mai sus și postează rezolvările, cu explicațiile aferente, în rubrica de comentarii de mai jos, indicând numele și prenumele, seria și grupa. Răspunsurile vor fi luate în considerare pentru punctajul de seminar.

Termenjoi, 30 aprilie, ora 21, moment după care comentariile nu vor mai fi acceptate.

Comentariile postate în termenul indicat vor fi ulterior publicate și vor primi raspuns, cu rezolvările necesare, din partea titularului didactic.

Mult succes!

Rezolvări aplicații online-4:

1Consideraţi că există vreo contradicţie între argumentul statului protectiv şi productiv, pe de o parte, şi statul redistributiv, pe de altă parte? În ce ar consta aceasta?

Răspuns: Rolul redistributiv al statului se află în contradicție cu funcția protectivă și productivă prin faptul că redistribuirea veniturilor și a avuției în societate aduce atingere funcției esențiale de protejare a libertății și a proprietății (statul protectiv). A aplica politici de redistribuire a avuției în societate, de exemplu prin impozitarea progresivă a veniturilor, caz în care veniturile unora susțin bunăstarea altora, înseamnă că statul nu protejează în egală măsură proprietatea tuturor.

Contradicția constă în faptul că orice acțiune a statului are anumite efecte redistributive, mai mici sau mai mari. De exemplu, statul productiv asigură bunuri publice pentru toți cetățenii, însă nu toți aceștia participă în mod egal la finanțarea producerii bunurilor publice, care se face prin impozitare, nu prin plata unei sume forfetare. Așadar, cetățenii participă la finanțarea bunurilor publice proporțional cu veniturile lor, în beneficiile utilizării bunurilor publice sunt comune pentru toți (toți locuitorii unui oraș beneficiază de același serviciu de iluminat public, nu au unii mai multă și alții mai puțină lumina, deși contribuțiile la finanțarea bunurilor publice sunt diferite). De aici si efectele redistributive.

Bunurile publice sunt produse în urma impozitării agenților economici, echivalând cu o distribuire neproporțională a costurilor și beneficiilor (de unde dimensiunea redistributivă a statului productiv).

2Care sunt cele mai importante căi prin care economiştii consideră că guvernele pot promova bunăstarea economică generală?

Răspuns: Economiștii consideră că guvernele pot promova cooperarea socială și, deci, bunăstarea economică prin următoarele trei căi principale:

1) funcția protectivă a statului – protejarea drepturilor legitime de proprietate, protejarea vieții și a libertății membrilor societății. Această funcție se referă la menținea ordinii sociale și a domniei legii, deci la aplicarea legii împotriva furtului, fraudei și a folosirii nelegitime a violenței.

2) funcția productivă a statului – producerea anumitor bunuri ale căror caracteristici speciale le fac greu de furnizat prin intermediul sistemului pieței. Această funcție constă în asigurarea furnizării bunurilor publice.

3) funcția redistributivă a statului – redistribuirea veniturilor și avuției în societate, adică redistribuirea drepturilor de proprietate privată.

Funcțiile (protectivă, productivă și redistributivă) asociate guvernului reflectă concepția conform căreia anumite bunuri și servicii, precum iluminatul public, ordinea, apărarea națională, legea nu pot fi produse prin mecanismele pieței, iar producerea lor reclamă existența statului.

3. Foarte mulţi oameni nu ştiu să numească parlamentarul care, nominal, îi reprezintă. Această situaţie are drept cauză faptul că: a) oamenii se comportă iraţional uneori; b) acei oameni nu au acces liber la informaţie; c) acei oameni consideră că informarea lor politică este prea costisitoare. Alegeţi şi argumentaţi varianta pe care o consideraţi corectă.

Răspunsc). Votantul ignorant rațional manifestă o disponibilitate redusă de a investi timp și resurse materiale în vederea cunoașterii ofertelor politice. Dobândirea informației necesită, în general, un anumit consum de resurse, cel puțin de timp.  Adeseori, alegătorii consideră că politicianul dorit poate câștiga și fără votul lor ori, la fel de bine, poate pierde în ciuda votului lor. Așadar, votantul ignorant nu consideră că votul său poate schimba substanțial decizia politică, motiv pentru care nu este dispus să investească timp și resurse materiale pentru a se informa.

Acest raționament explică, într-o măsură covârșitoare, absenteismul la vot chiar și în cele mai dezvoltate democrații ale lumii. Asedeori, prin absența de la vot, “alegătorul ignorant” permite unei minorități electorale să își aleagă politicienii favoriți, ale căror decizii se pot dovedi dezavantajoase în raport cu situația și interesele “alegătorului ignorant”.

4. Analizează următorul studiu de caz şi formulează concluziile desprinse: 

Unul dintre cele mai elocvente exemple cu privire la eficacitatea politicilor redistributive este „războiul împotriva sărăciei”, declanşat, la mijlocul anilor `60, de preşedintele Lyndon Johnson. Între 1954 şi 1966, nivelul per capita al ajutoarelor sociale aproximativ s-a dublat, în condiţiile unei creşteri anuale de aproape 6 procente; în următorii doispre-zece ani, creşterea a fost de patru ori, adică aproape 12% anual. Creşterea extraordinară a ajutoarelor sociale a dezvoltat o „industrie naţională” a bunăstării care, în 1978, se compunea din 5 milioane de angajaţi ai statului sau particulari care distribuiau bani şi servicii publice la 50 de milioane de beneficiari. La sfârşitul anilor `60, la scurt timp după extinderea transferurilor, rata sărăciei în rândul tine-rilor a început să crească pentru ca, la 25 de ani de la declanşarea războiului asupra sărăciei, în 1990, aceasta să fie puţin mai mare decât în 1965.

Răspuns: Textul face referire la argumentul statului redistributiv. Redistribuirea proprietății în societate este caracteristica definitorie a acțiunii statale în societate. Gradul în care se manifestă redistribuirea veniturilor ajunge să influențeze, de fapt, tocmai procesul de formare a veniturilor și de acumulare a avuției.

Funcția redistributivă a statului reflectă opinia conform căreia rezultatele pieței sunt injuste, iar intervențiile politice sunt necesare pentru corectarea acestora. Însă, în condițiile unei piețe deschise, libere, inegalitatea rezultatelor este doar o consecință firească a diferențele între înzestrările naturale ale oamenilor, precum și între scopurile pe care aceștia le au.

Deși obiectivul este de a reduce rata sărăciei, ca urmare a practicilor redistributive ale statului, pe termen lung apar două tipuri de consecințe:

a) În plan economic sunt afectate negativ stimulentele pentru muncă, pentru inițiativă și activitate antreprenorială, sunt diminuate investițiilor (cu impact negativ asupra activității economice în ansamblu);

b) În plan social, au loc modificări ale comportamentului uman. Asistența socială este cea care creează mentalitatea de asistat și favorizează valorile egalitariste. De exemplu, în condițiile unor ajutoare sociale semnificative, stimulentele de a munci sunt reduse (o diferența relativ redusă între salariul minim și cuantumul ajutoarelor sociale poate stimula angajații cu o calificare redusă să renunțe la muncă).

Studiul de caz pune în evidență faptul că asistența socială afectează negativ stimulentele pentru muncă și tot mai mulți tineri au decis, în acea perioadă în Statele Unite, să renunțe mai degrabă la a-și căuta un loc de muncă și să devină beneficiarii schemelor generoase de protecție socială oferite de administrația americană. Astfel se explică faptul că asistența socială generoasă, în loc să reducă sărăcia, a crescut tot mai mult numărul celor dependenți de ajutorul social oferit de stat.

5. Identifică valoarea de adevăr (Adevărat/Fals) pentru propozițiile 3, 6, 10 de la aplicațiile Temei 5 a cursului de Economie Instituțională (pagina 132).

(3) În teoria alegerii publice, instituţia constituţiei reflectă o înţelegere între câţiva oameni cu privire la constituirea unui guvern.

Fals – În concepția lui James Buchanan, autorul Public Choice Theory, constituția reflectă o înțelegere voluntară pentru care toți cetățenii își dau acordul. O constituție trebuie să se poată adapta la decizii economice pragmatice și să echilibreze interesele statului și ale societății cu cele ale indivizilor și drepturile lor constituționale la libertatea personală și la fericirea individuală.

Buchanan respinge orice concepție conform căreia statul este mai înțelept decât indivizii care îl formează. Astfel, statul este o organizație umană în cadrul căreia deciziile sunt adoptate de oameni politici, de funcționari, de experți, care nu sunt nici mai buni, nici mai răi decât ceilalți. Și ei sunt sensibili la interesele lor personale (materiale, profesionale, etice) și pot înșela așteptările agenților (contribuabililor).

(6) Problema pasagerului clandestin apare atunci când cineva este prins în tren fără bilet.

Fals – Problema pasagerului clandestin se referă la tendința unora de a beneficia de anumite bunuri publice fără a plăti. În exemplul de față, călătoria cu trenul nu este un bun public, chiar dacă trenul aparține unei companii de stat, deoarece serviciul de transport nu se caracterizează prin non-exclusivitate si prin non-rivalitate.

Bunurile publice sunt acele resurse care se caracterizează simultan prin nonexclusivitate (când este imposibilă restrângerea consumului doar la cei care plătesc) și nonrivalitate în consum (furnizarea acestora unui individ le face în același timp disponibile și celorlalți, neexistând o competiție între beneficiari). Vezi exemplul iluminatului public, cand oricine trece pe un bulevard beneficiază de iluminatul public, fie ca a platit, fie că nu a plătit impozitele aferente.

În situația în care toți membrii comunității ar adopta un comportament de tipul pasager-clandestin, producerea și furnizarea bunului public nu ar mai fi posibilă. Ținând cont de caracteristicile bunurilor publice, economiștii consideră că nici un întreprinzător nu va fi stimulat să producă astfel de bunuri în condițiile în care nu poate sa îi excludă de la consumul bunului respectiv pe cei care nu plătesc.

Vezi celebrul exemplu în literatura economică al farului de coastă (Ronald Coase).

(10) În finanţarea proiectelor publice, decidenţii politici utilizează citeriul calculului economic.

Fals – Managementul birocratic nu poate fi verificat prin calcul economic (sectorul public presupune doar costuri, nu și de venituri). Alocarea resurselor este decisă birocratic, nu pe criterii comerciale. Astfel, spunem că deciziile asupra bugetelor publice și asupra bunurilor publice sunt “decizii politice”, adoptate de politicieni, acestea nefiind decizii bazate pe criterii de tip cost-beneficiu, deci pe calcul economic.

Alocarea de resurse bugetare pentru proiectele publice nu întîmpină exigența obținerii de profit (monetar), deoarece proiectele publice nu sunt comercializate precum restul bunurilor private, ci sunt destinate satisfacerii “nevoilor colective” ale cetățenilor dintr-o țară.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

100 raspunsuri la: " Aplicații online-4 "

 1. Bobescu Ionuț Eusebiu ,grupa 1410 spune:

  5.F
  A
  A
  1.Există o contradicție intre statul protectiv si productiv:protejarea libertății si a proprietății este erodata de realocarea arbitrară a dreptrilor de proprietate intre grupuri de persoane prin acțiune politică iar instituționalizarea practicilor redistributive ale ststului bunăstării produce anumite consecințe.
  2. Asigurarea unei performante financiare si operaționale sustenabile.
  3.Oamenii se comportă irațional uneori deoarece nu și asumă urmările și consecințele actiunilor propii.
  4.In urma studiiului de caz se înțelege faptul că politicile redistributive ajută de eradicarea sărăciei însă creează doar o falsă stare de bunăstare în rândul tinerilor,astfel politica redistributiva este e formă de socalism.

 2. Gheorghe Mihnea Andrei spune:

  1. contradictia dintre argumentul statului protectiv si prouctiv consta in furnizarea de bunuri publice unui individ ceea ce inseamna ca pot beneficia si altii de aceste bunuri spre deosebire de drepturile de propietate ale unui individ. In acest caz , guvernul este nevoita sa se foloseasca de actiunea protectiva.
  Iar contradictia dintre statul protectiv si redistributiv este reprezentata de politica de redistrubuire ce desemneaza “socializarea” drepturilor de propietate privata, adica transferarea resurselor dinspre propietarii naturali , celor ce nu au apucat sa utilizeze resursele.
  3. Consider ca oamenii se comporta irational uneori deoarece ,desi au acces la informatia de care au nevoie legata de candidatii electorali pentru a-i analiza si de a-si creea o parere subiectiva despre candidat , de cele mai multe ori nu o fac si voteaza in majoritate.
  4.Concluzia este ca intre anii 1954 si 1966 nivelulpe per capita al ajutoarelor sociale s-a dublat , ajungand in urmatorii 12 ani , cresterea sa fie de 12 la suta pe an, fapt ce a dus la dezvolatarea unei “industrii nationale”, sustinuta de cei 5 milioane de angajati ai statului. la 25 deani de la extinderea transferurilor, rata saraciei in randul tinerilor a inceput sa fie putin mai mare fata de rata inregistrata in anul 1965.
  5.6= fals , pasagerul clandestin reprez. tentatia de a beneficia de anumite bunuri publice fara a plati. Un fenomen al statului productiv care ofera bunuri publice non-rivale in consum si non-exclusive. Restrangerea acestora doar la cei care platesc iind foarte dificila.
  10=Adevarat,
  3=fals, Constitutia reprez. institutia politica ce prescrie un anuit set de reguli si principii funamentale pentru desasurarea procesului politic.

 3. Bledea Sergiu-Andrei, grupa 1410, seria A spune:

  1. Redistribuirea proprietatii in societate este inevitabila in conditiile existentei statului. Finantarea prin impozitare a bunurilor publice echivaleaza cu distribuirea neproportionala a costurilor si beneficiilor.Statul redistributiv este in contradictie cu argumentul statului protectiv.
  2. Protejarea vietii si a libertatii membrilor societatii.
  Producerea anumitor bunuri ale caror caracteristici speciale le fac greu de furnizat prin intermediul pietei.
  Redistribuirea veniturilor si avutiei in societaate.
  3. C
  5. F
  A
  F

 4. Bițu Ștefania Andreea, grupa 1410, seria A spune:

  1. Statul protectiv asigură protectia cetatenilor prin apararea anti frauda etc.
  Statul progrestiv asigura un loc pentru toti cetatenii acestuia.
  Statul redistributiv este un fenomen de redistribuire al veniturilor in stat. Cele 3 tipuri se completeaza una pe cealaltă si creaza un stat care asirura toate nevoile cetățeanului.
  2.
  3. Oamenii se comporta irational aceștia avad incapacitatea de a se informa inainte in legătură unele chestii si ajungi sa vorbească in neștire de cauza.
  4.politicile redistributive se referă la acele politici care asigura o viață mai bună cetățeanului, cum este vorba si in textul de mai sus despre alegerile facute la acea perioadă împotriva sărăciei
  5. 3. F
  6. F
  10. A

 5. SÎRBU ANA-LARISA 1415 spune:

  1)
  Argumentul statului protectiv se referă la menținerea ordinii sociale și a domniei legii, deci la aplicarea legii împotriva furtului, fraudei și a folosirii nelegitime a violenței cu ajutorul instituțiilor.
  Argumentul statului productiv este acela că guvernul trebuie să facă lucrurile pe care oamenii nu le pot face deloc sau nu le pot face foarte bine atunci când acționează în mod individual și separat.
  Argumentul statului redistributiv susține că redistribuirea avuției este un fenomen specific oricărei societăți organizate de și prin intermediul statului. Astfel, politica de redistribuire desemnează socializarea drepturilor de proprietate privată, adică transferarea în diferite grade a resurselor dinspre prorpietarii naturali ai acestora către persoane care nici nu au utilizat resursele respective, nici nu le-au obținut prin schimb.
  Statul redistributiv este, de fapt, în contradicție cu argumentul statului protectiv, întrucât protejarea libertății și a proprietății este erodată de realocarea arbitrară a drepturilor de proprietate între grupuri de persoane, prin acțiune politică.

  2)
  O cale importantă prin care economiștii consideră că guvernele pot promova bunăstarea economică generală este adoptarea gândirii liberale de tip clasic, ce întrevede posibilitatea ca globalizarea, integrarea și liberalizarea sistemelor financiare și revoluția în domeniul tehnologiei informației să readucă statul modern la statutul guvernului de “paznic de noapte”.
  O altă cale importantă prin care guvernele pot promova bunăstarea economică generală este reprezentată de instituții, spre exemplu de constituție, aceasta luând naștere ca rezultat al necesității limitării puterii politice, adică protejarea libertății și a drepturilor de proprietate privată.
  De asemenea, ASIGURAREA BUNURILOR PUBLICE reprezintă o cale prin care guvernele pot promova bunăstarea economică generală.
  Ultima cale, dar nu cea din urmă, o reprezintă redistribuirea avuției.

  3)
  Consider că faptul că foarte mulți oameni nu știu numească să parlamentul care, nominal, îi reprezintă are drept cauză faptul că oamenii se comportă irațional uneori, prezentând un dezinteres nejustificat, ignoranță față de aspecte relevante pentru dânșii. În momentul de față, libera informație este accesibilă majorității și, din punctul meu de vedere, informarea politică nu este și nu poate fi prea costisitoare, nici măcar raportându-ne la costul de oportunitate, întrucât aceasta ne privește pe noi, în mod direct, ca oameni reprezentați de parlamentul respectiv.

  4)
  Războiul împotriva sărăciei, inițiat de președintele Lyndon Johnson a avut drept scop ideea de egalitate.
  Ajutoarele sociale s-au dublat, ca ulterior să crească de 4 ori, fapt ce a condus la o “industrie națională” a bunăstării. În anul 1978, aceasta se compunea din 5 milioane de angajați ai statului sau particulari care distribuiau bani sau servicii publice la 50 de milioane de beneficiari. Astfel, observăm că au avut loc modificări în structura socială în ceea ce privește tipurile de personalitate sau de caracter uman. Asistența socială este cea care creează mentalitatea de “asistat” și favorizează valorile culturale colectiviste și egalitariste.

  5)
  3 – Fals. Conceptul de “constituție” cuprinde întreg sistemul politic constituțional
  6 – Adevărat. Problema pasagerului clandestin apare atunci când cineva este prins în tren fără bilet, întrucât această problemă vizează oportunismul, mai exact atunci când cineva dorește să beneficieze de anumite produse sau servicii fără a plăti pentru ele.
  10 – F

 6. Banica Mihai Daniel spune:

  1. In esenta, statul protectiv respectiv cel productiv este redistributiv. Argumentul statului protectiv fiind in contradictie cu statul redistributiv-protejarea libertatii si a proprietatii este erodata de realocarea a drepturilor de proprietate intre grupuri de persoane, prin actiune politica.

  2. Economistii cred considera ca guvernul poate promova bunastarea economica prin urmatoarele 3 cai principale:
  – protejarea vietii si a libertatii membrilor societatii=argumentul statului protectiv

  -producerea anumitor bunuri, greu de furnizat prin intermediul sistemului de piata=argumentul statului productiv

  -redistribuirea veniturilor si avutiei in societate= argumentul statului redistributiv

  3. A) Oamenii se comporta irational uneori.

  Din punctul meu de vedere, o parte din oameni nu stiu sa numeasca parlamentarul deoarece acestia fac o alegere fara judecata, nu fac o alegere bazata pe experiente anterioare. Consider ca oamenii nu ar trebui sa faca alegeri subiective, ci sa se gandeasca de doua ori inainte la ce este mai bine pentru comunitate, pentru ca doar atunci vom putea avea parte de o bunastare politica pe termen lung.

  4. Prin acest `razboi`, Johnson reuseste sa ajute milioane de americani sa se ridice peste nivelul saraciei. Aceasta metoda redistributiva a presedintelui american aduce un nivel inalt de bunastare economica la nivel national, dar acest nivel incepe sa scada dupa sfarsitul anilor 60, dat fiind cresterea ratei saraciei in randul tinerilor.

  5.

  3- F

  6-F

  10-A

  Banica Mihai Daniel, Seria A, grupa 1410

 7. Tugui Stefanut-Iulian, grupa 1416,seria B spune:

  1.a) Protejarea vietii si a libertății membrilor societăți.
  b) Producerea unor bunuri ale caror caracteristici speciale le fac greu de furnizat pe piata.
  c) Redistribuirea veniturilor si avutiei in societate.
  2.Statul are datoria sa le produca pentru ca oamenii fara actiunea statatului nu are pune mare pret pe educatie, sanatate, protejare.
  3.As alege c) deoarece explica pe intelesul tuturor ca daca dai intr o parte, trebuie sa iei din alta.
  4. Consider ca exista o diferenta intre statul protectiv si cel redistributiv, deoarece statul protectiv propaga libertate, iar cel redistributiv egalitatea. Ele fiind automat in contradictie.
  5.Deoarece nu este o politica eficienta. Oamenii trebuiesc răsplătiți in functie de aportul pe care il aduc in societate. Nu se poate ca un chirurg sa câștige la fel cu un om care nu face nimic.
  6. Instituțiile legislative, executive, judecătorești.
  7.b
  8. Prin intermediul criteriului calculului economic.
  9. Consider ca oamenii se comporta irațional uneori deoarece nu se implica in alegeri, dar se plang constant de faptul ca lucrurile nu merg bine.
  10.in plan economic sunt afectate negativ stimulentele pentru munca, pentru inițiativa si activitate antreprenoriala, are loc scaderea ratei formării capitalului, destimulare procesului investitional.
  11. Mi se pare total adevărată aceasta evoluție, in momentul in care esti înstărit financiar poti pune presiune pe concurenta ta, o poti acapara, poti sa scazi preturile si sa ii scoti de pe piata, poti sa ii cumperi, poti sa investesti etc..
  12. In principiu da, dar cu ajutorul banilor in unele cazuri se pot cumpara voturile oamenilor usor influențabili.
  13.-sursele voluntare ale instituției
  -aranjament contractual cu valoare juridica.
  -mecanisme instituționale

  Adevarat sau fals
  1.F
  2.A
  3.F
  4.A
  5.A
  6.A
  7.F
  8.A
  9.F
  10.A
  11.F
  12.A
  13.A
  14.A
  15.F

 8. Constantin Ovidiu, 1411 A spune:

  1)Legea si ordinea sociala pot fi private drept bunuri publice, fapt ce creeaza o interfata intre statul productiv si cel protectiv. Statul redistributiv este in contradictie cu argumentul statului protectiv: protejarea libertatii si a proprietatii este erodata de realocarea drepturilor de proprietate intre grupuri de persoane, prin actiune politica, toti oamenii se vor bucura de bunurile publice.
  2) Cele 3 cai prin care economistii considera ca guvernele pot promova bunastarea economica generala sunt: protejarea vietii si a libertatii membrilor societatii ( argumentul statului protectiv), producerea anumitor bunuri ale caror caracteristici speciale le fac greu de furnizat prin intermediul pieteti (argumentul statului productiv) si redistribuirea veniturilor si avutiei in societate (argumentul statului redistributiv).
  3) a) oamenii se comporta irational uneori. Ignoranta rationala este reflectarea faptului ca “ logica actiunii collective” restrange posibilitatea ca initiative individuala sa poata schimba substantial decizia politica. In consecinta, votantul ignorant rational manifesta o disponibilitate redusa de a investi timp si resurse materiale in vederea cunoasterii ofertelor politice, deoarce considera ca politicianul droit castiga si fara votul sau ori, la fel de bine, poate pierde in ciuda votului sau.
  4)Deoarece statul a incercat sa combata saracia printr-o crestere foarte mare a ajutoarelor sociale , oamenii au realizat ca este mai usor sa primeasca ajutor social decat sa munceasca .In momentul in care s-a ajuns ca mult mai multi oameni sa fie ajutati sociali si mai putini cu loc de munca ,rata saraciei a inceput sa creasca ajungand intr-un final la aceeasi situatie ca la inceput.

  5.
  3.A
  “Conceptul de alegere publica desemneaza situatia in care interesele idivizilor dintr-o comunitate nu sunt urmarite in mod individual,ci prin mijloace collective, prin procese de natura politica.Acestea definesc aranjamentul institutional al guvernamantului politic, deci organizarea statala.”
  6.F
  “problema pasagerului clandestine:tentatia de a beneficia, fara a plat, de anumite bunuri publice cum ar fi securitatea, undele radio si TV etc., o data ce acestea sunt produse”
  10.F
  Redistribuirea avutiei este un fenomen specific oricarei societati organizarte de si prin intermediul statului.Polittica de redistribuire desemneaza “socializarea” drepturilor de proprietate private, adica transferarea in diferite grade a resurselor dinspre proprietarii naturali ai acestora catre personae care nici nu au utilizat resursele respective, nici nu le-au obtinut prin schimb.

 9. Cumpanasu Cosmin, seria A, grupa 1411 spune:

  1. Legea si ordinea sociala pot fi private drept bunuri publice, fapt ce creeaza o interfata intre statul productiv si cel protective. Statul redistributive este in contradictie cu argumentul statului protective: protejarea libertatii si a proprietatii este erodata de realocarea drepturilor de proprietate intre grupuri de persoane, prin actiune politica, toti oamenii se vor bucura de bunurile publice.
  2. Cele 3 cai prin care economistii considera ca guvernele pot promova bunastarea economica generala sunt: protejarea vietii si a libertatii membrilor societatii ( argumentul statului protectiv), producerea anumitor bunuri ale caror caracteristici speciale le fac greu de furnizat prin intermediul pieteti (argumentul statului productiv) si redistribuirea veniturilor si avutiei in societate (argumentul statului redistributiv).
  3. a) oamenii se comporta irational uneori. Ignoranta rationala este reflectarea faptului ca “ logica actiunii collective” restrange posibilitatea ca initiative individuala sa poata schimba substantial decizia politica. In consecinta, votantul ignorant rational manifesta o disponibilitate redusa de a investi timp si resurse materiale in vederea cunoasterii ofertelor politice, deoarce considera ca politicianul droit castiga si fara votul sau ori, la fel de bine, poate pierde in ciuda votului sau.
  4. Din cauza extinderii transferurilor au fost foarte multi oameni care distribuiau bani si servicii publice. Rata de saracie in randul tinerilor a crescut din cauza ca au aparut cardurile bancare care i-au lasat pe distribuitori fara locuri de munca.
  5. 3.A
  4.F “problema pasagerului clandestine: tentatia de a beneficia, fara a plati, de anumite bunuri publice cum ar fi securitatea, undele radio si TV etc., o data ce acestea sunt produse”
  10.F Redistribuirea avutiei este un fenomen specific oricarei societati organizate de si prin intermediul statului. Politica de redistribuire desemneaza “socializarea” drepturilor de proprietate private, adica transferarea in diferite grade a resurselor dinspre proprietarii naturaliai acestora catre persoane care nu au utilizat resursele respective, nici nu le au obtinut prin schimb.

 10. Constantin Andrei 1411A spune:

  1.Legea si ordinea sociala sunt bunuri publice, fapt ce creeaza interfata dintre statul productiv si cel protectiv. Statul redistributiv este in contradictie cu argumentul statului protectiv: protejarea libertatii si a proprietatii este erodata de realocarea drepturilor de proprietate intre grupuri de persoane.
  2.Cele 3 cai prin care economistii considera ca guvernele pot promova bunastarea economica generala sunt: protejarea vietii si a libertatii membrilor societatii, producerea anumitor bunuri ale caror caracteristici speciale le fac greu de furnizat prin intermeiul pietei si redistribuirea veniturilor si avutiei in societate.
  3.a.Ignoranta ratioanala este reflectarea facptului ca”logica actiunii colective” restrange posibilitatea ca initiativa individuala sa poata schimba substantial decizia politica. In conseciinta, votantul ignorant rational manifesta o disponibilitate redusa de a investi timp si resurse materiale, eoarece considera ca politicianul dorit castiga cu sau fara votul lui, sau pierde cu sau fara votul lui.
  4.Din cauza extinderii transferurilor au fost foarte multi oameni care distribuiau bani si servicii publice. Rata e saracie in randul tinerilor a crescut in cauza ca au aparut cardurile bancare care i-au lasat pe distribuitori fara locuri de munca.
  5. 3-A
  6-F
  “Conceptul de alegere publica desemneaza situatia in care interesele indivizilor dintr-o comunitate nu sunt urmarite in mod individual, ci prin mijloace colective, prin procese de natura politica.”
  10-F
  “Problema pasagerului clandestine: tentatia de a beneficia, fara a plati, de anumite bunuri publice cum ar fi securitatea, undele radio si TV, odata ce acestea sunt produse.”

 11. Gilca Alina-Gabriela spune:

  Gîlcă Alina-Gabriela
  Grupa:1412
  Seria:A

  1. Da, exista. Statul redistributiv este in contradictie cu argumentul statului protectiv: protejarea libertatii si a proprietatii este erodata de realocarea(arbitrara) a drepturilor de proprietate intre grupuri de persoanez prin actiune politica.

  2. Cele mai importante cai pentru promovarea bunastarii economice politice:
  -argumentul statul protectiv
  -argumentul statului productiv
  -argumentul statului redistributiv.

  3. Raspuns corect a)-oamenii se comporta irational uneori. Oamenii se comporta irational uneori mânați de gandul ca politicianul dorit poate castiga si fara votul tau, sau la fel de bine poate pierde in ciuda votului sau. Sunt ignoranti rational.

  4. Ideea pe care se mergea in sec XX pe redistribuirea avutiei, in care proprietatea si venitul realizat apartine de drept sociatatii si ar trebui sa fie cedate guvernului, ca mai apoi sa fie redistribuita cetatenilor, considet ca nu a fost deloc eficienta. Oamenii sunt mult mai motivati si stimulati sa produca, atunci cand venitul li se cuvine 100%. Asta a produs si “razboiul impotriva saraciei” declansat de presedintele Lyndon Johnson, deoarece nivelul ajutoarelor sociale era dublat, crescuse cu mult rata saraciei.

  5. 3)- Adevarat.
  6)- Adevarat. Pasagerul clandestin apare atunci cand cineva incearca sa profite de un bun, fara a plati, sau a depune vreun efort.
  10)- Adevarat.

 12. Radulescu Georgiana Daniela spune:

  1) Argumentul statului protectiv se refera la mentinerea ordinii sociale si a domniei legii, adica la aplicarea legii impotriva furtului, fraudei si la folosirea nelegitima a violentei.
  Argumentul statului productiv consta in asigurarea bunurilor publice, acele bunuri pe care oamenii nu le pot face deloc sau nu le pot face foarte bine pe cont propriu.
  Argumentul statului redistributiv se refera la transferarea in diferite grade a resurselor dinspre proprietarii naturali ai acestora catre persoane care nu au utilizat resursele respective, nici nu le-au obtinut prin schimb.
  Intre argumentul statului protectiv si productiv si argumentul statului redistributiv exista o contradictie. Protejarea libertatii si a proprietatii este erodata de realocarea drepturilor de proprietate intre grupuri de persoane, prin actiune politica.

  2)Cele mai importante cai prin care economistii considera ca pot promova bunastarea economica generala sunt: argumentul statului protectiv, argumentu statului productiv si argumentul statului redistributiv.

  3) Foarte multi oameni nu stiu sa numeasca parlamentarul care, nominal, ii reprezinta deoarece apoi oameni considera ca informarea lor politica este costisitoare. In aceasta ignoranta rationala, ei considera ca politicianul dorit poate castiga si fara votul lor sau la fel de bine sa piarda in ciuda votului lor.

  5) 3. Adevarat
  Conceptul de “constitutie” cuprinde intreg sistemul politic constitutional.
  6. Adevarat
  Problema pasagerului clandestin apare atunci cand alti oameni care nu platesc beneficiaza de anumite bunuri sau servicii pe care le-au platit altii. Bunurile publice sunt non-rivale in consum si non-exclusive.
  10. Fals

  Radulescu Georgiana Daniela, Seria B, Grupa 1415

 13. anghel daniel 1410 spune:

  1. Argumentul fiecaruia este ca al doilea este in esenta asemanator cu primul,si fiecare pozitie se considera pe sine cea corecta fiindca include si ideile celeilalte pozitii.
  2.Crearea de oportunitati si mentinerea imbalansurilor sub control.
  3.C) Oamenii au access la informatie in prezent, si chiar daca se comporta rational nu inseamna ca trebuie sa cunoasca automat informatia politica.Prin urmare oamenii ignora politica in mod intentionat.
  4.Razboiul impotriva saraciei a adus rezultate palpabile, ceea ce da putere argumentului statului redistributiv.
  5.1) Fals
  2) Fals. problema nu apare cand “este prins”
  3) Adevarat

 14. Plosceanu Maria-Alexandra Grupa 1415 B spune:

  Aplicatia 5.

  Propozitia 3 este Falsa. Sustin acest aspect deoarece in versiunea teoriei economice constitutionale a lui Buchanan si Tullock, constitutia reflecta o intelegere intre oameni privind constituirea unui guvern. In teoria alegerii publice, ‘piata politica’ echivaleaza cu socializarea pierderilor si privatizarea castigurilor.

  Propozitia 6 este Adevarata. Problema pasagerului clandestin apare atunci cand consumatorul are tentatia de a beneficia, fara a plati, de anumite bunuri publice precum securitatea, undele radio si TV etc. odata ce acestea sunt produse. In cazul de fata avem biletul de tren despre care stim ca este eliberat de CFR ( Caile Ferate Romane ) care este in proprietate statala, le fel cum este securitatea si/sau undele radio plus TV. De aceea, statul angajeaza personal pentru a verifica daca fiecare individ si-a cumparat biletul de tren, cat sa nu discrimineze , pe de o parte, pe ceilalti care si-au facut datoria etica de a-si plati biletul de tren si, pe de alta parte, sa taxeze pe cei care au vrut sa beneficieze de transportul cailor ferate, fara sa plateasca.

  Propozitia 10 este Falsa. Cunoastem din capitolul 4 acest subiect si anume faptul ca nu exista calcul economic in cazul sectorului public. Decidentii politici, datorita managementului birocratic, nu pot utiliza aceasta metoda de calcul iar finantarea proiectelor publice este decisa de birocratul administrator.

  Aplicatia 1.

  Consider ca exista o contradictie intre argumentul statului protectiv si productiv si intre argumentul statului protectiv vs. argumentul statului redistributiv.

  Argumentul statului protectiv face referinta la protejarea drepturilor legitime de proprietate, la mentinerea oridinii sociale si a domniei legii. Guvernul trebuie sa mentina pacea si sa garanteze libertatea prin institutiile sale unde sa existe un sistem de reguli ce sa fie aplicate tuturor cetatenilor intr-un mod egal, in cadrul carora membrii societatii sa fie impiedicati sa isi incalce drepturile unii altora.

  Argumentul statului productiv consta in asigurarea de bunuri publice care se caracterizeaza, pe de o parte, prin disponibilitatea acestora catre toti indivizii si, pe de alta parte, este aproape imposibil sa prohibitezi consumul lor celor care nu platesc. De aceea bunurile publice sunt non-rivale in consum si non-exclusive. Contradictia apare in cazul problemei pasagerului clandestin fiindca acesta are tentatia de a beneficia de anumite bunuri publice, fara a plati, care se subordona argumentului statului protectiv unde exista un set de reguli, in cadrul carora membrii societatii sa fie impiedicati sa incalce drepturile altora.

  Bazele argumentului statului redistributiv consta intr-o societate bazata pe ideologia socialista si social-democrata fiind un fenomen specific oricarei societati organizate prin intermediul statului. Aceasta sintagma este in opozitie cu argumentul statului protectiv deoarece protejarea libertatii si a proprietatii este periclitata de redistribuirea a drepturilor de proprietate intre grupuri de persoane, prin actiunea decidentilor politici.

  Aplicatia 2.

  In general, economistii care sunt adepti ai institutiilor incluzive, ce promoveaza economia de piata si, concomitent, bunastarea economica considera argumentul statului protectiv, argumentul statului productiv si argumentul statului redistributiv ar fi pilonii absolut necesari pentru a promova si pastra cooperarea sociala intr-o societate unde capitalismul este prezent.

  Aplicatia 3.

  Voi alege varianta c) acei oameni considera ca informarea lor politica este prea costisitoare. Sustin aceasta varianta tocmai din pricina faptului ca deciziile colective sunt adoptate direct de catre decidentii politici si nu de votanti. Aceastia sunt limitati in proportie de 99% in a-si selecta reprezentatii pe cand politicienii sunt cei care dobandesc exclusivitatea deciziilor legislative si executive.

  Drept urmare, avem ca rezultat votantul ignorant rational care prezinta un interes aproape nul in a investi timp si resurse materiale in cunoaste optiunile politice disponibile. Acestuia ii este indiferent daca politicianul va castiga cu sau fara votul lui, dar si viceversa.

  Aplicatia 4.

  Rata saraciei in randul tinerilor a inceput sa creasca din cauza practicilor redistributive institutionalizate ale statului bunastarii unde au aparut consecintele economice si social culturale. Au fost duse catre pauperizare stimulentele pentru munca, pentru initiativa si, deopotriva, antreprenoriatul chiar daca s-a dezvoltat, in 1978, o ‘industrie nationala’ a bunastarii angajand 5 milioane de persoane la stat ce distribuiau bani si servicii publice catre 50 de milioane de beneficiari. Prin aceasta activitate au fost subminate investitiile si a fost descurajata creditarea unde a avut de suferit rata formarii de capital, prin inconsistenta sa. Repercursiunile abolirii proprietatii private conduce la desfiintarea pietei si, implicit, a activitatii antreprenoriale si calculului economic rezultand o activitate economica deficitara. In 25 de ani de la declansarea ‘razboiului asupra saraciei’ au survenit modificari in structura sociala in ceea ce priveste tipurile de personalitate sau de caracter uman.

 15. Bucur Anca spune:

  Grupa 1410, seria A

  Ex 1
  Statul protectiv PROTEJEAZA dreptul de proprietate, iar statul redistributiv REDISTRIBUIE dreptul de proprietate – cele doua idei sunt opuse, antitetice

  Totusi, statul protectiv si productiv este in aceiasi masura redistributiv. Finantea prin impozitare a bunurilor publice sunt egale cu distribuirea invers proportionala a costurilor si beneficiilor, de unde dimensiunea redistribuitiva a statului productiv.
  Argumentul (statul) redistributiv este in opozitie (contradictie) cu argumentul statului protectiv.
  Protejarea libertatii si a proprietatii este distrusa de realocarea drepturilor de proprietate intre grupuri de persoane, prin actiunea politica.

  Ex 4
  In text observam politica distributiva care se poate regasi in doctrina socialista si social democrata.
  De asemenea, la inceputul textului ajutorul social era de 6%, ca mai apoi sa se dubleze (12%), iar cu trecerea timpului, s-a ajuns la o adevarata saracie.

  Ex 2
  Economistii sunt de parere ca organismele statele (guvernele) pot incuraja bunastarea economica prin:
  A) protejarea vietii si a libertatii membrilor din societate, mai exact protejarea drepturilor legitime de proprietate;
  B) producerea anumitor bunuri ale caror caracteristici speciale le fac greu de furnizat prin intermediul sistemului pietei;
  C) redistribuirea veniturilor si avutiei in societate, mai exact redistribuirea drepturilor de proprietate privata.

  Ex 5

  (3) Fals
  Nu se afla in teoria alegerii publice
  Definitie: Teoria alegerii publice trateaza procesul politic pe baza intereselor si comportamentelor actorilor politici, in diferitele lor calitati, de votanti, consumatori ai bunurilor publice, reprezentati alesi si functionari guvernamentali, lideri si membrii ai partidelor politice.

  (6) Adevarat
  Definitie: Pasagerul clandestin – tentatia de a beneficia, fara a plati, de anumite bunuri publice
  CFR este un bun pentru toata lumea, desi este privatizat

  (10) Adevarat

  Ex 3

  C)
  Informatia politica prea costisitoare – se poate referi si la timpul acordat, iar intr-o lume a vitezei, nu oricine poate avea suficient timp pentru a cunoaste toate informatiile necesare

  • Bucur Anca spune:

   1410A

   Ex 1
   Statul protectiv PROTEJEAZA dreptul de proprietate, iar statul redistributiv REDISTRIBUIE dreptul de proprietate – cele doua idei sunt opuse, antitetice

   Totusi, statul protectiv si productiv este in aceiasi masura redistributiv. Finantea prin impozitare a bunurilor publice sunt egale cu distribuirea invers proportionala a costurilor si beneficiilor, de unde dimensiunea redistribuitiva a statului productiv.
   Argumentul (statul) redistributiv este in opozitie (contradictie) cu argumentul statului protectiv.
   Protejarea libertatii si a proprietatii este distrusa de realocarea drepturilor de proprietate intre grupuri de persoane, prin actiunea politica.

   Ex 4
   In text observam politica distributiva care se poate regasi in doctrina socialista si social democrata.
   De asemenea, la inceputul textului ajutorul social era de 6%, ca mai apoi sa se dubleze (12%), iar cu trecerea timpului, s-a ajuns la o adevarata saracie.

   Ex 2
   Economistii sunt de parere ca organismele statele (guvernele) pot incuraja bunastarea economica prin:
   A) protejarea vietii si a libertatii membrilor din societate, mai exact protejarea drepturilor legitime de proprietate;
   B) producerea anumitor bunuri ale caror caracteristici speciale le fac greu de furnizat prin intermediul sistemului pietei;
   C) redistribuirea veniturilor si avutiei in societate, mai exact redistribuirea drepturilor de proprietate privata.

   Ex 5

   (3) Fals
   Nu se afla in teoria alegerii publice
   Definitie: Teoria alegerii publice trateaza procesul politic pe baza intereselor si comportamentelor actorilor politici, in diferitele lor calitati, de votanti, consumatori ai bunurilor publice, reprezentati alesi si functionari guvernamentali, lideri si membrii ai partidelor politice.

   (6) Adevarat
   Definitie: Pasagerul clandestin – tentatia de a beneficia, fara a plati, de anumite bunuri publice
   CFR este un bun pentru toata lumea, desi este privatizat

   (10) Adevarat

   Ex 3

   C)
   Informatia politica prea costisitoare – se poate referi si la timpul acordat, iar intr-o lume a vitezei, nu oricine poate avea suficient timp pentru a cunoaste toate informatiile necesare

 16. Vărzaru Diana-Alexandra spune:

  Seria B, grupa 1416

  1. Argumentul statului protectiv se refera la mentinerea ordinii publice si a domniei legii, iar argumentul statului productiv consta in asigurarea de bunuri publice. In principiu, legea si ordinea sociala pot fi privite ca bunucri publice, fapt care creeaza interfata intre statul protectiv si statul productiv.

  2. Intrumentele redistributive
  -impozite, subventii, fixarea preturilor. reglementarea legislativa a afacerilor, alternarea stimulentilor pentru restrictii asupra drepturilor de proprietate.

  3.a

  5.
  3. Fals- teoria alegerii publice este aplicarea idivitualismului metodologic in analiza proceselor politice.

  6.Adevarat

  10.Adevarat

 17. POPESCU OCTAV SARGETIU ANAMARIA spune:

  1415 B

  1. Analizand primul caz (argumentul statului protectiv si cel productiv), consider ca nu exista o contradictie intre cele doua. Statul protectiv se ocupa cu mentinerea ordinii sociale, si a domniei legii, prin aplicarea regulilor in mod egal, tuturor cetatenilor, iar statul productiv asigura bunurile publice, in care intra si legea si ordinea sociala, prin activitatea guvernului care urmareste sa faca lucrurile pe care indivizii nu le pot duce singuri la bun sfarsit.
  Al doilea caz, prezinta o contradictie, aceea ca statul redistributiv promoveaza impartirea drepturilor de proprietate, astfel, protejarea proprietatii este erodata de realocarea drepturilor de proprietate.

  2. Cele mai importante cai prin care economistii considera ca guvernele pot promova bunastarea economica generala sunt: protejarea drepturilor cetatenilor, producerea de bunuri publice si redistribuirea veniturilor.

  3. C
  Consider ca oamenii nu stiu sa numeasca parlamentul, deoarece acestia vad informarea politica ca fiind costisitoare. Personal, cred ca acei “foarte multi oameni” apartin unor zone slab dezvoltate, neavand acces la internet/surse sigure si reale de informare, dar si care prezinta un nivel slab de educatie. Nu sunt exclusi nici cei cu “mai multe clase”, care din diferite motive personale nu vor sa se informeze detaliat, desi dispun de resurse. Acest fapt se poate datora unei lipse de incredere toatala fata de parlament, ca urmare a diferitor contexte(declaratii false/ouparea unor functii prin nepotisme/interese personale puse mai presus de cele are populatiei) care au tradat asteptarile individului cu pricina.

  4.Politicile redistributive urmareau impartirea veniturilor in sociatate, fapt ce a dus la iesirea din saracie a populatiei. Oamenii au fost motivati si sustinuti de stat, urmand ca acestia sa munceasca in numar cat mai mare pentru stat, si nu numai.
  Cu cat statul era mai productiv, cu atat veniturile cresteau, iar interesele cetatenilor de a munci in continuare ramaneau neclintite. O data cu cresterea transferurilor, ajutoarele sociale au scazut, ceea ce a dus la o crestere a ratei somajului in randul tinerilor. Astfel, se poate observa ca individul este motivat sa munceasca daca veniturile il satisfac.

  5. (3)-F In teoria economica constitutionala, institutia constitutiei reprezinta o intelegere intre cativa oameni, cu scopul constituirii unui guvern.
  (6)-A
  (10)-A

 18. Oprea Adriana Carmen spune:

  Oprea Adriana Carmen, Grupa 1414 B, ETA

  1) Argumentul statului protectiv se refera la mentinerea ordinii sociale si a domniei legii, deci la aplicarea legii împotriva furtului, fraudei si a folosirii nelegitime a violenței.
  Argumentul statului productiv consta in asigurarea a ceea ce economiștii apreciază a fi bunurile publice.
  Argumentul statului redistributiv este reflectarea opiniei ca rezultatele pieței sunt injuste, de unde si intervențiile politice pentru corectarea acestora.
  Din punctul meu de vedere, contradictia dintre argumentul statului protectiv si productiv, fata de argumentul statului redistributiv apare ca pe o parte este vorba despre proprietatea publică si oferirea de siguranță, protecție și de bunuri publice, iar pe cealalta parte este vorba de proprietatea privată și redistribuirea resurselor sau surplusului de avuție și celorlalți care nu dispun de ele.

  2) Cele mai importante cai prin care economiștii consideră că guvernele pot promova bunăstarea economică generală sunt:
  – protejarea vieții si a membrilor societății, adică protejarea drepturilor legitime de proprietate ( argumentul statului protectiv)
  – producerea anumitor bunuri ale căror caracteristici speciale le fac greu de furnizat prin intermediul sistemului pieței ( argumentul statului productiv)
  – redistribuirea veniturilor si avuției in societate, adică redistribuirea drepturilor de proprietate privată ( argumentul statului redistributiv ).

  3) c) acei oameni consideră ca informarea lor politică este prea costisitoare.
  Consider că varianta c) este cea corectă deoarece oamenii nu sunt dispuși să aloce un buget prea mare informații lor, drept consecință apare ignoranță si dezinformarea.

  4) Concluziile extrase din text sunt:
  – utilizarea argumentului statului redistributiv într-un mod irațional poate aduce la dezechilibre mari in societate si economie;
  – inegalitatea rezultatelor este consecința firească a diferențelor între inzestrarile naturale ale oamenilor, precum și în scopurile pe care aceștia le au.

  5)
  (3) Fals, în teoria alegerii publice, instituția constituției este o organizare umană, în cadrul căreia deciziile sunt adoptate de oameni politici, si de birocrați care nu sunt nici mai buni, nici mai rai decat alții, deoarece si ei sunt sensibili la interese lor, materiale sau profesionale.
  (6) Adevărat, pasagerul clandestin este cel care beneficiază de anumite servicii fără a contribuii la acestea.
  (10) Fals, în înființarea proiectelor publice, decideții politici nu utilizează calculul economic.

 19. Dorobăț Denisa-Andreea spune:

  Dorobăț Denisa- Andreea
  Grupa 1412
  Seria A
  1. Argumentul statului protectiv: protejarea vieții și a libertății membrilor societății, adică protejarea drepturilor legitime de proprietate. Aceasta se referă la menținerea ordinii sociale și a domniei legii, deci la aplicarea legii împotriva furtului, fraudei și a folosirii nelegitime a violenței.
  Argumentul statului productiv: producerea anumitor bunuri ale căror caracteristici speciale le fac greu de furnizat prin intermediul sistemului pieței. Acesta constă în asigurarea a ceea ce economiștii apreciază a fi bunuri publice.
  Contradicția argumentelor dintre cele două state este legată de faptul că la statul productiv legea și ordinea socială pot fi privite drept bunuri publice.
  Argumentul statului redistributiv: redistribuirea veniturilor și avuției în societate, adică redistribuirea drepturilor de proprietate privată. Redistribuirea avuției este un fenomen specific oricărei societăți organizate de și prin intermediul statului.
  Argumentul statul protectiv este în contradicție cu argumentul statului redistributiv deoarece protejarea libertății și a proprietății este erodată de realocarea arbitrară a drepturilor de proprietate între grupuri de persoane, prin acțiune politică.
  2. Cele mai importante căi prin care economiștii consideră că guvernele pot promova bunăstarea economică generală sunt: Argumentul statului protectiv , Argumentul statului productiv, Argumentul statului redistributiv.
  3. Eu consider că răspunsul corect este : a) pentru că oamenii se comportă irațional uneori deoarece oamenii în anumite momente pot fi influențați ( de prieteni, de ce aud de la alții sau de părerile altora față de persoana care poate ar fi pe placul acestora). Ei pot fi iraționali în anumite momente și din cauza faptului că acționează în necunoștință de cauză.
  4. Cel mai bun exemplu pentru politica redistributivă este “războiul împotriva sărăciei”. Între anii 1954-1966 ajutoarele sociale s-au dublat și cu trecerea timpului procentul acestora a fost din ce în ce mai mare. Au fost oameni angajați pentru a distribui bani și servicii publice beneficiarilor. După părerea mea, oamenii cu cât primeau mai multe ajutoare cu atât deveneau mai leneși și așteptau să primească totul de la stat fără ca ei să facă ceva, de aceea populația devea din ce în ce mai săracă.
  5. (3) Adevărat
  (6) Adevărat
  (10) Adevărat

 20. Stoleru Petru Cosmin spune:

  1.Statul protectiv protejează drepturile de proprietate privata, statul redistributiv redistribuie avuție prin intermediul statului, iar statul productiv se refera la producerea bunurilor publice. Statul redistributiv este în contradicție cu argumentul statului protectiv:protejarea libertății și a proprietății este erodat de realocarea arbitrara a drepturilor de proprietate între grupuri de persoane prin acțiune politica.
  2.Caile prin care economiștii considera ca guvernele pot promova bunăstarea economica generala sunt: protejarea vieții și a libertății membrilor societății, adică protejarea drepturilor legitime de proprietate, producerea anumitor bunuri ale căror caracteristici speciale le fac greu de furnizat prin intermediul sistemului pieței și redistribuirea veniturilor și a avuției în societate, adică redistribuirea drepturilor de proprietate privata.
  3.C- unii oameni pur și simplu nu sunt dispusi sa investească timp in a se documenta politic
  5. 3-Fals Instituția constituției reflectă o înțelegere între câțiva oameni cu privire la constituirea unui guvern in versiunea teoriei economice constitutionale.
  6. Adevărat – Deoarece problema pasagerului clandestin se refera la tendința de a beneficia de anumite bunuri publice fără a plăti
  10. Fals

  Seria A grupa 1413

 21. TATARUSANU COSMINPETRICA spune:

  1. In esenta, statul protectiv / productiv este in egala masura redistributiv.
  Contradictia : protejarea libertatii si a proprietatii este erodata de realocarea (arbitrara) a drepturilor de proprietate intre grupuri de persoane, prin actiune politica.
  2. Cei mai multi economisti considera ca organismele statale pot promova cooperarea sociala si, deci, bunastarea economica pe urmatoarele 3 cai principale:
  -protejarea vietii si a libertatii membrilor societatii , adica protejarea drepturilor legitime de proprietate
  -producerea anumitor bunuri ale caror caracteristici speciale le fac greu de furnizat prin intermediul sistemului pietelor
  -redistribuirea veniturilor si avutiei in societate, adica redistribuirea drepturilor de proprietate privata.
  3. ( C ) Votantul ignorant rational manifesta o disponibilitate redusa in a oferi timp pentru informarea cu privire la ofertele politice.
  5.
  (3): A – Nasterea constitutionalismului este rezultatul necesitatii limitarii puterei politice. Pe scurt, guvernul constitutional este un guvern limitat.
  (6): A – Problema pasagerului clandestin este de fapt tentatia de a beneficia fara a plati , de anumite bunuri publice
  (10): F Calculul economic nu se manifesta in conditiile proprietatii publice

  Grupa 1416, Seria B

 22. Blehoianu Ioana Simona spune:

  1.Da exista o contradictie intre statul productiv si protectiv:faptul ca statul protectiv apare ca o agentie politica,pe cand statul productiv in contextul teoriei bunurilor publice nu e nevoie sa apara ca o agentie speciala precum e agentia politica.In esenta statul protectiv si productiv,este in egala masura,redistrributiv.
  Finantarea prin impozitare a bunurilor publice echivaleaza cu distribuirea neproportionala a costurilor si beneficiilor,de unde dimensiunea redistributiva a statului productiv.
  De asemena exista o contradictie intre statul redistributiv si statul protectiv:protejarea libertatii si a proprietatii este erodata de realocarea arbitrara a drepturilor de proprietate intre grupuri de persoane,prin actiune politica.
  2.Economistii considera ca guvernele pot promova bunastarea economica generala prin urmatoarele trei cai principale:
  A.PROTEJAREA VIETII SI A LIBERTATII MEMBRILOR SOCIETATII,ADICA PROTEJAREA DREPTURILOR LEGITIME DE PROPRIETATE(argumentul statului protectiv)
  B.PRODUCEREA UNOR BUNURI ALE CAROR CARACTERISTICI SPECIALE LE FAC GREU DE FURNIZAT PRIN INTERMEDIUL SISTEMULUI PIETEI(argumentul statului productiv)
  C.REDISTRIBUIREA VENITURILOR SI AVUTIEI IN SOCIETATE,ADICA REDISTRIBUIREA DREPTURILOR DE PROPRIETATE PRIVATA(argumentul statului redistributiv)
  3.a)oamenii se comporta irational uneori spre de exemplu:”votatul ignorant” manifesta o disponibilitate redusa de a investi timp si resurse materiale in vederea cunoasterii ofertelor politice,deoarece considera ca politicianul dorit poate castiga si fara votul sau ori, la fel de bine,poate pierde in ciuda votului sau. Deci are un comportament dezinteresat de situatie,fiind irational.
  4.Aceste politici redistributive sunt eficiente datorita “razboiului” initiat de presendintele Lyndon Johnson.In timpul administratiei sale(fiind ajutat si de o economie care era in crestere),aceste ajutoare sociale au dus la o bunastare economica generala..fiind de folos.Astfel americanii au reusit sa se ridice peste nivelul saraciei.
  5.(3)fals
  (6)adevarat,deoarece pasagerul clandestin se bucura de bunurile comune fara a platii pentru ele
  (10)adevarat,acestia utilizeaza calculul economic
  grupa 1410 seria A

 23. VOINEA ALEXANDRA-CRISTINA spune:

  Voinea Alexandra-Cristina
  Eta
  Grupa 1416 B

  Aplicatia 4
  1.Statutul protectiv protejeaza drepturile de proprietate private, statul protective se refera la producerea bunurilor publice si statul redistributive este cel care redistribuie veniturile si avutia in societate.
  Contradictia dintre statul productive si protective pe de o parte si statul redistributive pe de alta parte este ca prima produce bunuri publice si a doua protejeaza drepturile legitime de proprietate, iar statul redistributive redistribuie drepturile de proprietate intre grupuri de persoane prin actiune politia.
  2.Cele mai importante cai prin care economistii considera ca guvernelepot promova bunastarea economica generala sunt:protejarea vietii si a libertatii membrilor societatii , producerea anumitor bunuri ale caror caracteristici special le fac greu de furnizat prin intermediul sistemului pietei si redistribuirea veniturilor si a avutiei in societate.
  3.Foarte multi oameni nu stiu sa numeasca parlamentul care, nominal, ii reprezinta din cauza faptului ca oamenii considera ca informarea lor politica este prea costisitoare.Posibilitatea ca initiativa individuala sa poata schimba decizia politica este restransa de “logica actiunii collective”.Ignorantul rational manifetsa o disponibilitate redusa de a investi timp si resurse materiale in vederea cunoasterii ofertelor politice.
  4.Razboiul impotriva saraciei din mijlocul anilor’60 a fost declansat de Lyndon Johnson cu privire la eficacitatea politicilor redistributive.
  Cresterea ajutoarelor sociale a fost extraordinara de la 6 procente la 12% annual a dezvoltat o “industrie nationala” a bunastarii ceea ce in 1978 a avut drept consecinta numarul foarte mic de angajati ,de 5 milioane , ce distribuiau bani si servicii publice la 50 de milioane de beneficiari.Rata saraciei in randul tinerilor a inceput sa creasca.Toti cetatenii ar trebui constransi, prin impozitare, sa contribuie la producerea bunurilor cu atat cat doreste guvernul.Furnizarea bunurilor publice unui individ le face, in acelasi timp, disponibile si altora ,drept urmare este imposibila restrangerea consumului doar la cei care platesc.
  5.
  3-A-Constitutia reflecta o intelegere intre oameni privind constituirea unui guvern.Guvernul constitutional este un guvern limitat.
  6-A –Tentatia de a beneficia, fara a plati , de anumite bunuri publice este o trasatura a problemei pasagerului clandestin.
  10-F-Calcului economic nu se manifesta in conditiile proprietatii publice.

 24. Balta Denisa Elena-1410 A spune:

  Ex 1. Statul protectiv reprezintă protejarea drepturilor legitime de proprietate, in schimb statul productiv produce bunuri greu de furnizat prin intermediul sistemului pieței deci nu exista nicio contradicție.
  Între statul productiv și statul redistributiv exista o diferența in faptul ca statul protectiv protejează, iar statul redistributiv redistribuie.
  Statul protectiv și productiv sunt in egala măsura redistributive.
  Statul redistributiv este in contradicție cu statul protectiv, protejarea libertății și a proprietații este eronata de arbritar între grupuri de persoane.

  Ex 2. Cele mai importante cai prin care economiștii considera ca guvernele pot promova bunăstarea economică generală sunt libertatea membrilor din societate adică protejarea drepturilor legitime de proprietate și protejarea vieții.

  Ex 3. (C) Deoarece oamenii nu investesc timp pentru informare.

  Ex 4. “Războiul împotriva sărăciei” este unul din cele mai bune exemple privind eficacitatea politicilor redistributive din anii 60.
  Ajutoarele sociale s-au dublat in condiția unei creșteri de aproximativ 6 procente la nivelul Per capita, însă intr-o perioada de 12 ani aceastea au ajuns la 12% fiind o creștere de patru ori mai mare.
  După 1960, după extinderea transferurilor, rata sărăciei a crescut datorită ajutoarelor sociale sociale care au dezvoltat o “industrie naționala” care se compunea in 1978 din 50 milioane de beneficiari
  In concluzie, oamenii ce trăiesc într-un mediu mai sărac pentru a putea ieși din sărăcie trebuie sa fie integrați in anumite programe pentru a avea un loc de munca.
  Pe plan economic, stimulentele pentru munca sunt afectate negativ

  Ex 5.
  (3)- F
  (6)-A
  (10)-F

 25. Vacariuc Axenia, grupa 1416, seria B, ETA spune:

  1).există o contracție între argumentul statului protectiv, argumentul statului productiv și cel redistributiv. Însă, am observat că există și o contradicție între primele doua, statul protectiv și cel productiv. Unul se referă la aplicarea legii împotriva furtului, fraudei și violenței, altul la producerea unor bunuri a căror caracteristici speciale le fac mai greu de furnizat prin intermediul sistemului pieței. Astfel, oamenii vor încerca să fure sau să obțină acele bunuri mai ușor, prin diferite fraude.
  În ceea ce privește contradicția între argumentul protectiv, productiv și argumentul redistributiv, este și aici o cortradicție. Primii sunt pentru a ajuta cetățenii ca statul să facă anumite lucruri pentru ei, de pe altă parte statul redistributiv este pentru clasificarea oamenilor pe trepte sociale și la rândul lor, bunurile care le dețin să fie în conformitate cu venitul și statutul lor.

  2)Cele mai importante căi prin care economiștii consideră că guvernele pot promova bunăstarea economică generală, sunt:
  -protejarea vieții și a libertății membrilor societății
  -producerea unor bunuri ale căror caracterisyici speciale le fac greu de furnizat prin intermediul sistemului pieței
  -redistribuirea veniturilor și avuției în societate

  3)c) acei oameni consideră că informarea loc politică este prea costisitoare. Majoritatea nu își dau interesul, sunt plictisiți, dezamăgiți de politica care există în țară, de aceea nu mai urmăresc ce se întâmplă în acest domeniu. Prea multă informație, prea multe schimbări, și multă indiferență.

  4)Oamenii primeau ajutoare sociale și nu mai voiai să fie angajați. Nu mai erau stimulați sau nevoiți să facă ceva ca să le vină banul la mână. De aceea probabil a crescut rata șomajului foarte mult și char cei care erau angajați și aveau un loc de muncă, s-au gândit de ce să obosească zi de zi pentru a primi un ban, dacă îl pot primi constant de la stat, rezultat care a adus la creșterea de la 6 la 12% anual al nivelului per capital.

  5)3.FALS
  5.ADEVĂRAT
  10.FALS

 26. Stoleru Petru Cosmin seria A grupa 1413 spune:

  1.Statul protectiv protejează drepturile de proprietate privată,statul redistributiv redistribuie avuție prin intermediul statului iar statul productiv se refera la producerea bunurilor publice . Statul redistributiv este in contradictie cu argumentul statului protectiv :protejarea libertății și a proprietății este erodat de realocarea arbitrară a drepturilor de proprietate intre grupuri de persoane prin acțiune politică .
  2..Căile prin care economiști consideră că guvernele pot promova bunăstarea economică generală sunt :
  -protejarea vieții si a libertății membrilor societăți,adică protejarea drepturilor legitime de proprietate
  -producerea anumitor bunuri ale căror caracteristici speciale le fac greu de furnizat prin intermediul sistemului pieței
  -redistribuirea veniturilor si a avuției în societate ,adică redistribuirea drepturilor de proprietate privată
  3 c) Unii oameni pur si simplu nu sunt dispusi sa investească timp in se documenta politic
  5. 3- Fals Instituția constituției reflectă o înțelegere între câțiva oameni cu privire la constituirea unui guvern in versiunea teoriei economice constitutionale.
  6. Adevărat – Da, deoarece problema pasagerului clandestin se refera la tendința de a beneficia de anumite bunuri publice fără a plăti.
  10. Fals

 27. NECULA IULIA-ADELINA spune:

  NECULA IULIA-ADELINA, 1414, B

  1) Argumentul statului protectiv se refera la protejarea libertatii oamenilor si a drepturilor de propietate, prin aplicarea unor legi valabile tuturor cetateniilor, care sa mentina ordinea si disciplina. Argumentul statului productiv se refera la asigurarea productiei de bunuri publice. Chiar si legile statului pot fi bunuri publice, ceea ce face ca statul protectiv si statul protectiv sa fie intr-o stransa corelatie. Iar argumentul statului redistributiv consta in redistribuirea dreptului de propietate. Statul productiv si protectiv, pe de o parte, si statul redistributiv, pe de alta parte, se completeaza reciproc, iar in acelasi timp sunt in contradictie unul cu altul, deoarece protejarea libertatii este degradata de realocarea drepturilor de propietate intre grupuri de persoane, prin actiune politica.

  2) Cele mai importante cai prin care economistii considera ca guvernele pot promova bunastarea economica generala sunt: protejarea vietii si libertatii cetateniilor, producerea bunurilor publice, redistribuirea veniturilor si avutiei in societate.

  3) Eu as alege varianta c), deoarece acei oameni considera ca indiferent daca iau sau nu initiativa individuala, aceasta nu valoreaza nimic si nu poate schimba decizia politica, respectivul parlamentar castigand sau pierzand oricum, cu sau fara votul lor. Asa ca prefera sa nu iroseasca timp si resurse materiale pentru a se informa in legatura cu domeniul politic si sa ramana indiferent.

  4) Cresterea extraordinara a ajutoarelor sociale a determinat marirea numarului de beneficiari si inevitabil aparitia pasagerilor clandestini, care prefera sa profite de ajutorul social fara a da ceva la schimb. Existau doar 5 milioane de angajati care se ocupau cu distribuirea baniilor si serviciilor publice, in comparatie cu numarul mult mai mare de 50 de milioane de beneficiari, practic un numar mic de oameni sustinea un numar mult prea mare de beneficiari. Din acest motiv a si inceput sa creasca rata saraciei in randul tinerilor la sfarsitul anilor ’60, depasind chiar situatia din urma cu 25 de ani.

  5) 3-F, deoarece institutia constitutiei, in teoria alegerii publice, reflecta o intelegere intre majoritatea oamenilor, cu privire la constituirea unui guvern, nu doar a catorva.
  6-A, problema pasagerului clandestin apare atunci cand un individ are tendinta de a beneficia de un bun fara sa plateasca.
  10-F, proiectele publice nu sunt bunuri private, iar calculul economic se realizeaza in existenta propietatii private, decidentii politici neurmarind obtinerea de profit de pe urma acestora, ci bunastarea societatii.

 28. Terci Gabriela Felicia, 1416 B spune:

  Terci Gabriela Felicia, grupa 1416, seria B
  1) Redistribuirea proprietăţii în societate este inevitabilă în condiţiile existenţei statului. În esenţă, statul protectiv şi productiv este, în egală măsură, redistributiv. Finanţarea prin impozitare a bunurilor publice echivalează cu distribuirea neproporţională a costurilor şi beneficiilor, de unde dimensiunea redistributivă a statului productiv. Statul redistributiv este în contradicţie cu argumentul statului protectiv: protejarea libertăţii şi a proprietăţii este erodată de realocarea a drepturilor de proprietate între grupuri de persoane, prin acţiune politică.

  2) Cei mai mulţi economişti consideră că organismele statale pot promova cooperarea socială şi, deci, bunăstarea economică pe următoarele trei căi principale:
  1. protejarea vieţii şi a libertăţii membrilor societăţii, adică protejarea drepturilor legitime de proprietate <— Argumentul statului protectiv.
  2. producerea anumitor bunuri ale căror caracteristici speciale le fac greu de furnizat prin intermediul sistemului pieţei <— Argumentul statului productiv.
  3. redistribuirea veniturilor şi avuţiei în societate, adică redistribuirea drepturilor de proprietate privată. Constituţia este instituţia politică ce prescrie un anumit set de reguli şi principii fundamentale pentru desfăşurarea procesului politic şi a acţiunii guvernului în societate. Conceptul de „constituţie” cuprinde întreg sistemul politic constituţional, iar instituţia constituţiei merge înapoi în timp cel puţin până la Aristotel (Politice), pentru care „cuvintele constituţie şi guvernare au acelaşi înţeles”. Guvernul constituţional este un guvern limitat. Constituţia reflectă o înţelegere între oameni privind constituirea unui guvern.

  6- ADEVARAT -> 6. Bunurile publice se caracterizează prin faptul că (1) furnizarea acestora unui individ le face, în acelaşi timp, disponibile şi altora şi (2) este dificilă, dacă nu imposibilă, restrângerea consumului doar la cei care le plătesc. Bunurile publice sunt, deci, non-rivale în consum şi non-exclusive. Asemenea trăsături dau naştere problemei pasagerului clandestin: tentaţia de a beneficia, fără a plăti, de anumite bunuri publice cum ar fi securitatea, undele radio şi TV etc., o dată ce acestea sunt produse. Astfel, fiecare individ este stimulat „să-i lase pe alţii” să plătească.

  10- FALS -> Calculul economic nu se manifesta in conditiile proprietatii publice.

 29. Pandeleanu Ioana-Alexandrina spune:

  Pandeleanu Ioana-Alexandrina, 1414 B

  Statul protectiv se refera la instaurarea si aplicarea unui sistem de reguli care se adreseaza tuturor cetatenilor si are ca scop protejarea drepturilor acestora.
  Statul productiv distribuie bunuri si servicii pe care, de cele mai multe ori, oamenii nu sunt interesati sa le plateasca sau le-ar plati dar cu o suma de bani mai mica.
  Statul redistributiv se refera la redistribuirea proprietatii private a unei persoane catre o alta persoana.

  Contradictia aici se realizeaza in cazul statului protectiv si productiv cu cel redistributiv in sensul ca statul protectiv are grija de drepturile de proprietate ale cetatenilor iar statul redistributiv incalca drepturile de proprietate, redistribuindu-le altor grupuri sau persoane.

  2. Cele mai importante cai prin care economistii considera ca guvernele pot promova bunastarea economica generala sunt:
  – protejarea drepturilor cetatenilor
  – distribuirea de bunuri pe care oamenii nu si le-ar procura singuri sau ar plati foarte putin pe ele
  – redistribuirea proprietatii private de la o persoana/ grup la alta persoana/ grup

  3. Foarte multi oameni nu stiu sa numeasca parlamentarul care, nominal ii reprezinta. Acest lucru este datorat ignorantei rationale adica, oamenii considera ca este putin probabil sa schimbe substantial ceva din punct de vedere politic: “politicianul dorit poate castiga si fara votul sau ori, la fel de bine, poate pierde in ciuda votului sau”.

  4. In studiul de caz privind “razboiul impotriva saraciei” s-au impus masuri redistributive adica statul oferea ajutoare sociale intr-un procent din ce in ce mai mare de la un an la altul. Ulterior, aceasta crestere a dezvoltat o adevarata “industrie nationala” a bunastarii care se compunea din 5 milioane de angajati particulari sau ai statului care distribuiau bunuri si bani catre 50 milioane de oameni. Aceste masuri de crestere a ajutoarelor sociale s-a soldat, dupa 25 de ani de la inceperea “razboiului impotriva saraciei” cu o crestere putin mai mare a ratei saraciei fata de anul dinaintea razboiului. Aici se evidentiaza discrepanta destul de mare dintre oamenii care aveau un loc de munca si cei care nu aveau dar profitau pe urma celor dintai. Aici intervine fenomenul pasagerului clandestin care nu are intentia de a plati pentru ceea ce primeste insa are tendinta de a beneficia de bunurile si banii respectivi.

  5.
  3-A- Institutia constitutiei este o intelegere intre cativa oameni, anume oamenii politici ce iau deciziile in cadrul statului.

  6-A- Pasagerul clandestin este cel care profita de anumite bunuri fara sa plateasca.

  10-F- Calculul economic este utilizat in intreprinderile private pentru calcularea profitului. In cazul de fata, pentru finantarea proiectelor publice se foloseste calculul monetar.

 30. Dinică Andreea Florentina, seria B spune:

  Dinică Andreea Florentina, seria B, grupa 1415

  1) Statul redistributiv este in contradictie cu argumentul statului protectiv, deoarece protejarea libertatii si a proprietatii este erodata de realocarea (arbitrara) a drepturilor de proprietate intre grupuri de persoane, prin actiune politica.

  2) Economistii considera ca guvernele pot promova bunastarea economica generala prin urmatoarele cai principale:
  – protejarea vietii si a libertatii membrilor societatii, adica protejarea drepturilor legitime de proprietate
  -producerea anumitor bunuri ale caror caracteristici speciale le fac greu de furnizat prin intermediul sistemului pietei
  -redistribuirea veniturilor si avutiei in societate, adica redistribuirea drepturilor de proprietate privata

  3) Foarte multi oameni nu stiu sa numeasca parlamentul care ii reprezinta, deoarece acei oameni considera ca informarea lor politica este prea costisitoare. Faptul ca un om alege sa nu voteze in mod constient arata disponibilitatea redusa de a investi timp si resurse materiale in vederea cunoasterii politice, fiindca este de parere ca votul sau nu are nici o putere. Politicianul dorit poate castiga si fara votul sau ori poate pierde daca voteaza.

  4) Transferurile reprezinta un instrument redistributiv care neutralizeaza functionarea pietei prin modificarea rezultatelor. Rata saraciei in randul tinerilor a inceput sa creasca datorita extinderii transferurilor ceea ce a afectat in mod negativ in plan economic stimulentele pentru munca, pentru initiativa si activitate antreprenoriala, avand in final rezultate depresive asupra activitatii economice.

  5) 3- Adevarat
  6- Adevarat
  10- Fals ( Calculul economic se poate utiliza doar in cazul proprietatii private, iar proiectele ce trebuiesc finantate sunt publice, astfel decidentii nu pot utiliza calculul economic.)

 31. Bănică Gabriela spune:

  Grupa 1410, seria A, an 2

  1.Argumentul statului protectiv se refera la protejarea vietii si a libertatii membrilor societatii, adica protejarea drepturilor legitime de proprietate.
  Pe cand argumentul statului redistributiv se refera la redistribuirea veniturilor si avutiei in societate, adica redistribuirea drepturilor de proprietate privata.Statul redistributiv este in contradictie cu argumentul statului protectiv.

  2.Parerea economistilor este ca organismele statale pot incuraja bunastarea economica prin:
  -redistribuirea veniturilor si a avutiei in societate, adica redistribuirea drepturilor de proprietate privata.
  -protejarea vietii si a libertatii membrilor din societate
  -producerea anumitor bunuri

  3.C
  Oamenii considera ca nu investesc destul timp in formarea lor si nu merita o eventuala informare politica deoarece aceasta nu ii va ajuta le viitor.

  4.Redistribuirea proprietatii in societate este inevitabila in conditiile existentei statului.Politica redistributiva reprezinta “razboiul impotriva saraciei” care este declansat la mijlocul anilor 60.Aceasta a dus la cresterea ajutoarelor sociale intre anii 1954-1966.Cresterea cea mai mare datorata ajutoarelor sociale a fost in 1978. Insa, la sfarsitul anilor 60 rata saraciei in randul tinerilor a inceput sa creasca.

  5 (3) F
  (6) A
  (10) F

 32. Jianu Alexandru Cristian spune:

  1:Argumentul statului productiv consta in asigurarea a ceea ce ecnomostii apreciaza a fi bunurile publice.
  Argumentul statului protectiv se refera la mentinerea ordinii sociale si a domniei legii.
  Argumentul statului redistributiv consta in redistribuirea averii prin intermediul statului.
  Argumentele statului productiv si protectiv se afla in contradictie cu argumentul statului redistributiv.
  2: Guvernul promoveaza bunastarea economica prin:
  -Protejarea drepturilor de propietate
  -redistribuirea drepturilor de propietea privata
  -producerea anumitor bunuri ale caror caracteristici speciale le fac greu de furnizat prin intermediul sistemului pietei.
  3.Aceasta situatie are drept cauza faptul ca oamenii se comporta irational deoarece ei sunt de parere ca votul lor nu va influenta alegeriile.
  4. Textul vorbeste despre razboiul impotriva saraciei din anii 1954-1966 declansat de catre Lyndon Johnson. Pentru a scadea saracia Lyndon a crescut in fiecare and ajutoarele sociale. Dupa 1966 rata saraciei a inceput iar sa creasca, astfel ajungand in 1990 mai mare ca in 1954. Iar solutiile adoptate au dat roade doar in timpul razboiui.
  5: 3F – institutia constitutiei reflecta o intelegere intre mai multi oameni.
  6F – Pasagerul clandestin este atunci cand nu plateste pentru a beneficia de acel serviciu.
  10F – Nu se foloseste metoda calcului economic.

 33. Serban Larisa spune:

  Serban Larisa Mihaela , Grupa 1413

  1. Statul redistributiv este in contradictie cu argumentul statului protectiv : protejarea libertatii si a proprietatii este erodata de realocarea ( arbitrara ) a drepturilor de proprietate intre grupuri de persoane , prin actiune politica.

  2. Cele mai importante cai prin care economistii considera ca guvernele pot promova bunastarea economica generala sunt:
  -protejarea vietii si a libertatii membrilor societatii , adica protejarea drepturilor legitime de proprietate.
  -producerea anumitor bunuri ale caror caracteristici speciale le fac greu de furnizat prin intermediul sistemului pietei.
  -redistribuirea veniturilor si avutiei in societate , adica redistribuirea drepturilor de proprietate privata.

  3.Din punctul meu de vedere , foarte multi oameni nu stiu cum sa numeasca Parlamentul care ii reprezinta pentru ca acestia se comporta irational uneori. Prin comportament irational intelegem ca , unii oameni contesta deciziile luate in Parlament si parerile sunt contradictorii , sau , unii oameni pur si simplu sunt slab pregatiti,poate chiar lipsiti de aceasta pregatire, pentru a intelege importanta celor care ne reprezinta.

  5. 3-Adevarat
  6-Fals
  10-Adevarat

 34. Dosa Radu Mihail spune:

  1.Statul productiv si protectiv se refera la protejarea bunurilor publice, mentinerea ordinii.
  Statutul productiv consta in asigurarea a ceea ce economistii apreciaza a fi bunuri publice. In principiu si ultima instanta, chiar legea si ordinea sociala pot fi privite drept bunuri publice, fapt ce creeaza o interfata intre statul productiv si cel protectiv.
  Statul protectiv se refera la mentinerea ordinii sociale si a domniei legii, deci la aplicarea legii impotriava furtului, fraudei si a folosirii nelegitime a violentei.
  Deci,ca urmare, cele doua state sunt in potriva statului redistributiv.
  Statul redistributiv se axeaza pe avere fiind un fenomen specific oricarei societati organizate de si prin intermediul statului. Politica de redistribuire desemneaza ,,socializarea” frepturilor de proprietate private, adica transferarea in diferite grade a resurselor dinspre proprietarii naturali ai acestora catre persoane care nici nu au utilizat resursele respective, nici nu le-au obtinut prin schimb.

  2.Redistribuirea si protejarea drepturilor de proprietate

  3.A) oamenii se comporta irational uneori.
  Multa lume din tara noastra da dovada de un comportamen neadecvat cu privire la numirea parlamentului deoarece majoritatea persoanelor nu-si asigura timpul necesar in vederea cunoasterii tuturor intentiilor, promisiunilor, actiunilor parlamentare.

  4. La mijlocul anilor 60 presedintele Lyndon Johson declara razboi saraciei si astfel in urmatorii ani nivelul per capita al ajutoarelor sociale a crescut. Dupa 25 de ani de la declaratia presedintelui, s-a dovedit ca eforturile acestuia au fost nesemnificative deoarece rata saraciei in rândul tinerilor a inceput sa creasca fapt pentru care rata din 1990 a fost putin mai mare decat cea din 1965.

  5. 3-F teoria alegerii publice in constituirea unui guvern nu se face cu cativa oameni.
  6-F pasagerul fara bilet este clandestin chiar daca acesta este prins sau nu.
  10-F decidentii utilizeaza un regim electoral, nu utilizeaza criteriul calcului economic

 35. DINU ILEANA AURA-1412 seria A spune:

  1.Contradictia dintre cele 3 state este ca statul protectiv se refera la mentinerea ordinii sociale si la respectarea legiilor,cel productiv face referinta la asigurarea bunurilor publice,iar cel redistributiv repartizeaza drepturile de proprietate.Totusi ele au in comun respectarea si ordinea drepturilor publice.

  2.Cele mai importante cai prin care guvernele pot promova bunastarea generala:
  -redistribuirea veniturilor
  -redistribuirea avutiei in societate
  -protejarea vietii si libertatii oamenilor
  -producerea anumitor bunuri care datorita caracteristici speciale devin greu accesibile prin sistemul pietei

  3.a)oamenii se comporta irational uneori deoarece oamenii iau decizii colective care reprezinta rezultatul interactiunilor dintre votanti,care se lasa influentati de campaniile electorale.Din cauza acestor influente,oamenii ajung sa ia decizii eroante cand vine vorba de vot.

  5. 3:A
  6:F
  10:A

 36. Balaban Nicoleta Cristina 1410A spune:

  1.Statul protectiv si productiv sunt in egala masura, redistributiv. Finantarea prin impozitare a bunurilor publice echivaleaza cu distribuirea neproportionala a costurilor si beneficiarilor, de unde rezulta dimensiunea redistributiva a statului productiv. Statul redistributiv este in contradictie cu cel protectiv deoarece protejarea libertatii si a proprietatii este erodata de realocarea drepturilor de proprietate intre grupuri de persoane, prin actiune politica.
  Statul protectiv mentine oridinea sociala si domnia legii, iar cel productiv conta in asigurarea a ceea ce economistii apreciaza a fi bunuri publice. Legea si ordinea sociala pot fi privite drept bunuri publice ceea ce creeaza o interfata intre statul productiv si cel protectiv.
  2. Economistii considera ca guvernele pot promova bunastarea economica prin existenta a 3 cai principale si anume: -argumentul statului protectiv ce protejeaza viata si libertatea membrilor societatii, mai exact protejarea drepturilor legitime de proprietate. Guvernul poate mentine pacea si poate garanta libertatea prin institutii ce mentin un sistem de reguli care trebuie aplicate tuturor cetatenilori in mod egal, iar membrii societatii nu isi pot incalca dreptul unul altuia.
  -argumentul statului productiv ce se refera la producerea anumitor bunuri ale caror caracteristici speciale le fac greu de furnizat prin intermediul sistemului pietei. Guvernul trebuie sa faca lucruri ce oamenii nu le pot face extrem de bine cand actioneaza in mod individual. O persoana in conditia in care are propriile sale resurse si planuri, nu ar cheltui indeajuns pentru asigurarea unor bunuri precum apararea, educatia, sanatatea si infrastructura fizica.
  -argumentul statului redistributiv unde redistribuirea veniturilor si avutiei in societate, adica redistribuirea drepturilor de proprietate privata. Redistribuirea avutiei in societate reflecta ideologia socialista si social-democrata. O parte a proprietatii si venitului realizat trebuie cedata guvernului pentru a se putea distribui cetatenilor.
  3.C- Consider ca, oamenii nu stiu sa isi numeasca parlamentarul care ii reprezinta deoarece nu au o informare corecta legata de politica. Pentru a se informa este nevoie de costuri cum ar fi investitia in timpul acordat pe care il aloca pentru informare, deoarece este nevoie de multe ori de o informatie in plus fata de ce a mass mediei date prin televiziune, deoarece de multe ori au tendinta de a „detrona” un parlamentar. Costuri pot fii considerate si cablurile de internet, cablul de tv, ceea ce iti permite accesul la o informare.
  4. Intr-adevar din cauza faptului ca exista persoane multe ce traiesc la limita saraciei sau sub limita saraciei, iar putine persoane ce sunt bogate acest lucru duce la dezechilibre. De aceea pentru cei ce au mai mult decat necesar ar trebui sa existe un program ce ar redirectiona surplusul de bani celor bogati catre cei ce nu au, deoarece nu este favorabil ca 5% din populatie sa traiasca in lux, iar 80% sa nu aiba ce pune pe masa. In schimb in acelasi timp, trebuie sa se tina cont ca aceste masuri ar putea descuraja motivatia si interesul individului din cauza faptului ca in momentul in care vine un ajutor de la stat, unii nu s-ar mai chinui. Trebuie existat un echilibru pentru oamenii ce sunt saraci și nu au bani, dar ei au nevoie sa fie in acelasi timp integrați in anumite programe pentru a putea sa isi castige banii pe drept si sa se intretina singuri. Cum este dat si exemplu in text “5 milioane de angajați.. susțineau 50 de milioane de beneficiari”, ceea ce nu este un lucru benefic pentru ca in timp ce un număr mic de oameni sa munceasc, un număr mare de invidizi sunt acasa nemuncind. Pentru cresterea nivelul saraciei poate fii un motiv si faptul ca populatia creste, exista momente in care tarile trec prin crize, unde in momentul respectiv si oamenii ce castigau un salariu mediu, vor scadea ca și castiguri si vor trai si ei la limita saraciei. Exista consecinte cum ar fii in plan economic sunt afectate negativ stimulentele pentru munca, iar in plan socio-cultural se produc modificari in structura sociala in ceea ce priveste tipurile de carcter uman.
  5. (3)Fals- Deoarece teoria respectiva se refera la teoria economiei constitutionale, nu la cea a alegerii publice.
  (6) Adevarat- Deoarece un pasager clandestin este considerat o persoana ce doreste sa beneficieze de anumite bunuri fara sa plateasca.
  (10) Fals

 37. Nitu Rares Mihai spune:

  Nitu Rares Mihai , Seria B , Grupa 1414
  1. Statul protectiv asigura predictibilitate si respectarea dreptului de propietate.
  Statul productiv confectioneaza acele bunuri care nu s-ar produce in mod voluntar in absenta lui.
  Statul redistributiv preia o parte din drepturile de propietate ale oamenilor si le imparte conform nevoilor altor indivizii, deci impune o schimbare de propietati.
  Asadar , ipostaza statului redistributiv se afla in contradictie cu primele doua ipostaze.

  2. Guvernele considera ca promoveaza bunastarea economica generala adoptand pozitia statului redistributiv . Acesta totusi este un concept fals deoarece impunerea modificarii propietarului asupra unui drept nu se realizeaza in baza unor trasaturi ; unor merite si deci dreptul / drepturile nu au fost dobandite pe baza unui principiu liber care atesta calitatile individului, asa cum se intampla pe piata libera,

  3. Varainta corecta este raspunsul c) deoarece indivizii considera ca nu este eficient sa isi ocupe timpul cu astfel de activitati. Acestia sunt de parere ca efortul nu merita efectul ; acest tip de individ este reprezentativ pentru conceptul de ignoranta rationala.

  4. Problema sesizata in text este cea a dreptului de propietate. Indiviziilor cu propietati le-au fost preluate de catre autoritatea guvernamentala o parte din propietati pentru a ajuta persoanele nevoiase. Asadar oamenii productivi trebuiau sa munceasca pentru a sustine segmentul “intretinut” de populatie ; efectele lor erau externalizate iar activitatile lor nu erau satisfacatoare la nivel individual. Aceste elemente au dus la un razboi deoarece guvenrul a adancit problema trecand in extrema cealalta : oamenii munceau pentru ca ceilalti sa nu fie nevoiti sa o faca ( adoptarea comportamentul oportunist ).

  5.
  (3) FALS : Institutia constitutiei din punctul de vedere al teoremei alegerii publice desemneaza un set de reguli si principii dupa care viata politica si guvernul trebuie sa se ghideze in societate.

  (6) ADEVARAT : Achizitioanarea biletului reprezinta dovada platii efectuate pentru care ai platit se te folosesti de acel bun, adica ai capatat dreptul sa il u”uzezi” in limitele valorii sumei achitate. Trenul reprezinta un bun care a necesitat costuri, timp si efort iar fata de aceste elemente ai obligatia de a presta la randul tau niste servicii ( in acest caz plata efectiva. ) Atata timp cat nu exista contrapartida putem cataloga individul drept pasager clandestin.

  (10) FALS : Pentru a putea efectua un calcul economic este nevoie de prezenta institutiei dreptului de propietate. In sistemul public, cu trimitere catre sectorul politic, proprietatea privata lipseste cu desavarsire ; deci , in consecinta , calculul economic este imposibil.

 38. Uricaru Robert- Stefan, Grupa 1416, Seria B spune:

  1. Statul protectiv- protejează drepturile de proprietate privată
  Statul productiv- se referă la producerea bunurilor publice
  Statul redistributiv- redistribuie avuția prin intermediul statului
  Diferența între statul productiv și protectiv pe de o parte și statul redistributiv pe de alta parte este ca prima produce bunuri publice și a doua protejează drepturile legitime de proprietate, iar statul redistributiv redistribuie drepturile de proprietate între grupuri de persoane prin acțiune politica.
  2. Cele mai importante cai prin care economiștii considera ca guvernele pot promova bunăstarea economică generală sunt:
  a) protejarea vieții și a libertăților membrilor societății, adică prin protejarea drepturilor legitime de proprietate
  b) producerea anumitor bunuri ale căror caracteristici speciale le fac greu de furnizat prin intermediul sistemului pieței
  c) redistribuirea veniturilor și a avuției in societate, adică redistribuirea drepturilor de proprietate privată
  3. c) acei oameni considera ca informarea lor politica este prea costisitoare
  Oamenii nu sunt dispuși sa investească timp in cunoașterea domeniului politic.
  4. Statul redistribuia veniturile și avuția in societate in sistemul redistributiv. Statul distribuia in mod egal ajutoare sociale celor care aveau nevoie pentru a scapa de sărăcie. Oamenii au fost motivați sa muncească deoarece veniturile se împărțeau și cu cât forța de munca era mai mare cu atat veniturile creșteau.
  5. 3) Fals- Instituția constituției reflecta o înțelegere între câțiva oameni cu privire la constituirea unui guvern in versiunea teoriei economice constituționale
  6) Adevărat- Problema pasagerului clandestin este când oamenii au tendința de a beneficia de bunurile publice fără a plăti pentru ele.
  10) Fals

 39. Ilie Alex Catalin spune:

  1.Argumentul statului productiv consta in asiguarea a ceea ce economistii apreciaza a fi bunurile publice, alocarea de bunuri populatiei. Statulu protectiv se refera la mentinerea ordinii sociale, protejarea populatiei si a propietatii private prin legi. Argumentul statului redistributiv mentioneazaza redistribuirea avutiei pentru a avea egalitate.
  Statul redistributiv se afla in contradictie cu statul protectiv si cel productiv, deoarece cele 2 ofera bunuri si apara propietatea privata, iar statul redistributiv averea este realocata.

  2.Economistii considera ca guvernele pot promova bunastarea economica generala prin urmatoarele cai:
  – redistribuirea drepturilor de propietate privata
  – protejarea drepturilor legitime de propietate
  – producerea anumimtor bunuri ale caror caracteristici speciale le fac greu de furnizat prin intermediul sistemului pietei.

  3.Multi oameni nu stiu sa numeasca parlamentul care, nominal, ii reprezinta deoarece acestia se comporta irational uneori, acestia nu aloca din timpul lor pentru a se informa legat de politica deoarece este de parere ca votul lui nu conteaza si nu o sa faca diferenta.

  4.In anii 1954-1966, Lyndon Johnson a declansat un razboi impotriva saraciei. Acesta a crescut ajutoarele sociale in primul an cu 6 procente, in urmatorii ani cresterea a fost de patru ori, aproape 12% anual. Dar din 1966 pana in anul 1990 rata saraciei a crescut treptat ajungand sa fie mai mare decat in anul declansarii razboiului. Deciziile luate pentru a invinge saracia nu au fost eficiente deoarece au avut efect doar de scurta durata.

  5. (3) – F deoarece in teoria alegerii publice, institutia constitutiei reflecta o intelegere luata intre un numar mare de oameni.
  (6) – F pentru ca problema pasagerului clandestin apare chiar si atunci cand acesta nu este prins ca circula fara bilet.
  (10) – A deoarece decidentii politici folosesc criteriul calcului economic pentru a sti cate resurse aloco acelui proiect.

  Ilie Alex Catalin, Grupa 1412, Seria A

 40. Paraschiv Cristina-Antoanela 1414B ETA spune:

  Paraschiv Cristina-Antoanela
  ETA, 1414B

  1. Majoritatea economistilor apreciaza interventia organismelor statale ca fiind vitala in asigurarea unei cooperari sociale.
  Referitor la situatia statului protectiv, ideologia sustinea posibilitatea existentei unei ” stari de jungla” care insa poate fii afectata prin argumentul statului protectiv adica protejarea vietii membrilor societatii prin protejarea esentiala a drepturilor de proprietate deoarece cum stim din cunostiintele obtinute anterior din materiale si teme, dreptul de proprietate da sens societatii si interes cooperarii umane.
  Privind situatia ” stateless societies”, argumentul statului protectiv conoteaza tipologia de produse ale caror caracteristici le fac aproape imposibil de tranzactionat prin sistemul petei. In opinia mea, in aceasta categorie de marfuri intra putem explica fenomenul prin intermediul produselor de tip armat care nu se pot tranzactiona pe o piata libera si catre orice individ.
  In situatia unui stat monopolizat, cunoastem argumentul statului redistributiv a carui atributie esentiala este de redistribuire a veniturilor si avutiilor in cadrul societatii prin intermediul redistribuirii drepturilor de proprietate privata.
  In opinia mea, argumentul statului protectiv si a argumentul statului productiv pe de o parte se pun contra argumentului statului redistributiv, dar in esenta pe de o alta parte argumentul statului redistributiv alaturat argumentului statului productiv se opun argumentului statului protectiv.
  In speta, argumentul statului protectiv si argumentul statului redistributiv sunt diametral opuse asupra drepturilor de proprietate, care in cadranul argumentului redistributiv presupun o alocare statala, adica o monopolizare a avutiei natiunii, iar in tabloul argumentului statului protectiv baza este fortificarea dreptului de proprietate ca libertate individuala esentiala.

  2. In speta, majoritatea economistilor considera ca o crestere a calitatii a bunurilor publice in concomitent cu aplicarea argumentului statului redistributiv sunt cele mai efiiente metode care au ca scop bunastarea economica.

  3. Consider ca raspunsul corect este c), iar rationamentul pe care imi bazez alegerea are ca radacini ignoranta rationala. In esenta, indivizii considera ca votul lor este neinsemnat si ca nu va definitiva decizia sociala, de asemenea indivizii considera ca exista un cost mare al informarii deci un cost mare de oportunitate si ca drept urmare sunt dezinteresati.

  4. In contextul in care doar 5 milioane de persoane sunt angajate si circa 50 de milioane de persoane beneficiaza de venituri sociale, productivitatea a tins catre o scadere dramatica, iar pe termen lung duce la un consum senzational de capital si nu este o masura sustenabila. Astfel, masura care temporar a asigurat diminuarea saraciei, pe termen lung va baga societatea intr-un sant si mai mare, astfel valul saraciei se va izbi din nou de tarm, insa in opinia mea aducand dupa el mai multe “alge”(externalitati negative).

  5.
  (3)- F
  Constitutia este o institutie, o reglementare ce impune un set de reguli si principii fundamentale pentru desfasurarea procesului politic si care da sens guvernului in societate. Astfel, aceasta fiind o regula si nu o intelegere, privind functionarea societatii si a guvernului, nu modul sau de constituire, consider afirmatia ca avand valoare falsa.
  (6) – A
  Si nu numai… Aceasta probema este regasita ori de cate ori o persoana beneficiaza de ceva in truda altcuiva. Aceasta problema a fost foarte des intalnita in socialism si comunism unde, in fabrici numerosi indivizi aveau o productivitate intentionat mai mica decat cea a colegilor si erau remunerati in aceeasi masura pentru un volum diferit de munca. Aici vorbim despre un comportament economic, nu despre o unica abatere.
  (10) – F
  Orice decizie politica din aceasta categorie este in fapt un act economic deoarece modifica distributia resurselor banesti . Adoptarea acestor decizii nu sunt subiective facute de un unic individ, ci sunt discutate la nivel decizional cu aplicare la nivel social. Tinand cont ca vorbim despre cheltuieli publice evident discutam despre o evideta a cheltuielilor si in speta de un calcul . Insa, tin sa precizez ca in cazulul economic intra si proprietatea privata, deci daca discutam despre o societate socialista, decizia de achizitionare a bunurilor publice sunt indiferente de proprietatea privata, care in speta nu exista.

 41. Florescu Luiza-Cătălina spune:

  Seria A, Grupa 1412
  1. Da, exista o contradicție între cele trei.
  Argumentul statului protectiv face referire la menținerea ordinii sociale și a domniei legii mai exact aplicarea acestea impotriva furturilor spre deosebire de argumentul statului productiv, care considera legea și ordinea socială drept bun public. De aici se observa si contradictia dintre cele doua, mai exact o ” interfață”.
  Statul redistributiv este ” reflectarea opiniei că rezultatele pieței sunt injuste” dar totodata juste sau injuste sunt actiunile umane.
  Redistribuirea proprietății apare atâta timp cat exista stat. Deci în principal, statul protectiv și productiv este,în egală măsură,redistibutiv. “Finanțarea prin impozitare a bunurilor publice echivalează cu distribuirea neproporțională a costurilor și beneficiilor”, de aici reiese dimensiunea redistributiva a statului productiv.
  Statul redistributiv este în contradicție cu argumentul statului protectiv deoarece,”protejarea libertății și a proprietății este erodată de realocarea ( arbitrară) a drepturilor de proprietate între grupuri de persoane, prin acțiune politica”.

  2. Principalele căi prin care economiști consideră că gruvernele pot promova bunăstarea economică generală sunt:
  1) protejarea vieții și a libertățiite membrilor societății, adică protejarea drepturilor legitime de proprietate;
  2) producerea anumitor bunuri ale căror caracteristici speciale le fac greu de furnizat prin intermediul sistemului pieței;
  3) redistribuirea veniturilor și avuției în societate, adică redistribuirea drepturilor de proprietate privată.

  3. Varianta corectă este a și c.
  Câteodată oamenii au un comportament irațional deoarece , nu sunt prea interesați și nu vor să acorde prea mult timp în a afla lucruri cu privire la partea politică, deoarece, pentru aceștia , votul lor nu este unul prea relevant, candidatul poate pierde sau câștiga.

  4. În urma lecturări studiului dat, am constatat că, numarul persoanele sărace a crescut în fiecare an. Aceasta creștere, a fost una semnificativă, din punctul meu de vedere, deoarece oamenii ar fi refuzat să muncească. Aceștia se bazau pe ajutoarele sociale și pentru că au observat că se puteau descurca cu puțin, au decis sa se complacă în această situație, fară a încerca să evolueze.
  Acest lucru a subliniat foarte bine, inclusiv redistributivitatea resurselor. Cu toate ca un război începuse , nimeni nu a a rămas fară resurse, acestea fiind distribuite uniform de către stat.

  5. 3-F deoarece decizile sunt adoptate de oameni politici și de birocrați;
  6-A deoarece problema pasagerului clandestin apare atunci cand un indivit beneficiază de anumite bunuri, după ce acestea au fost produse, fără a plăti achita contravaloarea biletului de tren (în acest caz);
  10-F deparece nu utilizeaza criteriul calculului economic.

 42. Buzica Razvan Teodor spune:

  Buzica Razvan Teodor, grupa 1411, seria A, ETA, Anul 2

  1. Argumentul statului productiv : consta in asigurarea bunurilor publice. In principiu, legea si ordinea sociala pot fi privite drept bunuri publice.
  Argumentul statului protectiv : consta in mentinerea ordinii sociale si a aplicarii legii impotriva furturilor, fraudei si a violentei.
  Argumentul statului redistributiv : redistribuirea avutiei este un fenomen specific oricarei societati organizate prin intermediul statului.
  Contradictia intre statul productiv si statul protectiv pe de o parte si statul redistributiv pe de alta parte se refera la faptul ca statele productiv si redistributiv se axeaza pe ordinea sociala si bunuri publice, iar cel redistributiv se axeaza pe avere.

  2. Modalitatile cele mai importante prin care guvernele pot promova bunastarea economica generala, in viziunea economistilor, sunt :
  – redistribuirea drepturilor de proprietate private
  – protejarea drepturilor de proprietate
  – producerea anumitor bunuri cu caracteristici speciale care sunt greu furnizate prin intermediul pietei

  3. Foarte multi oameni nu stiu sa numeasca parlamentarul care ii va reprezenta datorita faptului ca refuza sa investeasca o mica parte din timpul lor pentru a cunoaste intentiile candidatului si considera ca votul lor nu face nicio diferenta.

  4. La mijlocul anilor ’60, presedintele Lyndon Johnson a declarat “razboi impotriva saraciei”. Pe durata acestui “razboi” ajutoarele sociale au fost sporite. Desi au fost luate aceste masuri, in 1990, la 25 de ani de la inceputul “razboiului”, saracia era la un nivel mai inalt decat la inceput.

  5. 3. F – Construirea unui guvern nu se face doar cu cativa oameni.
  6. F – Pasagerul clandestin exista chiar si cand nu este prins.
  10. F – Decidentii politici urmeaza un aranjament numit regim electoral.

 43. Gioabă Andreea spune:

  GRUPA 1413, SERIA A

  1. Da, consider ca statul redistributiv este in contradictie cu argumentul statului protectiv si productiv deoarece protejarea libertatii si a proprietatii este erodata de realocarea arbitrara a drepturilor de proprietate intre grupuri de persoane, prin actiune politica.

  2. Cele mai importante cai prin care economistii considera ca guvernele pot promova bunastarea economica generala sunt:
  – protejarea vietii si a libertatii membrilor societatii, adica protejarea drepturilor legitime de proprietate (argumentul statului protectiv);
  – producerea anumitor bunuri ale caror caracteristici speciale le fac greu de furnizat prin intermediul sistemului pietei (argumentul statului productiv);
  – redistribuirea veniturilor si avutiei in societate, adica redistribuirea drepturilor de proprietate privata (argumentul statului redistributiv).

  3. Consider ca foarte multi oameni nu stiu sa numeasca parlamentarul care, nominal, ii reprezinta, deoarece (c) acei oameni considera ca informarea lor politica este prea costisitoare. Acestia cred ca politicianul dorit poate castiga si fara votul lor sau poate pierde in ciuda votului lor, si astfel nu sunt dispusi sa acorde timp si resurse materiale cunoasterii ofertelor politice.

  4. In acest text se evidentiaza consecinta institutionalizarii practicilor redistributive ale statului bunastarii in plan socio-cultural. Ajutoarele sociale s-au marit considerabil pentru a crea o asa-zisa “industrie nationala” astfel: odata cu cresterea ajutoarelor sociale au crescut si numarul de asistati, iar acestia din urma au devenit mai tarziu angajati ai statului sau particulari.

  5. (3) In teoria alegerii publice, institutia constitutiei reflecta o intelegere intre cativa oameni cu privire la constituirea unui guvern.
  ADEVARAT: Constitutia este institutia politica ce prescrie un anumit set de reguli si principii fundamentale pentru desfasurarea procesului politic si a actiunii guvernului in societate. Dar in teoria alegerii publice fondata de Buchanan si Tullock, constitutia reflecta o intelegere intre oameni privind constituirea unui guvern.
  (6) Problema pasagerului clandestin apare atunci cand cineva este prins in tren fara bilet.
  ADEVARAT: Problema pasagerului clandestin consta in aparitia tentatiei de a beneficia, fara a plati, de anumite bunuri publice, cum ar fi transportul public in cazul nostru.
  (10) In finantarea proiectelor publice, decidentii politici utilizeaza criteriul calcului economic.
  ADEVARAT: Finantarea prin impozitare a bunurilor publice echivaleaza cu distribuirea neproportionala a costurilor si beneficiilor.

 44. Bungărzeanu Adina Alexandra, grupa 1410,seria A spune:

  1.Cei mai multi economisti consideră că organismele statale pot promova cooperarea sociala si, deci, bunăstarea economica pe următoarele trei cai principale :a) protejarea vieții si a libertății membrilor societatii, adică protejarea dreptului legitim de propietate (argumentul statului protectiv)
  B) producerea anumitor bunuri ale căror caracteristici speciale le fac greu de furnizat prin intermediul sistemului pietii (argumentul statului productiv)
  C) redistribuirea veniturilor si avuției in societate, adică, redistribuirea dreptului de proprietate privata (argumentul statului redistributiv)
  Argumentul statului protectiv (menținerea ordinii sociale si a domniei legii, deci aplicarea legii împotriva furtului, fraudei, etc.
  Argumentul statului productiv constă in asigurarea a ceea ce economicii apreciază a fi bunuri publice. In principiu si în ultima instanta, chiar legea si ordinea socială pot fi privite dret bunuri publice,fapt ce creează o interfața intre statul productiv și cel protectiv. Statul productiv isi găsește, astfel, justificarea in teoria bunurilor publice. In esență, statul protectiv si productiv este, in egală masura, redistributiv. Finanțarea prin impozitarea a bunurilor publice echivalează cu distribuirea neproportionala a costurilor si beneficiilor de dimensiunea redistributiva a statului productiv.
  2.Bunastarea economica a statului se realizează pe următoarele trei cai principale :1.argumentul statului protectiv, 2.argumentul statului productiv, 3.argumentul statului redistributiv.
  4.In urma lucrării studiului dat am realizat ca numărul de persoane sărace a crescut in fiecare an,deoarece astia se mulțumeau cu traiul decent, pe care il aveau cu ajutoarele sociale. Din acesta cauza, aceștia refuzau sa muncesca si sa evolueze.Din acest text reiese argumentul redistributiv a resurselor.
  3.a), b) acei oameni nu au acces liber la informație.
  Cel mai adesea, procesul politic este vizualizat ca sistem complex de relații între membrii a trei categorii politice importante :principalii, adică votanții care reflecta, publicul larg. Agenții votanților sunt divizatie in clasa reprezinta aleși, politicieni, si categoria funcționarilor. Astfel, nici nu ar fi posibil ca oamenii sa si dea consimțământul pentru un aranjament constituțional, înainte de a fi clar ca aceștia au anumite drepturi.
  5.3 fals, deoarece este vizualizat ca sistem complex de relații între membrii.
  6 adevărat, deoarece pasagerul clandestin se refera la tendința de a beneficia, fara a plăti, de anumite bunuri publice.
  10 fals, deoarece nu am văzut nimic despre calcul economic.

 45. GEORGESCU ROXANA-GEORGIANA spune:

  GRUPA 1412
  SERIA A
  1. Statul protectiv(menținerea ordinii sociale si a domniei legii, deci aplicarea legii împotriva furtului, fraudei)
  Statul productiv consta in asigurarea a ceea ce economiștii apreciază a fi bunuri publice, fapt care creeaza o interfața intre statul productiv si cel protectiv.
  Legile si ordinea socială pot fi privite drept bunuri publice.
  2. Principalele cai prin care economiștii considera ca guvernele pot promova bunăstarea economica generala sunt:
  a. Protejarea vieții si a libertății membrilor societății, adica protejarea drepturilor legitime de proprietate
  b. Producerea anumitor bunuri ale căror caracteristici speciale le fac greu de furnizat prin intermediul sistemului pieței
  c. redistribuirea veniturilor si a avuției in societate, adica redistribuirea drepturilor de proprietate privată.
  3. Acei oameni nu au acces libera informație. Cel mai adesea, procesul poliței este vizualizat ca sistem complex de relatii intre membrii a 3 categorii politice importante: principalii, adica volanți care reflecta publicul larg. Astfel,nici nu ar fi posibil ca oamenii sa-si dea consimțământul pentru un aranjament constituțional, inainte de a fi clar ca aceștia au anumite drepturi.
  5. 3-F
  6-A
  10-F

 46. Paterău Andrei Alexandru spune:

  1. Argumentul statului protectiv face referire la menținerea ordinii sociale și a domniei legii, mai exact aplicarea acesteia împotriva furturilor, argumentul statului productiv consideră legea și ordinea socială drept bun public, iar în statul redistributiv este vorba despre egalitate. Deci, există contradicții între cele 3 state.

  2. Căile importante prin care economiștii consideră că guvernele pot promova bunăstarea economică generală, sunt

  -protejarea drepturilor legitime de proprietate (protejarea vieții și a libertății membrilor societății)

  -producerea anumitor bunuri ale căror caracteristici speciale le fac greu de furnizat prin intermediul sistemului pieței

  -redistribuirea drepturilor de proprietate privată (redistribuirea veniturilor si avuției în societate)

  3. a)Individul preferă să nu investească timp si resurse materiale pentru a cunoaște ofertele politice considerând că politicianul dorit poate câștiga cu sau fără votul lui.

  4. Între anii 1954 – 1966 a fost declanșsat un război împotriva sărăciei de către Lyndon Johnson, iar în următorii ani au crescut ajutoarele sociale cu procente sesizabile până într-un punct, dar până în anul 1990 rata sărăciei a crescut treptat ajungând să fie mai mare decât în anul când s-a declanșat războiul fix pentru această problemă. În concluzie, războiul a dat roade doar după câțiva ani după acesta.

  5. (3) F – În teoria alegerii publice, instituția constituției reflectă o înțelegere în mai mulți oameni, nu câțiva.
  (6) F – Pasagerul clandestin este persoana care beneficiază de bunul public fără să fi contribuit finanțarea costului de producere a respectivului bun. Această problemă este rezultatul comportamentului indivizilor care preferă se bucure de beneficii sub forma externalităților finanțate de alți indivizi și cu cost 0 pentru ei.
  (10) F

  Paterău Andrei Alexandru
  Seria A
  Grupa 1412

 47. Doana Alexandru spune:

  1. Statul protectiv consta in pastrarea ordinii sociale si a domniei legii.
  Statul productiv se refera la asigurarea a ceea ce a fi apreciata de economisti si anume bunurile publice.
  Iar in statul redistribuit se pune in valoare si este vorba despre egalitate.
  Ceea ce face ca statul protectiv si produ tiv sa fie impotriva statului redistribuit.
  2. Caile prin care economistii considera ca guvernele pot promova bunastarea economica generala sunt:
  -protejarea drepturilor legitime de peoprietate
  -producerea anumitor bunuri ale caror caracteristici special le fac greu de furnizat prin intermediul sistemului pietei
  -redistribuirea drepturilor de proprietate privata
  3. Oamenii nu stiu sa numeasca parlamentul care ii reprezinta din cauza unui cunportament irational pe care acestia il au. Majoritatea oamenilor prefera sa nu investeasca prea mult timp pentru a cunoaste toate ofertele sau intentiile politice. Oamenii gandesc ca un vot in plus sau in minus nu conteaza.
  4. Intre anii 1956-1966, Lyndon Johnson a declansat un razboi impotriva saraciei. In anii urmatorii au crescut ajutoarele sociale cu procente vizibile pana intr-un punct, insa pana in anul 1990 rata saraciei a creacut gradual astfel ajungand sa fie mai mare decat in anul in care s-a izbucnit razboiul fix pentru problema aceasta. In concluzie razboiul izbucnit pentru aceasta problema a dat roade doar pentru cativa ani dupa acesta.
  5. 3. F- in teoria alegerii publice, institutia constitutiei reflecta o intelegere intre mai mult oameni, nu doar intre(4-5).
  6. F- pasagerul clandestin este acela care calatoreste fara bilet chiar daca este sau nu prins.
  10. F- este vorba de regim electoral

 48. Fulga Natalia-Andreea spune:

  Fulga Natalia-Andreea, grupa 1412 A

  1.Statul protectiv(mentinerea ordinii sociale si a domniei legii,deci aplicarea legii impotriva furtului, fraudei etc.)
  Statul productiv consta in asigurarea a ceea ce economistii apreciaza a fi bunuri publice, fapr ce creeaza o interfata intre statul protectiv si cel productiv.
  In principiu si in ultima instanta, chiar legile si ordinea sociala pot fi privite drept bunuri publice.
  In esenta, statul protectiv si cel productiv este, in egala masura redistribuirea

  2.Cele mai importante cai prin care economistii considera ca guvernele pot promova bunastarea econ. genrala sunt: a)protejarea vietii si libertatii membrilor societatii
  b)producerea anumitor bunuri ale caror caracteristici speciale le fac greu de furnizat
  c)redistribuirea veniturilor si avutiei in societate, adica redistribuirea drepturilor de proprietate privata.

  3.B-acei oameni nu au acces liber la informatie

  5.3-F
  6-A
  10-F

 49. RATEA IONELA RAMONA spune:

  Grupa 1413, seria A

  REZOLVARE:

  1) Argumentul statului protectiv se refera la instaurarea unui sistem de reguli care sa fie respectat si aplicat tuturor in mod egal prin care indivizii sa fie impiedicati sa-si incalce unii altora drepturile.
  Argumentul statului productiv consta in alocarea de bunuri publice populatiei. Indivizii din societate nu ar chelti sau ar cheltui prea putin pentru aceste bunuri individual asa ca statul le ofera aceste bunuri facandu-i sa contribuie prin taxare.
  Argumentul statului redistributiv se refera la redistribuirea unei parti din proprietatea si venitul unei persoane, care apartine statului, catre ceilalti cetateni din societate.
  In contradictie este statul redistributiv cu argumentul statului protectiv: protejarea proprietatii si a libertatii este degradata de realocarea drepturilor de proprietate intre grupuri de persoane, prin actiune politica.

  2) Cele mai importante cai prin care economistii considera ca guvernele pot promova bunastare economica generala sunt:
  – protejarea drepturilor legitime de proprietate
  – producerea anumitor bunuri ale caror caracteristici special le fac greu de furnizat prin intermediul sistemului pietei
  -redistribuirea drepturilor de proprietate privata.

  3) Oamenii nu stiu sa numeasca parlamentarul care ii reprezinta din cauza unui comportament irational pe care acestia il exercita. Individul prefera sa nu investeasca timp si resurse materiale pentru a cunoaste ofertele politice considerand ca politicianul dorit poate castiga sau pierde si cu sau fara votul lui.

  4) In respectivul studiu de caz, ni se aduce la cunostinta ca la mijlocul anilor ’60, Lyndon Johnson a declansat un razboi impotriva saraciei. In anii urmatori, ajutoarele sociale au crescut cu procente foarte mari pana in jurul anului 1980.
  Dupa extinderea transferurilor, la sfarsitul anilor ’60, rata saraciei in randul tinerilor a inceput sa creasca considerabil ajungand sa fie mai mare decat in perioada in care s-a declansat razboiul.
  In concluzie, declansarea acestui razboi a dat roade doar in primii ani de la finalizarea lui continuand cu urmari mult mai grave.

  5)
  3- A ( Statul reprezinta organizatia umana unde oamenii politici si birocratii adopta deciziile.)
  6- F ( Pasagerul clandestin beneficiaza de transportul public fara sa plateasca indiferent daca e prins sau nu.)
  10-F

 50. Ducan Raluca Georgiana spune:

  Ducan Raluca Georgiana , seria A , grupa 1412.

  1 .
  Argumentul statului Protectiv se refera la aplicarea legii impotriva furtului si a folosirii nelegitime a violentei , iar argumentul statului Productiv se refera la asigurarea a ceea ce economisesti. Legea si ordinea sociala pot fi privite drept bunuri publice , fapt ce creeaza o suprafata de separare intre statul productiv si cel protectiv.
  Pe cand Argumentul statului redistributiv se refera la „socializarea” drepturilor de proprietate privata, intre acestea existand o contradictie , referindu-se la faptul argumentul statului protectiv si productiv , se refera in mare parte la domenii publice ce cuprinde o multime , pe cand argumentul statului redistributiv face referire la dreptul fiecaruia pentru proprietati private.

  2.
  Cele mai importante cai prin care economistii considera ca guvernele pot promova bunastarea economica generala se impart in cele doua tipuri de consecinte :
  1) pe plan economic care sunt afectate negativ stimulente pentru munca ,pentru initiativa si afectivitate antreprenoriala
  2) in plan socio-cultural care se produc modificari in structura sociala in ceea ce priveste tipurile de personalitate sau carecter uman.

  3.
  Aceasta situatie are drept cauza faptul ca: b) acei oameni nu au acces liber la informatie
  Multe lucruri si adevaruri , sunt ascunse de noi oamenii simpli de cei care sunt la putere in tara noastara. Neavand acces liber la informatie , de cele mai multe ori facem alegeri gresite pe care tot noi le platim indiferent ca vorbind de bani sau ne referim la modul figurat . Alegem oameni de care sa fim condusi doar penru lucurui care le promit inaintea unui mandat indiferent ca este primul sau al doile noi speram intotdeauna la mai bine . Alegem oameni care sa ne reprezinte fara sa cunoastem ce este cel mai important ,cuvantul respectat si demnitatea omului .

  4.
  Fiind vorba despre razboiul asupra saraciei si evolutia sa in crestere sau in decadere avand la baza intervala de timp diferite putem spune ca odata ce ne dezvoltam ca si oameni , ca si popor in proportii mari si evoluam .
  In studiul de caz la care facem referire se mentioneaz cresterea foarte mare a ajutoarelor sociale,care au dezvoltat si industria nationala a bunastarii .
  In studiul de caz respectiv , se vorbeste despre o decadere in radul razboiului asupra saraciei , deoare ce dupa 25 de ani de la declansare , in loc sa se reorienteze si sa se aranjeze totul , saracia s a extins tot mai mult fara un moment de involutie.

  5.
  3-FALS
  6-ADEVARAT
  7-FALS

 51. Ducan Raluca Georgiana spune:

  Ducan Raluca Georgiana , seria A , grupa 1412

  1 .
  Argumentul statului Protectiv se refera la aplicarea legii impotriva furtului si a folosirii nelegitime a violentei , iar argumentul statului Productiv se refera la asigurarea a ceea ce economisesti. Legea si ordinea sociala pot fi privite drept bunuri publice , fapt ce creeaza o suprafata de separare intre statul productiv si cel protectiv.
  Pe cand Argumentul statului redistributiv se refera la „socializarea” drepturilor de proprietate privata, intre acestea existand o contradictie , referindu-se la faptul argumentul statului protectiv si productiv , se refera in mare parte la domenii publice ce cuprinde o multime , pe cand argumentul statului redistributiv face referire la dreptul fiecaruia pentru proprietati private.

  2.
  Cele mai importante cai prin care economistii considera ca guvernele pot promova bunastarea economica generala se impart in cele doua tipuri de consecinte :
  1) pe plan economic care sunt afectate negativ stimulente pentru munca ,pentru initiativa si afectivitate antreprenoriala
  2) in plan socio-cultural care se produc modificari in structura sociala in ceea ce priveste tipurile de personalitate sau carecter uman.

  3.
  Aceasta situatie are drept cauza faptul ca: b) acei oameni nu au acces liber la informatie
  Multe lucruri si adevaruri , sunt ascunse de noi oamenii simpli de cei care sunt la putere in tara noastara. Neavand acces liber la informatie , de cele mai multe ori facem alegeri gresite pe care tot noi le platim indiferent ca vorbind de bani sau ne referim la modul figurat . Alegem oameni de care sa fim condusi doar penru lucurui care le promit inaintea unui mandat indiferent ca este primul sau al doile noi speram intotdeauna la mai bine . Alegem oameni care sa ne reprezinte fara sa cunoastem ce este cel mai important ,cuvantul respectat si demnitatea omului .

  4.
  Fiind vorba despre razboiul asupra saraciei si evolutia sa in crestere sau in decadere avand la baza intervala de timp diferite putem spune ca odata ce ne dezvoltam ca si oameni , ca si popor in proportii mari si evoluam .
  In studiul de caz la care facem referire se mentioneaz cresterea foarte mare a ajutoarelor sociale,care au dezvoltat si industria nationala a bunastarii .
  In studiul de caz respectiv , se vorbeste despre o decadere in radul razboiului asupra saraciei , deoare ce dupa 25 de ani de la declansare , in loc sa se reorienteze si sa se aranjeze totul , saracia s a extins tot mai mult fara un moment de involutie.

  5.
  3-FALS
  6-ADEVARAT
  7-FALS

 52. Petre Denisa-Mihaela spune:

  Grupa 1414 B

  1/129 Economistii considera ca cele mai importante cai prin care guvernele pot promova bunastarea economica generala sunt:
  -argumentul statului protectiv-protejarea vietii si a libertatii membrilor societatii, adica protejarea drepturilor legitime de propietate
  -argumentul statului productiv-producerea anumitor bunuri ale caror caracteristici speciale le fac greu de furnizat prin intermediul sistemului pietei
  -argumentul statului redistributiv-redistribuirea veniturilor si avutiei in societate, adica redistribuirea drepturilor de propietate privata

  4/129 Da, exista o contradictie. Statul protectiv se refera la mentinerea ordinii sociale, statul productiv se refera la asigurarea a ceea ce economistii considera a fi bunuri publice, iar cel redistributiv la redistribuirea avutiei.
  Avem argumentul celor doua state protectiv si productiv care se completeaza, iar pe cealalta parte argumentul statului redistributiv. Primele doua protejeaza bunurile publice, asigura ordinea, in timp ce cel redistributiv nu face acest lucru.

  9/130 a) oamenii se comporta irational uneori
  Deoarece votantul ignorant rational manifesta o disponibilitate redusa de a investii timp si resurse materiale in vederea cunoasterii ofertelor politice, acesta considera ca politicianul dorit poate castiga si fara votul sau ori, la fel de bine, poate pierde in ciuda votului sau.

  3/132 Fals. In versiunea teoriei economice constitutionale, constitutia reflecta o intelegere intre cativa oameni cu privire la constituirea unui guvern.

  6/132 Adevarat. Problema pasagerului clandestin reprezinta tentatia de a beneficia, fara a plati, de anumite bunuri publice. Furnizarea acestor bunuri unui individ le face in acelasi timp disponibile si altora fara ca acestia sa plateasca.

  10/132 Adevarat. Decidentii politici utilizeaza criteriul calculului economic atunci cand stabilesc daca va fi construita o scoala ori un spital si cat de mult trebuie sa aloce acestor proiecte.

  4/135 -redistribuirea avutiei este un fenomen specific oricarei societati organizate de si prin intermediul statului
  -redistribuirea desemneaza transferarea resurselor de la propietari naturali ai acestora catre persoane care nu au utilizat si nu au obtinut prin schimb acele resurse.

 53. Gheorghe Augustina Andreea spune:

  Grupa 1412 seria A Gheorghe Augustina Andreea
  1 Argumentul statului protectiv se refera la mentinerea ordinii sociale si a domniei legii, aplicarea legii impotriva furtului,fraudei si violentei.
  Argumentul statului productiv consta in aisgurarea a ce economistii considera a fi bunuri publice.
  Argumentul statului redistribuitiv:politica de redistribuire desemneaza “socializarea” drepturilor de proprietate privata.
  Contradictia intre cele 3 ar putea fi faptul ca statul protectiv protejeaza si se asigura ca legea este respectata, cel productiv asigura bunurile publice, iar cel redistribuitiv , redistribuie drepturile de proprietate. Toate cele 3 au in comun ordinea si respectarea drepturilor publice.
  2 -protejarea vietii si a libertatii membrilor societatii(drepturilor legitime de proprietate)
  -producerea anumitor bunuri ale caror caracteristici speciale le fac greu de furnizat prin intermediu sistemului pietei.
  -redistribuirea veniturilor si avutiei in societate(redistribuirea drepturilor de societate privata)
  3. A)acei oameni se comporta irational uneori,deoarece decizia colectiva este rezultatul interactiunilor dintre cetateni in calitate de votanti, acestia se lasa influentati de campaniile electorale(regimul electoral)luand o decizie non-unanima, deciziile alegatorilor fiind diferite de fiecare data in functie de obiectele oferite in timpul campaniei. Acestea vor duce la alegerea eronata a celui mai bun sistem electoral.
  5. 3)Fals,teoria alegerii publice este definita ca fiind aplicariea individualismului metodologic in analiza proceselor politice prin utilizarea instrumentarului metodologic di analitic. Teoria alegerii publice trateaza procesul politic pe baza intereselor si comportamentelor actorilor politici,in diferitele lor calitati de votanti, consumatori, lideri politici, reprezentanti alesi si functionari guvernamentali.
  6) Adevarat,pentru ca pasagerul prins in tren vrea sa beneficieze de un bun public fara sa plateasca,)problema pasagerului clandestin,tentatia de a beneficia de anumite bunuri publice fara a plati)
  10)Adevarat

 54. PAICU NICOLAE ROBERT spune:

  1.Argumentul statului protectiv face referire la mentinerea ordinii sociale si a domniei legii, deci la aplicarea legii impotriva furtului, fraudei si a folosirii nelegitime a violentei.Argumentul statului productiv consta in asigurarea a ceea ce economistii apreciaza a fi bunurile publice. Argumentul se refera la guvernul care trebuie sa faca lucrurile pe care oamenii nu le pot face deloc sau nu le pot face foarte bine atunci cand actioneaza in mod individual si separat.Argumentul statului redistributiv: redistribuirea avutiei este un fenomen specific oricarei societati organizate de si prin intermediul statului.Politica de redistribuire desemneaza socializarea drepturilor de proprietate privata, adica transferarea in diferite grade a resurselor dinspre proprietarii naturali ai acestora catre persoane care nici nu au utilizat resursele respective, nici nu le ar fi obtinut prin schimb.Redistribuirea proprietatii in societate este inevitabila in consecintele existentei statului, deci statul protectiv si productiv este in egala masura redistributiv. Finantarea prin impozitare a bunurilor publice echivaleaza cu distribuirea neproportionala a costurilor si beneficiilor de unde si dimensiunea redistributiva a statului productiv. Statul redistributiv este de contradictie cu argumentul statului protectiv, protejarea liberattii si a proprietatii este redata de alocarea drepturilor de proprietate intre grupuri de persoane prin actiune politica.

  2.Cele mai importante cai prin care economistii considera ca guvernele pot promova bunastarea economiei generala sunt:-Argumentul statului protectiv- protejarea vietii si a libertatii memembrelor societatii, adica protejarea dreturilor legitime de proprietate.
  -Argumentul statului productiv- producerea anumitor bunuri ale caror caracteristici speciale le fac greu de furnizat prin intermediul sistemului pietei
  -Argumentul statului redistributiv- redistribuirea veniturilor si avutiei ca societate, adica redistribuirea dreturilor de proprietate privata.

  3.Aceasta situatie are cauza faptul ca c) acei oameni considera ca informarea lor politica este prea costisitoare in raport cu beneficiile , consecintele acestei transformari ale persoanei votante. Acest fapt tine de ignoranta rationala, unde votantul este individ rational.

  4. In societate redistribuirea avutiei reflecta ideologia socialista si social democrata. O parte a proprietatii si venitului realizat apartine de drept societatii si trebuie cedata guvernului, pentru a fi reedistribuita cetatentilor, in conformitate cu anumite idei de egalitate si justitie sociala. Pe o asemenea baza ideologica s a construit statul bunastarii din lumea occidentala de a lundul sec 20. Politica de redistribuire desemneaza socializarea drepturilor de proprietate privata adica transferarea in diferite grade a resurselor dinspre proprietarii naturali ai acestora catre persoane care nici nu au utilizat resursele respective, nici nu le ar fi obtinut prin schimb.Institutionalizarea practicilor redistributive ale statului bunastarii produce, in timp, asa cum s a demonstrat ca in plan economic sunt afectate negativ stimulentele pentru munca, pentru initiativa si activitate antreprenoriala, au loc scaderea ratei formarii capitalului, destimularea procesului investitional, cu rezultate nu tocmai bune pentru economie.

  5. 3.A- Intr-adevar institutia constitutiei reflecta o intelegere intre cativa oameni.

  6. A- Pasagerul este tentat sa urce in tren fara bilet, deoarece pasagerul clandestin intr adevar consta in stimularea fiecarui individ dde a ii lasa pe altii ssa plateasca.

  10. A

  grupa 1414

 55. Mocanu Andrei Ionut spune:

  1. Contradictia intre argumentele statului productiv si statului protectiv si argumentul statului redistributiv este acela al legilor. In argumentele statelor productive si protective, legile oamenilor nu sunt ingradite in anumite limite, iar argumentul statului redistributiv exista monopolul legislativ si legile sunt facute de guvern.

  2.Cele mai importante cai prin care se promoveaza bunastarea economica sunt:
  – protejarea vietii si a libertatii membrilor societatii, in viziunea statului protectiv
  – producerea anumitor bunuri greu de furnizat prin sistemul pietei, in viziunea statului productiv
  – redistribuirea veniturilor si avutiei in societate, in viziunea statului redistributiv

  3.Aceasta situatie are drept cauza faptul ca oamenii se comporta irational uneori (a), deoarece unii au impresia ca daca vor vota, alesul putea castiga si fara votul persoanei respective, sau, in sens contrar, pierdea in pofida votului lui. Din acest motiv, rezultatul votului poate avea o alta turnura decat daca ar vota.

  4. Una dintre cauzele saraciei in randul tinerilor este tocmai numarul foarte mare al ajutoarelor sociale. In opinia mea, intr-un stat nu pot exista mai multe persoane asistate social decat angajati. Cu o astfel de situatie, productia ar fi minima spre zero, iar economia ar avea mult de suferit de pe urma ajutoarelor sociale.

  5.
  (3) F
  (6) A
  (10) A

 56. Dumitrache Alexandra-Valentina spune:

  Dumitrache Alexandra-Valentina
  Seria A
  Grupa 1412

  1. Statul protectiv si cel productiv se bazeaza pe mentinerea ordinii sociale si domnia legii, ambele sprijina proprietatea privata, in timp ce statul redistributiv se bazeaza pe cedarea unei parti din proprietatea privata guvernului.
  Contradictia dintre acestea consta in faptul ca statul protectiv primeaza protejarea libertatii si a proprietatii, cel redistributiv urmarind, prin implicare politica, realocarea drepturilor de proprietate.

  2. Cele mai importante cai de promovare a bunastarii sunt protejarea vietii si a libertatii membrilor societatii, producerea de bunuri ce au caracteristici speciale si sunt greu de furnizat prin intermediul sistemului pietei, redistriuirea veniturilor si avutiei in societate.

  3. c. Oamenii manifesta o disponibilitate redusa de a investi timp si resurse materiale pentru a cunoaste ofertele politice, deoarece nu percep ca votul lor sa influenteze alegerile.

  4. “Razboiul impotriva saraciei” ce a fost initiat la inceputul anilor ’60 a constat intr-o crestere extraordinara a ajutoarelor sociale, pe durata a 25 de ani, insa, in 1990, rata saraciei a inregistrat o crestere, devenind mai mare decat la inceputul proiectului. Consider ca aceasta crestere a ajutoarelor sociale ar fi trebuit sa inceteze la un moment dat, ajutoarele ramanand constante, astfel riscul unei reveniri puternice a saraciei ar fi fost redus.

  5. (3) Fals
  Institutia constitutiei reprezinta urmarirea intereselor in mod colectiv, de catre indivizii dintr-o comunitate.
  (6) Fals
  Problema pasagerului clandestin apare in conditiile in care cineva beneficiaza de un bun public fara a-i finanta costurile. Insa nu exista penalizari pentru asta, deci nu se aplica in acest caz.
  (10) Adevarat

 57. ILIE MARIANVALENTIN spune:

  1.Statul protectiv are ca idee mentinerea ordinii sociale si a legii iar statul productiv se refera la asigurarea a ceea ce economistii apreciaza a fi bunurile publice.Statul redistributiv consta in egalitate.
  Contradictia este ca statul redistributiv se axeaza pe avutie iar celelalte doua pe ordine sociala si bunuri publice.

  2.Cele mai importante cai sunt : protejarea drepturilor legitime de proprietate, redistribuirea drepturilor de proprietate privata,producerea anumitor bunuri ale caror caracteristici le fac greu de furnizat prin sistemul de piata.

  3. Oamenii nu stiu sa numeasca parlamentarul pentru ca se comporta irational, multi dintre acestia nu se documenteaza foarte bine despre parlamentarul ales si considera ca votul lor nu va face diferenta.

  4.La mijlocul anilor 1960 a fost declansat un razboi impotriva saraciei de catre Lyndon Johnson.Pe perioada razboiului, ajutoarele sociale au crescut dar cu toate acestea in 1990 rata saraciei a ajuns sa fie mai mare decat atunci cand era in momentul in care a fost declansat razboiul.

  5. 3.FALS deoarece constituirea unui guvern, in teoria alegerii publice, nu se face doar cu cativa oameni.
  6.FALS, pasagerul fara bilet este clandestin chiar daca este prins sau nu.
  10.FALS, decidentii nu utilizeaza criteriul calculului economic ci un regim electoral

  Ilie Marian Valentin-grupa 1412 seria A

 58. POSTOLACHE ANA spune:

  Postolache Ana, Grupa 1415, Seria B

  (1) Diferenta intre statul productiv si protectiv pe de-o parte si statul redistributiv pe de alta parte este ca primele produc bunuri publice si protejeaza drepturile legitime de proprietate in timp ce statul redistributiv realoca drepturile de proprietate intre grupui de persoane prin actiune politica.
  (2) Cele mai impotrante cai prin care economistii considera ca guvernele pot promova bunastarea economica generala sunt:
  – producerea anumitor bunuri al caror caracteristici speciale sunt greu de furnizat prin intermediul sistemului pietei
  – protejarea vietii si a libertatilor membrilor societatii prin protejarea drepturilor legitime e proprietate
  – redistribuirea veniturilor si a avutiei in societate, la fel cum e si cu drepturile de proprietate privata.
  (3-C) Oamenii nu stiu sa isi aleaga corect parlamentarul care ii reprezinta deoarece manifesta o disponibilitate redusa de a investi timp si resurse materiale in vederea cunoasterii ofertelor politice
  (4) In sistemul redistributiv statul redistribuia veniturile si avutia in societate. Statul distribuia in mod egal ajutoarele sociale pentru a iesi din saracie. Astfel, populatia a fost motivata sa munceasca pentru stat deoarece toate veniturile aveau sa fie impartite si cu cat forta de munca era mai mare, veniturile cresteau. In acea perioada oamenii au deprins un caracter ce favorizeaza valorile culturale egalitariste.
  (5)
  – 3 – Fals – Institutia constitutiei reflecta o intelegere intre oameni cu privire la constituirea unui guvern in viziunea teoriei economice constitutionale
  – 6 – Adevarat – Problema pasgerului clandestin apare atunci cand oamenii au tendinta de a folosi bunuri publice fara a plati pentru acestea
  – 10 – Fals

 59. MIHALCEA DANA ADRIANA spune:

  1. Argumentul statului protectiv se referă la menținerea ordinii sociale și a domniei legii, deci la aplicarea legii împotriva furtului, fraudei și a folosirii nelegitime a violenței.
  Argumentul statului productiv constă în asigurarea a ceea ce economiștii apeciază a fi bunurile publice.
  Argumentul statului redistributiv. Redistribuirea avuției este un fenomen specific oricărei societăți organizate de și prin fenomenul statului. Politica de redistribuire desemnează “socializarea” dreturilor de proprietate privată, adica transferarea în diferite grade a resurselor dinspre proprietarii naturali ai acestora către persoane care nici nu au utilizat resursele respective, nici nu leau obținut prin schimb.

  2. Cele mai importante căi prin care economiștii consideră că guvernele pot promova bunăstarea economică generală sunt:
  – protejarea vieții și a libertății membrilor societății, adică protejarea drepturilor legitime de proprietate;
  – producerea anumitor bunuri ale căror caracteristici speciale le fac greu de furnizat prin intermediul sistemului pieței;
  – redistribuirea veniturilor și avuției în societate, adică redistribuirea drepturilor de proprietate privată.

  3. a) oamenii se comportă irațional uneori

  5. (3) F
  (6) F
  (10)A

 60. Ene Marian-Daniel spune:

  1. Argumentul statului productiv consta in asigurarea a ceea ce economistii apreciaza a fi bunurile publice. In principiu si in ultima instanta, chiar legea si ordinea sociala pot fi privite drept bunuri publice fapt ce creeaza o interfata intre statul productiv si cel protectiv.
  Argumentul statului protectiv se refera la mentionarea ordinii sociale si a domniei legii, deci la aplicarea legii impotriva furtului, fraudei si a folosirii nelegitime a violentei.
  Argumentul statului redistributiv. Redistribuirea avutiei este un fenomen specific oricarei societati organizate de si prin intermediul statului.
  Contradictia intre statul protectiv si productiv pe de o parte si statul redistributiv pe de alta parte, se refera la faptul ca statele productiv si protectiv se axeaza pe ordine sociala si pe bunuri publice, in timp ce statul redistributiv se axeaza pe avere.

  2. Cele mai importante cai prin care economistii considera ca guvernele pot promova bunastarea economica generala sunt:
  – producerea anumitor bunuri ale caror caracteristici special le face greu de furnizat prin intermediul sistemului pietei
  – redistribuirea drepturilor de proprietate privata
  – protejarea derpturilor legitime de proprietate

  3. Oamenii nu stiu sa numeasca parlamentarul care ii reprezinta din cauza unui comportament irational de care acestia dau dovada. Oamenii aleg sa nu investeasca prea mult timp pentru a cunoaste toate intentiile sau ofertele politice. Foarte multi merg pe ideea ca un vot in plus sau in minus nu conteaza.

  4. La mijlocul anilor 1960, presedintele Lyndon Johnson a declarat razboi saraciei. Pe perioada acestui razboi, ajutoarele sociale au fost marite. Cu toate acestea, in 1990, la 25 de ani de la declansarea razboiului, saracia a fost chiar mai mare decat atunci cand era in momentul declansarii acestui razboi.

  5. 3. FALS, (constituirea unui guvern nu se face doar cu cativa oameni).
  6. FALS, (pasagerul clandestin este chiar si atunci cand nu este prins. Chiar daca este prins sau nu, acesta este clandestin).
  10. FALS, (decidentii politici utilizeaza un aranjament numit regim electoral).

  Ene Marian-Daniel, grupa 1412, seria A, ETA, an II

 61. IOSIF ANCA CORNELIA spune:

  EXERCITIUL NR. 1

  1.Argumentul statului protectiv:
  – se refera la mentinerea ordinii sociale si a domniei legii,deci la aplicarea legii impotriva furtului , fraudei si a folosirii nelegitime a violentei.

  2. Argumentul statului productiv:
  – consta in asigurarea a ceea ce economistii apreciaza a fi bunurile publice. In principiu si in ultima instanta , chiar legea si ordinea sociala pot fi privite drept bunuri publice, fapt ce creaza o interfata intre statul productiv si cel protectiv.

  3. Atgumentul statului redistributiv;
  – redistribuirea avutiei este un fenomen specific oricarei societati organizate de si prin termediul statului. Politica de redistribuire desemneaza “socializarea” drepturilor de proprietate privata , adica transferarea in diferite grade a resurselor dinspre proprietarii naturali ai acestora catre persoane care nici nu au utilizat resursele respective , nici nu le-au obtinut prin schimb.

  Fiecare argument are anumite cai principale.
  Argumentul statului protectiv = protejeaza viata si libertatea mebrilor
  Argumentul statului productiv = produce anumite bunuri ale caror caracteristici sunt greu de furnizat
  Argumentul statului redistributiv=redistribuirea veniturilor si avutiei in societate.

  EXERCITIUL NR.2

  Cele mai importante cai prin care economistii considera ca guvernele pot pomova bunastarea economica generala sunt cele 3 argumente:
  1.ARGUMENTUL STATUTULUI PROTECTIv (protejarea vietii si a libertatii membrilor societatii )
  2.ARGUMENTUL STATULUI PRODUCTIV(producerea anumitor bunuri ce au caracteristici greu de furnizat)
  3.ARGUMENTUL STATULUI REDISTRIBUTIV(redistribuirea veniturilo si avutiei in societate adica redistribuirea drepturilor de proprietate privata)

  EXERCITUL NR.3
  Multi oameni nu stiu sa numeasca parlamentarul care ,nominal, ii reprezinta deoarece se comporta irational uneori , avand drept cauza ca si eu la randul lor sunt ingnorati si ca nu le sunt satisfacute nevoile , iar unele drepturi le-au fost incalcate.

  EXERCITUL NR.4

  IN acest studie de caz a fost folosit doar unul dintre cele 3 argumente acesta fiind ARGUMENTULSTATULUI REDISTRIBUTIV. Nu au fost folosite cele 3 argumente ca totul sa fie echilibrat de aceea s a ajuns ca rata de saracie sa creasca foarte mult si foarte repede.

  EXERCITUL NR.5

  PROPOZITIA NR. 3(FALS) –> Teoria alegerii publice este definita ca fiind aplicarea individualismului metodologic in analiza proceselor politice.
  PROPOZITIA NR. 6 (ADEVARAT) –> Beneficiaza de anumite servicii fara a plati.
  PROZITIA NR. 10(FALS) –> DAtorita argumentului statului de redistribuire , calculul economic este bun individual al alocarii resureselor.

 62. Draghici Mihai-Teodor spune:

  1. Statul productiv consta in asigurarea a ceea ce economistii apreciaza a fi bunurile publice
  Statul protectiv se refera la mentinerea ordinii sociale si a domniei legii. Adica aplicarea legii furtului, fraudei si a folosirii nelegitime a violentei.
  In statul redistributiv este vorba despre egalitate.
  Contradictia intre aceste state se refera la: statul redistributiv se axeaza pe avutie in schimb celelalte 2 se axeaza pe protejarea bunurilor si legilor.

  2. Cele mai importante cai prin care economistii considera ca guvernele pot promova bunastarea economica:
  a. producerea anumitor bunuri ale caror caracteristici special le fac greu de furnizat prin intermediul sistemului pietei
  b. redistribuirea drepturilor de propietate privata
  c. protejarea drepturilor legitime de propietate

  3. Oamenii nu stiu sa numeasca parlamentarul care ii reprezinta din cauza unui comportament irational pe care acestia il exercita. Unii oameni nu vor sa acorde timp pentru a se informa pe partea politica fiind de parere ca oricum, cu sau fara votul lor, candidatul poate pierde sau castiga.

  4. Intre anii 1954-1966 a fost declansat un razboi impotriva saraciei de catre Lyndon Johnson. In urmatorii ani au crescut ajutoarele sociale cu procente sesizabile pana intr-un punct, dar pana in anul 1990 rata saraciei a crescut treptat ajungand sa fie mai mare decat in anul cand s-a declansat rasboiul fix pentru aceasta problema. In concluzie razboiul pentru aceasta problema a dat roade doar cativa ani dupa acesta.

  5. 3.F – in teoria alegerii publice, institutia constitutiei reflecta o intelegere in mai multi oameni, nu cativa(4-5).
  6.F – pasager clandestin este atunci cand calatoresti fara bilet chiar daca esti/sau nu esti prins fara.
  10.F

 63. Marin Maria spune:

  1.Da pentru că statul protectiv și productiv este în egală măsură redistributiv dar statul redistributiv esste în contradicție cu argumentul statului protectiv,protejarea libertății și a propietății este erodată de relocarea drepturilor de propietate între grupuri de persoane,prin actiune politică.
  2.Cele mai importate căi prin care economiștii consideră că guvernele pot promova bunăstarea economică generală sunt știintele politice și teoria alegerii publice.
  3.Consider că oamenii se comportă irațional uneori din punctul meu de vedere pentru ca nu avem de unde să știm circumstanțele în care au fost luate decizile și putem analiza doar din punctul nostru de vedere iar publicitatea in ziua de azi este mult mai prezentă și agresivă și în unele cazuri cu rol decisiv în alegerea unui bun,serviciu și de ce nu un partid politic.
  4.Din punctul meu de vedere faptul că ajutoarele sociale au crescut considerabil cu aproape 12% indivizii apți de muncă au ales să primească ajutor social.Tinerii care au posibilitatea să se angajeze alegeau ajutorul social care erau suțiunte de salariile angajațiilor cu cât numarul persoanelor dornice să lucreze scăde cu atât ajutorul social se diminua.Persoanele ajunse la vărsta care trebuiau să părăsească piața muncii deasemenea trebuiau să beneficieze de o anumită bunăstare a socetății, astfel că la declanșarea războiului asupra sărăciei procentul să fie mult mai ridicat decât in 1965 deoarece banii alocați erau prea puțini fie nu existau.
  5.3-F 6-F 10-A

 64. Toma Tatiana-Valentina spune:

  Toma Tatiana-Valentina
  Grupa 1416, Seria B

  1) – Statul protectiv se ocupa cu protejarea drepturilor ligitime de proprietate,protejarea vietii si a libertatii membrilor societatii.
  – Ststul productiv se ocupa cu producerea anumitor bunuri ale caror caracteristici speciale le fac greu de furnizat prin intermediul sistemului pietei.
  – Statul redistributiv se ocupa cu redistribuirea veniturilor, redistribuirea drepturilor de proprietate privata.

  2) Bunastarea statului este redistribuita prin :
  – in plan economic
  – in plan socio-cultural

  3) Raspunsul meu este a), consider ca oamenii se comporta irational in anumite situatii, ei nu se informateaza si nu doresc sa fie informati, desi acesta date sunt necesare pentru a sti exact cine si in ce mod ne reprezinta.

  4) Consider ca in aceasta situatie este vorba despre o management defectuos, din cauza faptului ca oamenii au primit resursele necesare traiului de zi cu zi, ne mai fiind motivati sa lupte pentru o viata mai buna.

  5) *3 – F
  *6- A
  *10- A

 65. Ardeleanu Alexandru spune:

  1. Da, exista o contradictie in ceea ce priveste argumentul statului protectiv, productiv si redistributiv, prin simplul fapt ca seinlocuieste protejarea libertatii si a proprietatii cu relocarea drepturilor de proprietate. Ar mai fi in prima instanta, creearea efectului de trisare economica pentru intrarea in posesia acestor titluri de proprietate.
  2. Economistii sustin ca guvernele pot promova bunastarea economica generala prin creearea unui cadru legislativ puternic si impartial, prin cunoasterea limitei de guvernare, dupa aceea lasandu-se piata libera si prin creearea de oportunitati pentru dezvoltarea pietei economice.
  3. Oamenii in multe situatii se comporta irational, cand cumpara un produs de care nu au imediata nevoie, fara sa-l caute in alta parte. Omul nu este rational cu resursele banesti, cu alegerea resurselor informationale si astfel apare senzatia ca stim tot cand de fapt stim o mica particica din “iceberg”. Astfel am ales rasunsul a) deoarece alegerile unor oameni se bazeaza pe criteriul a ceea ce au ales alti oameni, mergand pe premisa: “lasa ca alege el si pentru mine”.
  4. Din studiul de caz prezentat mai sus deprindem urmatoarele idei: a existat o crestere a ajutoarelor sociale pentru sustine bunastarea sociala doar ca aceasta a functionat in parametrii noemali, o perioada scurta de timp, ulterior acestei perioade, tinerii inregistrand niveluri crescatoare ale saraciei datorate excesului de ajutoare sociale din economie. O rezolvare ar consta in scaderea ajutoarelor sociale pentru a incuraja cresterea nivelului de ocupare a fortei de munca de pe piata respectiva. Acest studiu de caz s-a dovedit ineficient pe termen lung prin prisma faptului ca a scazut in timp, numarul oamenilor care lucrau in diferite ectoare publice si private, ajungand ca 5 milioane angajati sa sustina 50 de milioane de beneficiari.
  5. 3)Fals. Aceasta reflecta tratarea procesului politic pe baza intereselor si comportamentelor oamenilor politici.
  6) Adevarat, deoarece ceilalti cetateni platesc acel serviciu asteptanduse ca sa primeasca acel serviciu la anumite standarde calitative, pe cand pasagerul rauplatinc al acelui serviciu nu face altceva decat sa ingreuneze procesul de upgrade a acelui serviciu si sa devina unanim “capusa” unei societati platnice.
  10) Adevarat. Pentru a se constata rata de reusita a investitiei publice si pentru relocarea fondurilor ulterioare, acest calcul economic este esential pentru a verifica pozitia decizionala.

  Grupa 1410, Seria A

 66. Marinescu Marina Cristina spune:

  ex 1.
  Exista o contradictie intre argumentul protectiv si productiv ,redistributiv pentru ca
  -argumnetul protectiv vizeaza protejarea si mentinerea ordinii sociale.
  -argumentul productiv se refera la producerea de bunuri.
  – iar cel redistributiv se refera la redistribuirea veniturilor si avutiei in societate (redistribuirea proprietatii private).

  ex2.
  Cele mai importante cai de promovare a bunastarii economie generale sunt :argumentul statului protectiv ,argumentul statului productiv si argumentul statului redistributiv.

  ex3.
  Situatia data este cauzata de faptul ca a) oamenii se comporta irational.
  Deoarece oamneii devin ignoranti la anumite decizii pe care le au de facut atunci cand nu mai sunt intelesi si le sunt incalcate anumite drepturi.

  ex 4
  Utilizarea argumentului redistributiv are ca efect diminuarea saraciei (modificand anumite resurse sau venituri pentru a se crea o bunastare economica generala.)
  Pe de alta parte neutilizarea concomitenta aargumetului productiv
  si a argumentului protectiv determina o crestere din nou a saraciei. De aceea se urmareste utilizarea tuturor argumetelor pentru a se crea o bunastare nationala.

  ex5
  3 fals pentru ca teoria alegerii publice desemneaza interesele indivizilor nu sunt urmarite in mod individual ci prin mijloace colective .
  6 adevarat pasagerul clandestin se refera la a benificia de anumite bunuri sau servicii fara a plati.
  10adevarat deoarece calculul economic reprezinta un indicator de eficienta in alocarea de resurse.

 67. MUNTEANU RALUCA ELENA spune:

  1.Contradictia acestor argumente ar fii aceea ca fiecare pune accentul pe altceva ,putem observa diferenta deoarece rgumentul statului protectiv se bazeaza pe protejarea vietii si a libertatii membrilor societatii,adica protejarea drepturilor legitime de proprietate,argumentul statului productiv are in aplicare producerea anumitor bunuri ale caror caracteristici speciale le fac greu de furnizat prin intermediul sistemului de piata ,iar argumentul statului statului redistributiv consta in redistribuirea veniturilor si avutiei in societate ,adica redistribuirea drepturilor de proprietatea privata .

  2. Cei mai multi economisti considera ca organismele statale pot promova cooperarea sociala si,deci,bunastarea economica pe urmatoarele cai principale:
  -Argumentul statal protectiv
  -Argumentul statului productiv
  -Argumentul statului redistributiv

  3.Raspunsul este acela ca a)oamenii se comporta irational uneori, datorita ignorantei rationale ,acestia manifesta o diponibilitate redusa de a investi timp si resurse materiale in vederea cunoasterii ofertelor politice,iar in final nu aleg rational un anumit parlamentar nominal care sa i reprezinte .

  4.Concluzia mea persoanala este aceea ca utilizand argumentul statului redistributiv si a politicii redistributive au avut rezultate asupra cresterii si dezvoltarii ,chiar ajungand la o “industrie nationala”,avand in vederea redistribuirea ajutoarelor sociale ,si vrand sa diminueze saracia ,dartorita faptului ca nu utilizat si celelale doua argumente ale statului protectiv si cel productiv,rata saraciei nu s-a diminuat , a avut loc chiar o crestere a acesteia pe termen lung.

  5.
  3)FALS-Deoarece conceptul de alegere publica desemneaza situatia in care interesele indivizilor dintr0o comunitate nu sunt urmarite in mod individual,ci prin mijloace colective ,prin prece de natura politica ,acestea definesc aranjamentul institutional al guvernamantului politic,deci organizarea statala.

  6)ADEVARATA-deoarece problema pasagerului clandestin este tentatia de a beneficia,fara a plati ,de anumite bunuri publine sau servicii.

  10)ADEVARAT-Deoarece calculul economic este un bun indicator al alocarii resurselor , decidentii politici utilizeaza criteriul de calul economc,in vederea ,construirii scolilor si spitalelor, si in vederea respectarii argumentului statului redistributiv

 68. Popescu Adrian-Petre spune:

  Grupa 1415 B

  1. Statul protectiv si statul productiv promoveaza producerea si protejarea bunurilor prin intermediul sistemului pietei si drepturile legitime de proprietate, iar statul redistributiv promoveaza impartirea drepturilor de proprietate privata .

  2. Protejarea drepturilor legitime de proprietate, producerea anumitor bunuri ale caror caracteristici speciale le fac greu de furnizat prin intermediul sistemului pietei, redistribuirea veniturilor si a avutiei in societate.

  3. Oamenii se comporta irational uneori, acestia nu fac intotdeauna cele mai bune decizii. In loc sa se informeze mai mult despre parlamentarul care ar putea sa ii reprezinte, acestia se lasa influentati de ideile altor oameni .

  4. Din studiul de caz citat rezulta faptul ca oamenii prefera sa traiasca cu un venit mai mic, precum ajutorul social, decat sa munceasca.

  5. 3-Fals, 6-Fals, 10-Fals

 69. Crasmac Vasilica Iuliana, Grupa 1411 A spune:

  1. Redistribuirea proprietăţii în societate este inevitabilă în condiţiile existenţei statului. În esenţă, statul protectiv şi productiv este, în egală măsură, redistributiv. Finanţarea prin impozitare a bunurilor publice echivalează cu distribuirea neproporţională a costurilor şi beneficiilor, de unde dimensiunea redistributivă a statului productiv.
  Statul protectiv si cel productiv vizeaza protjarea tuturor oamenilor . Statul redistributiv vizeaza redistribuirea drepturilor de proprietate . Argumentul statului productiv: constă în asigurarea a ceea ce economiştii apreciază a fi bunurile publice. Argumentul statului redistributiv transferara în diferite grade a resurselor dinspre proprietarii naturali ai acestora către persoane care nici nu au utilizat resursele respective, nici nu le-au obţinut prin schimb.
  Statul redistributiv este, de facto, în contradicţie cu argumentul statului protectiv: protejarea libertăţii şi a proprietăţii este erodată de realocarea (arbitrară) a drepturilor de proprietate între grupuri de persoane, prin acţiune politică.
  2. Cei mai mulţi economişti consideră că organismele statale pot promova cooperarea socială şi, deci, bunăstarea economică pe următoarele trei căi principale:
  (1) protejarea vieţii şi a libertăţii membrilor societăţii, adică protejarea drepturilor legitime de proprietate. Argumentul statului protectiv
  (2) producerea anumitor bunuri ale căror caracteristici speciale le fac greu de furnizat prin intermediul sistemului pieţei. Argumentul statului productiv
  (3) redistribuirea veniturilor şi avuţiei în societate, adică redistribuirea drepturilor de proprietate privată Argumentul statului redistributive
  3. Foarte multi oameni nu stiu sa numeasca parlamentul care, normal, ii reprezinta. Aceasta situatie are drept cauza faptul ca: a) oamenii se comporta irational, c) acei oameni considera ca informatia lor politica este prea costisitoare. Votantul ignorant raţional manifestă o disponibilitate redusă de a investi timp şi resurse materiale în vederea cunoaşterii ofertelor politice, deoarece consideră că politicianul dorit poate câştiga şi fără votul său ori, la fel de bine, poate pierde în ciuda votului său.
  EXERCITIUL 4.
  Argumentul statului redistributiv. Redistribuirea avuţiei este un fenomen specific oricărei societăţi organizate de şi prin intermediul statului. Politica de redistribuire desemnează „socializarea” drepturilor de proprietate privată, adică transferarea în diferite grade a resurselor dinspre proprietarii naturali ai acestora către persoane care nici nu au utilizat resursele respective, nici nu le-au obţinut prin schimb.
  O parte a proprietăţii şi venitului realizat aparţine de drept societăţii şi trebuie să fie cedată guvernului, pentru a fi apoi redistribuită cetăţenilor, în conformitate cu anumite idei de egalitate şi justiţie socială.
  Dupa parerea mea, printre masuri se numără atenuarea inegalitatilor sociale printr-un sistem de salarizare și impozitare echitabil , un învățământ performant, adaptat progresului tehnic și necesităților reale ale economiei naționale . Ajutoarele sociale, alocațiile acordate de stat familiilor nevoiașe rezolvă problema sărăciei numai daca acestea sunt urmate și de alte masuri , cum ar fi calificărea / recalificarea forței de muncă pentru a se adapta nevoilor economiei naționale și concurenței de pe piața forței de muncă.
  Programele sociale, cum sunt ajutoarele de şomaj şi bonurile alimentare, permit pentru milioane de familii să se menţină la suprafaţă. Cea mai mare speranţă pentru cei săraci ar fi o îmbunătăţire a situaţiei economice care ar permite reducerea nivelului şomajului şi cei mai mulţi dintre ei să-şi reia locul pe piaţa muncii.
  EXERCITIUL 5.
  3. Adevarat. Constitutia refecta o intelegere intre oameni privind constituirea unui guvern.
  6. Adevarat. Pasagerul clandestine: tentaţia de a beneficia, fără a plăti, de anumite bunuri publice. Astfel, fiecare individ este stimulat „să-i lase pe alţii” să plătească.
  10. Adevarat. Orice decizie politică constituie un act economic. Decidenţii politici utilizează criteriul calculului economic atunci când stabilesc dacă va fi construită o şcoală ori un spital şi cât de mult trebuie să aloce acestor proiecte. Decidentii trebuie sa aloce nici mai mult, nici mai putin pentru deciziile politice, deoarece risca sa ofere mai multi bani intr-o parte, iar in alta partea, prea putini.

 70. Mihalache Mirela-Georgiana spune:

  EX 1.
  Da. Argumentul statului protective se refera la mentinerea ordinii sociale si a domniei legii, iar statul productiv consta in asigurarea a cee ace economisesti apreciaza a fi bunuri publice. In alta ordine de idei, argumentul statului redistributiv in care se redistribuie avutia. Politica de redistribuire desemneaza “socializarea” drepturilor de proprietate private.

  EX 2.
  Cea mai importanta cale prin care guvenele promoveaza bunastarea economica este separarea puterilor in stat.

  EX 3.
  C. Am ales acest raspuns deoarece oamenii practica ignoranta rationala.

  EX 5.
  3-fals
  6-adevarat
  10-adevarat

  grupa 1413, seria A

 71. Zavoiu Stefan Irinel spune:

  Zavoiu Stefan-Irinel
  Grupa 1416
  Seria B

  1). Argumentul statului protective se refera la mentinerea ordinii sociale si a domniei legii, adica la aplicarea legii impotriva furtului,si a violentei.
  Statul productiv consta in asigurarea bunurilor publice, acele bunuri pe care oamenii nu le pot face deloc.
  Statul redistributive se refera la transferarea in diferite moduri a resurselor dinspre proprietarii naturali ai acestora catre persoane care nu au utilizat resursele respective,nici nu le-au obtinut prin schimb.
  Intre argumentul statului protectiv, productiv si argumentul statului redistributive exista o contradictie. Protejarea libertatii si a proprietatii este erodata de realocarea drepturilor de proprietate intre grupuri de persoane, prin influente politice.

  2). Cele mai importante cai prin care economistii considera ca pot promova bunastarea economica generala sunt urmatoarele: argumentul statului protectiv, argumentul statului productiv si argumentul statului redistributive.

  3). Foarte multi oameni nu stiu sa numeasca parlamentul care, nominal, ii reprezinta deoarece apoi oamenii considera ca informarea lor politica este costisitoare. In acest mod, observam ca este vorba de o ignoranta totala, de care fiecare individ in parte vine cu gandul ca si cu el, dar si fara el tot cam acelasi lucru se intampla. Acest lucru se intampla in timpul votului, cand multi oameni considera ca un vot nu ajuta la nimic si in acel moment trateaza parlamentul cu indiferenta si fara bagare de seama.

  4). Eu consider ca rata tinerilor saraci a crescut deoarece era un ajutor social mai mare si atunci fiecare tanar era multumit sa primeasca un ajutor de la stat si sa nu faca nimic. Daca ajutorul social ramanea mai mic, atunci erau motivate mai multi tineri sa munceasca. Desigur ca atunci ar fi fost o rata mult mai mare de saracie, dar macar fiecare isi castiga existenta si pretentiile in functie de munca depusa.

  5). 3- Adevarat
  Conceptul de “constitutie” cuprinde intreg sistemulpolitic constitutional.
  6- Adevarat
  Problema pasagerului clandestin apare atunci cand alti oameni care nu platesc, beneficiaza de anumite bunuri sau servicii pe care le-au platit altii. Bunurile publice sunt non-rivale in consum si non-exclusive.
  10- Fals

 72. POPA IOANA ANDREEA spune:

  POPA IOANA ANDREEA 1415B
  1. exista contradictie intre aceste argumente, fiecare abordeaza guvernul si legea altfel. In cazul argumentului statului protectiv avem o stare de jungla, unde nu avem reguli, apoi avem argumentul productiv unde avem legi, dar nu avem guvernul si ultimul argument, al statului redistributi este in totala condtradictorie cu acestea doua deoarecee are atat guvern, cat si legi.
  2.Guvernul poate provoca bunastarea economica generala prin cateva cai, argumentul statului protectiv- protejeaza drepturile legitime de proprietate, argumentul statului productiv reprezinta producerea anumitor bunuri a caror cracteristici speciale le fac greu de furnizat prin intermediul sistemului pietei si argumentul statului redistributiv, reprezinta redistribuirea drepturilor de proprietate privata.
  3.Foarte multe persoane nu stiu sa numeasca parlamentarul care ii reprezinta, deoarece oamenii se comporta irational uneori( varianta a) , accestia considera ca nu este necesar sa ofere timp si resurse materiale in vederea cunoasterii ofertelor politice, deoarece considera ca politicianul dorit poate castiga si fara votul sau, ori, la fel de bine poate pierde in ciuda votului sau.
  4. Acesta a incercat sa aplice statulbunastarii, dar acesta avea 2 consecinte:
  a. in plan economi-au fost afectate negativ stimulente pentru munca, pentru initiativa si activitate antreprenoriala; au loc scaderea ratei formarii capitalului, destimularea procesului investitional, cu rezultate depresive asupra activitatii economice
  b.in plan socio-cultural-asistenta sociala creeaza mentalitatea de “asistat” si favorizeaza valorile culturale colectiviste si egalitariste.

  • POPA IOANA ANDREEA spune:

   POPA IOANA ANDREEA 1415B
   1. exista contradictie intre aceste argumente, fiecare abordeaza guvernul si legea altfel. In cazul argumentului statului protectiv avem o stare de jungla, unde nu avem reguli, apoi avem argumentul productiv unde avem legi, dar nu avem guvernul si ultimul argument, al statului redistributi este in totala condtradictorie cu acestea doua deoarecee are atat guvern, cat si legi.
   2.Guvernul poate provoca bunastarea economica generala prin cateva cai, argumentul statului protectiv- protejeaza drepturile legitime de proprietate, argumentul statului productiv reprezinta producerea anumitor bunuri a caror cracteristici speciale le fac greu de furnizat prin intermediul sistemului pietei si argumentul statului redistributiv, reprezinta redistribuirea drepturilor de proprietate privata.
   3.Foarte multe persoane nu stiu sa numeasca parlamentarul care ii reprezinta, deoarece oamenii se comporta irational uneori( varianta a) , accestia considera ca nu este necesar sa ofere timp si resurse materiale in vederea cunoasterii ofertelor politice, deoarece considera ca politicianul dorit poate castiga si fara votul sau, ori, la fel de bine poate pierde in ciuda votului sau.
   4. Acesta a incercat sa aplice statulbunastarii, dar acesta avea 2 consecinte:
   a. in plan economi-au fost afectate negativ stimulente pentru munca, pentru initiativa si activitate antreprenoriala; au loc scaderea ratei formarii capitalului, destimularea procesului investitional, cu rezultate depresive asupra activitatii economice
   b.in plan socio-cultural-asistenta sociala creeaza mentalitatea de “asistat” si favorizeaza valorile culturale colectiviste si egalitariste.
   5. 3.A 6.f 10.F

 73. Onea Darius spune:

  4/129
  Statul protectiv se refera la mentinerea ordinii sociale si a domniei legii in timp ce statul productiv asigura producerea bunurilor publice. Insa, chiar si legea si ordinea sociala pot fi considerate bunuri publice, intrucat statul este cel care detine monopolul elaborarii legilor prin parlament, respectiv controlul ordinii publice prin autoritati de ordine publica. Asadar, se poate observa contradictia intre cele doua cai de organizare statala, unde statului protectiv nu-i este justificata existenta, deoarece atributiile acestuia poat fi usor de inlocuit de statul productiv.

  1/129
  Cele mai importante cai sunt: 1. Protejarea vietii si a libertatii membrilor soietatii
  2. Producerea anumitor bunuri ale caror caracteristici speciale le fac greu de furnizat prin intermendiul sistemului pietei
  3. Redistribuirea veniturilor si avutiei in societate, adica redistribuirea drepturilor de proprietate privata

  9/130
  c). Ignoranta rationala ne spune ca votantul este un individ ignorant rational care manifesta o disponibilitate redusa de a investi timp si resurse materiale in vederea cunoasterii ofertelor politice, deoarece considera ca politicianul dorit poate castiga si fara votul sau ori, la fel de bine, poate pierde in ciuda votului sau.

  4/135
  Redistribuirea avutiei este un fenomen specific oricarei societati organizate de, si prin intermediul statului. Politica de redistribuire desemneaza „socializarea” drepturilor de proprietate privata. Eficacitatea politicilor redistributive poate fi observata prin exemplul dat, cum diverse organisme internationale, mentionau ajutoare externe de miliarde de dolari tarilor africane. Se poate observa ca aceste politici fie au avut o eficacitate moderata, fie au inregistrat esecuri usturatoare in scopul acestora de a reduce saracia. Asistenta financiara externa nu creeaza si nici nu se coreleaza cu factori esentiali ai prosperitatii, intrucat libertatea economica este cea care ofera aceasta prosperitate.

  A/F
  3. Fals. Interesele indivizilor intr-o comunitate definesc aranjamentul institutional al guvernamantului politic. Alegerea publica este considerata a fi in conformitate cu „interesul general”, in vederea sporirii eficientei activitatilor umane. Institutia constitutiei prescrie un anumit set de reguli si principii fundamentale pentru desfasurarea procesului politic si a actiunii guvernului in societate, reprezentand o intelegere intre marea majoritate a populatiei, nu a catorva oameni.
  6. Adevarat. Problema pasagerului clandestin apare din tentatia de a beneficia de un anumit bun sau serviciu fara a plati, o data ce acestea au fost produse.
  10. Fals. Sectorul public, este asemanator firmei, care constituie o organizatie ierarhica, nu o piata. Asadar, alocarea resurselor se decide ierarhic, in mod planificat, supendandu-se rolul preturilor. Spre deosebire de firma, bunurile aflate in proprietatea statului apartin tuturor, si in acelasi timp nimanui. In acest caz, fara proprietate privata si preturi este imposibil calculul economic.

  Onea Darius
  1414 B ETA

 74. Naidin Andreea-Roxana spune:

  1. Legea si ordinea sociala pot fi privite drept bunuri publice,fapt ce creeaza o interfata intre statul productiv si cel protectiv.
  Orice interferenta guvernamentala cu piata este echivalenta cu urmatoarele doua fenomene:
  -are loc instituirea obligatiei unor schimburi ce nu s-ar fi desfasurat voluntar in absenta interventiei guvernamentale;
  -are loc impiedicarea efectuarii unor schimburi ce s-ar fi desfasurat voluntar in absenta interventiei respective.

  2. Mentinerea unui sistem de reguli care sa fie aplicate tuturor cetatenilor in mod egal,in cadrul carora membrii societatii sa fie impiedicati sa-si incalce drepturile unii altora,in acest context statul apare ca agentie politica,al carei rol este acela de impunere a institutiilor externe si a drepturilor de proprietate.

  3. c) acei oameni considera ca informarea lor politica este prea costisitoare. Deoarece informatiile sunt receptionate in mod diferit de fiecare persoana,ele ascultand de multe ori parerea apropiatilor si astfel cred in parerea lor despre ceea ce este parlamentul fara a se documenta daca informatiile sunt corecte sau nu,astfel informarea lor este costisitoare din cauza timpului.

  4. Situatia generatiei care a primit ajutoare sociale din partea guvernului si al presedintelui a demonstrat contrar asteptarilor de a scapa de saracie,deoarece oamenii s-au lasat in grija statului astfel ei nu mai munceau si nu mai erau productivi,amplificand saracia.

  5. (4) Adevarat- Potrivit teoriei alegerii publice,statul nu este o constitutie divina,ci o organizatie umana,deoarece in cadrul ei deciziile sunt adoptate de oameni politici si de birocrati.
  (6) Adevarat- Pasagerul clandestin are tendinta de a beneficia de anumite bunuri publice fara a plati in schimbul acestora.

  Naidin Andreea-Roxana 1414 B

 75. Totolici Marinela spune:

  1. Legea si ordinea sociala pot fi private drept bunuri publice, fapt ce creeaza o interfata intre statul productiv si cel protectiv.
  Orice interferenta guvernamentala cu piata este echivalenta cu urmatoarele 2 fenomene: 1. are loc instituirea obligatiei unor schimburi ce nu s-ar fi desfasurat voluntar in absenta interventiei guvernamentale; 2. are loc impiedicarea efectuarii unor schimburi ce s-ar fi desfasurat voluntar in absenta interventiei respective.
  2. Mentionarea unui sistem de regului care sa fie aplicate tuturor cetatenilor in mod egal, in cadrul carora membrii socetatii sa fie impiedicati sa-si incalce drepturile unuii altora, in acest context statul apare ca agentie politica al carui rol este acela de impunere a institutiilor externe si a drepturilor de proprietatea.
  3. c) acei oamenii considera ca informarea lor politica este prea costisitoare. Am ales aceasta varianta de raspuns deoarece oamenii in general nu au rabdare sa asculte informatia pana la capat si sa se informeze in mod corect.Informarea lor politica
  este prea costisitoare din cauza timpului.
  4. Situatia noii generatii care s-a ridicat in ultimii 25 de ani si care au primit ajutoare sociale din partea guvernului, din partea presedintelui Lyndon Johnson, a demonstrat contrar asteptarilor de a scapa de saracie si din potriva a amplificat situatia deoarece oamenii s-au lasat in grija statului si usor,usor munceau mai putin si nu mai erau productivi.
  5. (4) A- deoarece potrivit teoriei alegerii publice, statul nu este o constitutie divina, dotata cu darul infailibilitatii, ci o organizatiei umane, in cadrul careia deciziile sunt adoptate de oameni politici si de birocrati.
  (6) A- deoarece pasagerul clandestin are tendinta de a beneficia,fara a plati, de anumite bunuri publice.
  1414 B

 76. MIU IOANA-ALEXANDRA spune:

  1.da , există , deoarece statul protectiv se referă la aplicarea legii împotriva furtului fraudei și a folosirii nelegitime a violenței , statul productiv constă în asigurarea a ceea ce economiștii apreciază a fi bunuri publice în principii , iar redistribuirea avuției este un fenomen specific oricărei societăți organizate deci prin intermediul statului politică de redistribuire desemnează socializare a drepturilor de proprietate privată adică transferarea în diferite grade resurselor dinspre proprietarii naturale acestora către persoane care nici nu o utilizare sursele respective și nici nu le-au obținut prin schimb.
  2. Mulţi economişti consideră că guvernele pot promova bunăstarea economică pe următoarele trei căi principale: (1) protejarea vieţii şi a libertăţii membrilor societăţii, adicăprotejarea drepturilor legitime de proprietate( Funcţia protectivă a statului) , (2) producereaanumitor bunuri ale căror caracteristici speciale le fac greu de furnizat prin intermediul sistemului pieţei (Funcţia productivă a statului) , (3) redistribuirea veniturilor şi a avuţiei în societate, adică redistribuirea drepturilor de proprietate privată (Funcţia redistributivă a statului).
  3.consider ca b) este răspunsul corect, deoarece unele persoane nu au acces la informație, provin din familii defavorizate , iar dacă reușesc să gaseaca informația dorită , nu pot fi siguri că este corectă , unele nefiind din surse oficiale
  4.se evidentiaza eficacitatea politicilor redistributive.
  Politica de redistribuire desemnează „socializarea” drepturilor de proprietate privată, adică transferarea în diferite grade a resurselor dinspre proprietarii naturali ai acestora către persoane care nici nu au utilizat resursele respective, nici nu le-au obţinut prin schimb. Este vorba de distribuirea avuţiei în societate în funcţie de anumite judecăţi de valoare cu privire la ce trebuie considerat just în societate.Oamenii vazand ca pot primi resurse fara sa faca ceva , rezulta cresterea ratei somajului si cresterea ajutoarelor sociale.
  5. 3-F, Constituția face parte din sistemul politic, oferind o serie de reguli și principii de bază pentru dezvoltarea procesului politic și a acțiunilor guvernului în societate. Cu alte cuvinte, sistemul constituțional stipulează legile pe care guvernul trebuie să le respecte.
  6-A ,pasagerul clandestin: tentaţia de a beneficia, fără a plăti, de anumite bunuri publice cum ar fi securitatea
  10-F, Pe lângă menținerea rezervelor privind metoda și rigoarea funcțională a relației dintre scara guvernamentală și creșterea economică, am subliniat, de asemenea, că declanșarea acestei metode trebuie să fie existența unei logici economice. Această linie logică este limitată în principal de argumentele calculului economic. Factorii de decizie(decidentii) efectuează amortizări financiare după finanțarea proiectului.

 77. Paunescu Andrei spune:

  Paunescu Andrei 1414 B

  1.Statul protectiv-productiv este si redistibutiv prin faptul ca impozitarea este considerata o forma de redistrinuire a venitului in societate deoarece cu cat detii mai mult cu atat platesti mai mult.

  2.Economistii considera ca cele mai importante cai pentru bunastarea sociala sunt:protejarea vietii, producerea anumitor bunuri si redistribuirea veniturilor.

  3.C Deoarece sunt acei oameni care considera ca indiferent daca vor vota sau nu, tot persoana favorita la vot va fi aleasa, votul sau neputand schimba ceva considerand ca este o pierdere de timp sau prea costisitor sa fie informat politic.

  4.Consider ca fiecare decizie are si o actiune, prin faptul ca guvernul a marit ajutorul social a incurajat astfel somajul voluntar care a dus la cheltuieli mai mare ale statului si la o saracie mai accentuata a populatiei.

  5.A/F

  3.A Deoarece teoria alegerii publice trateaza procesul politic pe baza intereselor si comportamentul actorilor politici.

  6.F Consider ca problema pasagerului clandestin apare atunci cand fenomenul scapa de sub control din cauza lipsei de a impune un sistem care sa descurajeze acest fapt.

  10.A Deoarece prin acest fel banii sunt utilizati in cel mai eficient mod pentru populatie.

 78. POSTOLACHE MALINA spune:

  Postolache Malina
  Seria B
  1415

  1. Argumentul statului rotectiv se refera la mentinerea ordinii sociale, prin aplicarea legii imporiva furtului, fraudei si impotriva actelor de violenta. Argumentul statului productiv se refera la bunurile publice care sunt insasi legile aplicate, deci aceste doua argumente au in comun faptul ca ambele se refera la legi si aplicabilitatea lor, acestea fiind in contradictie cu argumentul statului redistributiv care face referire la drepturile de proprietate si transferul de resurse de la proprietarii naturali catre cei care nici macar nu au utilizat resursele respective, nici macar prin schimb nu le-au obtinut.

  2. – Prin institutii, mentinerea unui sistem de reguli care sa fie aplicate tuturor cetatenilor in mod egal.
  – Prin acte legislative privind drepturile de proprietate si aplicarea contractelor, in diferite reglementari privind siguranta pubica, de exemplu, securitatea muncii etc.

  3. c) Votantii manifesta o disponibilitate redusa in a investi timp si resurse materiale pentru cunoasterea ofertelor politice deoarece considera ca politicianul dorit poate castiga si fara votul sau ori, la fel de bine, poate pierde in ciuda votului sau.

  4. In sistemul redistributiv statul redistribuia veniturile si avutia in societate. Statul distribuia in mod egal ajutoarele sociale pentru a iesi din saracie de care se bucurau toti cei ce aveau nevoie. Astfel, populatia a fost motivata sa munceasca pentru stat deoarece toate veniturile aveau sa fie impartite si cu cat forta de munca este mai mare, veniturile cresteau. In acea perioada oamenii au deprins un caracter ce favorizeaza valorile culturale colectiviste si egalitariste.

  5.(A)-In teoria alegerii publice, institutia constitutiei reflecta o intelegere intre cativa oameni cu privire la constituirea unui Guvern.
  (A)-Problema pasageruui clandestin apare atunci cand cineva este prins in tren fara bilet.
  (F)-In finantarea proiectelor publice, decidentii politici utilizeaza criteriul calcului economic.

 79. PAUN ELENA spune:

  ex1. Argumentul statului protectiv se refera la mentinere ordinii sociale si a domniei legii, deci la aplicarea legii importiva furtului, fraudei si a folosirii nelegitime a violentei.
  argumentului statului productiv sta in asigurarea a ceea ce economistii apreciaza a fi bunurile publice, in principiu si in ultima instanta chiar legea si ordinea sociala pot fi orivitedreot bunuri publuce fapt ce creeaza o interfata intre stattul productiv si cel protectiv. Argumentul este acela ca guvernul trebuie sa faca lucrurile pe care oamenii nu ole pot face deloc sau nu le pot face foarte bine atunci cand actioneaza in mod individual si separat. Fiecare persoana in conditiile propriilor sale resurse si planuri nu ar cheltui sau ar cheltui pre putin pt asigurarea unor bunuri precum apararea, educatia,, sanatatea sau infrastructura fizica.
  argumentul statului redistributiv consta in redistribuirea avutiei care este un fenomen specific oricarei societati organizate de si prin intermediul statului. Politica de restribuire desemneaza socializarea drepturilor de proprietate privata adica transformarea in diferite grade a resurdelor dinspre proprietarii naturali ai acestora catre persoane care nici nu au utilizat ressursele respective, nici nu le ar fi obtinut prin schimb.
  Redistribuirea proprietatii in societate este inevitabila in conditiile existentei statului deci statul productiv si protectiv este in egala masura redistributiv.
  Finantarea prin impozitare a bunurilor publice echivaleaza cu distribuirea neproportionala a costurilor si beneficiilor, de unde si dimensiunea redistributiva a statului productiv. Statul redistributiv este de contradictie cu argumentul statlui protectiv; protejarea libertatii si a proprietatii este redata de realocarea drepturilor de proprietate intre grupuri depersoane prin actiune politica.

  ex2.Cele mai imortante cai prin care economistii considera ca guvernele pot promova bunastarea economica generala sunt:
  -prtejarea vietii si a libertatii membrilor societatii, adica protejarea drepturilor legitime de proprietate(argumentul statului protectiv)
  -producerea anumitor bunuriale caror caracteristici speciale le fac greu de furnizat prin intermediul sistemului pietei(argumentului statului productiv
  -redistribuire veniturilor si a avutiei ca societate adica redistribuirea drepturilor de proprietate privata(argumentul statului reditributiv.

  ex4.In societate redistribuirea avutiei reflecta ideologia socialista si social democrate. O parte a proprietatii si venitului realizat apartine de drept societatii si trebuie cedata guvernului, pentru a fi redistribuita cetatenilor, in conformitate cu anumite idei de egalitate si justitie sociala. Pe o asemenea baza ideologica s a construit statul bunastarii din lumea occidentala e a lungul intregului secol al xx-lea. Redistribuirea avustiei este un fenomen specific oricarei societati organizate de si prin intermediul statului. Ratiunea de a fi a guvernarii constitutionale consta in aceea ca guvernul este subiectul limutelor derivate din drepturile anterioare ale oamenilor, in consecinta guvernul in sine nu este arbitruul acestor limite, Astfel, din punct de vedere ipotetic, nici nu ar fi posibil, nici nu ar fi posibil ca oamenii sa si dea consimtamantul pentru un aranjament cosntitutional inainte de a fi clar ca acestia au anumite drepturi.

  ex5 3 A
  6 A-Pasagerul este tentat sa urce in tren fara bilet, fara sa il platesca, Fiecare individ, astfel este stimulat sa ii lase pe altii sa plateasca.
  10 A- Orice decizie politica constituie un act economic.

  Grupa 1414 B

 80. Dudau Bianca spune:

  Nume:Dudau Bianca
  Grupa:1412A
  Rezolvare:

  1.
  Redistribuirea proprietatii in societate este inevitabila in conditiile existentei statului. In esenta, statul protectiv si productiv este in egala masura redistributiv. Finntarea prin impozitare a bunurilor publice echivaleaza cu distribuirea neproportionala a costurlor si beneficiilor, de unde dimensiunea redistributiva a statului producctiv.
  Statul redistributiv este, de fapt, in contradictie cu argumentul statului protectiv: protejarea libertatii si a proprietatii este erodata de realocarea a drepturilor de proprietate intre grupuri de persoane, prin actiune politica.
  2. Care sunt cele mai importante căi prin care economiştii consideră că guvernele pot promova bunăstarea economică generală:
  -protejarea vietii si a libertatii;Functia protectiva a statului.
  -producerea anumitor bunuri;Functia productiva a statului.
  -redistribuirea veniturilor si a avutiei;Functia redistributiva a statului.
  3.Foarte multi oameni nu stiu sa numeasca parlamentul care, nominal, ii reprezinta.Aceasta situatie are drept cauza faptul ca: a) oamenii se comporta irational uneori; Ei considera ca politicianul dorit poate castiga si fara votul sau ori, la fel de bine, poate pierde in ciuda votului sau.Votantul ignorant rational manifesta o disponibilitate redusa de a investi timp si resure materiale in vederea cunoasterii ofertelor politice.
  4.
  Intre anii 1956-1966 Lyndon Johnson a declansat razboiul impotriva saraciei.Acesta a dublat ajutoarele sociale.
  In timpul administratiei sale, ajutat partial si de o economie în crestere, razboiul impotriva saraciei a ajutat milioane de oameni sa se ridice deasupra nivelului saraciei .
  Pentru cativa ani a creat o bunastare nationala, dar dupa anii 1978, oamenii aveau din ce in ce mai multe pretenii si preferau sa primeasca ajutoare sociale decat sa mearga la munca.

  5.

  (3) În teoria alegerii publice, instituţia constituţiei reflectă o înţelegere între câţiva oameni cu privire la constituirea unui guvern.-Adevarat
  (6) Problema pasagerului clandestin apare atunci când cineva este prins în tren fără bilet.-Adevarat

  (10) În finanţarea proiectelor publice, decidenţii politici utilizează citeriul calculului economic.-Adevarat

 81. Popa Liliana-Raluca spune:

  Popa Liliana-Raluca,Grupa 1415,Seria B
  Ex 1. Statul productiv consta in producerea de bunuri publice.Statul protectiv protejeaza drepturile de proprietate privata iar statul redistributiv,redistribuie avutia prin intermediul statului.
  Diferenta intre statul productiv si protectiv pe de o parte si statul redistributiv pe de alta parte este ca primele doua produc bunuri publice si protejeaza drepturile legitime de proprietate,in timp ce statul redistributiv realoca drepturile de proprietate intre grupuri de persoane prin actiune politica.
  Ex 2.Guvernele pot promova bunastarea economica generala prin :
  a)protejarea vietii si a libertatilor membrilor societatii,adica prin protejarea drepturilor legitime de proprietate
  b)producerea anumitor bunuri ale caror caracteristici speciale le fac greu de furnizat prin intermediul sistemului pietei
  c)redistribuirea veniturilor si a avutiei in societate,adica redistribuiea drepturilor de proprietate privata
  Ex 3.C
  Oamenii nu stiu sa isi aleaga corect parlamentarul care ii reprezinta deoarece manifesta o disponibilitate redusa de a investi timp si resurse materiale in vederea cunoasterii ofertelor politice.
  Ex 4.In sistemul redistributiv statul redistribuia veniturile si avutia in societate.Statul distribuia in mod egal ajutoarele sociale pentru a iesi din saracie de care se bucurau toti cei ce aveau nevoie.Asfel,populatia a fost motivata sa munceasca pentru stat deoarece toate veniturile aveau sa fie impartite si cu cat forta de munca era mai mare,veniturile cresteau.In acea perioada oamenii au deprin un caracter ce favorizeaza valorile culturale colectiviste si egalitariste.
  Ex 5.
  3.Fals(Institutia constitutiei refleta o intelegere intre cativa oameni cu privire la constituirea unui guvern in versiunea teoriei economice constitutionale)
  6.Adevarat(Problema pasagerului clandestin apare atunci cand oamenii au tendinta de a benefia de bunurile publice fara a plati pentru acestea)
  10.Fals

 82. Vărzaru Ioana spune:

  Vărzaru Ioana
  Grupa 1416, Seria B

  1. Argumentul statului protectiv se referă la menținerea ordinii sociale și la guvernarea legii iar argumentul statului productiv constă în asigurarea de bunuri publice unde legea și ordinea socială pot fi privite drept bunuri publice, fapt ce creeaza o conexiune între statul productiv și cel protectiv.
  Argumentul statului redistributiv se referă la redistribuirea avuției, statul redistributiv fiind în strânsă legătură cu statul productiv și cel protectiv, cele 3 state formând bunăstarea economică.

  2. Cele mai importante căi prin care economiștii consideră că guvernele pot promova bunăstarea economică generală sunt: protejarea vieții și a libertății membrilor societății, producerea anumitor bunuri, redistribuirea veniturilor și avuției în societate.

  3. Această situație are drept cauză faptul că acei oameni consideră că informarea lor politică este prea costisitoare deoarece au o disponibilitate redusă de a investi timp și resurse materiale și consideră că politicianul dorit poate câștiga și fără votul acestora sau poate pierde în ciuda votului lor.

  4. În opinia mea, programele de asistență socială sunt făcute cu un singur scop, acela de a câștiga voturi politicienii și birocrații și pe lângă acest lucru să existe o justificare oficială pentru risipa banilor publici.

  5. 3) A
  6) A
  10) A

 83. Toader Ana-Maria spune:

  Toader Ana-Maria , grupa 1413, seria A , ETA

  1 . Da , exista o contradicție.
  Chiar dacă statul protectiv și productiv este in egala masura redistributiv, exista o contradicție între statul redistributiv și argumentul protectiv . Aceasta contradicție consta in faptul ca ,acțiunea guvernului de a proteja libertățile și proprietățile este distrusă de realocarea drepturilor de proprietate .

  2 . Cele mai importante căi prin care economiştii consideră că guvernele pot promova bunăstarea economică generală sunt : argumentul statului protectiv ,productiv și redistributiv

  3 . Foarte mulți oameni nu știu sa numească parlamentul care ii reprezintă deoarece se comporta irațional uneori . Oamenii se lasa influențați de ceilalti, fapt ce restrânge posibilitatea ca inițiativa individuală sa poată schimba decizia politica .

  4 . Concluzii

  O prima concluzie ar fi lipsa beneficiilor condiţionate de participarea pe piaţa muncii și scăderea ratei formarii capitalului; tinerii nu mai erau interesați sa muncească .
  Asistenta socială este cea care carecterizeaza mentalitatea de “asistat “; oamenilor le convenea sa primească ajutor in loc sa muncească .

  5 . 3 – A
  6 – A
  10 – F

 84. Buzi Entela,ETA,an 2,Grupa 1411,Seria A spune:

  Aplicatia 1: Da, dupa parerea mea exista contradictii intre acele 3 argumente. In primul rand putem sa spunem ca in principiu si in ultima instanta, chiar legea si ordinea sociala pot fi privite drept bunuri publice, fapt ce creeaza o interfata intre statul productiv si protectiv.
  Daca statul protectiv aplica legii impoteiva furtului, fraudei si a foloriri nelegitime a violentei; statul productiv se caracterizeaza prin faptul ca furnizarea unui individ cu bunuri, le face in acelasi timp, disponibile si altora si este dificila ,daca nu imposibila restrangerea consumului doar la cei care le platesc si asa apare problema pasagerulii clandestin, care reprezinta tendinta de a benefica, fara a plati, de anumite bunuri publice, cum ar fi securitatea, undele radio si TV etc, o data ce acestea sunt produse. Astfel spus daca statul protectiv protejeze drepturile de proprietate si se bazeaza pe puterea legii si nu suporta tentativa fraudariei sau furtului, statul productiv face ca fiacre i divit sa fie stimulat “sa-i lase pe alti” sa plateasca si ei sa profita.
  Pe de alta parte avem si argumentul statului redistributiv, aceasta politica redistributiva desemneaza “sicializarea”drepturilor de proprietate privata, adica transferarea jn diferite grade a resurselor diaponibile proprietarii naturali ai acestota catre persoane care nici nu au utilizat resursele respective, nici nu le au obtinit prin schimb.
  Restribuirea proprietatii in societate este inevitabila in conditiile existentei statului.In estenta statul protectiv si productiv, este in egala masura, redistribuitiv.Finantarea prin impozitare a bunurilor publice, echivaleaza cu distribuirea neproportionala a costurilor si beneficiilor, de unde dimensiunea redistributiva a statului productiv. Statul redistributiv este de facto, in contradictie cu argumentul statului protectiv.
  Aplicatia 2:Statul este organizatia politica ce are drept caracteristica esentiala puterea de constrangere.
  Statul reprezinta organizatia politica ce detine, pe un anumit teritoriu, monopolul impozitarii si al legislatiei pe calea utilizarii puterii politice, prin organisme specializate in acest sens, cum ar fi politia si armata.
  Cei mai multi economisti considera ca organismele statale pot promova cooperarea sociala si,deci, bunastarea economica pe urmatoarele 3 cai principale:
  1.Argumentul statului protectiv-protejarea vietii si a libertatii membrilor societatii, adica protejarea drepturilor legitime de proprietate.
  Acest argument se refera la mentinerea ordinii sociale si a domniei legii. In acest context statul apare ca agentie politica al carei rol este acela de impunere a institutiilor externe si a drepturilor de proprietate. Statul protectiv este arbitrul realatiilor interpersonale care se manifesta in societate.
  2.Argumentul statului productiv-producerea anumitor bunuri ale caror caracteristici speciale le fac greu de furnizat prin intermediul sistemului pietei.
  Acest argument consta in sigurarea a ceea ce economistii apreciaza a fi bunurile publice.
  Statul productiv isi gaseste, astfel,justificarea in teoria bunurilor publice. Argumentul este ca guvernul trebuie sa faca lucrurile pe care oamenii nu le pot face deloc sau nu le pot face foarte bine atunci cand actioneaza in mod individual si separat.
  3.Argumentul statului redistributiv-redistribuirea veniturilor si avutiei in societate,adica redistribuirea drepturilor de proprietate privata.Politica de redistribuire desemneaza “sicializarea”drepturilor de proprietate privata. Aceasta este un fenomen specific oricarei societati organizate de si prin intermediul statului.
  Aplicatia 3:b) acei oameni nu au acces liber la informatie, dupa parerea mea acesta este raspunsul corect pentru ca oamenii nu isi pot exprima parerea lor in ceea ce priveste Parlamentul ce ii reprezinta, pentru ca nu li se spune tot ce au nevoie sa stie deoarece multe informatii nu sunt facute publice, altele sunt ascunse si opinia publica este debusolata.
  Cand vine vorba de Parlamentul ce ne reprezinta este greu sa stim ce sa raspundem la o anumita intrebare deoarece niciodata nu stim pe cinesa alegem pentru ca niciodata nu stim care spune adevarul si care nu.
  Aplicatia 4:In 1978 cresterea ajutoarelor sociale a dezvoltat o “industrie nationala” a bunastarii care se compunea din 5 milioane de angajati ai statului care distribuiau bani si servicii publice la 50 milioane de beneficiari.
  Ajutoarele sociale au acaparat cea mai mare pondere din bugetul public . Veniturile castigate sunt inferioare , cum este cazul in majoritatea societatilor contemporane, fapt ce va arata existenta unei majoritati ce va vota in favoarea redistribuirii avutiei in societate prin intermediul mecanismelor bugetare. Desi sunt colectate taxe si impozite, numarul angajatilor este mult mai mic decat numarul beneficiarilor de asistenta sociala.
  Numeroase studii au arat ca asistenta sociala nu creaza si nici nu se coreleaza cu factorii esentiali ai prosperitatii.
  Aplicatia 5:(3) Adevarat, deoarece potrivit teoriei alegerii publice , statul nu este o constructie divina, dar este o organizatie umana in cadrul careia deciziile sunt adoptate de oameni politici si birocrati, in aceste conditii interesele lor definesc aranjamentul institutional al guvernului politic.
  (6) Adevarat, deoarece problema pasagerulii clandestin reprezinta tendinta de a benefica, fara a plati, de anumite bunuri publice.
  (10) Fals, deoarece finantarea prin impozitare a bunurilor publice echivaleaza cu distribuirirea neproportionala a costurilor si beneficiilor.

 85. Cretu Alexandra Daniela,grupa 1411,an 2,ETA,seria A spune:

  1. Da, sunt de părere ca exista contradictii intre acestea trei. In primul rand putem sa spunem ca legea si ordinea sociala pot fi privite drept bunuri publice, fapt ce creeaza o interfata intre statul productiv si protectiv.Daca statul protectiv aplica legii impoteiva furtului, fraudei si a folosiri nelegitime a violentei; statul productiv se caracterizeaza prin faptul ca furnizarea unui individ cu bunuri, le face in acelasi timp, disponibile si altora si este dificila ,daca nu imposibila restrangerea consumului doar la cei care le platesc si asa apare problema pasagerulii clandestin, care reprezinta tendinta de a benefica, fara a plati, de anumite bunuri publice, cum ar fi securitatea, undele radio si TV etc, o data ce acestea sunt produse. Astfel spus daca statul protectiv protejeze drepturile de proprietate si se bazeaza pe puterea legii si nu suporta tentativa fraudariei sau furtului, statul productiv face ca fiecare individ sa fie stimulat “sa-i lase pe alti” sa plateasca si ei sa profita. Pe de alta parte avem si statul redistributiv, aceasta politica redistributiva desemneaza “sicializarea”drepturilor de proprietate privata, adica transferarea in diferite grade a resurselor diaponibile proprietarii naturali ai acestota catre persoane care nici nu au utilizat resursele respective, nici nu le au obtinit prin schimb.Restribuirea proprietatii in societate este inevitabila in conditiile existentei statului.In estenta statul protectiv si productiv, este in egala masura, redistribuitiv.Finantarea prin impozitare a bunurilor publice, echivaleaza cu distribuirea neproportionala a costurilor si beneficiilor, de unde dimensiunea redistributiva a statului productiv. Statul redistributiv este in contradictie cu argumentul statului protectiv. 2. Statul este organizatia politica ce are drept caracteristica esentiala puterea de constrangere. Cei mai multi economisti considera ca organismele statale pot promova cooperarea sociala si,deci, bunastarea economica pe urmatoarele 3 cai principale: I. Argumentul statului protectiv-protejarea vietii si a libertatii membrilor societatii, adica protejarea drepturilor legitime de proprietate. Acest argument se refera la mentinerea ordinii sociale si a domniei legii. Statul protectiv este arbitrul realatiilor interpersonale care se manifesta in societate. II. Argumentul statului productiv-producerea anumitor bunuri ale caror caracteristici speciale le fac greu de furnizat prin intermediul sistemului pietei. Acest argument consta in sigurarea a ceea ce economistii apreciaza a fi bunurile publice. Statul productiv isi gaseste, astfel,justificarea in teoria bunurilor publice. III. Argumentul statului redistributiv -redistribuirea veniturilor si avutiei in societate, adica redistribuirea drepturilor de proprietate privata.Politica de redistribuire desemneaza “sicializarea”drepturilor de proprietate privata. Aceasta este un fenomen specific oricarei societati organizate de si prin intermediul statului. 3. b) acei oameni nu au acces liber la informaţie, consider ca acesta este răspunsul corect, deoarece oamenii nu își pot exprima părerea in ceea ce privește Parlamentul ce ii reprezintă, pentru ca nu li se spune tot ce am nevoie sa știe, multe informații nu sunt făcute publice, altele sunt ascunse și opinia publica este debusolata. Nu știm niciodată ce sau pe cine sa alegem, nu știm care ne spun adevarul in toatalitate și care nu și de aceea nu știm ce sa răspundem când vine vorba de Parlamentul ce ne reprezintă. 4. In 1978 cresterea ajutoarelor sociale a dezvoltat o “industrie nationala” a bunastarii care se compunea din 5 milioane de angajati ai statului care distribuiau bani si servicii publice la 50 milioane de beneficiari. Ajutoarele sociale au acaparat cea mai mare pondere din bugetul public . Veniturile castigate sunt inferioare , cum este cazul in majoritatea societatilor contemporane, fapt ce va arata existenta unei majoritati ce va vota in favoarea redistribuirii avutiei in societate prin intermediul mecanismelor bugetare. Desi sunt colectate taxe si impozite, numarul angajatilor este mult mai mic decat numarul beneficiarilor de asistenta sociala.Numeroase studii au arat ca asistenta sociala nu creaza si nici nu se coreleaza cu factorii esentiali ai prosperitatii.
  5. 3- Adevărat, deoarece potrivit teoriei alegerii publice , statul nu este o construcție divina, ci o organizație umană in cadrul căreia deciziile sunt adoptate de oameni politici și birocrati, interesele lor definesc aranjamentul instituțional al guvernului politic 6-Adevarat, deoarece problema pasagerulii clandestin reprezinta tendinta de a benefica, fara a plati, de anumite bunuri publice. 10-Fals, deoarece finanțarea prin impozitare a bunurilor publice echivalează cu distribuirirea neproportionala a costurilor și beneficiilor

 86. Predescu Andrei-Cristian spune:

  1415 B

  1. Statul protectiv si statul productiv promoveaza producerea si protejarea bunurilor prin intermediul sistemului pietei si drepturile legitime de proprietate, pe cand statul redistributiv promoveaza impartirea drepturilor de proprietate privata.

  2.Guvernele pot promova bunastarea prin institutii, prin mentinerea unui set de reguli prin intermediul carora cetatenii sunt impiedicati sa incalce drepturile altora.

  3.Oamenii se pot manifesta irational uneori, astfel acestia nu fac intotdeauna cele mai bune decizii. In loc sa se informeze mai bine despre parlamentarul care ar putea sa ii reprezinte, acestia se lasa manipulati de ideile altora.

  4. Din studiul de caz citat reiese faptul ca oamenii prefera sa traiasca cu un venit mai redus, precum ajutorul social, decat sa munceasca.

  5. (3)F
  (6) F
  (10)A

 87. Calin Alexandra-Carmen , Grupa 1411,seria A spune:

  1.Agumentul statului protectiv se refera la mentinerea ordinii sociale si a domniei legii.
  Argumentul statului productiv consta in asigurarea de bunuri publice.Guvernul trebuie sa faca lucrurile pe care oamenii nu le pot face sau nu au interesul sa le faca.
  Argumentul statului redistributiv reprezinta redistribuirea avutiei de catre guvern catre cetateni, in conformitate cu anumite idei de egalitate si justitie sociala.
  Este creata o interfata intre statul protectiv si cel productiv datorita legilor si ordinii sociale ce pot fi privite drept bunuri publice, iar intre statul redistributiv si cel protectiv se creeaza o contradictie . Protejarea libertatii si a propietatii este erodata de realocarea drepturilor de propietate intre grupuri de persoane, prin actiune politica.
  2. Cei mai multi economisti considera ca organismele statale promoveaza bunastarea economica pe urmatoarele trei cai :
  -protejarea vietii si a libertatii membrilor societatii , adica protejarea drepturilor legitime de propietate
  -producerea unor bunuri care datorita caracteristicilor sunt greu de furnizat prin intermediul sistemului pietei
  -redistribuirea veniturilor si a avutiei in societate
  3. c) acei oameni consideră că informarea lor politică este prea costisitoare.
  Un votant ignorant rational manifesta o disponibilitate redusa de a investi timp si resurse materiaale in vederea cunoasterii ofertei politice. Unii oameni considera ca votul sau alegerea lor sunt nesemnificative deoarece politicianul dorit poate castiga si fara votul lor sau , la fel de bine, poate pierde in ciuda votului sau.
  4.La mijlocul anilor 60, presedintele Lyndon Johnson a incercat sa scada rata saraciei din tara prin intermediul politicilor redistributive. Insa aceasta politica s-a dovedit a fi ineficienta pe termen lung deoarece tot mai multa lume si-a dorit sa beneficieze de ajutoarele sociale acordate, ajungandu-se in pragul in care existau 5 milioane de angajati la 50 milioane de beneficiari . Rezultatul dupa 25 de ani nu a fost cel dorit, rata saraciei in 1990 fiind putin mai ridicata decat inaintea instaurarii politicilor redistributive.
  Ajutoarele sociale reprezentau o mare parte din bugetele publice, fiind sacrificate alte cheltuieli care erau necesare pentru dezvolatrea economica.
  Astfel, politica redistributiva prin intermediul ajutoarelor sociale au avut eficacitate modesta sau au inregistrat esecuri in planul reducerii saraciei.
  5. 3. În teoria alegerii publice, instituţia constituţiei reflectă o înţelegere între câţiva oameni cu privire la constituirea unui guvern.
  Fals: In teoria alegerii publice, institutia constitutiei reflecta alegerea exprimata prin vot a tuturor oamenilor cu drept de vot cu privire la constituirea unui guvern.
  6. Problema pasagerului clandestin apare atunci când cineva este prins în tren fără bilet.
  Adevarat: Pasagerul clandestin este persoana care beneficiază de bunul public fără să fi contribuit finanțarea costului de producere a respectivului bun . Această problemă este rezultatul comportamentului indivizilor care preferă să se bucure de beneficii sub forma externalităților finanțate de alți indvizi și cu cost zero pentru ei.
  10. În finanţarea proiectelor publice, decidenţii politici utilizează crieriul calculului economic.
  Fals:Obiectivele administratiilor nu pot fi masurate in termeni monetari si nu pot fi verificate prin metoda calculului economic.

 88. Cristea Daniela Ionelia , Grupa 1411,seria A spune:

  1. Argumentul statului productiv consta in asigurarea de bunuri publice. Argumentul statului protectiv se refera la mentinerea ordinii sociale si a domniei legii. Argumentul statului redistributiv reprezinta redistribuirea avutiei de catre guvern catre cetateni, in conformitate cu anumite idei de egalitate si justitie sociala. Exista o legatura intre statul productiv si cel protectiv, aceasta legatura fiind prin legi, constitutii.
  2. Caile importante prin care economistii considera ca guvernele pot gasi promovarea generala economica sunt: protejarea vietii si a libertatii membrilor societatii, adica protejarea membrilor societatii, adica protejarea drepturilor legitime de proprietate; producerea anumitor bunuri ale caror caracteristici speciale le fac greu de furnizat prin intermediul sistemului pietei, redistribuirea veniturilor si a societatii, adica redistribuirea drepturilor de proprietate private.
  3. Acei oamenii considera ca informarea lor politica este prea costisitoare.
  Individul considera ca votul si parerea lui nu are nici o influenta asupra alegerilor viitoare si asupra legilor adoptate de catre guvern/parlament. Ceea ce este total gresit. Daca toata lumea ar contribui cu cate putin si si-ar expune parerea, conducerea si soarta tarii ar fi in crestere. Prin acest lucru, omul nu depune efort si continua sa aiba ideea ca implicarea sa este indiferenta, astfel nu depune nici efort, dar nici timp.
  4. Din textul dat putem observa faptul ca cei aflati la putere incearca sa rezolve si sa sprijine din punct de vedere financiar populatia tarii, pentru a le asigura un trai decent. Acestia apeleaza ajutoare sociale care sunt finantate din impozitele platite de persoanele care sunt in campul muncii, inca situatia critica sta in faptul ca rata celor care lucreaza este cu mult mai mica decat rata celor care beneficiaza de aceste ajutoare din partea statului.
  Din puntul meu de vedere, cu cat rata beneficiarilor de ajutor social este in crestere, cu atat va continua sa creasca, explicatia fiind faptul acestia sunt impinsi sa aleaga sa profite de ajutorul primit, in schimbul depunerii efortului de a castiga acei bani. Plus ca ar mai fi un motiv, daca diferenta dintre salariul real si ajutorul social este nesatisfacatoare, atunci fiecare persoana va avea un motiv in plus sa profite de ajutorul primit din partea statului. In consecinta , rata beneficiarilor de ajutor social va fi in crestere continua.
  5. 3. F
  Teoria alegerii publice, institutia constitutiei reflecta o intelegere intre toti oamenii cu privire la constituirea unui guvern.
  Fiecare persoana are dreptul sa particite la constituirea unui guvern, indiferent de statului si pozitiei sociale.
  6. A
  Din punctul meu de vedere acest enunt nu este complet, insa tinde sa fie adevarat, prin faptul ca pasagerul clandestin ramane astfel doar daca ajunge la destinatie sau beneficiaza in totalitate de acel serviciu. Astfel, daca persoana care incearca sa profite de serviciile platite de ceilalti si este prins, fiind supus taxari asemanatoare cerlorlalti, isi pierde caracterul de pasager clandestin, aceasta fiind o problema semnificativa .
  10. F
  Calculul economic este conceput doar intr-o economie de piata privata, decidentii alegand sa se mobilizeze in crearea anumitor servici/bunuri daca exista un raport pozitiv intre profit si costuri.

 89. Constantin Ioana-Raluca,grupa1411A (ETA) spune:

  1.Argumentul statului protectiv se refera la mentinerea ordinirii sociale si a domniei legii ,deci la aplicarea legii impotriva furtului, fraudei si a folosirii nelegitime a violentei. Argumentul statului productiv consta in asigurarea a cee ace economistii apreciaza a fi bunurile publice. In principiu si in ultima instanta, chiar legea si ordinea sociala pot fi private drept bunuri publice, fapt ce creeaza o interfata intre statul productiv si cel protectiv. Argumentul statului redistributiv reprezinta desemneaza “socializarea” drepturilor de proprietate, adica transferarea in diferite grade a resurselor dispre proprietaii natural ai acestora catre persoane care nici nu au utilizat resursele respective, nici nu le-au obtinut prin schimb . Orice interferența guvernamentala cu piata este echivalenta cu una din urmatoarele doua fenomene: pe de o parte, are loc instituirea obligativitatii unor schimburi ce nu s-ar fi desfasurat voluntar in absenta interventiei guvernamentale si , pe de alta parte, are loc impiedicarea (scoaterea in afara legii ) a efectuarii unor schimburi ce s-ar fi desfasurat voluntar in absenta interventiei respective .
  2.Cele mai importante cai prin care economistii considera ca guvernele pot promova bunastarea economica generala sunt : protejarea vietii si a libertatii membrilor societatii, producerea anumitor bunuri ale caror caracteristi speciale le fac greu de furnizat prin intermediul sistemului pietei si redistribuirea veniturilor si avutiei in societate.
  3.Foarte multi oameni nu stiu sa numeasca parlamentul, care nominal, ii reprezinta. Aceasta situatie are drept cauza faptul ca : c) acei oameni considera ca infromarea lor politica este prea costisitoare. Acei oameni sunt guvernati de ignoranta rationala , care reflecta faptul ca “logica actiunii collective” restrange posibilitatea ca initiative individuala sa poata schimba substantial decizia politica. In consecinta , individual este un ignorant rational care manifesta o disponibilitate redusa de a investi timp si resurse materiale in vederea cunoasterii orfetelor politice.
  4.In 1978 cresterea ajutoarelor sociale a dezvoltat o “industrie nationala” a bunastarii care se compunea din 5 milioane de angajati ai statului care distribuiau bani si servicii publice la 50 milioane de beneficiari.
  Ajutoarele sociale au acaparat cea mai mare pondere din bugetul public . Veniturile castigate sunt inferioare , cum este cazul in majoritatea societatilor contemporane, fapt ce va arata existenta unei majoritati ce va vota in favoarea redistribuirii avutiei in societate prin intermediul mecanismelor bugetare. Desi sunt colectate taxe si impozite, numarul angajatilor este mult mai mic decat numarul beneficiarilor de asistenta sociala.
  Numeroase studii au arat ca asistenta sociala nu creaza si nici nu se coreleaza cu factorii esentiali ai prosperitatii.
  5.(3) FALS,teoria alegerii este definite ca fiind aplicarea individualismului methodologic in analiza proceselor politice. Aceasta trateaza procesul politic pe baza intereselor si comportamentelor actorilor politici, in diferitele lor calitati, de votanti, consumatori , reprezentati alesi etc.
  (6)ADEVARAT,deoarece pasagerul clandestin are tentatia de a beneficia , fara a plati , de anumite bunuri publice, precum : securitatea, undele radio si in acest caz cand cineva este prins in tren fara bilet etc.
  (10)FALS,deoarece functia sociala a profitului si falimentului este calculul economic, care pune in miscare acest mecanism, iar functionarea benefica putea fi conceputa doar intr-o economie de piata privata.

 90. Călin Alexandra-Carmen, Grupa 1411,seria A spune:

  1. Agumentul statului protectiv se refera la mentinerea ordinii sociale si a domniei legii.
  Argumentul statului productiv consta in asigurarea de bunuri publice.Guvernul trebuie sa faca lucrurile pe care oamenii nu le pot face sau nu au interesul sa le faca.
  Argumentul statului redistributiv reprezinta redistribuirea avutiei de catre guvern catre cetateni, in conformitate cu anumite idei de egalitate si justitie sociala.
  Este creata o interfata intre statul protectiv si cel productiv datorita legilor si ordinii sociale ce pot fi privite drept bunuri publice, iar intre statul redistributiv si cel protectiv se creeaza o contradictie . Protejarea libertatii si a propietatii este erodata de realocarea drepturilor de propietate intre grupuri de persoane, prin actiune politica.
  2. Cei mai multi economisti considera ca organismele statale promoveaza bunastarea economica pe urmatoarele trei cai :
  -protejarea vietii si a libertatii membrilor societatii , adica protejarea drepturilor legitime de propietate
  -producerea unor bunuri care datorita caracteristicilor sunt greu de furnizat prin intermediul sistemului pietei
  -redistribuirea veniturilor si a avutiei in societate
  3. c) acei oameni consideră că informarea lor politică este prea costisitoare.
  Un votant ignorant rational manifesta o disponibilitate redusa de a investi timp si resurse materiaale in vederea cunoasterii ofertei politice. Unii oameni considera ca votul sau alegerea lor sunt nesemnificative deoarece politicianul dorit poate castiga si fara votul lor sau , la fel de bine, poate pierde in ciuda votului sau.
  4.La mijlocul anilor 60, presedintele Lyndon Johnson a incercat sa scada rata saraciei din tara prin intermediul politicilor redistributive. Insa aceasta politica s-a dovedit a fi ineficienta pe termen lung deoarece tot mai multa lume si-a dorit sa beneficieze de ajutoarele sociale acordate, ajungandu-se in pragul in care existau 5 milioane de angajati la 50 milioane de beneficiari . Rezultatul dupa 25 de ani nu a fost cel dorit, rata saraciei in 1990 fiind putin mai ridicata decat inaintea instaurarii politicilor redistributive.
  Ajutoarele sociale reprezentau o mare parte din bugetele publice, fiind sacrificate alte cheltuieli care erau necesare pentru dezvolatrea economica.
  Astfel, politica redistributiva prin intermediul ajutoarelor sociale au avut eficacitate modesta sau au inregistrat esecuri in planul reducerii saraciei.
  5. 3. În teoria alegerii publice, instituţia constituţiei reflectă o înţelegere între câţiva oameni cu privire la constituirea unui guvern.
  Fals: In teoria alegerii publice, institutia constitutiei reflecta alegerea exprimata prin vot a tuturor oamenilor cu drept de vot cu privire la constituirea unui guvern.
  6. Problema pasagerului clandestin apare atunci când cineva este prins în tren fără bilet.
  Adevarat: Pasagerul clandestin este persoana care beneficiază de bunul public fără să fi contribuit finanțarea costului de producere a respectivului bun . Această problemă este rezultatul comportamentului indivizilor care preferă să se bucure de beneficii sub forma externalităților finanțate de alți indvizi și cu cost zero pentru ei.
  10. În finanţarea proiectelor publice, decidenţii politici utilizează crieriul calculului economic.
  Fals:Obiectivele administratiilor nu pot fi masurate in termeni monetari si nu pot fi verificate prin metoda calculului economic.

 91. IORDACHE PATRICIA ALEXANDRA spune:

  1.Statul resdistributiv este in contradictie cu argumentul statului protectiv deoarece protejarea libertatii si a proprietatii este erodata de realocarea (arbitrara) a drepturilor de proprietate intre grupuri de persoane, prin actiune politica.

  2.
  a)Argumentul statului protectiv: protejarea vietii si a libertatii membrilor societatii, adica protejarea drepturilor legitime de proprietate.
  b)Argumentul statului productiv: producerea anumitor bunuri ale caror caracteristici speciale le fac greu de furnizat pin intermediul sistemului pietei.
  c)Argumentul statului redistributiv: redistribuirea veniturilor si avutiei in societate, adica redistribuirea drepturilor de proprietate privata.

  3.Din punctul meu de vedere raspunsul corect este c)acei oameni considera ca informarea lor politica este prea costisitoare .
  Omul de rand se va interesa de parlamentarul care il reprezinta doar atunci cand are nevoie de ceva anume, sau are o problema. Pana atunci acesta nu va stii sa numeasca parlamentarul care il reprezinta, iar acest lucru se intampla din cauza ca omul are alte prioritati .

  4.In acest studiu de caz putem oberva aplicarea gresita a politicilor redistributive.
  In loc sa se ia niste masuri care sa duca la cresterea populatiei care are un loc de munca, domnul Johnson a crescut ajutor social, o masura foarte gresita care va avea repercusiuni.
  Atata timp cat se promova ajutorul social, oamenii au decis ca e mai bine asa, decat sa lucreze . In 1978 s-a ajuns ca 5 milioane de angajati ai statului sau particulari sa distribuie bani si servicii publice la 50 de milioane(!) de beneficiari.
  Ca efect a acestor masuri, rata saraciei in randul tinerilor a crescut considerabil .

  5. (3)A, (6)A, (10)F .

 92. Bran Alexandra spune:

  grupa 1416 seria B an 2 Eta
  Rezolvare
  1.Argumentul statului protectiv se refera la protejarea vietii si a libertatii membrilor societatii ,adica protejarea drepturilor legitime de proprietate;argumentul statului productiv se refera la producerea anumitor bunuri ale caror caracteristici speciale le fac greu de furnizat prin intermediul sistemului pietei;argumentul statului redistributiv -redistribuirea veniturilor si avutiei in societate ,adica redistribuirea drepturilor de proprietate privata .In esenta statul protectiv si productiv este,in egala masura ,redistributiv.Finantarea prin impozitare a bunurilor publice echivaleaza cu distribuirea neproportionala a costurilor si beneficiilor ,de unde dimensiunea redistributiva a statului productiv .Statul redistriburiv este,de fapt ,in contradictie cu argumentul statului protectiv:protejarea libertatii si a proprietatii este erodata de realocarea drepturilor de proprietate intre grupuri de persoane ,prin actiune politica .
  2.Cei mai multi economisti considera ca organismele statale pot promova cooperarea sociala,deci,bunastarea economica pe urmatoarele cai principale : functia protectiva a statului,f. productiva si f. redistributiva .
  3.Raspuns :c. Populatia statului este indiferenta asupra evenimentelor politice de actualitate.
  5 3. F
  6.A pasagerul clandestin este persoana care incalca legea ,neplatind biletul de transport .
  10.A Pentru a finanta investitiile publice ,statul trebuie sa respecte anumite norme economice si sa verifice standardele financiare ale firmei .

 93. MANEA RAZVAN IONUT ETA seria A spune:

  1)Consider ca exista o contradictie intre argumentul statului protectiv si productiv, pe de o parte si statutul resistributiv, pe de alta parte, anume, argumentul statului protectiv si productiv reflecta societatea liberala, capitalista, prin protejarea vietii si a libertatii membrilor societatii precum si prin asigurarea bunurilor publice iar statutul redistributiv reflecta ideologia socialista si social-democrata prin “socializarea” drepturilor de proprietatea privata.

  2)Cele mai importante cai prin care economistii considera ca guvernele pot promova bunastarea economica generala sunt: instrumentele redistributive care neutralizeaza functionarea pietei prin modificarea rezultatelor si instrumentele redistributive care altereaza funtionarea pietei prin modificarea oportunitatilor.

  3)Consider ca varianta corecta este subpunctul C, deoarece foarte multe persoane sunt de parere ca informarea lor politica este prea costisitoare, parlamentarul care nominal ii reprezinta fiind diferit de la un caz la altu (parlamentarul care ii reprezinta pe studenti la locul de munca este diferit de parlamentarul care ii reprezinta tot pe studenti in cadrul facultatii ) Ca de exemplu in cazul in care efectuam o excursie in Grecia, multe peroane ar considera prea costisitor sa se informaze asupra parlamentarului care ii reprezinta in acea tara (amabasadorul Romaniei in Grecia)

  4)Acest paragraf face referire la aplicarea gresita de catre stat a unei politici redistributive care neutralizeaza functionarea pietei prin modificarea rezultatelor, astfel ca odata cu cresterea excesiva a ajutoarelor sociale (prin declansarea razboiului importiva saraciei), un numar din ce in ce mai mare de persoane au ales sa se declare sarace si astfel sa primeasca un ajutor social insemnat in loc sa se angajeze si sa primeasca un salariu care poate depasea ajutorul social dar cu o diferenta neinsemnata.

  5)

  3)Adevarat Conform teoriei economice constitutionale a la Buchanan si Tullock.

  6)Adevarat. Problema pasagerului clandestin consta in tentatia de a beneficia fara a plati de anumite bunuri publice cum ar fi securitatea, undele radio si TV, etc.

  10)Fals. Deoarece un proiect public nu este demarat in functie de profitul pe care il va aduce ci in functie de necesitate. Ca de exemplu, un spital este deschis intr-o comuna datorita necesitatii, acel spital va functiona in acelasi mod si in cazul in care are un singur pacient, dar si daca are toate paturile ocupate.

 94. Mitru Victor 1413A ETA spune:

  1.Intre argumentul statului protectiv şi productiv, pe de o parte, şi statul redistributiv, pe de altă parte, exista contradicţii, acestea fiind urmatoarele:
  argumentul statului protectiv şi productiv reprezinta partea liberala intr-un stat, iar statul redistributiv reprezinta partea socialista a statului. Pe de o parte sunt libertatile membrilor societatii si asigurarea bunurilor publice, iar pe de alta parte sunt redistribuirea drepturilor de proprietate privata.

  2.Cele mai importante căi prin care economiştii consideră că guvernele pot promova bunăstarea economică generală sunt instrumentele redistributive, neutralizarea functionarii pietei prin modificarea rezultatelor a impozitelor si a transferurilor si subventiilor, si alterarea functioanarii pietii prin modificarea preturilor, reglementarea legislativa a afacerilor.

  3.Eu cred ca varianta corecta este c) acei oameni consideră că informarea lor politică este prea costisitoare, deoarece oamenii nu au timp destul si interes pentru a primi astfel de informatii. In opinia mea, acesti oameni sunt diferiti in diferite domenii si oamenii nu au tendinta sa-i cunoasca pe toti, ci doar pe acei de care ei au nevoie.

  4.In Concluzie pot spune ca, cresterea mare a ajutoarelor intre anii 1965-1980, au dus la momentul in care oamenii intelegeau ca este mult mai usor sa nu faci nimi si cineva sa-ti dea bani, ca consecinta acestia nu au mai lucrat si au devinit dependenti deaceste ajutoare. Astfel in anii 1990 au ajuns sa fie putin mai saraci, pentru ca oamenii nu erau motivati sa lucreze, ci sa stea si sa astepte ajutoare.

  5.3)Adevarat,conform Buchanan si Tullock( Calculus of Consent,1962);
  6)Adevarat,deoarece aceasta reprezinta tendinta de a beneficia fara a plati;
  10)Fals,deoarece proiectele publice se bazeaza pe eficienta lor, nu pe profitul
  lor.

 95. TUDOSE GEORGIANA NICOLETA spune:

  1.Consider ca exista o contradicție intre argumentul statului protectiv si productiv, si cu statul redistributiv, deoarece primele 2 categorii vizează protejarea tuturor oamenilor in societate, precum si libertatea indivizilor, protejandu-se astfel si drepturile de proprietate.
  Cea de-a treia categorie vizează redistribuirea drepturilor de proprietate , ceea ce este opusul primei categorii.

  2. Economiștii consideră că exista 3 cai principale prin care se poate asigura bunăstarea economică: 1. Prin protejarea vieții și a libertății membrilor societății, adica protejarea drepturilor legitime de apărare, 2. Prin producerea anumitor bunuri ale căror caracteristici speciale le fac greu de furnizat prin intermediul sistemului pieței, 3. Prin redistribuirea veniturilor și avuției în societate, adica redistribuirea drepturilor de proprietate privată.

  3. Oamenii nu stiu sa isi numească parlamentarul nominal care sa ii reprezinte deoarece acele persoane considera ca informarea lor politică este prea costisitoare. Acest lucru se intampla foarte des in prezent, deoarece nu toti indivizii dispun de acelasi venit si vor opta pentru redistribuirea veniturilor prin mecanismul bugetar.

  4. In acest studiu de caz se are în vedere eficacitatea cu privire la “războiul împotriva saraciei”. Acest război a fost un succes pe o perioadă nu foarte lungă. Nivelul de trai a crescut considerabil, precum si distribuirea veniturilor sociale. După o perioadă l, rata somajului in randul tinerilor a crescut.
  Consider ca acest lucru s-a întâmplat din cauza faptului ca acel calcul economic nu a fost făcut cum trebuie, iar cheltuielile guvernamentale nu au fost distribuite cum trebuie.

  5. 3. A- este adevarat deoarece interesele indivizilor dintr-un grup sunt urmărite în mod colectiv cu privire la organizarea statală.
  6. A- este adevarat deoarece acesta beneficiază de anumite bunuri publice fara a plăti, plătind altcineva pentru el, statul in acest caz.
  10. A
  Grupa 1416, seria B

 96. Jianu Sorin spune:

  2.Cele mai importante căi prin care economiştii consideră că guvernele pot promova bunăstarea economică generală sunt: protejarea vietii si a libertatii membrilor si, asadar, protejarea drepturilor legitime de proprietate(ARGUMENTUL STATULUI PROTECTIV), producerea anumitor bunuri ale caror caracteristici le fac greu de furnizat prin sistemul pietei(ARGUMENTUL PRODUCTIV) si redistribuirea veniturilor si avutiei in societate, adica redistribuirea drepturilor de proprietate privata(ARGUMENTUL REDISTRIBUTIV).
  1.DA, consider ca exista o contradictie intre statului protectiv şi productiv, pe de o parte, şi statul redistributiv, pe de altă parte, deoarece prin statul redistributiv se ataca proprietatea privata, adica se transfera deptutrile de proprietate de la oamenii care au muncit pentru acele drepturi, catre oamenii care nu au facut ceva in privinta asta. Conform teoriei, practica redistributiva a statului bunastarii are 2 consecinte: una economica, adica sunt afectate negativ stimulentele
  pentru munca, initiativa si activitatea antreprenoriala, in acelasi timp scade rata formarii capitalului, astfel scad investitiile. Pe de alta parte, avem o consecinta si in planul socio-cultural, producandu-se schimbari comportamentale in randul indivizilor.
  5. 3-F-Constitutia reprezinta institutia politica ce prescrie un anumit set de reguli si principii fundamentale pentru defasurarea procesului politic si a actiunilor Guvernului in societate. Adica, institutia constitutiei formuleaza legile pe care Guvernul trebuie sa le urmeze.
  6-A- problema pasagerului clandestin reprezinta tendinta de a beneficia, fara a plati, de anumite bunuri publice. Daca pasagerul este prins fara bilet de tren, atunci el este considerat pasager clandestin.
  10-F- decidentii urmaresc amortizarea fiscala, in urma finantarii proiectelor.
  3. Consider corecta varianta c), deoarece, intr-adevar, oamenii considera ca pentru a putea fi informat corect trebuie sa investesti foarte multi bani, insa, eu consider ca trebuie sa investesti timp, nu bani.
  4. Redistribuirea veniturilor duce la o crestere alarmanta a ratei somajului. Oamenii, observand ca pot primi bani fara sa faca nimic. Astfel, au luat acest lucru de bun, asadar rata somajului creste in acelasi ritm cu rata ajutoarelor sociale si a veniturilor per capita.

 97. TABACU ANA-MARIA spune:

  TABACU ANA-MARIA; SERIA B; GRUPA 1416

  1. Statul protectiv se bazeaza pe mentinerea ordinii si a domniei legii, aplicand legea impotriva fraudei, furtului si violentei. Statul productiv asigura bunurile publice, aici fiind incluse legea si ordinea sociala. Statul redistributiv asigura transferul resurselor dinspre proprietarii naturali, catre persoane care nu le utilizeaza si nu le-au obtinut prin schimb, desemnand un transfer de drept de proprietate privata.
  Fiecare stat are scopul de a instaura o ordine, o bunastare.
  2. Economistii considera ca protejarea drepturilor legitime de proprietate, producerea anumitor bunuri greu de furnizat si redistribuirea drepturilor de proprietate privata sunt caile prin care guvernele pot promova bunastarea economica generala.
  3. c)acei oameni considera ca informarea lor politica este prea costisitoare.
  Din lipsa dorintei de informare, oamenii nu sunt tentati sa acumuleze informatii politice.
  4. Cresterea nivelului per capita al ajutoarelor sociale a dus la dezvoltarea unei “industrii nationale”, iar, dupa extinderea transferurilor, rata saraciei creste.
  5.(6)- adevarat; persoana beneficiaza de bunul public fara sa fi contribuit finantarea costului de productie a bunului.

 98. Apostu Simona Mihaela spune:

  Nume:Apostu
  Prenume:Simona Mihaela
  Serie:A
  Grupa:1410

  Rezolvare aplicatii:

  1. Argumentul statului protectiv se refera la mentinerea ordinii sociale si a domniei legii, adica la aplicarea legii impotriva furtului, fraudei si a folosirii nelegitime a violentei cu ajutorul aplicarii institutiilor ce servesc in respectarea egalitatii drepturilor oamenilor.
  Argumentul statului productiv face referire la faptul ca guvernul trebuie sa faca lucrurile pe care oamenii nu le pot face deloc sau nu le pot face foarte bine atunci cand actioneaza in mod individual si separat.
  Asa cum se sustine, chiar legea si ordinea sociala pot fi privite drept bunuri publice, deci, consider ca intre statul protectiv si cel productiv poate exista o relatie “endogena” si nicidecum una contradictorie.
  Statul redistributiv are ca functie gestionarea politicii de redistribuire, ce desemneaza “socializarea” drepturilor de proprietate privata, adica transferarea in diferite grade a resurselor dinspre proprietarii naturali ai acestora catre persoane care nu au utilizat resursele respective, nici nu le-au obtinut prin schimb. Un exemplu concret este cel al asigurarilor sociale. Statul adopta conditiile(varsta, statutul economic etc.) pentru ca cetatenii sa poata beneficia de o protectie sociala. Dar cei care indeplinesc aceste conditii decid daca sa utilizeze sau nu aceasta posibilitate, daca doresc acest lucru. Statul manipuleaza criterii generale, nu desemneaza individual beneficiarii sau victimele.
  Din aceasta explicatie, putem deduce faptul ca si politica redistributiva vine tot cu rolul de a proteja, doar ca in alt mod, fata de rolul argumentului statului protectiv. Aceasta politica vine in ajutorul anumitor clase sociale pentru a le sprijini din punct de vedere financiar si al bunastarii sociale.
  Din punctul meu de vedere, din nefericire, exista si o parte negativa atunci cand ne referim la raportul dintre un stat productiv-redistributiv, deoarece poate aparea ineficiența si incurajarea oamenilor de a nu munci, de a fi neproductivi (ajutorul social) si astfel sa existe anumite contradictii intre un stat productiv si unul redistributiv.

  2. Cele mai importante cai prin care economistii considera ca guvernele pot promova bunastarea economica generala sunt:
  – protejarea vietii si a libertatii membrilor societatii, adica protejarea drepturilor legitime de proprietate (argumentul statului protectiv);
  – producerea de bunuri ale caror caracteristici speciale le fac greu de furnizat prin intermediul sistemului pietei (argumentul statului productiv);
  – redistribuirea veniturilor si avutiei in societate, adica redistribuirea drepturilor de proprietate privata (argumentul statului redistributiv).

  3. Cred ca multi oameni nu stiu sa-si numeasca parlamentarul care, nominal, ii reprezinta, fiindca acestia considera ca informarea lor politica este prea costisitoare. Costul de oportunitate al informatiei corecte a devenit din ce in ce mai mare, din cauza prezentei presei, atat in mediul online, cat si in cel offline, ce influenteaza transmiterea unor informatii veridice. Practic, oamenii nu mai au incredere in ceea ce aud/citesc, mai ales cand li se promit lucruri marete care nu se realizeaza si sunt oarecum manipulati in alegerea informatiei.

  4. Redistribuirea veniturilor nu a fost una corecta; 5 milioane de angajati nu aveau cum sa sustina 50 de milioane de beneficiari, mai ales in conditiile in care ajutoarele sociale per capita se dublasera, de la un nivel de 6% anual, ajungandu-se la 12% pe an. Era normal ca rata saraciei sa fie mai mare decat cea de la debutul razboiului, avand in vedere ca cheltuielile guvernamentale crescusera extraordinar, iar cel mai probabi, raportul dintre venituri si cheltuieli publice devenise unul negativ sau puterea de cumparare a banilor scazusera foarte mult astfel incat oamenii nu-si mai puteau permite un trai decent (cand PCB scade, rezulta ca avem o rata a inflatiei in crestere, iar, teoretic, rata somajului ar trebui sa scada, doar ca in situatia de fata exista un numar al populatiei ocupate mult prea mic pentru a putea sustine un asemenea numar al populatiei inactive).

  5.

  3) In teoria alegerii publice, institutia constitutiei reflecta o intelegere intre cativa oameni cu privire la constituirea unui guvern. Aceasta afirmatie este adevarata dupa cum putem observa si in versiunea teoriei economice constitutionale (“Calculus of Consent” – Buchann&Tullock).

  6) Problema pasagerului clandestin apare atunci cand cineva este prins in tren fara bilet.
  Afirmatia este adevarata deoarece problema pasagerului clandestin tocmai la acest lucru se refera: tentatia de a beneficia, fara a plati, de anumite bunuri publice cum ar fi transportul in comun, securitatea, undele radio si TV etc., odata ce acestea sunt produse.

  10) In finantarea proiectelor publice, decidentii politici utilizeaza criteriul calculului economic.
  Calculul economic se refera la posibilitatea compararii diferitelor utilizari alternative ale factorilor de productie in vederea selectarii actiunii optime. Deci, pe masura ce scoatem resurse din sfera proprietii private, adica din circuitul pietei, calculul economic este din ce in ce mai viciat. O concluzie importanta ce am putea extrage este faptul ca angajarea statului in producerea de “bunuri publice” duce la aparitia unor “insule de haos calculational” (Murray Rothbard); cu cat interventia statului este mai ampla, cu atat bezna in care ne zbatem este mai mare.

error: