Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info. Lecția 4 - Moneda și sistemul monetar - Cosmin Marinescu | Cosmin Marinescu

Lecția 4 – Moneda și sistemul monetar

Share

– semnificația monedei în economie: cererea de bani, oferta de bani și prețul banilor

– funcționarea sistemului monetar contemporan: rolul băncilor și politica monetară


Curs-Moneda-si-piata-monetara


Curs-Sistemul-bancar-si-politica-monetara

Identificați varianta corectă a grilelor următoare și explicați răspunsul:

1. O scădere a cererii de bani, în condiţii caeteris paribus, va avea ca efect: a) creşterea preţului banilor şi a cantităţii de monedă pe piaţă; b) scăderea preţurilor bunurilor şi a cantităţii de monedă pe piaţă; c) scăderea preţului banilor şi creşterea preţurilor bunurilor; d) creşterea preţului banilor şi reducerea masei monetare; e) nici unul din cele de mai sus.

2. În perioada T0 – T1 puterea de cumpărare a banilor se reduce cu 20% iar viteza de circulaţie a banilor creşte de 2 ori. Volumul bunurilor economice creşte cu 100% iar ponderea bunurilor destinate autoconsumului este 25%. În aceste condiţii, masa monetară: a) scade cu 20%; b) scade cu 50%; c) creşte cu 100%; d) creşte cu 25%; e) rămâne neschimbată.

3. Într-un sistem bancar în care cota rezervelor obligatorii este 100%, multiplicatorul monedei scripturale este: a) 0; b) 1; c) 10; d) 100; e) 1000.

4. Băncile comerciale au capacitatea de a crea monedă: a) tipărind numerar; b) acordând credite; c) schimbând numerarul din casierie în rezerve la banca centrală; d) cumpărând titluri guvernamentale; e) acceptând depozite.

5. În sistemul bancar se creează un nou depozit de 500 mld. lei, creditele acordate pe această bază fiind 400 mld. lei. Prin procesul de multiplicare a banilor de cont, masa monetară creşte cu: a) 500 mld. lei; b) 2000 mld. lei; c) 1600 mld. lei; d) 2500 mld. lei; e) 1800 mld. lei.

6. Potrivit teoriei cantitative a banilor în variantă dinamică, modificarea masei monetare atrage modificarea: a) pe termen scurt, în relaţie directă, atât a preţurilor cât şi a producţiei totale; b) pe termen lung, numai a producţiei totale; c) pe termen scurt, în relaţie directă, numai a preţurilor; d) pe termen lung, în relaţie invers proporţională, numai a preţurilor; e) pe termen scurt, în relaţie direct proporţională, a producţiei totale.

7. Masa monetară reprezintă la un moment dat 5000 mld. u.m. Numerarul reprezintă 20% din mărimea masei monetare. Care dintre următoarele consecinţe este posibilă în cazul constituirii unor depozite bancare de 100 mld. u.m.: a) masa monetară creşte cu 100 mld. u.m.; b) masa monetară scade cu 100 mld. u.m.; c) numerarul scade cu 10%; d) numerarul creşte cu 10%; e) banii de cont cresc cu 10%.

8. Nu este instrument al politicii monetare: a) cota rezervelor obligatorii ale băncilor comerciale; b) cumpărările de titluri guvernamentale de către banca centrală; c) vânzările de titluri guvernamentale de către banca centrală; d) consumul guvernamental de bunuri şi servicii; e) rata dobânzii la depozitele băncilor comerciale la banca centrală.

Aplicații online 4:

Rezolvă aplicațiile de mai sus și postează rezolvările în rubrica de comentarii, cu argumentarea tuturor răspunsurilor, indicând numele și prenumele, seria și grupa. Răspunsurile vor fi luate în considerare pentru punctajul de seminar.

Termen: joi, 30 aprilie, ora 21, moment după care comentariile nu vor mai fi acceptate.

Comentariile postate în termenul indicat vor fi ulterior publicate și vor primi raspuns, cu rezolvările necesare, din partea titularului didactic.

Mult succes!

Rezolvări aplicații online 4:

1. O scădere a cererii de bani, în condiţii caeteris paribus, va avea ca efect: a) creşterea preţului banilor şi a cantităţii de monedă pe piaţă; b) scăderea preţurilor bunurilor şi a cantităţii de monedă pe piaţă; c) scăderea preţului banilor şi creşterea preţurilor bunurilor; d) creşterea preţului banilor şi reducerea masei monetare; e) nici unul din cele de mai sus.

Răspuns: Ca pe orice altă piață, o scădere a cererii, caeteris paribus, va determina o reducere a prețului. În legătură cu piața monetară, reducerea cererii de bani va determina reducerea prețului banilor, care este puterea de cumpărare a banilor (PCB). Însă reducerea PCB are loc atunci când cresc prețurile bunurilor. Așadar, concluzia este că prețul banilor scade și prețurile bunurilor cresc. Răspuns corect: varianta c.

2. În perioada T0 – T1 puterea de cumpărare a banilor se reduce cu 20% iar viteza de circulaţie a banilor creşte de 2 ori. Volumul bunurilor economice creşte cu 100% iar ponderea bunurilor destinate autoconsumului este 25%. În aceste condiţii, masa monetară: a) scade cu 20%; b) scade cu 50%; c) creşte cu 100%; d) creşte cu 25%; e) rămâne neschimbată.

Rezolvare: Ipoteza de lucru este aceea că bunurile destinate autoconsumului nu sunt supuse tranzacționării, deci informația referitoare la ponderea acestora nu este de folos pentru rezolvarea problemei.

Din enunț știm că PCB1 = 0.8 PCB0 , iar de aici putem afla evoluția prețurilor

PCB = 1/IPC => IPC = 1/PCB = 1/0,8 = 1,25  (deci IPC = 125%, adică P1 = 1,25 P0)

Y1 = 2Yiar V1 = 2V0

Ecuația cantitativă a schimbului monetar este: M*V = P*Y  =>  M = (P*Y)/V

Înlocuind indicii în formulă obținem M1 = (1,25P0 * 2Y0)/2V0 = 1,25M0.

Așadar, masa monetară crește cu 25%, răspuns: varianta d.

3. Într-un sistem bancar în care cota rezervelor obligatorii este 100%, multiplicatorul monedei scripturale este: a) 0; b) 1; c) 10; d) 100; e) 1000.

Rezolvare: Aplicând formula multiplicatorului monetar obținem 1/1 = 1, deci răspunsul corect este: varianta b. Concluzia ar fi aceea că, într-un sistem bancar care ar funcționa în ipoteza “acoperirii integrale”, multiplicarea monedei scripturale nu ar putea avea loc.

4. Băncile comerciale au capacitatea de a crea monedă: a) tipărind numerar; b) acordând credite; c) schimbând numerarul din casierie în rezerve la banca centrală; d) cumpărând titluri guvernamentale; e) acceptând depozite.

Rezolvare: Băncile comerciale creează monedă scripturală prin activitatea de creditare, deci răspunsul corect este varianta b.

5. În sistemul bancar se creează un nou depozit de 500 mld. lei, creditele acordate pe această bază fiind 400 mld. lei. Prin procesul de multiplicare a banilor de cont, masa monetară creşte cu: a) 500 mld. lei; b) 2000 mld. lei; c) 1600 mld. lei; d) 2500 mld. lei; e) 1800 mld. lei.

Rezolvare: În prima etapă determinăm multiplicatorul monetar. Putem calcula că rezervele oprite de bancă sunt 500-400=100, adică 20% din suma atrasă (rata rezervelor este 20%). Multiplicatorul = 1/ rata rezervelor = 1/0,2 = 5.

Cei 500 mld deja făceau parte din masa monetară, astfel:

Masa monetară suplimentară = Credite acordate * m = 400*5 = 2000 miliarde lei

Răspuns corect: varianta b.

6. Potrivit teoriei cantitative a banilor în variantă dinamică, modificarea masei monetare atrage modificarea: a) pe termen scurt, în relaţie directă, atât a preţurilor cât şi a producţiei totale; b) pe termen lung, numai a producţiei totale; c) pe termen scurt, în relaţie directă, numai a preţurilor; d) pe termen lung, în relaţie invers proporţională, numai a preţurilor; e) pe termen scurt, în relaţie direct proporţională, a producţiei totale.

Rezolvare: Teoria cantitativă a banilor spune că M*V = P*Y, astfel că dacă masa monetară (M) crește, pentru a se păstra echilibrul pieței monetar, atunci trebuie să crească și partea dreaptă a identității, astfel că vor crește producția și prețurile.

Potrivit teoriei cantitative a banilor în variantă dinamică, creșterea cantității de bani atrage creșterea pe termen scurt atât a producției. cât și a prețurilor, iar pe termen lung doar a prețurilor. Raspuns corect: varianta a.

7. Masa monetară reprezintă la un moment dat 5000 mld. u.m. Numerarul reprezintă 20% din mărimea masei monetare. Care dintre următoarele consecinţe este posibilă în cazul constituirii unor depozite bancare de 100 mld. u.m.: a) masa monetară creşte cu 100 mld. u.m.; b) masa monetară scade cu 100 mld. u.m.; c) numerarul scade cu 10%; d) numerarul creşte cu 10%; e) banii de cont cresc cu 10%.

Rezolvare: M= 5000 => Numerar = 1000 (20%), iar Depozite = 4000 mld. u.m.

Depozitele se constituie din numerar, prin urmare un depozit de 100 echivalează cu o transformare a 100 de mld. din numerar în bani de cont. 100 de mld reprezintă 10% (adică 100/1000) din numerarul existent în circulație, prin urmare constituirea depozitului va însemna reducerea numerarului cu 10%. Răspuns corect: varianta c.

8. Nu este instrument al politicii monetare: a) cota rezervelor obligatorii ale băncilor comerciale; b) cumpărările de titluri guvernamentale de către banca centrală; c) vânzările de titluri guvernamentale de către banca centrală; d) consumul guvernamental de bunuri şi servicii; e) rata dobânzii la depozitele băncilor comerciale la banca centrală.

Rezolvare: Instrumentele de politică monetară reprezintă pârghiile de care dispune o bancă centrală pentru a modifica masa monetară. Din elementele descrise în enunț consumul guvernamental de bunuri și servicii nu este controlat de banca centrală și nu are un impact asupra masei monetare. Răspuns corect: varianta d.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

121 raspunsuri la: " Lecția 4 – Moneda și sistemul monetar "

 1. LUTAN Nicoleta Stefana seria B, gr.310 spune:

  1. Oscadere a cererii de bani, in cond cp, va avea ca efect R: A) cresterea pretului banilor si a cantitatii de moneda pe piata
  2. R: D) creste cu 25% (Mv=PY->Im=IpxIy/Iv; Ip=1/IPCBx100=1/0,8×100=125%)
  3. Intr-un sist. ban, in care cota rez oblig este de 100%, multiplic monedei scripturale este R: D) 100
  4. Bancile com au capacitatea de a crea moneda: R)tiparind numerar
  6. Potriv. teoriei cant a banilor(v dinamica) modif masei monetare atrage modificarea R: C) pe termen sc, in rel dir doar a preturilor
  8.Nu este instrument al politicii monetare R: B) cumpararile de titluri guvernamentale de catre banca centrala

 2. DRAGAN CRISTINA spune:

  Răspuns: DRĂGAN CRISTINA
  Grupa:307 Seria:A

  APLICAȚIA 1: c)
  prețul banilor depinde într-o relație invers proporțională de prețul bunurilor: dacă prețul bunurilor sunt mai mari, atunci fiecare unitate monetară”cumpără” o cantitate mai mică din aceste bunuri,ceea ce înseamnă că banii au o valoare mai scăzută și invers.Determinarea puterii de cumpărare a banilor se face conform relației: PCB=1/P

  APLICAȚIA 2: e)
  v=P*Y/M…2=2/M…M=1…M RĂMÂNE CONSTANT

  APLICAȚIA 3: b)
  r=100%
  Mm=1/r…Mm=1/1…Mm=1

  APLICAȚIA 4: e)
  Cel mai cuprinzător mijloc de plată nu este numerarul, ci banii aflați în conturile băncilor comerciale, conturi operabile prin cecuri, numite depozite la cerere.

  APLICAȚIA 5: a)
  D=500 MLD LEI
  M=N+D…M=500MLD LEI
  M=Mm*BM=500 mld lei

  APLICAȚIA 6:a)

  APLICAȚIA 7:a)

  APLICAȚIA 8:d)

 3. Deciu Andreea Claudia spune:

  Buna ziua!
  Deciu Andreea Claudia, grupa 306
  Ex. 1- c)
  Ex.2- d)
  IPC=100-20=80
  PCB= 100/IPC=100/80=1.25
  Crestere 25
  EX. 3- b)
  M=1/RMO=100-100=1
  Ex.4- b)
  RMO=20%
  M=1/RMO=100/20=5
  Masa monetara=Multiplicatorul M*Baza monetra
  Masa monetara=5*500=500
  Ex.5- c)
  Ex.6- a)
  Ex.7- b)
  Masa monetara=5000
  Baza monetara=20%*5000=1000
  M=5000/1000=5
  M=1/RMO=> RMO=100/5=20%
  Masa moentara=5*100=500
  Masa monetara totala=5000+500=5500
  Raspuns 10%
  Ex.8- d)

 4. Parnia Marius-Alexandru spune:

  1. c
  2. d
  3. c
  4. b
  5. c
  6. a
  7. c
  8. d

 5. Istrate Ionela-Andreea spune:

  1) O scădere a cererii de bani, în condiţii de caeteris paribus va avea ca efect scăderea preţului banilor şi creşterea preţurilor (varianta c), pentru că restabilirea echilibrului monetar prin egalizarea cererii de bani cu noul nivel al masei monetare trebuie să se realizeze prin diminuarea valorii banilor(PCB), respectiv creşterea preţurilor bunurilor( a nivelului preţurilor).

  2)PCB1=0,8PCBo
  V1=2Vo
  Y1=2Yo
  P=25%
  IM=?

  M=P*Y/V => M=25%*2Y0/2V0 => M=0,25Mo => Masa monetară creşte cu 25%( varianta d)

  3) Mm=1/r, unde r= cota de rezervă obligatorie a băncii
  Mm=1/100% => Mm=1
  Varianta corectă este b)1

  4)Băncile comerciale au capacitatea de a crea monedă acordând credite (varianta b), pentru că, crearea monedei scripturale de către băncile comerciale are loc în principal sub impulsul diferiţilor agenţi nebancari( firme, persoane particulare, trezoreria statului) care solicită credite sectorului bancar. Acordând aceste credite, practic, băncile comerciale achiziţionează active monetare.

  5)D=500mld.lei
  Credite=400mld.lei

  6)Potrivit teoriei cantitative a banilor în variantă dinamică, modificarea masei monetare atrage modificarea pe termen scurt, în relaţie directă, atât a preţurilor cât şi a producţiei totale( varianta a).

  7) M=5000 mld.um
  Numerar=20%*M=> Numerar=1000 mld.um
  Depozit bancar= 100 mld.um

  8)Nu este instrument al politicii monetare consumul guvernamental de bunuri şi servicii( varianta d) pentru că instrumentele de politică monetară sunt rata rescontului( rata dobânzii la care banca centrală acordă împrumuturi băncilor comerciale), operaţiunile cu titluri pe piaţa deschisă, politica de open market(intervenţii ale băncii centrale în calitate de de cumpărător sau de vânzător de obligaţiuni de stat) şi rata rezervei obligatorii(obligaţia legală pe care banca centrală o impune băncilor comerciale de a deţine o fracţiune din activele lor sub forma de rezerve).

 6. Ohanian Sergiu Alexandru-grupa 313 seria B spune:

  1.a)
  2.d) (Mv=PY>Im=Ipxly/IV,Ip=1/
  IPCBx100=1/80%x100=125%,deci IM=125%x200%/200%=125%)
  3.b) 1/R>1/100=1/100/100=1
  4.b)
  5.b)n=d-c
  500-400=n=100
  n=n/c x 100=100/500 x 100=25y
  n=0,251
  1/0,25=4,4×500=2000
  6.c)
  8.b)

 7. Jipa Robert Alexandru Seria B Grupa 310 spune:

  1 a)
  2 d)
  M=PY =>Im=IpxIy/Iv
  Ip=1 / IOCBx1000=1 / 80%x100=125%, deci IM=125%x200%/200%=125%
  3 d)
  4)a
  bancile comerciale au capacitatea de creatie monetara nelimitata asa cum se intampla in cazul Bancii Centrale
  5 a)
  6c)
  7 c)
  8b)

 8. Ionescu Andreea Ioana, grupa 309, seria B spune:

  1. Varianta corecta este C intrucat restabilirea echilibrului monetar prin egalizarea cererii debani cu noul nivel al masei monetare trebuie sa se realizeze prin diminuarea valorii banilor, respectiv cresterea preturilor bunurilor.

  2. PCB1= 0,8%PCB0 V1=2V0 y1=2y0 P1= 25% IM=?
  IM=IP*IY/IV
  IP=1/IPCB*100=1/80%100=>IP=125%=>IM=125%*200%/200%=125%=> creste cu 25%, varianta corecta este d

  3. Mm=1/r=1/100%=1=> varianta b

  4. Varianta corecta este b intrucat crearea monedei scriptusle de catre bancile comerciale are loc sub impulsul diferitilor agenti nebancari care solicita credite sectorului bancar. Prin acordarea acestor credite, bancile achizitioneaza active monetare.

  6. Varianta A

  7. M=5000 mld N= 20%*5000=1000 D=100

  8. Instrumentele de politica monetara sunt rata la care banca centrala acorda imprumuturi bancilor comerciale, operatiunile cu titluri pe piata deschisa, politica de open market(interventii ale bancii centrale in calitate de cumparator sau de vanzator de obligatiuni de stat) si rata rezervei obligatorii(obligatia legala pe care banca centrala o impune bancilor comerciale de a detine o fractiune din activele lor sub forma de rezerve). Deci varianta corecta este D

 9. Hrubaru Carmen spune:

  Hrubaru Carmen, grupa 309, seria B, Business si Turism
  1)Restabilirea echilibrului monetar prin egalizarea cererii de bani cu noul nivel al masei monetare trebuie sa se realizeze prin eliminarea valorii banilor (PCB), respectiv cresterea preturilor bunurilor.
  2)PCB1=0,8PCB0
  V1=2V0
  Y1=2Y0
  IM=IPxIY/IV
  IP=1/IPCBx100=1/80%x100
  IP=125%
  IM=125%x200%/200%=125% d)creste cu 25%
  3)Mm=1/2=1/100%=1 b) 1
  4)Crearea monedei scripturale de catre bancile comerciale are loc sub impulsul diferitilor agenti nebancari care solicita credite sectorului bancar. Acordand aceste credite, bancile achizitioneaza active monetare.

 10. Mihai Eduard spune:

  1.c
  2.m=p*y/v
  Pcb=1/ipc=1,25=>preturile cresc cu 25%
  V creste de 2 ori=>viteza de circulație creste cu 100%
  Y creste 100%
  M=25%*100/100%=25%=>m creste cu 25% pt un echilibru în m*v=p*y
  D) creste cu 25%

  3.m=1/rmo
  Rmo=100%=1=>m=1
  B)1

  4.b)acordand credite

  5.d=500
  C=400
  Rata rez=20%=>rezerva=20%*500=100 mld
  M=1/rmo=1/0, 2=5
  M=5*500=2500mld

  6.a)pe termen scurt, în relație directa

  7.M=5000
  Bm=20%*m=20%*5000=1000
  M=m/bm=5000/1000=5
  e) banii de cont cresc cu 10%

  8.d)consumul guvernamental de bunuri și servicii

 11. Enoiu Denisa, Seraia A, grupa307 spune:

  1.C
  Expresia ceteris paribus este un cuvant preluat din limba latina (cu celelalte lucruri neschimbate)si exprima o situatie in care toate variabilele raman neschimbate. Astfel scaderea pretului banilor si cresterea pretului bunurilor conduce la echilibru, astfel variabilele raman neschimbate.
  2.D
  Mv=Py
  Im= Ip x Iy/Iv
  Ip= 1/Ipcb x100
  = 1/ 80% x 100%
  = 125%
  Im= 125% x 200%/200%= 125%
  3.E
  4.B
  Prin aceasta acordare de credite se creeaza aceeasi moneda a bancii comerciale.Bancile comerciale au capacitate de creatie monetara identica cu cea a Bancii Centrale, adica pot creea moneda la infinit.Acest lucru inseamna ca, bancile comerciale au capacitate de creatie monetara nelimitata.
  5.B
  6.A
  7.E
  8.D

 12. Fertig Alexandru-Florin spune:

  1 c) Deoarece in conditii caeteris paribus restabilirea echilibrului monetar se va realiza prin egalizarea cererii de bani cu nivelul masei monetare. Astfel PCB scade si pretul banilor creste

  2 PCB1=PCB0-20%PCB0=80%PCB0
  IPCB=80%=0,8
  IQ=2
  IV=2
  PCB=1/P
  IP=1/IPCB×100=1,25×100=125%
  M=P×Q/V=>IM=1,25×2/2×100=125%
  D%M=IM-100%=125-100=25%=>d) creste cu 25%

  3 b) Deoarece multiplicatorul se afla intr-o relatie invers proportionala cu rata rezervei =>1/100%=1/1=1

  4 b) Deoarece bancile comerciale creeaza moneda scripturala prin intermediul creditelor,pe care le acorda angentilor economici
  5?
  6 a) Deoarece teoria cantitativa a banilor indica o schimbare proportionala, pe termen scurt, atat a preturilor cat si a productiei totale

  7 N=20/100×5000mld=1000
  M=N+D=1000mld+100mld=1100mld=>a) masa monetara creste cu 100 mld

  8 d) Deoarece politica monetara nu implica informatii despre consumul guvernamental de bunuri si servicii
  Fertig Alexandru-Florin grupa 307 seria A

 13. Andrei Ionut Grupa 312 Seria B spune:

  1) c)
  2) M0XV0=P0XY0;M1XV1=P1XY1
  IM=?
  IPC=1,25 (PCB=1/IPC)
  IV=2
  IY=2
  => YM=1,25×2/2=1,25 => masa monetara creste cu 25%
  3)Mm=1/r=1/100=0,01=1%
  4) e) prin crearea de depozite are loc multimicarea banilor
  5) a) 500 mld inseamna cresterea monedei de cont pe seama celei efective, moneda care se va regasi in creditul de 400 mld, si in restul ramas in disponibilitatile bancii
  6) c0
  7)Numerar = 20% x 5000 mld= 1000 mld
  Depozit=100 mld => 10 % din numerar => c) numerarul scade cu 10%
  8) d) consumul guvernamenta; de bunuri si servicii nu tine de sist bancar

 14. Bogdan Denisa Elena spune:

  1.b
  2.d
  3.b
  4.b
  5.a
  6.a
  7.b
  8.d

 15. Munteanu Andreea-Georgiana, grupa 312, seria B spune:

  exercițiul 1 – b)
  exercițiul 3 – b)
  exercițiul 4 – b)
  exercițiul 6 – d)
  exercițiul 8 – a)

 16. Ionita Andrei, Grupa 309 spune:

  1.C) scăderea prețului banilor și creșterea prețurilor bunurilor. Deoarece echilibrul monetar se restabilește prin diminuarea valorii banilor (PCB) și creșterea prețurilor bunurilor.
  2.M=(P*Y)/V
  Puterea de cumpărare a banilor (PCB) =1/IPC =1/0,8 =1,25 => prețul creste cu 25%.
  Viteza de circulație (V) a banilor creste de doua ori => 2*1=2 => viteza de circulație creste cu 100%
  Volumul bunurilor economice (Y) creste cu 100%
  Autoconsumul nu intra in calculul PIB ului => nu intra in formula.
  => M= (P*Y)/V => M= (25%*100%)/100% =25% => M creste cu 25% pentru a avea un echilibru in formula M*V=P*Y
  Răspuns : d) creste cu 25%
  3.Multiplicator M=1/RMO
  -RMO=100%=1 => MultiplicatorM=1/RMO=1/1=1
  Răspuns : b)1
  4.raspuns : b)acordând credite.
  5. Depozit (D) = 500 mld. Lei
  Credit (C) = 400mld lei
  Rata de rezerva = 20% => 1/0.2=>Multiplicator M= 5
  M= Multiplicator M * Depozit=> M= 5*500= 2500 mld lei
  Raspunz corect: d) 2500mld. Lei

  6. Raspuns corect: a) Pe termen scurt, in relatie directa, atat a preturilor cat si a productiei totale. Datorita teoriei cantitativa a banilor, modificarea masei monetare determina schimbarea pe termen scurt, in relatie directa, atat a preturilor cat si a productiei totale.

  7. Masa monetaraM= 5000 mld u.m
  Numerarul ( baza monetara BM) = 20% * 5000= (20/100)* 5000= 1000mld u.m
  MultiplicatorulM= M/BM= 5000/1000=5
  Depozite bancare= 100 mld . u.m
  => 100* 5= 500 mld u.m => banii din cont cresc cu 10%
  Raspun corect: e) banii de cont cresc cu 10%

  8) Raspuns corect: d) consumul guvernamental de bunuri si servicii. Deoarece e) face parte din ,,Rescontatea” care este un instrument de politica monetara, punctele b) si c) fac parte din ,,operatiunile” cu titluri pe piața deschisă “, in timp ce punctul a) face parte din ,,rata rezervei obligatorii” . Astfel punctul d) nu este instrument al politicii monetare .

 17. ANDRAS GABRIELFLAVIUS spune:

  Andraș Gabriel-Flavius, seria A, grupa 301
  1.c)scăderea prețului banilor și creșterea prețurilor bunurilor

  2.PCB=1/IPC=1/0,8=1,25=>PCB=1,25
  Prețul crește cu 25%
  Volumul, viteza se dublează
  M*V=P*Y
  M=(25%*P0+100%*V0)/100%V0=>M cre;te cu 25%=>d)crește cu 25%

  3.Multi M=1/RMo=100/100=1=> b)1

  4.b) acord\nd credite

  5.Multi M=1/RMo=1/0,2=5
  M monetară=Multi M*Depozit
  M monetară=5*500=2.500 mld. lei=>d)2.500 mld. lei

  6.a) Pe termen scurt, în relație directă, atât a prețurilor cât și a producției totale

  7.M monetară=5.000 mld. u.m.
  Numerar=20%*M monetară=20/100*5.000=1.000 mld u.m.
  Depozite bancare=100 mld. u.m.
  Multi M=M monetară/Numerar=5.000/1.000=5
  D*Multi M=100*5=500 mld. u.m.
  500 mld. u.m. înseamnă 10% din masa monetară=>Banii cresc cu 10%=> e)banii de cont cresc cu 10%

  8.d)consumul guvernamental de bunuri și servicii

 18. Marica Bogdan-Alexandru spune:

  Raspunsuri:
  Ex.1 raspunsul este: d)se observa o crestere a pretului banilor si reducerea masei monetare
  Economistii exprima uneori scaderea cererii de bani prin accelerarea vitezei de circulate
  a banilor.

  Ex.2 raspunsul este: e)crestere cu 25%

  Ex.3 Intr-un sistem bancar in care cota rezervelor obligatorii este 100% multiplicatorul monedei scripturale este:
  Raspuns: b)1 deoarece multiplicatorul este inversul ratei rezervei fractionale 1/r=1/100%=1

  Ex.4 Bancile comerciale au capacitatea de a crea moneda:
  Raspuns: b)acordand credite

  Ex.5 In sistemul bancar se creeaza un nou depozit de 500mld lei, creditele acordate pe aceasta baza fiind 400 mld lei. Masa monetara creste cu:
  a) creste cu 500 mld. lei

  Ex.6 Potrivit teoriei cantitative a banilor in varianta dinamica, modificarea masei monetare atrage modificarea:
  Raspuns:a) pe termen scurt, in relatie dubla, atat a preturilor cat si a productiei totale

  Ex.7 Raspuns: d) numerarul creste cu 10%
  N=20/100*5000=1000 mld

  Ex.8 Nu este instrument al politicii monetare:
  Raspuns: d) consumul guvernamental de bunuri si servicii

 19. BranzeiAlexiaElenaGrupa303SeriaA spune:

  1) Varianta c)scaderea preturilor banilor si cresterea preturilor bunurilor
  2) Varianta d)
  pcb=1:ipc=1:0,8=1,25 => pretul s-a marit cu 25%, iar volumul si viteza se dubleaza, respectiv amandoua cresc cu 100%.
  MxV=PxY; M=(25%Po+100%Vo):100%Vo => M creste cu 25%
  3) Varianta b)
  M=1:RMo=100:100=1
  4)Varianta b)acordand credite

 20. Necșescu Maria-Bogdana, 312, B spune:

  1.c
  2.IM=(IP*IY)/IV=>IP=1/PCB*100=125%=>IM=125% d
  3.Mm=1/r=1/100*100=>Mm=1 b
  4.e
  5.a: cresterea monedei de cont pe seama celei efective, cea care se va regasi si in credit si in restul disponibil la banca
  6.c
  7.numerar=20*5000=10000 mld; depozit 100 mld=>10% din numerar c)
  8.d: tine de sistemul guvernamental

 21. Costache Maria Roxana seria A grupa 305 spune:

  1.c
  2.d (Mv=PY =>Im=IpxIy/Iv ;Ip=1/IPCBx100=1/80%x100=125%,deci IM=125%x200%/200%=125%)
  3.d
  4.a (bancile comerciale au capacitatea de creatie monetara nelimitata asa cum se intampla in cazul Bancii Centrale)
  5.BM=500
  BM=R+N
  N=400=80%=>RMO=20%
  =>MULTIPLICATOR=1/RMO=5
  =>MULTIPLICATORxBM=5×500=2500,varianta corecta este d
  6.a
  7.c
  8.b

 22. Istrate Fabio spune:

  Buna ziua,
  Eu sunt Istrate Fabio si sunt din grupa 309 Seria B
  1) Raspunsul Corect:
  c) scaderea pretului banilor si cresterea preturilor bunurilor.Deoarece echilibrul monetar se restabileste prin diminuarea valorii banilor si cresterea preturilor bunurilor
  2) M=(P*Y)/V
  -Puterea de cumparare a banilor = 1/IPC=1/0,8=1,25 => inseamna o crestere a preturilor cu 25%
  -Viteza de circulatie (V) a banilor creste de 2 ori =>2*1=2 => inseamna ca viteza de circulatie creste cu 100%
  -Volumul bunurilor economice (Y) creste cu 100%
  -Autoconsumul nu intra in calculul PIB-ului insemnand ca nu intra in formula
  => M=(P*Y)/V => M=(25%* 100%)/100% => M=25% => M are o crestere de 25% pentru a avea un echilibru in formula M*V=P*Y
  Raspunsul corect d)creste cu 25%

  3) Multiplicator M=1/RMO
  RMO=100%=1 => MultiplicatorM=1/RMO=1/1=1
  Raspuns corect b) 1

  4) Raspuns corect: b)acordand credite.Deoarece bancile emit instrumente monetare fiduciare corespunzator unei anumite fractiuni din rezervele constituite, ceea ce reflecta posibilitatea de a extinde volumul creditului peste capitalul propriu

  5) Depozit(D)= 500 mld.lei
  Credit(C)=400 mld.lei
  Rata de rezerva=20% =>Rezerve =20% * 500 = 100 mld.lei
  MultiplicatorM=1/RMO => 1/0.2 => MultiplicatorM=5
  M=MultiplicatorM*D => M=5*500= 2500 mld.lei
  Raspuns corect d)2500 mld.lei

  6) Raspuns corect: a) Pe termen scurt,in relatie directa, atat a preturilor cat si a productiei totale.Datorita teoriei cantitative a banilor, modificarea masei monetare determina schimbarea pe termen scurt, in relatie directa, atat a preturilor cat si a productiei totale.

  7) Masa monetara (M)= 5000 mld. u.m
  Numerarul (Baza Monetara) = 20% * 5000 =(1/5)*5000= 1000 mld. u.m.
  MultiplicatorulM=M/MB= 5000/1000=5
  Depozite Bancare=100 mld. u.m.
  => 100*5=500 mld. u.m. => banii din cont cresc cu 10 procente
  Raspuns corect e) banii din cont cresc cu 10%

  8) Raspuns corect: d) Consumul guvernamental de bunuri si servicii. Deoarece a) face parte din ,,Rata rezervei obligatorii” , e) face parte din ,,Rescontare”care este un instrument de politica monetara iar b) si c) fac parte din ,,Operatiunile cu titluri pe piata deschisa”. Acestea fiind spuse, punctul d) nu este instrument al politicii monetare

 23. Bogoslov Mihaela-AnaMaria spune:

  1.B
  2.D
  3.B
  4.B
  5.A
  6.A
  7.C
  8.D

 24. Paval Maria Ioana spune:

  Nume: Paval Maria Ioana
  Grupa: 313, seria B.
  1) c) scăderea prețului banilor și creșterea bunurilor, deoarece echilibrul monetar se restabilești prin diminuarea valorii bunurilor și creșterea prețului bunurilor.
  2) M= (PxY)/V.
  PCB=1/PC=1/0,8=1,25 => prețurile cresc cu 25%
  Viteza de circulație a banilor (V) creste de 2 ori=> viteza de circulație creste cu 100%
  Volumul bunurilor economice (Y) creste cu 100%
  Autoconsumul nu intra in calculul PIB-ului=> nu intra in formula
  M= PxY/V rezulta M = (25%x100%)/100% rezulta M=25% deci M creste cu 25% pentru a avea un echilibru in formula MxV=PxY.
  Răspuns corect (d)
  3) M=1/RMO
  RMO = 100%=1
  => 1/RMO=1/1=1
  Răspuns corect (b)
  4)Răspuns corect: b) acordând credite =>bancile emit instrumente monetare financiare corespunzător unei anumite fracțiuni din rezervele constituite ceea ce reflecta posibilitatea de a extinde volumul creditului peste capital propriu.
  5) D =500 mld lei
  C=400 mld lei
  Rata de rezerva : 20% rezulta Rezerve =20% x 500=100 mld lei
  M=1/RMO => 1/0,2 rezulta M=5
  MxD=> M=5×500= 2500 mld lei
  Răspuns corect (d)
  6)Răspuns corect a) Pe termen scurt in relație directa atat a prețurilor și a producției totale =>teoria contabila a banilor spune ca modificarea masei monetare determina schimbarea pe termen scurt in relație directa a prețurilor totale și a producției.
  7) Răspuns corect e)
  M=5000 mld um
  BM=20%xM=20%x5000=1000 mld um
  M/BM=5000/1000=5
  Depozite bancare 100 mld um=>100×5=500 mld um=> banii din cont cresc cu 10%.
  8)răspuns corect d) consumul guvernamental de bunuri și servicii deoarece nu este instrument al politicii momentare.

 25. Dirnea Margareta Mircica spune:

  Problema 1)
  Raspuns corect c)

  Problema 2:
  IPC=100-20=80
  PCB=100/IPC=100/80=1,25
  M=(P1.Y1)/V1
  M=(25%.200%)/200%
  M=25%

  Autoconsumul nu intra in calculul PIB
  Raspuns correct: d) creste cu 25%

  Problema 3:
  M=1/RMO=100/100
  M=1
  Raspuns corect: B) 1

  Problema 4:
  Raspuns corect : b)
  RMO=20%
  M=1/RMO=100/20=5
  Masa monetara=Multiplicatorul M. Baza monetara
  Masa monetara=5.500
  =500

  Problmea 6:
  Raspuns corect: a )

 26. BURSUC GEORGIANA GEANINA spune:

  1.Conform graficului corespunzator cererii si ofertei de moneda , daca cererea de moneda scade => masa monetara scade
  Cererea de moneda=Pret * Volumul tranzactiilor =>daca cererea scade ,scade si pretul si volumul tranzactiilor
  =>O scadere a cererii de bani va avea ca efect b) scaderea preturilor bunurilor si a cantitatii de moneda de pe piata.

  2. PCB1=0,8
  V1=2V0
  Y1=2Y0
  n=25%
  PCB=1/IPC=> 0,8=1/IPC*100=>IPC=1,25*100=125 %
  =>Preturile au crescut cu 25%=>P1=1,25P0
  M1*V1=Y1*P1
  M1=2Y0*1,25P0/2V0=1,25M0=> d) masa monetara creste cu 25 %

  3. r=100%=1
  Mm=1/r=1/1=1 =>b)1

  4. b) Bancile comerciale au capacitatea de a crea moenda acordand credite.

  5. a) 500 mld

  6.M=P*Y/V=> M afecteaza direct profportional P*Y =>a)

  8. Instrumentele politicii monetare sunt : cota rezervelor oblogatorii, rata dobanzii , cumpararile si vanzarile de titluri guvernamentale => d) consumul guvernamental de bunuri si servicii nu este un instrument al politicii monetare.

 27. Măntălău Roxana spune:

  GRUPA 311
  SERIA B
  ANUL
  1) c) scaderea pretului banilor si cresterea preturilor bunurilor, deoarece echilibrul monetar se restabileste prin diminuarea valorii banilor si cresterea preturilor.
  2) M=(P*Y)/V
  -PCB=1/IPC=1/0,8=1,25 REZULTA preturile cresc cu 25%
  -V=2*1=2 REZULTA viteza de circulatie creste cu 100%
  -Y creste cu 100%
  -autoconsumul nu intra in calculus PIB, deci nu intra in formula.
  REZULTA M=(P*Y)/V=(25%*100%)/100%=25% REZULTA M creste cu 25% pentru a avea un echilibru in formula M*V=P*Y
  Raspuns corect: d) creste cu 25%
  3) multiplicatorM=1/RMO
  -RMO=100%=1
  multiplicatorM=1/RMO=1/1=1
  Raspuns correct: b)1
  4) Raspuns correct:b) accordant credite , deoarece bancile emit instrumente monetare financiare corespunzator unei anumite fractiuni din rezervele constituite, ceea ce reflecta posibilitatea de a extinde volumul creditului , peste capitalul propriu.
  5)Depozit=500mld lei
  Credit=400 mld lei
  Rata de rezerva=20%*500=100mld lei
  multiplicatorM=1/RMO=1/0,2=5
  M=multiplicatorM*Depozit=5*500=2500mld lei
  Raspuns correct:d) 2500 mld lei
  6)Raspuns correct:a) pe termen scurt, in relatie directa, atat a preturilor cat si a productiei totale.Datorita teoriei cantitativa a banilor, modificarea masei monetare determina schimbarea pe termen scurt , in relatie directa , atat a preturilor cat si a productiei totale.
  7) M=5000mld u.m.
  BM=20%*M=20%*5000=1000mls u.m.
  multiplicatorulM=M/BM=5000/1000=5
  depozite bancare=100 mld u.m
  REZULTA 100*5=500 mld u.m. rezulta banII din cont crest cu 10%
  Raspuns correct:e)bane din cont crest cu 10%
  8)Raspuns correct:d) consumes governmental de bunuri si servicii.

 28. BALAN GABRIELA spune:

  1. d) Deoarece cerera de bani scade, deci creste pretul banilor (relatie invers proportionala). De asemenea, daca scade cererea de bani, va scadea si masa monetara.

  2. PCB=1/IPC=1/0,8=1,25=>PRETURILE CRESC CU 25%
  V1=2V0=>VITEZA DE CIRCULATIE A BANILOR CRESTE CU 100%
  Y CRESTE CU 100%

  M=(P*Y)/V=>M=(25%*100%)/100%=>M=25%
  Raspuns corect: d) Creste cu 25%

  3. r=100%
  Mm=1/r=>Mm=1/100/100=>Mm=1*100/100=>Mm=1
  Raspuns corect: b)1

  4. Raspuns corect: b)acordand credite

  5. D=500 mld lei
  C=400 mld lei
  Rata de rezerva=20%=>Rezerve=20%*500=100 mld lei
  Mm=1/RMO=>1/0.2=>M=5
  M=Mm*Depozit=5*500=>M=2500 mld lei

  Raspuns corect: d)2500 mld lei

  6. Raspuns corect: a)

  7. M=5000 mld lei
  BM(BAZA MONETARA=NUMERARUL)=20%*M=20%*5000=1000 mld lei
  Mm=M/BM=5000/1000=5
  Depozite bancare=100 mld u.m
  100*5=500 mld u.m.=> banii din cont cresc cu 10%

  8. Raspuns corect: d)

  BALAN GABRIELA
  SERIA A
  GRUPA 302

 29. MAGEANU FLORIN IULIAN spune:

  Bună ziua!
  Mă numesc Măgeanu Florin-Iulian. Sunt din Grupa 311, Seria B, Anul 1.

  1. Răspusul corect: c)Scăderea pretului banilor și creștere prețurilor bunurilor. Deoarece echilibriul monetar se restabilește prin diminuarea valorilor (pcb) și creșterea prețurilor bunurilor.

  2. M=(P*Y)/V
  -Puterea de cumpărare a banilor=1/1/0,8=1,25=> viteza de circulație creste cu 100%.
  -Viteza de circulație(v) a banilor crește de 2 ori+>2*1=2 viteza de circulație crește cu 100%.
  Volumul bunurilor economice(Y) crește cu 100%.
  -Autoconsumul nu intră în calculul PIB-ului, deci nu intră în formulă.
  => M=(P*Y)/V=>M=(25%=>M crește cu 25% pentru a avea un echilibru în formula: M*V=P*Y.

  Răspuns corect: d) Crește cu 25%.

  3.MultiplicatorM=1/RMO.
  -RMO=100%=1.

  => MultiplicatorM=1/RMO=1/1/1.

  Răspuns corect: b)1.

  4. Răspuns corect :B) Acordând credite. Deoarece băncile emit instrumente monetare fiduciare corespunzător unei anumite fracțiuni din rezelvele constituite, ceea ce reflectă posibilitatea de a extinde volumul creditului, peste capitalul propriu.

  5.Depozit (D)= 500 mld. lei.
  Credit (C)=400 mld. lei.
  Rată de rezervă=20%=> Rezerve=20%*500=100 mld lei.
  MultiplicatorM=1/RMO=>1/02=>MultiplicatorM=5.
  M=MultiplicatorM* Depozit=> M=5*500= 2500 mld. lei.

  Răspuns corect: d)2500 mld lei.

  6.Răspunsul corect:a) Pe termen scurt, în relație directă, atât a prețurilor cât și a producției totale. Datorită teoriei cantitativă a banilor, modificarea masei monetare determină schimbarea pe termen scurt, în relație directă, atât a prețurilor cât și a producției totale.

  7. Masa monetară(M)=5000 mld u.m.
  Numerarul( Baza monetară BM)=20%*5000=(20/100)=1000 mld. u.m.
  MultiplicatorM=M/BM=5000 mld. u.m.
  Depozite bancare=100 mdl. u.m.
  =>100*5=500 mld. u.m. =>Banii din cont cresc cu 10%.

  Răspuns corect: e) Banii din cont cresct cu 10%.

  8. Răspuns corect: d) Consumul guvernamental de bunuri și servicii. Deoarece e) face parte din “Rescontarea” care este un nstrment de politică monetară, punctele b) si c) fac parte din “Operațiunile cu titluri pe piața deschisă”, în timp ce punctul a) face parte din “Rata rezervei obligatorii”. Astfel, punctul d) nu este instrument al politicii monetare.

 30. Carlomfira Alin Viorel spune:

  1.b) scaderea preturilor bunurilor si a cantitatii de moneda pe piata
  2 e) ramane neschimbata
  3 a) 0
  4 b) acordand credite
  5 c) 1600 mld. lei
  6 e) pe termen scurt , in relatie direct proportionala , a productiei totale
  7 d) numerarul creste cu 10%
  8 e) rata dobanzii la depozitele bancilor comerciale la banca centrala

  seria A , grupa 304

 31. Martian Anca Georgiana grupa 310B spune:

  1.O scadere a cererii de bani, in conditii caeteris paribus, va avea ca efect:
  Raspuns: d)cresterea pretului banilor si reducerea masei monetare
  Economistii exprima adesea scaderea cererii de bani prin accelerarea vitezei de circulatie a banilor, indicator ce poate fi definit drept viteza cu care moneda este transferata intre diferiti detinatori de moneda, determinand astfel volumul de moneda necesar pentru un anumit nivel al tranzactiilor.

  2.In perioada T0-T1,puterea de cumparare a banilor se reduce cu 20% iar viteza de circulatie a banilor creste de 2 ori. Volumul bunurilor economice creste cu 100% iar ponderea bunurilor destinate autoconsumului este 25%. In aceste conditii masa monetara:
  Raspuns: e) ramane neschimbata
  Modificarea cantitatii de bani nu se produce simultan si cu aceeasi intensitate. Restabilirea echilibrului se face prin diminuarea valorii banilor, respectiv cresterea preturilor bunurilor.

  3.Intr-un sistem bancar in care cota rezervelor obligatorii este 100%, multiplicatorul monedei scripturale este:
  Raspuns: b) 1
  Multiplicatorul este inversul ratei rezervei fractionale: 1/r=1/100%=1

  4.Bancile comerciale au capacitatea de a crea moneda:
  Raspuns: b) schimband numeralul din caserie in rezerve
  Urmarind punctul 2.Creatia monetara, am observat cum banca se foloseste de rezerve pentru a multiplica banii.

  5.In sistemul bancar se creeaza un nou depozit de 500 mld lei, creditele accordate pe aceasta baza fiind 400 mld lei. Prin procesul de multiplicare a banilor de cont, masa monetara creste cu:
  Raspuns: a) creste cu 500 mld lei

  6.Potrivit teoriei cantitative a banilor in varianta dinamica, modificarea mesei monetare atrage modificarea:
  Raspuns: a) pe termen scurt, in relatie directa, atat a preturilor cat si a productiei totale
  Modificarea este explicata prin noua teorie cantitativa a banilor formulata de economistii reprezentanti ai “Scolii de la Chicago”.

  7.Masa monetara reprezinta la un moment dat 5000 mld u.m. Numeralul reprezinta 20% din marimea masei monetare. Care din urmatoarele consecinte este posibila in cazul constituirii unor depozite bancare de 100 mld u.m. :
  Raspuns: d) nr. creste cu 10%
  N=20/100×5000=1000 mld

  8.Nu este instrument al politicii monetare:
  Raspuns: d) consumul guvernamental de bunuri si servicii

 32. Moroșanu Elena-Beatrice spune:

  Moroșanu Elena-Beatrice, gr 312, seria B, an I

  1. c) scăderea prețului banilor și creșterea prețurilor bunurilor. Prin diminuarea valorii banilor (PCB) și creșterea prețurilor bunurilor se restabilește prețul de echilibru.
  2. Mo*Vo=Po*Yo
  M1*V1=P1*Y1
  IM=?
  IPC=1.25 (PCB=1/IPC=1/0.8=1.25)
  IV=2
  IY=2
  => YM=1,25*2/2=1.25 +> masa monetară crește cu 25%
  3. Mm= 1/r=1/100=0.01=1%
  răspuns corect b) 1
  4.e)acceptând depozite
  5.Depozit=500 mld lei
  Credit= 400 mld lei
  Rata de rezervă=20% => rezerve= 20%*500=100 mld lei
  Mm=1/r=1/0.2=5
  M=Mm*depozit=> M=5*500=2500 mld lei
  răspuns corect d)
  6.a) pe termen scurt, în relație directă, atât a prețurilor cât și a producției
  7.Numerar= 20% * 5000 mld= 1000 mld lei
  Depozit= 100mld, adică 10% din numerar => c) numerarul scade cu 10%
  8. d) consumul guvernamental de bunuri și servicii

 33. MOISE MARINA EVELINA spune:

  1. c) scaderea preturilor banilor si cresterea pretului banilor.
  2. M=PxY/V
  PCB=1/IPC=1/0,8=1,25=>preturile cresc cu 25%
  V creste de 2 ori=> viteza de circulatie creste cu 100%(viteza de circulatie)
  Y creste cu 100%(volumul bunurilor)
  Autoconsumul nu intra in formula (nu face parte din PIB)
  M=25%x 100%/100%=25%=> M creste cu 25% pentru un echili.
  bru in: MxV=PxY ( d) creste cu 25%)
  3. M= 1/RMO
  RMO=100%=1 => M=1=> b)1
  4. b) acordand credite
  5. Depozit(D)= 500mld lei
  Creditor(C)= 400mld lei
  Rata rezerva=20%=> Rezerve=20%x 500=100mld lei
  M(multiplicator)= 1/RMO=1/0,2=5
  M(masa monetara)=MultiplicatorMxDepozit=>M=5×500=2500mld.lei
  Rasp corect:d) 2500 mld.lei
  6. Rasp corect: a) pe termen scurt in relatie directa,atat a preturilor cat si a productiei totale.Datorita teoriei cantitativa a banilor, moonidificarea masei monetare determina schimbare pe termen scurt, in rel directa, atat a preturilor cat si a productiei totale.
  7. Masa Monetara(M)= 5000 mld u.m.
  Numerarul(Baza Monetara BM)= 20%xM= 20%x5000=(20/100)x5000=1000 mld. u.m.
  MultiplicatorulM= M/BM=5000/1000=5
  Depozite bancare= 100mld. u.m.=> 100×5= 500 mld. u.m.
  => banii din cont cresc cu 10%

  Raspuns corect: e) banii de cont cresc cu 10%

  8. Raspuns corect: d)Consumul guvernamental de bunuri si servicii. Deoarece e) face parte din “Rescontarea” care este un instrument de politica monetara, punctele b) si c) fac parte din “Operatiuniile cu titluri pe piata deschisa”, in timp ce punctul a) face parte din “Rata rezervei obilgatorii”. Astfel, punctul d) nu este instrument al politicii monetar.

 34. Coman Radu Andrei spune:

  1. b), deoarece in conditii caeteris paribus modificarile care apar in cantitatea de bani nu modifica niciodata preturile.
  2.
  V1=200%V0
  P1=80%P0
  Y1=200%Y0
  M0=(P0*Y0)/V0
  M1=(P1*Y1)/V1=(80%P0*200%Y0)/200%V0=80%M0=>a)
  3.MultiplicatorM=1/RMO=1/100%=1=>b)
  4.b)
  5.BM=500
  BM=R+N
  N=400=80%
  =>RMO=20%
  =>Multiplicator=1/RMO=5
  =>M=Multiplicator*BM=5*500=2500
  6.a)
  7.M0=5000
  N=1000=20%M0
  =>R=5000-1000=4000=80%
  D=100
  8.d)

  grupa 305 seria A

 35. Herman Carolina-Gabriela spune:

  1.C) scăderea prețului banilor și creșterea prețurilor bunurilor. Deoarece echilibrul monetar se restabilește prin diminuarea valorii banilor (PCB) și creșterea prețurilor bunurilor.

  2.M=(P*Y)/V
  Puterea de cumpărare a banilor (PCB) =1/IPC =1/0,8 =1,25 => prețul creste cu 25%.
  Viteza de circulație (V) a banilor creste de doua ori => 2*1=2 => viteza de circulație creste cu 100%
  Volumul bunurilor economice (Y) creste cu 100%
  Autoconsumul nu intra in calculul PIB ului => nu intra in formula.
  => M= (P*Y)/V => M= (25%*100%)/100% =25% => M creste cu 25% pentru a avea un echilibru in formula M*V=P*Y
  Răspuns : d) creste cu 25%

  3.Multiplicator M=1/RMO
  -RMO=100%=1 => MultiplicatorM=1/RMO=1/1=1
  Răspuns : b)1

  4.raspuns : b)acordând credite.

  5. Depozit (D) = 500 mld. Lei
  Credit (C) = 400mld lei
  Rata de rezerva = 20% => 1/0.2=>Multiplicator M= 5
  M= Multiplicator M * Depozit=> M= 5*500= 2500 mld lei
  Raspunz corect: d) 2500mld. Lei

  6. Raspuns corect: a) Pe termen scurt, in relatie directa, atat a preturilor cat si a productiei totale. Datorita teoriei cantitativa a banilor, modificarea masei monetare determina schimbarea pe termen scurt, in relatie directa, atat a preturilor cat si a productiei totale.

  7. Masa monetaraM= 5000 mld u.m
  Numerarul ( baza monetara BM) = 20% * 5000= (20/100)* 5000= 1000mld u.m
  MultiplicatorulM= M/BM= 5000/1000=5
  Depozite bancare= 100 mld . u.m
  => 100* 5= 500 mld u.m => banii din cont cresc cu 10%
  Raspun corect: e) banii de cont cresc cu 10%

  8) Raspuns corect: d) consumul guvernamental de bunuri si servicii. Deoarece e) face parte din ,,Rescontatea” care este un instrument de politica monetara, punctele b) si c) fac parte din ,,operatiunile” cu titluri pe piața deschisă “, in timp ce punctul a) face parte din ,,rata rezervei obligatorii” . Astfel punctul d) nu este instrument al politicii monetare .

 36. BAJANICA ALICE - ADRIANA spune:

  Buna ziua, ma numesc Bajanica Alice- Adriana si pac parte din grupa 302 seria A.

  1) Raspunsul corect:c)scaderea pretului banilor si cresterea preturilor bunurilor.Deoarece echilibrul monetar se restabileste prin diminuarea valorii banilor(PCB) si cresterea preturilor bunurilor.
  2) M=(P*Y)/V

  -Puterea de cumparare a banilor (PCB)=1/PC=1/0.8=1.25=> preturile cresc cu 25%
  -Viteza de circulatie (V) a banilor creste de 2 ori=> 2*1 =2=>viteza de circulatie creste cu 100%
  -Volumul bunurilor economice (Y) creste cu 100%.
  -Autoconsumul nu intra in calculul PIB-ului , deci nu intra in formula.
  => M=(P*Y)/V =>M =(25% *100%)/100% => M =25%=>M creste cu 25% pentru a avea un echilibru in formula : M*V=P*Y.

  Raspuns corect :d) Creste cu 25%.

  3) Multiplicator M=1/RMO

  -RMO =100%=1
  =>Multiplicator M= 1 /RMO = 1 /1=1

  Raspuns corect :b)1

  4)Raspuns corect : b)acordand credite .Deoarece bancile emit instrumente monetare fiduciare corespunzator unei anumite fractiuni din rezervele constituite , ceea ce reflecta posibilitatea de a extinde volumul creditului , peste capitalul propriu.

  5) Depozit (D) = 500 mld.lei
  CRedit (C) = 400 mld .lei
  Rata de rezerva =20% => Rezerve = 20%*500 = 100 mld.lei
  Multiplicator M =1/RMO => 1/0,2 => Multiplicator M =5
  M = Multiplicator M *Depozit => M = 5*500=2500 mld.lei

  Raspuns corect :d) 2500 mld.lei

  6)Raspunsul corect :a) Pe termen scurt, in relatie directa atat a preturilor cat si a productiei totale.Datorita teoriei cantitava a bunurilor , modificarea masei monetare determina schimbarea pe termen scurt , in relatie directa , atat a preturilor cat si a productiei totale.

  7)Masa monetara (M) =5000 mld. u .m
  Numerarul (Baza monetara BM) =20%*M =20% *5000 =(2/100)*5000 = 1000 mld u.m
  Multiplicatorul M = M/BM =5000/1000=5
  Depozite bancare =100 mld.u.m
  =>100*5=500 mld.u.m => banii din cont cresc cu 10 %

  Raspuns corect : e) banii din cont cresc cu 10 %

  8) Rapuns corect : d) consumul guvernamental de bunuri si servicii. Deoarece e) face parte din “Rescontarea” care este un instrument de politica monetara , punctele b) si c) fac parte din “Operatiuniile cu titluri pe piata deschisa ” , in timp ce punctul a) face parte din “Rata rezervei obligatorii” .Astfel punctul d) nu este instrument al politicii monetare.

 37. BarneaAndreiCristianSeriaAGrupa302 spune:

  2) mv=py=> In=(IpxIy)/Iv
  Ip=1/Ipcbx100=1/80×100=125%
  In=125×200/200=125% raspuns d

 38. Husarencu Robert spune:

  Husarencu Robert 309B

  1. C) scăderea prețului banilor și creșterea prețurilor bunurilor.
  Deoarece echilibrul monetar se restabilește prin diminuarea valorii banilor (PCB) și creșterea prețurilor bunurilor.
  2.M=(P*Y)/V
  Puterea de cumpărare a banilor (PCB) =1/IPC =1/0,8 =1,25 => prețul creste cu 25%.
  Viteza de circulație (V) a banilor creste de doua ori => 2*1=2 => viteza de circulație creste cu 100%
  Volumul bunurilor economice (Y) creste cu 100%
  Autoconsumul nu intra in calculul PIB ului => nu intra in formula.
  => M= (P*Y)/V => M= (25%*100%)/100% =25% => M creste cu 25% pentru a avea un echilibru in formula M*V=P*Y
  Răspuns : d) creste cu 25%
  3.Multiplicator M=1/RMO
  -RMO=100%=1 => MultiplicatorM=1/RMO=1/1=1
  Răspuns : b)1
  4.Raspuns : b)acordand credite.
  5. Depozit (D) = 500 mld. Lei
  Credit (C) = 400mld lei
  Rata de rezerva = 20% => 1/0.2=>Multiplicator M= 5
  M= Multiplicator M * Depozit=> M= 5*500= 2500 mld lei
  Raspuns corect: d) 2500mld. Lei

  6. Raspuns corect: a) Pe termen scurt, in relatie directa, atat a preturilor cat si a productiei totale. Datorita teoriei cantitativa a banilor, modificarea masei monetare determina schimbarea pe termen scurt, in relatie directa, atat a preturilor cat si a productiei totale.

  7. Masa monetaraM= 5000 mld u.m
  Numerarul ( baza monetara BM) = 20% * 5000= (20/100)* 5000= 1000mld u.m
  MultiplicatorulM= M/BM= 5000/1000=5
  Depozite bancare= 100 mld . u.m
  => 100* 5= 500 mld u.m => banii din cont cresc cu 10%
  Raspuns corect: e) banii de cont cresc cu 10%

  8) Raspuns corect: d) consumul guvernamental de bunuri si servicii. Deoarece e) face parte din ,,Rescontatea” care este un instrument de politica monetara, punctele b) si c) fac parte din ,,operatiunile” cu titluri pe piața deschisă “, in timp ce punctul a) face parte din ,,rata rezervei obligatorii” . Astfel punctul d) nu este instrument al politicii monetare .

 39. Movileanu Andrei spune:

  1.b)
  3.r=1
  Mm=1/r
  Mm=1/1 => Mm=1
  b)
  4.b)
  6.a)
  8.d)

 40. DINU ANDREEA IOANA spune:

  Buna ziua ! Sunt Dinu Andreea Ioana, Grupa 306, Seria A.

  Problema 1: c) scaderea pretului banilor si cresterea preturilor bunurilor, deoarece in realitate , modificarea cantitatii de bani din economie nu se produce simultan si cu aceasi intensitate in toate domeniile

  Problema 2:
  IPC = 100-20=80
  PCB= 100/IPC = 100/80= 1,25
  M=(P1*Y1)/V1
  M=(25%*200%) / 200%
  M=25%
  RASPUNS CORECT d) creste cu 25%

  PROBLEMA 3 :
  M=1/RMO=100/100=1
  RASPUNS CORECT b) 1

  PROBLEMA 4 : b) acordand credite
  PROBLEMA 6: a) pe termen scurt, in relatie directa , atat a preturilor cat si a productiei totale
  PROBLEMA 7:
  MASA MONETARA= 5000
  BAZA MONETARA= 20%*5000= 1000
  M= 5000/1000=5
  M=1/RMO = RMO =100/5=20%
  MASA MONETARA TOTALA= 5000+500=5500
  RASPUNS CORECT d) NUMERARUL CRESTE CU 10%

  PROBLEMA 8: d) CONSUMUL GUVERNULUI DE BUNURI SI SERVICII, DEOARECE RESTUL INTRA IN COMPONENTA INSTRUMENTELOR POLITICII MODERNE

 41. BUNDUC MARIA spune:

  Bunduc Maria, grupa 303,seria A
  1.O scadere a cererii de bani in conditii “caeteris paribus” va avea ca efect (c) scaderea preturilor banilor si cresterea preturilor bunucilor
  2.PCB=1:IPC=1:0.8=1.25, deci pretul se mareste cu 25%, volumul si viteza se dubleaza, adica cresc cu cu 100%
  M*V=P*Y, M=(25%Po+100%V0):100%V0, deci M creste cu 25%, adica varianta d
  3. M=1:Rm0=100:100=1, deci varianta b
  4. Bancile comerciale au capacitatea de a crea moneda (b) acordand credite
  5.D=500 mld lei, C=400 mld lei, Rata de rezerva=20%
  M=1:Rm0=1:0.2=5
  Masa monetara=M*D=5*500=2500 mld lei, deci varianta d
  6.Potrivit teoriei cantitative a banilor in varianta dinamica, modificarea masei monetare atrage modificarea (a) pe termen scurt in relatie directa, atat a preturilor cat si a productiei totale
  7.Masa monetara=5000 mld u.m
  Numerar=20%*5000 mld um=1000 mld u.m.
  D=100 mld u.m.
  M=masa monetara:numerar=5000:1000=5 mld u.m,
  D*M=5*100=500 mld u.m., adica 10% din masa monetara, deci varianta e
  8. Nu este instrument al politicii monetare (d) consumul guvernamental de bunuri si servicii

 42. Olariu Andrei spune:

  1. a)
  2. d) (Mv=PY>Im=IpxIy/IV, Ip=1/IPCBx100=1/80%x100=125%, deci IM=125%x200%/200%=125%)
  3. b) 1/R>1/100= 1/100/100= 1
  4. a) bancile comerciale au capacitatea de creatie monetara nelimitata asa cum se intampla in cazul Bancii centrale
  5. b) n= d-c
  500-400=n=100
  n=n/c x 100= 100/500 x 100 = 25y
  n=0.251
  1/0,25=4 , 4×500=2000
  6. c)
  7. c)
  8. b)
  Olariu Andrei,Grupa 313,Seria B

 43. NEAGU GABRIELA-ALEXANDRA spune:

  NEAGU GABRIELA-ALEXANDRA, GR 312, SERIA B
  1.B deoarece modificarea uniformă a masei monetare face ca, caeteris paribus, PCB să se modifice în relație inversă până când are loc restabilirea echilibrului monetar.
  2.D M*V=P*Y=>Im=Ip*Iy/Iv; Ip=1/PCB*100=1/80%*100=125%; Im=125%*200%=125%
  3.D m=1/r=>m=1/100=>m=100
  4.D
  7.C
  8.B,C,E instrumentele de politică monetară sunt rata rescontului, operațiunile cu titluri pe piața deschisă (politica de ”open market”) și rata rezervei obligatorii.
  6.A,E deoarece, pe termen scurt,în relație directă, modificarea masei monetare determină schimbarea atât a prețurilor cât și a producției totale și pe termen lung, în relație direct proporțională, numai a prețurilor.

 44. Dumitru Andreea-Andrada spune:

  1.c)deoarece modificarile aparute in cantitatea de bani nu afecteaza preturile tuturor marfurilor in acelasi timp si cu aceasi intensitate, fapt ce infirma ipoteza de neutralitate a monedei.
  2.PCB scade cu 20%=>PCB1=0,8PCB0
  V1=2V0
  Y1=2YO
  P1=25%P0
  M1=P1×Y1/V1
  PCB=1/IPC
  PCB=1/0,8=1,25
  1,25-1=0,25%=>P creste cu 25%
  M1=25%P0×100%Y0/100%V0=25%=>Masa monetara creste cu 25% varianta d
  3.Mm=1/r=1/100%=1=>varianta b)
  4.b)deoarece creatia monetara a bancilor comerciale cunoaste 2 forme :Monetizarea activelor nefinanciare si acordarea de credite statului sau agentilor economici.
  5.D=500mld lei
  S=400mld lei
  D-S=500-400=100mld lei rezerve=>20%cota de rezerva a bancii(r)
  Mm=1/r=1/20%=5
  M=5×D=5×500=2500mld lei=>varianta d)
  6.a)deoarece aceasta teorie presupune ca viteza de circulatie se modifica sub influenta cererii de bani,care se schimba in functie de evolutia unor determinanti extramonetari.
  7.M=5000mld
  BM=20%M
  BM=1000mld
  D=100mld
  Mm=M/Bm=5000/1000=5=>5×D=5×100=500mld
  =>500reprezinta 10%=>banii de cont cresc cu 10% varianta e)
  8.d)deoarece nu indeplineste utilitatea unui instrument de politica monetara,pentru cresterea, respectiv scaderea masei monetare din economie, in scopul stilularii, respectiv temperarii cererii agregate.
  Dumitru Andreea-Andrada, grupa 307, Seria A, BT

 45. Mohirta Florentin spune:

  Mohîrță Florentin grupa 311

  1)raspunsul corect este c.deoarece echilibrul monetar reapare prin diminuarea valorii banilor si cresterea pretului produselor.

  2)PCB=1/PC =1/0,8=1,25=>CRESTERE DE 25%
  Viteza de circulatie a banilor V creste de 2 ori=>creste cu 100%
  Y creste cu 100%
  =>M=(25%*100%)/100=>M=25%
  Raspuns corect d.

  3)MultiplicatorM=1/RMO
  RMO=100%=1
  1/RMO=1/1=1
  Raspuns corect b.

  4)Raspuns corect b.

  5)D=500mld.lei
  C=400mld.lei
  Rata rezerva=20%=>Rezerva=20%*500=100mld.lei
  1/RMO=>1/0,2=>MultiplicatorM=5
  M=MultiplicatorM*D=>M=5*500=2500mld.lei raspusn corect d.

  6)Raspuns corect a.Datorita teoriei cantitativa a banilor

  7)Masa monetara M=5000mlld. u.m.
  Numerarul=20%*M=20%*5000=1000mld. u.m.
  MultiplicatorulM=M/BM=5000/1000=5
  Depozite bancare=100mld u.m.
  =>100*5=500mld u.m.=>banii din cont cresc cu 10%

 46. Pavelescu Matei spune:

  1. a)
  2. d) (Mv=PY>Im=IpxIy/IV, Ip=1/IPCBx100=1/80%x100=125%, deci IM=125%x200%/200%=125%)
  3. b) 1/R>1/100= 1/100/100= 1
  4. a) bancile comerciale au capacitatea de creatie monetara nelimitata asa cum se intampla in cazul Bancii centrale
  5. b) n= d-c
  500-400=n=100
  n=n/c x 100= 100/500 x 100 = 25y
  n=0.251
  1/0,25=4 , 4×500=2000
  6. c)
  7. c)
  8. b)

  Pavelescu Matei ,Grupa 313 ,Seria B

 47. Palcau Vladimir spune:

  1. a)
  2. d) (Mv=PY>Im=IpxIy/IV, Ip=1/IPCBx100=1/80%x100=125%, deci IM=125%x200%/200%=125%)
  3. b) 1/R>1/100= 1/100/100= 1
  4. a) bancile comerciale au capacitatea de creatie monetara nelimitata asa cum se intampla in cazul Bancii centrale
  5. b) n= d-c
  500-400=n=100

  n=n/c x 100= 100/500 x 100 = 25y
  n=0.251
  1/0,25=4 , 4×500=2000
  6. c)
  7. c)
  8. b)

  Palcau Vladimir,Grupa 313, Seria B

 48. Onici Eric Luis Alexandru spune:

  1.a)
  2. d) (Mv=PY>Im=IpxIy/IV, Ip=1/IPCBx100=1/80%x100=125%, deci IM=125%x200%/200%=125%)
  3. b) 1/R>1/100= 1/100/100= 1
  4)b)
  5. b) n= d-c
  500-400=n=100
  n=n/c x 100= 100/500 x 100 = 25y
  n=0.251
  1/0,25=4 , 4×500=2000
  6. c)
  7.
  8. b)

 49. Vasile Vlad spune:

  1. a)
  2. d) (Mv=PY>Im=IpxIy/IV, Ip=1/IPCBx100=1/80%x100=125%, deci IM=125%x200%/200%=125%)
  3. b) 1/R>1/100= 1/100/100= 1
  4. a) bancile comerciale au capacitatea de creatie monetara nelimitata asa cum se intampla in cazul Bancii centrale
  5. b) n= d-c
  500-400=n=100
  n=n/c x 100= 100/500 x 100 = 25y
  n=0.251
  1/0,25=4 , 4×500=2000
  6. c)
  7. c)
  8. b)

  Vasile Vlad, Grupa 313, Seria B

 50. Dobrea florina spune:

  Exerciții rezolvate:
  1.modificările apărute in cantitatea de bani nu afectează prețurile tuturor mărfurilor in același timp și cu aceeași intensitate, fapt ce infirma ipoteza de neutralitate a monedei . Răspuns corect c
  2.PCB scade cu 20 %
  V1=2 Vo
  M=P1*Y1/V1
  Y1=2Y0
  PCB=1/IPC
  P1=25%Po
  M1=P1*Y1/V1
  PCB=1/0,8=1,25
  1,25-1=0,25%=>P creste cu 25%
  M1=25%Po*100%*Yo/100%Vo=25% =>masa creste cu 25% răspuns corect d
  3.Mm=1/r => Mm=1/100%=1 răspuns corect b
  4. Răspuns corect b deoarece Creația monetară a băncilor comerciale cunoaște doua forme: monetizarea activelor nefinanciare și acordarea de credite statului sau agenților
  5. D =500 mld lei
  S=400 mld lei
  D-S = 500-400=100 mld lei =>20% cota de rezerva a băncii
  Mm= 1/r=1/20%=5%
  5*D =M
  5*500=2500 răspuns corect d
  6. Răspuns corect a deoarece aceasta teorie presupune modificarea vitezei de circulației sub influența cererii de bani ce se schimba in funcție de evoluția unor determinanți extramonetari.
  7. M=5000mld um
  BM=20%* M
  BM=1000 mld um
  D=100 mld um
  Mm=M/BM =5000/1000=5 => 5* D =5 *100=500 reprezintă 10% => creste cu 10 % răspuns corect e
  8.afirmatia d nu este corecta deoarece instrumentele de politica monetară sunt utilizate pentru creșterea , respectiv scăderea masei monetare din economie, in scopul stimulării, respectiv temperării cererii agregate; in timp ce consumul de bunuri guvernamentale presupune un element ce face parte din consumul total al bunurilor.
  Dobrea Florina grupa 306 seria A BT

 51. Mihai Bianca Elena spune:

  Mihai Bianca Elena
  Grupa 311
  Seria B

  1. Răspunsul corect este c) deoarece echilibrul monetar se restabilește prin diminuarea PCB și creșterea prețurilor bunurilor.

  2. M=(P*Y)/V

  PCB=1/IPC=1/0.8=1,25 => prețurile cresc cu 25%

  V crește de două ori => viteza de circulație crește cu 100%

  Y crește cu 100%

  Autoconsumul nu intră în formulă pentru că nu face parte din PIB.

  M=(25%*100%)/100%=25% => M crește cu 25% pentru un echilibru al formulei M*V=P*Y => răspuns corect d)

  3. M=1/RMO=1/100%=1/1=1=> răspuns corect b)

  4. Răspunsul corect este b) pentru că băncile emit instrumente monetare fiduciare corespunzătoare unor anumite fracțiuni din rezervele constituite ceea ce reflectă posibilitatea de a extinde volumul creditului peste capitalul propriu.

  5. D=500 mld.lei

  C=400 mld.lei

  Rata rezervă=20% => Rezerve=20%*500=100 mld.lei

  M(Multiplicatorul)=1/RMO=1/0,2=5

  M(masa monetară)= Multiplicator * Depozit (D)= 5*500=2500 mld.lei

  6. Răspunsul corect este a). Datorită teoriei cantitative a banilor, modificarea masei monetare determină schi!narea pe termen scurt, în relație directă, atât a prețurilor, cât și a producției totale.

  7. M=5000 mld. u.m.

  Baza monetară/Numerarul= BM=20%*M=20%*5000=1000 mld.u.m.

  Multiplicatorul (M)= M/BM=5000/1000=5

  Depozite bancare=100*5=500 mld. u.m. => răspuns corect e) banii de cont cresc cu 10%

  8. Răspunsul corect este d). deoarece e) face parte din rescontare, b) și c) face parte din operațiunile ncu titluri pe piața deschisă, iar a) este rata rezervei obligatorii.

 52. Nica Andrei Catalin spune:

  Nica Andrei Catalin
  Seria B grupa 312

  1)Raspunsul corect este “c”.

  2)M=(P*Y)/V
  M=(P*Y)/V=> M=(25%*100%)/100% => M=25% => raspuns corect “d”

  3)M = 1/RMO
  RMO= 100%=1
  M = 1/RMO = 1/1=1 => raspuns corect “b”

  4)Raspunsul corect este “b”

  5)D= 500 mld
  C= 400 mld
  Rezerve= 20%*500=100 mld
  M= 1/RMO=1/0,2=5
  M*D= 5*500=2500 => raspuns corect”d”

  6)Rasounsul corect este “a”

  7)M= 5000 mld
  Baza Monetara= 20%*M=1000 mld
  Multiplicatorul M= 5000/1000= 5
  Dep bancare= 100 *5= 500mld => raspuns corect “e”

  8)Raspunsul corect este “d”

 53. Ion Mirela Stefania, Grupa 309 spune:

  1.C) scăderea prețului banilor și creșterea prețurilor bunurilor. Deoarece echilibrul monetar se restabilește prin diminuarea valorii banilor (PCB) și creșterea prețurilor bunurilor.
  2.M=(P*Y)/V
  Puterea de cumpărare a banilor (PCB) =1/IPC =1/0,8 =1,25 => prețul creste cu 25%.
  Viteza de circulație (V) a banilor creste de doua ori => 2*1=2 => viteza de circulație creste cu 100%
  Volumul bunurilor economice (Y) creste cu 100%
  Autoconsumul nu intra in calculul PIB ului => nu intra in formula.
  => M= (P*Y)/V => M= (25%*100%)/100% =25% => M creste cu 25% pentru a avea un echilibru in formula M*V=P*Y
  Răspuns : d) creste cu 25%
  3.Multiplicator M=1/RMO
  -RMO=100%=1 => MultiplicatorM=1/RMO=1/1=1
  Răspuns : b)1
  4.raspuns : b)acordând credite.
  5. Depozit (D) = 500 mld lei
  Credit (C) = 400 mld lei
  Rata de rezerva = 20% => 1/0.2=>Multiplicator M= 5
  M= Multiplicator M * Depozit=> M= 5*500= 2500 mld lei
  Raspuns corect: d) 2500 mld lei

  6. Raspuns corect: a) Pe termen scurt, in relatie directa, atat a preturilor cat si a productiei totale. Datorita teoriei cantitativa a banilor, modificarea masei monetare determina schimbarea pe termen scurt, in relatie directa, atat a preturilor cat si a productiei totale.

  7. Masa monetaraM= 5000 mld u.m
  Numerarul ( baza monetara BM) = 20% * 5000= (20/100)* 5000= 1000mld u.m
  MultiplicatorulM= M/BM= 5000/1000=5
  Depozite bancare= 100 mld . u.m
  => 100* 5= 500 mld u.m => banii din cont cresc cu 10%
  Raspun corect: e) banii de cont cresc cu 10%

  8) Raspuns corect: d) consumul guvernamental de bunuri si servicii. Deoarece e) face parte din ,,Rescontatea” care este un instrument de politica monetara, punctele b) si c) fac parte din ,,operatiunile” cu titluri pe piața deschisă “, in timp ce punctul a) face parte din ,,rata rezervei obligatorii” . Astfel punctul d) nu este instrument al politicii monetare .

 54. BUCUR STEFAN Seria A Grupa 303 BT spune:

  Bucur Stefan Grupa 303 Seria A BT

  1.B
  2.D
  Mv=Py
  Im=Ip x Iy/Iv
  Ip=1/Ipcb x100=125%
  3.B
  Mm=1/r
  r=100%=1
  4.B
  5.A
  6.A
  7.A
  8.D
  Deoarece celelalte sunt instrumente ale politicii monetare

 55. Movila Alexandra, Seria B, Grupa 312 spune:

  Ex.1
  Raspuns corect b)

  Ex.3
  r=100%=1
  Mm=1/r
  Mm=1/1
  Mm=1
  Raspunsul corect este b)

  Ex.4
  Raspuns corect b)

  Ex.6
  Raspuns corect a)

  Ex.8
  Raspuns corect d)

 56. Panait Flavia gr. 313 seria B spune:

  1-a); 2-d) (Mv=Im=Ipxly/IV, Ip=1/IPCBx100=1/80%x100=125%, deci IM=125%x200%/200%=125%); 3-b) 1/R>1/100=1/100/100=1; 4-b); 5-b) n=d-c, 500-400=n=100, n=n/cx100=100/500×100=25y, n=0.251, 1/0.25=4, 4×500=2000; 6-c); 8-b)

 57. Matei Alexandru spune:

  Matei Alexandru
  Grupa 311
  Seria B

  1.C)scaderea pretului banilor si cresterea preturilor bunurilor.Deoarece echilibrul monetar se restabileste prin diminuarea valorii banilor si cresterea preturilor bunurilor.
  2.D) Creste cu 25%
  M=(P*Y)/V
  PCB=1/IPC=1/0,8=1,25=>preturile cresc cu 25%
  Viteza de circulatie(V) a banilor creste de 2 ori=>2*1=2=> viteza de circulatie creste cu 100%
  Volumul bunurilor economice(Y) creste cu 100%
  Autoconsumul nu intra in calculul PIB-ului
  M=(P*Y)/V=>M=(25%*100%)/100%=>M=25%=>M creste cu 25% pentru a avea un echilibru in formula M*V=P*Y
  3.B)
  MultiplicatorM=1/RMO
  RMO=100%=1=>MultiplicatorM=1/RMO=1/1=1
  4.B)
  Deoarece bancile emit instrumente monetare fiduciare corespunzator unei anumite fractiuni din rezervele constituite, ceea ce reflecta posibilitatea de a extinde volumul creditului, peste capitalul propriu.
  5.D) 2500 mld. lei
  Depozit(D)=500 mld. lei
  Creditor(C)=400 mld. lei
  Rata rezerva=20% =>Rezerva=20%*500=100 mld. lei
  Multiplicator(M)= 1/RMO=1/0,2=5
  Masa monetara(M) = Multiplicator* Depozit= 5*500=2500 mld. lei
  6.A)
  7.E)
  M=5000 mld. u.m.
  Numerar/Baza monetara=20%*M=20%*5000=1000 mld.u.m.
  Multiplicatorul M=M/BM=5000/1000=5
  Depozite bancare= 100 mld. u.m.*5=500 mld. u.m.
  8.D)consumul guvernamental de bunuri si servicii.

 58. Nitu Andrei Mihai, grupa 313, seria B spune:

  1.a)
  2. d) (Mv=PY>Im=IpxIy/IV, Ip=1/IPCBx100=1/80%x100=125%, deci IM=125%x200%/200%=125%)
  3. b) 1/R>1/100= 1/100/100= 1
  4) b)
  5. b) n= d-c
  500-400= n= 100
  n= n/c x 100= 100/500 x 100 = 25y
  n= 0.251
  1/0,25= 4 , 4×500= 2000
  6. c)
  7. a)
  8. b)

 59. BUNEA BOGDAN ELIO IOAN spune:

  1-b;
  2-d;
  3-e;
  4-b;
  5-a;
  6-a;
  7-b;
  8-e.

  Grupa 303

 60. calita raluca spune:

  grupa 304
  1.a
  2.MV=PY
  Im = IP*IY/IV
  IP=1/IPCB*100=1/80*100=125% d)
  3.a
  4.a
  5.b
  6.a
  7.b
  8.e

 61. Jianu Georgiana Ionela spune:

  Jianu Georgiana Ionela, grupa 309, seria B
  1.C) scăderea prețului banilor și creșterea prețurilor bunurilor. Deoarece echilibrul monetar se restabilește prin diminuarea valorii banilor (PCB) și creșterea prețurilor bunurilor.
  2.M=(P*Y)/V
  Puterea de cumpărare a banilor (PCB) =1/IPC =1/0,8 =1,25 => prețul creste cu 25%.
  Viteza de circulație (V) a banilor creste de doua ori => 2*1=2 => viteza de circulație creste cu 100%
  Volumul bunurilor economice (Y) creste cu 100%
  Autoconsumul nu intra in calculul PIB ului => nu intra in formula.
  => M= (P*Y)/V => M= (25%*100%)/100% =25% => M creste cu 25% pentru a avea un echilibru in formula M*V=P*Y
  Răspuns : d) creste cu 25%
  3.Multiplicator M=1/RMO
  -RMO=100%=1 => MultiplicatorM=1/RMO=1/1=1
  Răspuns : b)1
  4.raspuns : b)acordând credite. Moneda este creata de trei categorii de agenti economici: bancile comerciale, banca centrala, si, in unele tari, Trezoreria publica. Creatia monetara consta in transformarea in instrumente de plata a unor creante fara putere circulatorie; aceste creante constituie “contraposturile monedei”. Bancile emit instrumente monetare care corespund rezervelor constituite, de unde reiese posibilitatea de a mari creditul, peste capitalul propriu. Acordarea unui credit de catre o banca determina cresterea concomitenta si cu aceeasi suma a activului si pasivului bilantului bancii in cauza.
  5.Depozit(D) =500mld lei
  Credit(C) =400 mld lei
  Rata de rezerva=20%=>
  =>rezerve=20%*500=100mld lei
  Multiplicator M =1/RMO => 1/0,2
  => MultiplicatorM=5
  M=MultiplicatorM*Depozit =>M=5*500
  => M=2500mld lei
  Răspuns: d)2500 mld lei
  6.Raspuns : a) pe termen scurt in relație directa, atât a prețurilor cât și a producției totale, deoarece teoria cantitativa a banilor susține faptul ca modificarea masei monetare determina schimbarea pe termen scurt, in relatie directa, atat a preturilor cat si a productiei totale.
  7. Masa monetaraM= 5000 mld u.m
  Numerarul ( baza monetara BM) = 20% * 5000= (20/100)* 5000= 1000mld u.m
  MultiplicatorulM= M/BM= 5000/1000=5
  Depozite bancare= 100 mld . u.m
  => 100* 5= 500 mld u.m => banii din cont cresc cu 10%
  Raspuns : e) banii de cont cresc cu 10%
  8.Raspuns : d) consumul guvernamental de bunuri si servicii. Deoarece punctul a) face parte din ,,rata rezervei obligatorii” ; punctele b) si c) fac parte din ,,operatiunile” cu titluri pe piața deschisă “; iar punctul e) este un instrument de politica monetara. Rezulta ca punctul d) nu este instrument al politicii monetare .

 62. Ilie Mihai-Cristian spune:

  1.C) scăderea prețului banilor și creșterea prețurilor bunurilor. Deoarece echilibrul monetar se restabilește prin diminuarea valorii banilor (PCB) și creșterea prețurilor bunurilor.

  2.M=(P*Y)/V
  Puterea de cumpărare a banilor (PCB) =1/IPC =1/0,8 =1,25 => prețul creste cu 25%.
  Viteza de circulație (V) a banilor creste de doua ori => 2*1=2 => viteza de circulație creste cu 100%
  Volumul bunurilor economice (Y) creste cu 100%
  Autoconsumul nu intra in calculul PIB ului => nu intra in formula.
  => M= (P*Y)/V => M= (25%*100%)/100% =25% => M creste cu 25% pentru a avea un echilibru in formula M*V=P*Y
  Răspuns : d) creste cu 25%

  3.Multiplicator M=1/RMO
  -RMO=100%=1 => MultiplicatorM=1/RMO=1/1=1
  Răspuns : b)1

  4.raspuns : b)acordând credite.

  5. Depozit (D) = 500 mld. Lei
  Credit (C) = 400mld lei
  Rata de rezerva = 20% => 1/0.2=>Multiplicator M= 5
  M= Multiplicator M * Depozit=> M= 5*500= 2500 mld lei
  Raspunz corect: d) 2500mld. Lei

  6. Raspuns corect: a) Pe termen scurt, in relatie directa, atat a preturilor cat si a productiei totale. Datorita teoriei cantitativa a banilor, modificarea masei monetare determina schimbarea pe termen scurt, in relatie directa, atat a preturilor cat si a productiei totale.

  7. Masa monetaraM= 5000 mld u.m
  Numerarul ( baza monetara BM) = 20% * 5000= (20/100)* 5000= 1000mld u.m
  MultiplicatorulM= M/BM= 5000/1000=5
  Depozite bancare= 100 mld . u.m
  => 100* 5= 500 mld u.m => banii din cont cresc cu 10%
  Raspun corect: e) banii de cont cresc cu 10%

  8) Raspuns corect: d) consumul guvernamental de bunuri si servicii. Deoarece e) face parte din ,,Rescontatea” care este un instrument de politica monetara, punctele b) si c) fac parte din ,,operatiunile” cu titluri pe piața deschisă “, in timp ce punctul a) face parte din ,,rata rezervei obligatorii” . Astfel punctul d) nu este instrument al politicii monetare .

 63. Ionita M. Georgiana spune:

  Ionita M.Georgiana gr309 seria B

  1.c)
  Scăderea prețului banilor și creșterea prețurilor bunurilor. Deoarece echilibrul monetar se restabilește prin diminuarea valorii banilor (PCB) și creșterea prețurilor bunurilor.

  2.d)
  M=(P*Y)/V
  PCB =1/IPC =1/0,8 =1,25 => prețul creste cu 25%.
  Viteza de circulație (V) a banilor creste de doua ori => 2*1=2 => viteza de circulație creste cu 100%
  Volumul bunurilor economice (Y) creste cu 100%
  M= (P*Y)/V => M= (25%*100%)/100% =25% => M creste cu 25% pentru a avea un echilibru in formula M*V=P*Y

  3.b)
  Multiplicator M=1/RMO
  -RMO=100%=1 => MultiplicatorM=1/RMO=1/1=1

  4.b)
  Avand in vedere ca bancile emit instrumente monetare fiduciare corespunzator unei anumite fractiuni din rezervele constituite ,ceea cr reflecta posibilitatea de a extinde volumul creditului ,peste capitalul propriu.
  5.d)
  Depozit=500mld
  Credit=400mld
  Rata de rez.=20%
  Rez =20%*500=100mld
  MultiplicatorM=1/RMO = 1/0,2=>MM=5
  M=MM*Dep=>M=5*500=2500Mld
  6.a)
  Datorita teoriei cantitative a banilor ,modificarea masei monetare determina schimbarea pe termen scurt,in relatie direct ,atat a preturilor cat si a productiei.
  7.e)
  M=5000mld um
  Num Baza monetara BM=20%*M=20*5000
  => 20/100*5000=1000mld um
  MM=M/BM =5000/1000=5
  dep bancare=100mld um
  =>100*5=500mld um
  Banii de cont cresc cu 10%.
  8.
  d)Consumul guvernamental de bunuri si servicii

  Avand in vedere ca raspunsul e) face parte din Rascontatea fiind un instrument de politica monetara iar punctele b) si c) sunt operatiuni cu piata deschisa ,pe cand a) reprezinta rata rezervei obligatorii,asadar punctul d) nu este un instrument al politicii monetare.

 64. ANTONESCU OLGUȚA spune:

  Buna ziua,
  Ma numesc Antonescu Olguta si fac parte din grupa 302,seria A
  1. Raspunsul corect este c) deoarece echilibrul monetar se restabileste prin diminuarea valorii banilor (PCB) si cresterea preturilor bunurilor.
  2. M=(P*Y)/V=>M=(25%*100%)/100%=>M=25%=>M creste cu 25% pentru a avea un echilibru in formula:M*V=P*Y
  Raspunsul corect este:d)creste cu 25%
  3. MultiplicatorulM=1/RMO=1/1=1
  -RMO=100%=1
  MultiplicatorulM=1/RMO=1/1=1
  Raspuns corect:b)1
  4.Raspuns corect b) deoarece bancile emit instrumente monetare fiunciare corespunzatoare unei anumite fractiuni din rezervele constituite,ceea ce reflecta posibilitatea de a extinde volumul creditului,peste capitalul propriu
  5.depozit=500 mld.lei
  credit=400 mld.lei
  rata de rezerva=20%=>rezerve=20%*500=100mld.lei
  multiplicatorulM=1/RMO=>1/0.2=>MultiplicatorulM=5
  M=MultiplicatorulM*Depozit=>M=5*500=2500 mld.lei
  raspuns corect:d) 2500 mld.lei
  6Raspuns corect a) datorita teoriei cantitativa a banilor,modificarea masei monetare determina schimbarea pe termen scurt,in relatie directa,atat a preturilor cat si a productiei totale.
  7. masa monetara =500 ml=d u.m.
  numerarul (baza monetara BM)=20%*M=20%*5000=(20/100)*5000=1000 mld. u.m.
  MultiplicatorulM=M/BM=5000/1000=5
  Depozite bancare=100 mld u.m.
  =>100*5=500 mld u.m. => banii din cont cresc cu 10%
  raspuns coret: e) banii din cont cresc cu 10%
  8.Raspuns corect:d) deoarece e) face parte din ”Rescortarea” care este un instrment de politica monetara iar b) si c)fac parte din ”Operatunile cu titluri pe piata deschisa” , punctul a ) face parte din ”Rata rezervei obligatorii” astfel punctul d)nu este instrument al politicii monetare.

 65. Ichim Alice-Alexandra spune:

  1.C) scăderea prețului banilor și creșterea prețurilor bunurilor. Deoarece echilibrul monetar se restabilește prin diminuarea valorii banilor (PCB) și creșterea prețurilor bunurilor.

  2.M=(P*Y)/V
  Puterea de cumpărare a banilor (PCB) =1/IPC =1/0,8 =1,25 => prețul creste cu 25%.
  Viteza de circulație (V) a banilor creste de doua ori => 2*1=2 => viteza de circulație creste cu 100%
  Volumul bunurilor economice (Y) creste cu 100%
  Autoconsumul nu intra in calculul PIB ului => nu intra in formula.
  => M= (P*Y)/V => M= (25%*100%)/100% =25% => M creste cu 25% pentru a avea un echilibru in formula M*V=P*Y
  Răspuns : d) creste cu 25%

  3.Multiplicator M=1/RMO
  -RMO=100%=1 => MultiplicatorM=1/RMO=1/1=1
  Răspuns : b)1
  4.raspuns : b)acordând credite.
  5. Depozit (D)=500 mld lei
  Credit (C)=400 mld lei
  Rata de rezerva=20% => Rezervare=20%*500=100 mld lei
  MultiplicatorM=1/RMO=>1/0.2=>MultiplicatorM=5
  M=MultiplicatorM*Depozit=>M=5*500=2500 mld lei
  ===> răspuns: d) 2500 mld lei

  6. Răspuns: a) Pe termen scurt, in relație directa, atât a prețurilor cât și a producției totale. Datorită teoriei cantitative a banilor, modificarea mesei monetare determina schimbarea pe termen scurt, atât a prețurilor cât și a producției totale.
  7. Masa monetaraM= 5000 mld u.m
  Numerarul ( baza monetara BM) = 20% * 5000= (20/100)* 5000= 1000mld u.m
  MultiplicatorulM= M/BM= 5000/1000=5
  Depozite bancare= 100 mld . u.m
  => 100* 5= 500 mld u.m => banii din cont cresc cu 10%
  Raspun corect: e) banii de cont cresc cu 10%

  8) Raspuns corect: d) consumul guvernamental de bunuri si servicii. Deoarece e) face parte din ,,Rescontatea” care este un instrument de politica monetara, punctele b) si c) fac parte din ,,operatiunile” cu titluri pe piața deschisă “, in timp ce punctul a) face parte din ,,rata rezervei obligatorii” . Astfel punctul d) nu este instrument al politicii monetare .

 66. BARBU ANDREI DANIEL spune:

  Barbu Andrei Daniel 302 A

  [b] Rezolvare: [/b]

  1) Scăderea prețului banilor și creșterea bunurilor (C)

  2)
  M= PxY/V
  P=1/PCBx100=1/80%x100=125%
  M125%x200%/200%=125%
  Deci crește cu 25%, varianta (D)

  3)
  1Mm=1/r
  Mm=1/100/100=1/1=1
  Raspunsul este (B)
  4) Acordând credite (B)

  5) 200=r-c
  r= 500-400=100
  %r=r/cx100=100/400×100=25%
  r=0,25
  1/0,25=4 deci 4×500=2000
  Raspunsul este (B)

  6) pe termen scurt, în relație directă, atât a prețurilor cât și a producției totale

  8) Consumul guvernamental de bunuri și servicii (D)

 67. ANDREI DIANA-ALEXANDRA / GRUPA301 spune:

  REZOLVARE:
  1. c) scaderea preturilor banilor si cresterea preturilor bunurilor

  2. PCB=1
  IPC= 1/0,8= 1,25 -> pretul se mareste cu 25 %
  volumul si viteza se dubleaza
  _________________________________________
  M*V=P*Y
  M= 25%Po+100%Vo/100%Vo -> M CRESTE cu 25 % -> d)- raspuns corect

  3.M=1/RMO=100/100=1 ->>> b) multipicator

  4.- b) acordand credite

  5. Masa monetara= Multiplicator M*Depozit=
  Multiplicator M= 1/rm=1/0,2=5

  Masa monetara= 5*500= 2500 mld lei ->> d)-raspuns corect

  6. ->>a) pe termen scurt , in relatie directa , atat a preturilor cat si a productiei totale

  7.M=5000 MLD
  NUMERAR= 20%M= 20%5000= 1000 MLD
  DEPOZITE= 100 MD
  MULTIPLICATORL M= M/BM= 5000/ 1000= 5
  ______________________________________________
  DEPOZITE * MULTIPLICATORUL M= 100* 5= 500 MLD
  10% * MASA MONETARA= 10% *5000= 500 MLD -_>> BANII CRESC CU 10 % ->> e) raspuns corect

  8. -d) consumul guvernaental de bunuri si servicii.

 68. Pascu-Lestaru Adela spune:

  1.a)
  2. d) (Mv=PY>Im=IpxIy/IV, Ip=1/IPCBx100=1/80%x100=125%, deci IM=125%x200%/200%=125%)
  3. b) 1/R>1/100= 1/100/100= 1
  4)b)
  5. b) n= d-c
  500-400=n=100
  n=n/c x 100= 100/500 x 100 = 25y
  n=0.251
  1/0,25=4 , 4×500=2000
  6. c)
  8. b)

 69. Marcu Ioana spune:

  1. Raspuns corect: c)

  2. M=(P*Y)/V
  PCB=1/IPC=1/0,8=1,25 => preturile cresc cu 25%
  V creste de doua ori=> 2*1=2 => viteza de circulatie creste cu 100%
  Y creste cu 100%
  autoconsumul nu intra in caluclul PIB
  => M=(P*Y)/V => M=(25%*100)/100% => M=25%

  Raspuns corect: d) Creste cu 25%

  3. MultiplicatorM=1/RMO
  -RMO=100%=1
  MultiplicatorM=1/RMO=1/1=1

  Raspuns corect: b)1

  4. Raspus corect: b)

  5. Depozit(D)= 500
  Credit(c)= 400
  rata de rezerva= 20% => Rezerve= 20%*500=100
  MultiplicatorM=1/rmo=>1/0.2=>MultiplicatorM=5
  M=MultiplicatprM*Depozit=>M=5*500=2500

  Raspuns corect: d)2500 mld lei

  6. Raspuns corect: a)

  7. Masa monetara (M)=500
  Numeerar (BM)= 20%*M=20%*5000=(20/100*5000=1000
  MultiplicatorM=M/BM=5000/1000=5
  Depozite Bancare=100
  => 100*5=500 +> +10%

  Raspuns corect: e)banii din cont cresc cu 10%

  8. Raspuns corect: d)

  Marcu Ioana, grupa 310, seria B

 70. BUIE IRINA spune:

  Buie Irina, grupa 303, Seria A, an 1
  1.cererea scade=>b)scad preturile bunurilor si cantitatea monetara pe piata (conform graficului cu intersectia dintre cerere si oferta, daca cererea se deplaseaza spre stanga=> masa monetara scade, rata dobanzii scade)

  2.PCB=80%
  V1=2V0
  Y1=2Y0
  n=25%
  M1=?
  PCB=1/IPC=> 0,8=1/IPC*100 =>IPC=1,25*100=125%
  =>PRETURILE AU CRESCUT CU 25% => P1=1,25P0
  M1*V1=Y1*P1
  M1=2Y0*1,25P0/2V0=1,25M0 => masa monetara a crescut cu 25 %

  3.Mm=?
  r=100%=1
  Mm=1/r=1 =>b)1

  4.bancile comerciale au capacitatea de a crea moneda: b)acordand credite

  5.a)500mld

  6. M=P*Y/V =>modificarea M afecteaza direct proportional modificarea P*Y (daca presupunem ca V ramane constant)=>a)pe termen scurt, in relatie directa, atat a preturilor cat si a productiei totale

  7.M0=5000
  N=20%*M0=1000
  D=100
  R+N=MB
  R=r*D

  8.d)consumul guvernamental de bunuri si servicii

 71. Badoi Florentina-Catalina spune:

  1. c), deoarece echilibrul monetar se restabileste prin diminuarea valorii banilor si cresterea preturilor bunurilor.

  2. M=(P*Y)/V
  Puterea de cumparare a banilor (PCB)= 1/IPC=1/0,8=1.25 preturile cresc cu 25%
  Viteza de circulatie (V) a banilor creste de 2 ori = 2*1=2 viteza de circulatie creste cu 100%
  Volumul bunurilor economice (Y) creste cu 100%
  Autoconsumul nu intra in calculul PIB-ului
  M=(P*Y)/V
  M=(25%*100%)/100%=25%
  M creste cu 25%
  Raspuns corect d)

  3. Multiplicator M=1/RMO
  RMO=100%=1
  M= 1/RMO=1/1=1
  Raspuns corect b)

  4. b), deoarece bancile emit instrumente monetare fiduciare corespunzator unei anumite fractiuni din rezervele constituite, ceea ce reflecta posibilitatea de a extinde volumul creditului, peste capitalul propriu.

  5. Depozit(D)=500 mld. lei
  Credit(C)=400 mld. lei
  Rata de rezerva= 20%
  Rezerve= 20%*500= 100 mld. lei
  Multiplicator M= 1/RMO= 1/0,2= 5
  M= Multiplicator M*depozit= 5*500=2500 mld. lei
  Raspuns corect d)

  6. a), deoarece modificarea masei monetare determina schimbarea pe termen scurt, in relatia directa, atat a preturilor cat si a productiei totale.

  7. Masa monetara (M)= 5000 mld u.m
  Numeralul (BM) =20%*M = 20%*5000= 1000 mld u.m
  Multiplicatorul M= M/BM = 5000/1000= 5
  Depozite bancare = 100 mld u.m
  100*5= 500 mld u.m banii din cont cresc cu 10%
  Raspuns corect e)

  8. d), deoarece e) face parte din RESCONTAREA, b) si c) din OPERATIUNILE CU TITLURI PE PIATA DESCHISA, iar a) din RATA REZERVEI OBLIGATORII

  Badoi Florentina-Catalina, grupa 302

 72. Moise Alina Elena spune:

  Moise Alina Elena
  311

  1. Raspunsul este c) scaderea pretului banilor si cresterea preturilor bunurilor. Deoarece echilibru monetar se restabilise prin diminuarea valorii banilor (PCB) si cresterea bunurilor.
  2. M=(P*Y)/V
  Puterea de cumpărare a banilor(PCB)=1/IPC=1/0,8=1,25 => prețurile cresc cu 25%
  Viteza de circulație (V)a banilor creste de 2 ori =>2*1=2=> viteza de circulație creste cu 100%
  Autoconsumul nu intra in calculul PIB-ului , deci nu intra in formula

  => M =(P*Y)/V=>M=(25%*100%)/100%=>M=25%=>M creste cu 25% pentru a avea un echilibru in formula:M*V=P*Y
  Raspuns corect D) creste cu 25%
  3. MultiplicatorM =1/1=1
  -RMO=100%=1
  =MultiplicatorM=1/RMO=1/1=1
  raspuns corect b)1
  4. Raspunsul corect este b)acordand credite. Pentru ca bancile emit instrumente financiare corespunzator unei anumite fractiuni din rezervele construite, unde este posibilitatea de a extinde volumul creditului.
  5. Depozit (D)=500 mld lei
  Credit(C)=400 mld lei
  rata de rezerva=20%=>1/0.2=>MultiplicatorM=5
  M=5*500=2500 mld. lei
  Raspuns corect d)2500 mld. lei
  6. Raspunsul corect este a) Pe termen scurt, in relatia directa, atat a preturilor cat si a productiei totale.
  7.Masa monetara (M)=5000 mld u.m
  Depozite bancare= 100 mld u.m
  =>100*5 mld u.m=>bani din cont cresc cu 10%
  8) Raspunsul corect: d) consumul guvernamental de bunuri si servicii. Deoarece e)face parte din “reconstare” care este un instrument politic monetar, punctele b)si c) fac parte din “Operatiuniile cu titluri pe piata deschisa”’ in timp ce punctul a face parte din Rata Rezervei obligatorii” astfel punctul d nu este instrument al politicii monetare

 73. Badea Nicoleta Georgiana spune:

  Badea Nicoleta Georgiana, Grupa 302, Seria A
  1.d) cresterea pretului banilor si reducerea masei monetare.
  2. PCB=1/IPC
  IPC=1/PCB
  IPC=1/80%=1,15=125%
  80/100=M/125%
  M=80/100*125/100
  M=0,8*1,25=1=>100
  Raspuns corect: c)creste cu 100%
  3.r=100%
  Mm=1/r
  Mm=1/100%=1
  raspuns corect:b)1
  4.b)acordand credite.
  5.raspuns corect: a) 500 mld lei
  6.a) pe termen scurt, in relatie directa, atat a preturilor cat si a productiei totale.
  8.d) consumul guvernamental de bunuri si servicii

 74. Apostol Andreea spune:

  Apostol Andreea, grupa 302, seria A

  1.c) scăderea prețurilor banilor și creșterea prețurilor bunurilor
  Deoarece echilibrul monetar se restabileste prin diminuarea valorii banilor si cresterea preturilor

  2.c)crește cu 100%

  3.b)1
  r=100%
  Mm=1/100/100=> Mm=1*100/100=> Mm=1

  4.d) cumpărând titluri guvernamentale
  b)acordand credite

  5.b)2000 mld. lei
  r=d-c
  r=500-400=100 mld
  r%=r/c*100= 100/500*100=20%
  r=0,2
  =>1/ 0,2 =5 => creste cu 400*5 adica cu 2000

  6.a)pe termen scurt, în relație directă, atât a prețurilor cât și a producției
  Corespunzator teoriei cantivavtive a banilor

  7.e)banii de cont cresc cu 10%

  8.d) consumul guvernamental de bunuri si servicii

 75. Galea Ioana-Cristina spune:

  Galea Ioana-Cristina
  Grupa:308 , seria B

  Problema 1 : C – deoarece echilibrul monetar se restabileste prin diminuarea valorii banilor si cresterea preturilor bunurilor

  Problema 2:M=(P*Y)/V
  -puterea de cumparare a banilor (PCB)=1/IPC=1/0,8=1,25=>pretul creste cu 25%
  -viteza de circulatie a banilor creste de 2 ori=>2*1=2=>viteza de circulatie creste cu 100%
  -volumul bunurilor economice creste cu 100%
  -autoconsumul nu intra in calculul PIB , deci nu intra in formula
  =>M=(P*Y)/V=>M=(25%*100%)/100%=>M=25%=>M creste cu 25% pentru a avea un echilibru in formula : M*V=P*Y
  Raspunsul este D

  Problema 3 : Multiplicator M=1/RMO
  RMO=100%=1
  Multiplicator M=1/RMO=1/1=1
  Raspunsul este B

  Problema 4:B – deoarece bancile emit instrumente monetare fiduciare corespunzator unei anumite fractiuni din rezervele constituite , ceea ce reflecta posibilitatea de a extinde volumul creditului peste capitalul propriu.

  Problema 5: Depozit=500mld u.m
  Credit=400mld lei
  Rata de rezerva =20%=>20%*500=100mld lei
  Multiplicator M=1/RMO =>1/0,2=>Multiplicator M=5
  M=MultiplicatorM*Depozit => M=5*500=2500mld lei
  Raspuns D

  Problema 6: A – datorita teoriei cantitativa a banilor, modificarea masei monetare determina schimbarea pe termen scurt , in relatie directa, atat a preturilor cat si a productiei totale

  Problema 7:Masa monetara=5000mld u.m
  Numerarul=20%*M=20%*5000=(20/100)*5000=1000mld u.m
  Multiplicator M=5000/1000=5
  Depozite bancare =100mld u.m=>100*5=500mld u.m – banii din cont cresc cu 10%
  Raspuns E

  Problema 8: D

 76. Marin Roberto spune:

  1.d) 2.e) 3.b) 4.b) 5.a) 6.a) 7.d) 8.d)
  Seria B Grupa 310

 77. Necsoiu Stefan Marius -Grupa 312,Seria B spune:

  Necsoiu Stefan Marius ,Seria B,Grupa 312

  1)C)
  2) d)PCB1=0,8PCB0
  V1=2V0
  Y1=2Y0
  MxV=PxY
  PCB=1/IPC=>Ipc=1/0,8*100=125%
  3)b)Mm=1/r
  Mm=1/100/100=1
  4)b)
  5)b)r=d-c
  r=500-400=>r=100
  %r=r/c*100=100/400*100=25%=0,25
  Mm=1/0,25=4
  M=Mm*BM=4*500=2000
  6)a)
  7)a)M=N+D
  8)d)

 78. Fowlie Andreea spune:

  Fowlie Andreea, grupa 308, seria B
  1) c) scăderea prețului banilor și creșterea prețurilor bunurilor, deoarece echilibrul monetar se restabilește prin diminuarea valorii banilor și creșterea prețurilor bunurilor

  2) d)
  M=(P*Y)/V
  -Puterea de cumpărare a banilor(PCB)=1/IPC=1/0,8=1,25=> prețurile cresc cu 25%
  -Viteza de circulație (V) a banilor crește de 2 ori=>2*1=2=> viteza de circulație crește cu 100%
  -Volumul bunurilor economice (Y) crește cu 100%
  -Autoconsumul nu intră în calculul PIB-ului, deci nu intră în formulă

  M=(P*Y)/V=> M=(25%*100%)/100%=> M=25%, deci M crește cu 25%

  3) b) 1
  M=1/RMO
  RMO=100%=1, deci M=1/RMO=1/1=1

  4) b) acordând credite.Deoarece băncile emit instrumente monetare fiduciare corespunzător unei anumite fracțiuni din rezervele constituite, ceea ce reflectă posibilitatea de a extinde volumul creditului peste capitalul propriu.

  5) d) 2.500 mld. lei
  D= 500 mld. lei
  C= 400 mld. lei
  Rata de rezervă= 20%=> rezerve= 20%*500= 100 mld lei
  MultiplicatorulM=1/RMO=> 1/0,2 =>MultiplicatorulM=5
  MultiplicatorulM*D= 5*500= 2.500 mld. lei

  6) a) Pe termen scurt, în relație directă, atât a prețurilor cât și a producției totale. Datorită teoriei cantitativă a banilor, modificarea masei monetare determină schimbarea pe termen scurt, în relație directă, atât a prețurilor cât și a producției totale.

  7) e) banii de cont cresc cu 10%

  M= 5000 mld u.m.
  BM= 20%*M=20%*5000=(20/100)*5000= 1000 mld u.m
  MultiplicatorulM=M/BM=5000/1000=5
  Depozite bancare= 100 mld. u.m => 100*5=500 mld u.m => banii din cont cresc cu 10%

  8) d) Consumul guvernamental de bunuri și servicii. Deoarece e) face parte din ” Rescontarea ” care este un instrument de politică monetară, punctele b) și c) fac parte din ” Operațiunile cu titluri pe piața deschisă ”, în timp ce punctul a) face parte din ” Rata rezervei obligatorii ” Astfel, punctul d) nu este instrument al politicii monetare.

 79. Barbu Alexandru-Luca, Grupa 302, Seria A spune:

  1.c) scaderea pretului banilor si cresterea preturilor bunurilor
  2.d)creste cu 25%
  M=P*Y/V P=1/PCB*100=1/80%*100=125% M=125%*200%/200%=125%
  3.b) 1 Mm=1/r Mm=1/100/100=1/1=1
  4.b) acordand credite.
  5.b) 2000 r=d-c
  r=500-400=100
  %r=r/c*100=100/400*100=25%
  r=0.25
  1/0.25=4=> 4*500=2000
  6.a) pe termen scurt, in relatie directa, atat a preturilor cat si a productiei totale.
  8.d) consumul guvernamental de bunuri si servicii

 80. Dumitru Andrei Romeo seria A grupa 307 spune:

  1.
  O scadere a cererii de bani, in conditiile
  caeteris paribus, va avea ca efect scaderea preturilor bunurilor si a
  cantitatii de moneda pe piata, deoarece datorita conceptului amintit, singura variabila
  care se modifica este cererea de bani, implicit rezulta o scadere a cantitatii
  de moneda de pe piata.
  (b)

  3.
  Intr-un sistem bancar in care cota rezervelor
  obligatorii este 100%, multiplicatorul monedei scriptuale este 1000
  (e)

  4.

  Bancile comerciale au capacitatea de a crea
  moneda acordand credite
  (b)

  6.

  Potrivit teoriei cantitative a banilor in
  varianta dinamica, modificarea masei monetare atrage modificarea pe termen
  scurt, in relatie directa, numai a preturilor, deoarece odata modificata masa
  monetara, atrage dupa sine modificare preturilor, dar productia totala ramane neschimbata
  (c)

  8.
  Nu reprezinta instrument al politicii
  monetare vanzarea de titluri guvernamentale de catra banca centrala
  (c)

 81. CONSTANTIN DARIA spune:

  1. b) Deoarece, in conditii “caeteris paribus”, modificarile aparute in cantitatea de bani nu pot afecta niciodata preturile
  2. a)
  3. e)
  4. b) Deoarece vor emite instrumente monetare financiare:creditele
  5. Masa monetara=MultiplicatorulM x Baza monetara
  6. a)
  7. M=5000mld
  N=20/100×5000=1000mld
  M=N=Dt=4000mld; D=100mld => 40 depozite
  8. d) Deoarece celelalte apar ca instrumente a pliticii monetare

  grupa 305, seria A

 82. Chiriac Cristiana spune:

  Chiriac Cristiana,grupa 304, seria A

  1. c)
  2. b)
  3. a)
  4. b)
  5. b)
  6. a)
  7. c)
  8. d)

 83. Dumitrache Virgil spune:

  Buna ziua.

  Ma numesc Dumitrache Virgil ,grupa 309,seria b

  1.c)scaderea pretului banilor si cresterea preturilor bunurilor.

  2.M=(P*Y)/V
  -puterea de cumparare a banilor(PCB)=1/IPC=1/0,8=1.25=>preturile cresc cu 25%
  -viteza de circulatie(V) a banilor creste de 2 ori=>2*1=2=>viteza de circulatie creste cu 100%
  -Volumul bunurilor economice (Y) creste cu 100%
  -Autoconsumul nu intra in calculul PIB-ului,deci nu intra in formula.
  =>M=(P*Y)/V=>M=(25%*100%)/100%=>M=25%=>M creste cu 25% pentru a avea un echilibru in formula : M*V=P*Y

  Raspunsul corect este d.

  3.MultiplicatorM=1/RMO
  -RMO=100%=1
  =>MultiplicatorM=1/RMO=1/1=1
  Raspunsul corect este: b)1

  4.Raspuns corect:b)acordand credite.

  5.Depozit(D)=500 mld.lei
  Credit(C)=400mld.lei
  Rata de rezerva=20%=>Rezerve=20%*500=100 mld.lei
  MulticplicatorM=1/RMO=>1/0,2=>MultiplicatorM=5
  M=MultiplicatorM*Depozit=>M=5*500=2500 mld.lei

  Raspunsul corect este : d)2500 mld.lei

  6.Raspunsul corect este :a) pe termen scurt,in relatie directa, atat a preturilor cat si a productiei totale.

  7.Masa monetara(M)=5000 mld u.m.
  Numerarul(Baza monetara BM)=20%*M=20%*5000=(20/100)*5000=1000mld u.m.
  Multiplicatorul=M/BM=5000/1000=5
  Depozite bancare=100 mld u.m.
  =>100*5=500mld u.m=>banii din cont cresc cu 10%

  Raspunsul corect este: e)banii de cont cresc cu 10%

 84. Lazar Ioan-Alin spune:

  Buna ziua
  Sunt Lazar Ioan Alin si fac parte din grupa 302, seria A
  1. Raspunsul corect este C) scaderea pretului banilor si cresterea preturilor bunurilor.Deoarece echilibru monetar se restabileste prin diminuarea valorii banilor (PCB) si cresterea pretului bunurilor.
  2. M=(P*Y)/V
  -viteza de circulatie (V) a banilor creste de 2 ori=> 2*1=2=>viteza de circulatie creste cu 100%
  -Puterea de cumparare a banilor (PCB)=1/ IPC=1/0,8=1,25=> preturile cresc cu 25%
  -volumul bunurilor economice (Y) creste cu 100%
  M=(P*Y)/V=>M=(25%*100%)/100%=>M=25%=>M creste cu 25% pentru a avea un echilibru in formula M*V=P*Y
  Raspuns corect d)creste cu 25%
  3) MultiplicatorM =1/1=1
  -RMO=100%=1
  =MultiplicatorM=1/RMO=1/1=1
  Raspuns corect b)1
  4. Raspunsul corect este b)acordand credite. Pentru ca bancile emit instrumente financiare coresupnzator unei anumite fractiuni din rezervele construit, unde este posibilitatea de a extinde volumul creditului, peste capitalul propriu.
  5) Depozit (D)=500 mld. lei
  Credit(C)=400mld lei
  rata de rezerva=20%=>rezerve=20%*500=100mld
  MultiplicatorM=1/RMO=>1/0.2=> MultiplicatoM=5
  M=5*500=2500 mld. lei
  Raspuns corect d)2500 mld.lei
  6)Raspunsul corect este a)Pe termen scurt, in realtia directa, atat a preturilor cat si a productiei totale.
  7)Masa monetara(M)=5000 mld u.m
  Depozite bancare=100 mld u.m
  =>100*5 mld u.m =>banii din cont cresc cu 10%
  8)Raspuns corect:d) consumul guvernamental de bunuri si servicii. Deoarece e) face parte din “rescontare” care este un instrument politica monetara,punctele b)si c) fac parte din “Operatiuniile cu titluri pe piata deschisa.”

 85. Iliescu Andrei spune:

  1.)
  Răspuns: c.) Scăderea prețului banilor și creșterea prețului bunurilor. Deoarece echilibrul monetar se restabilește prin diminuarea valorii banilor (PCB) și creșterea prețurilor bunurilor.

  2.)
  M = (P*Y)/V
  PCB = 1/IPC = 1/0,8 = 1,25 => prețul crește cu 25%

  Iliescu Andrei. Grupa 309. Seria B
  Viteza de circulație (V) a banilor crește de două ori => 2*1 = 2 => Viteza de circulație crește cu 100%
  Volumul bunurilor economice (Y) crește cu 100%
  Auto consumul nu intră în calculul PIB-ului, deci nu intră în formulă
  => M = (P*Y)/V => M = (25%8100%)/100% => M = 25% => M crește cu 25% pentru a avea un echilibru în formula: M*V = P*Y
  Răspuns: d.) Crește cu 25%

  3.)
  M = 1/RMO
  RMO = 100% = 1
  => M = 1/RMO = 1/1 = 1
  Răspuns: b.) 1

  4.)
  Răspuns: b.) Acordând credite. Deoarece băncile emit instrumente monetare fiduciare corespunzător unei anumite fracțiuni din rezervele constituite, ceea ce reflectă posibilitatea de a extinde volumul creditului, peste capitalul propriu.

  5.)
  D = 500 mld. lei
  C = 400 mld. lei
  Rata de rezervă = 20% => Rezerve = 20% * 500 = 100 mld. lei
  M = 1/MRO => 1/0.2 => M = 5
  M = MultiplicatorM * Depozit => M = 5*500 = 2500 mld. lei
  Răspuns: d.) 2500 mld. lei

  6.)
  Răspuns: a.) Pe termen scurt, în relație directă, atăt a prețurilor cât și a producție totale. Datorită teoriei cantitativă a bunurilor, modificarea masei monetare determină schimbarea pe termen scurt, în relație directă, atăt a prețurilor căt și a producției totale.

  7.)
  M = 500 mld. u.m.
  BM = 20% * M = 20% * 5000 = (20/100) = 5000 = 1000 mld. u.m.
  M = M/BM = 5000/1000 = S
  Depozite bancare = 100 mld. u.m.
  => 100*5 = 500 mld. u.m. => banii din cont cresc cu 10%
  Răspuns: e.) Banii din conmt cresc cu 10%

  8.)
  Răspuns: d.) Consumul guvernamental al bunurilor de servicii.

 86. Cinieru Larisa spune:

  Grupa 304
  2. d)IPC=1/0,80*100=125
  3.Mm=1/r=1/1=1 b)
  4. b) Bancile comerciale creeaza moneda scripturala prin monetizarea activelor care initial nu sunt moneda si pe care le achizitioneaza de la agenti nebancari care au nevoie de credite.
  5. M=Mn*Bm=500*400=200000
  Mm=M/Bm=200000/400=500 a)
  6. a) Atunci cand cantitatea de bani existenta in economie nu este constanta are loc modificarea de la o perioada la alta a preturilor si a productiei de bunuri pe termen scurt in relatie directa.
  8. c)

 87. ION LUCIAN ALEXANDRU spune:

  1) C – scaderea pretului banilor si cresterea preturilor bunurilor

  2) d) creste cu 25%

  3) Multiplicator M = 1/RMO
  RMO = 100% = 1 => MULTIPLICATOR RMO = 1/1 = 1
  => RASPUNS B

  4) B – acordand credite

  5) D = 500 mld lei
  C = 400 mld lei
  Rata de rezerva = 20% -> Rezerve = 20% x 500 = 100 mld
  MultM = 1/RMO -> 1/0.2 = 5
  M x D = 2500 mld
  RASPUNS D

  6) A

  7) Masa Monetara = 5000
  Baza Monetara = 20% x M = 20% x M = 1000 mld
  MultiplicatorM = M/BM = 5000/1000 = 5
  Depozite Bancare = 100mld
  –> 100 x 5 = 500 mld = CRESTERE CU 10%
  RASPUNS: E

  8) D

  Ion Lucian Alexandru, 309

 88. Bratu Rareș, Grupa303. spune:

  1.O scădere a cererii de bani in conditii caeteris paribus va avea ca efect(c) scăderea prețurilor banilor și creșterea prețurilor bunurilor
  2.pcb=1/ipc=1/0.8=1.25, deci pretul se m[reste cu 25%, volumul si viteza se dublează, adică cresc amandoua cu 100%.M*V=P*Y, M=(25%*P0+100%*V0)/100%*V0, deci M creste cu 25%, adică varianta d
  3.multiplicator M+1/R*M0=100/100=1, deci varianta b
  4.Băncile comerciale au capacitatea de a crea moneda:(b) acordand credite.

 89. Blagniceanu Robert grupa303 spune:

  1.O scadere a cererii de bani in conditii caeteris paribus va avea ca efect (c) scaderea preturilor banilor si cresterea bunurilor
  2 PCB=1 / IPC 1,08 = 1,25 deci pretul se mareste cu 25% volumul si viteza se dubleaza adica cresc amandoua cu 100%
  M*V= P*Y , M=(25%*P0 + 100%V0) / 100%V0 deci M creste cu 25% adica varianta (b)
  3. M=1 :RM0 = 100:100=1 , deci varianta (b)
  4 Banciile comerciale au capacitatea de a crea moneda , deci varianta (b) acordand credite

 90. Blagniceanu Robert grupa spune:

  1.O scadere a cererii de bani in conditii caeteris paribus va avea ca efect (c) scaderea preturilor banilor si cresterea bunurilor
  2 PCB=1 / IPC 1,08 = 1,25 deci pretul se mareste cu 25% volumul si viteza se dubleaza adica cresc amandoua cu 100%
  M*V= P*Y , M=(25%*P0 + 100%V0) / 100%V0 deci M creste cu 25% adica varianta (b)
  3. M=1 :RM0 = 100:100=1 , deci varianta (b)
  4 Banciile comerciale au capacitatea de a crea moneda , deci varianta (b) acordand credite

 91. Delcescu Victor Alexandru spune:

  Buna ziua! Sunt Delcescu Victor Alexandru, Grupa 306, Seria A.

  Problema 1:

  Raspuns corect: c) scaderea pretului banilor si cresterea preturilor bunurilor, deoarece in realitate, modificarea cantitatii de bani din economie nu se produce simultan si cu aceasi intensitate in toate domeniile si pentru toate persoanele.

  Problema 2:

  IPC= 100-20=80

  PCB= 100/IPC = 100/80 = 1,25

  M= (P1*Y1)/V1
  M= (25%*200%)/200%
  M= 25%

  Autoconsumul nu intra in calculul PIB.

  Raspuns corect: d) creste cu 25%

  Problema 3:

  M= 1/RMO = 100/100 = 1

  Raspuns corect: b) 1

  Problema 4:

  Raspuns corect: b) acordand credite, deoarece fiecare banca retine ca rezerva 10% din volumul depozitelor, iar diferenta isi gaseste drum catre alte banci, pe masura ce titularii creditelor ultilizeaza banii imprumutate pentru efectuarea diferitelor schimburi.

  RMO= 20%
  M= 1/RMO = 100/20 = 5

  Masa monetara= Multiplicatorul M * Baza monetara
  Masa monetara= 5*500
  Masa monetara= 500

  Problema 6:

  Raspuns corect: a) pe termen scurt, in relatie directa, atat a preturilor cat si a productiei totale, deoarece teoria cantitativa a banilor in varianta dinamica are ca principal element analiza cereri de bani (abordata in legatura cu evolutia economiei reale)

  Problema 7:

  Masa monetara: 5000
  Baza monetara= 20%*5000 = 1000
  M= 5000/1000 = 5
  M=1/RMO => RMO= 100/5= 20%

  Masa monetara1 = 5*100 = 500
  Mana monetara totala= 5000+500=5500

  Raspuns corect: d) numerarul creste cu 10%

  Problema 8:

  Raspuns corect: d) consumul guvernului de bunuri si servicii, deoarece restul intra in componenta instrumentelor politicii monetare.

 92. Bazgan Teodora spune:

  Bazgan Teodora-grupa 302, seria A

  1.Între cerere și preț există o relație i.p, astfel, dacă prețul crește, cererea scade, iar daca prețtul scade, cererea crește.
  Răspuns:d), deoarece cererea de bani scade, deci crește prețul banilor și se reduce masa monetară (scade cererea de bani).
  2.PCB=80%
  PCB=1/IPC
  80%=1/IPC
  IPC=1*100/80
  IPC=10/8
  IPC=1,25=125%
  80/100=M/125/100
  80/100=M*100/125
  M=1=100%
  Raspuns:c)
  3.r=100%
  Mm=1/r
  Mm=1*100/100
  Mm=1
  Raspuns:b)
  4.Rapuns:b)
  6.Raspuns:a)
  7.Raspuns:c) M=N+S (masa monetara este egala cu numerar plus scriptural) Daca masa monetara este 5000 mld, iar numerarul reprezinta 20% din aceasta, inseamna ca numerarul este 1000 mld, daca se constituie depozite bancare de 100 mld, rezulta ca numerarul scade cu 10%
  8.Raspuns:d)

 93. MĂNICA IONUȚ spune:

  Mănica Ionuț
  Grupa 311
  Seria B

  1) Raspuns corect c) scaderea pretului banilor.Deoarece echilibrul monetar se restabileste prin dimensiunea valorilor banilor (PCB) si cresterea preturilor bunurilor.

  2) M=(P*Y)/V

  -Puterea ce cumparare a banilor (PCB)=1/PC=1/0,8=1,25=>preturile cresc cu 25%
  -Viteza de circulatie (V) a banilor creste de 2 ori => 2*1=2 => viteza de circulatie creste cu 100%
  -Volumul bunurilor economice (Y) creste cu 100%
  -Autoconsumul nu intra in calculul PIB-ului,deci nu intra in formula

  =>M = (P*Y)/V => M =(25%*100%)/100% =>M=25% => M creste cu 25% pentru a avea un echilibru in formula: M*V=P*Y

  Raspuns corect: d) Creste cu 25%.

  3)MultiplicatorM=1/RMO

  -RMO = 100% = 1

  =>MultiplicatorM = 1/RMO = 1/1=1

  Raspuns corect: b)1

  4)Raspuns corect :b)acordand credite.Deoarece bancile emit instrumente monetare fiduciare corespunzator unei anumite fractiuni din rezervele constituite,ceea ce reflecta posibilitatea de a extinde volumul creditului,peste capitalul propriu.

  5)Depozit(D)=500 mld.lei
  Credit(C)=400 mld.lei
  Rata de rezerva = 20% =>Rezerve= 20%*500= 100 mld.lei
  MultiplicatorM = 1/RMO => 1/0.2 => MultiplicatorM = 5
  M= MultiplicatorM * Depozit => M = 5*500 = 2500 mld.lei

  Raspuns corect:d)2500 mld.lei

  6)Raspuns corect:a)Pe termen scurt,in relatie directa,atat a preturilor cat si a productiei totale.Datorita teoriei cantitava a banilo,modificarea masei monetare determina schimbarea pe termen scurt,in relatie directa,atat a preturilor cat si a productiei totale.

  7)Masa monetara (M) = 500 mld u.m.
  Numerarul(Baza monetara BM) = 20% * M = 20% * 5000 = (20/100)*5000 = 1000 mld. u.m
  MultiplicatorulM = M/BM = 5000/1000 = 5
  Depozite bancare = 100 mld. u.m
  =>100*5 = 500 mld. u.m => banii din cont cresc cu 10%

  Raspuns corect:e)banii din cont cresc cu 10%

  8)Raspuns corect:d)consumul guvernamental de bunuri si servicii.Deoarece e)face parte din “Rescontarea”care este un instrument de politica monetara,puncetele b)si c) fac parte din “Operatiunile cu titluri pe piata deschisa”,in timp ce punctul a) face parte din “Rata rezervei obligatorii”.Astfel,punctul d)nu este instrument al politicii monetare.

 94. PANA GEORGE-CRISTIAN spune:

  PANA GEORGE-CRISTIAN, grupa 313, seria B

  1) c) scaderea pretului banilor si cresterea preturilor bunurilor

  2) d) creste cu 25%

  M=P*Y/V. P=1/PCB*100=1/80%*100=125%
  M=125%*200%/200%=125%

  3) b) 1
  Mm=1/r
  Mm=1/100/100=1/1=1

  4) b) acordand credite

  5) b) 2000
  r=d-c
  r=500-400=100
  %r=r/c*100=100/400*100=25%
  r=0.25
  1/0.25=4=> 4*500=2000

  6) a) pe termen scurt, in relatie directa, atat a preturilor cat si a productiei totale

  7) N=5000-20%=4000=>N=1000
  M=N+D=>5000=1000+100

  8) d) consumul guvernamental de bunuri si servicii

 95. Mihai Marius Alexandru spune:

  Mihai Marius Alexandru, Grupa 311, Seria B

  1. e) In conditii caeteris paribus, singurul factor care se modifica este cererea, iar celelalte raman neschimbate.

  2. V1=2V0
  Y1=2Y0
  IPC=25%=> P1=25%P0
  M0xV0=P0xY0=> M0=P0xY0/V0
  M1xV1=P1xY1=> M1=25%P0x2Y0/2V0=> M1= 25%x2/2 x P0xT0/V0=> M1= 25%M0, masa monetara creste cu 25% d)

  3. Mm=1/r=1/100%=1/1=1 b)

  4.b) acordand credite

  5. D=500 mld. lei
  C=400 mld. lei
  Rata rezerva=20%=> rezerve= 20%x500=100 mld lei
  MultiplicatorM=1/RMO=> 1/0.2=> MultiplicatorM = 5
  M=MultiplicatorM x Depozit=> M= 5 x 500= 2500 mld lei
  d) 2500 mld. lei

  6.a)

  7. Masa monetara (M)= 5000 mld. u.m
  Numerarul = 20% x M= 20% x M =20% x 5000= (20/100)x5000=1000 mld u.m
  MultiplicatorulM= M/BM= 5000/1000=5
  Depozite bancare= 100 mld u.m
  100 x 5 = 500 mld u.m => e) banii din cont cresc cu 10%

  8.d)

 96. Pana Marian Augustin spune:

  Pana Marian Augustin, Seria B, Gr. 313

  1. c)

  2.d) PCB1=0.8PCB0
  V1=2V0
  Y1=2Y0
  MxV=PxY
  PCB=1/IPC=> IPC=1/0,8×100=125%

  3. b) Mm=1/r
  Mm=1/100/100=1

  4. b)

  5.b) r=d-c
  r=500-400=>r=100
  %r=r/cx100= 100/400×100=25%=0.25
  Mm=1/0,25=4
  M=MmxBM=4×500=2000

  6.a)

  7) M=N+D

  8.d)

 97. Arama Denisa-Iuliana spune:

  Buna ziua,Sunt din grupa 302 Seria A
  Ex 1. c.scaderea pretului banilor si cresterea pretului bunurilor
  Ex 2. PCB=1/IPC=1/0,8=1,25=> preturile cresc cu 25%
  Y( volumul bunurilor economice) creste cu 100%
  V9 viteza de circulatie a banilor ) creste de doua ori, deci viteza creste cu 100%
  In calculul PIBnu intra bunurilor de autoconsum
  M x V= P x Y
  M=(P x Y)/V=> M=(25%PO+100%YO= Masa monetara creste cu 25%
  Deci raspunsul este varianta d creste cu 25 %
  Ex 3. Multiplicatorul M=1/RMO
  RMO=100%=100/100=1
  Multiplicatoru M=1/1=1
  Rspunsul este b)1
  Ex 4. Varianta b) acirdand credite, este cea corecta
  Ex 5 Depozit (D)=500 mld lei
  Credit(C) =400mld lei
  Banca isi pastreaza o rezerva de 100 mld lei, asta insemnand 20 % din suma depozituluyi= Rata de rezerva find egala cu 20%
  Multiplicatorul M=!/RMO=1/0,2=5
  Masa monetara = multiplicator M x depozitul=Masa monetara=5 x 500=Masa monetara=2500mld lei
  Raspunsul este varianta d)2500 mld lei
  Ex. 6 Varianta a)pe termen scurt, in relatie directa, atat a preturilor cat si a productiei totale. Este cea corecta.
  Ex 7. Masa monetara(M)=500 mld u.m
  Numerar, baza monetara(BM)=20%x M =20%x 500=1000 mld u.m
  Depozit bancar(D)=100 mld lei
  Multiplicator M =M/BM=5000/1000=5
  D x Multiplicator =100 x 5= 500 mld u.m
  500 mld u.m reprezinta 10% din masa monetra = bani din cont cresc cu 10 % varianta corecta este e)
  Ex 8. varianta corecta este d)) consumul guvernamental de bunuri si servicii, deoarece instrumentele politici monetare sunt recontarea, operatiunile cu titluri pe piata deschisa si rata rezervei obligatorii.

 98. Daria Andreea Cîrstea spune:

  1. C), daca scade cererea de bani, va scadea si pretul banilor, aflandu-se intr-o relatie directa
  2. ???
  3. C), 10
  4. B), deoarece bancile vor emite instrumente monetare fiduciare: creditele
  5. Masa monetara= multiplicatorM * Baza monetara ???
  6. A)
  7. M= 5000 mld
  N= 20/100 * 5000= 1000 mld
  M= N + Dtotal => Dtotal= 4000mld. Dar D= 100 mld. => 40 de credite ???
  8. D), deoarece toate celelalte apar ca instrumente ale politicii monetare.
  Grupa 305, seria A

 99. NICOLAE DANA-ANTONIA spune:

  1. b. Deoarece, in conditii “caeteris paribus”, modificarile aparute in cantitatea de bani nu pot afecta niciodata preturile.
  3. c. =10
  4. b. Deoarece bancile vor emite instrumente monetare financiare: creditele
  5. Masa monetara=MultiplicatorulM*Baza monetara
  6. a.
  7. M=5000mld
  N=20/100*5000=1000mld
  M=N+Dt=>Dt=4000mld;D=100mld => 40 depozite
  8. d. Deoarece celelalte apar ca instrumente a politicii monetare.

  grupa 305, seria A

 100. Ouilibona Amanda spune:

  1.In conditii de caeteris paribus, o scadere a cererii de bani va avea ca efect cresterea pretului banilor si a cantitatii de moneda pe piata,deoarece în analiza pietei monetare, cererea reprezinta relatia dintre pretul banilor si cantitatea de bani pe care populatia alege sa o detina sub forma de rezerve monetare de bani.Moneda nu este transfigurata in societate doar prin intermediul banilor,astfel ca orice bun cu o valoare prestabilita poate fi folosit pentru schimburi,iar pretul banilor este determinat debraportul între cererea de bani si stocul intrumentelor monetare existente într-o economie.
  Raspunsul corect este a.

  2.PCB1=0,8PCB0
  V0=2V0
  V1=2YO
  g=25%
  P1=P0
  M=?
  PBC=M/IPC
  IPC= (SUM)g = (SUM)p1i/(SUM)p0i
  IPC=1/IPC=) IPC=1/PCB = 1/0,80= 1,25
  M×V= P×Y
  2M=2P =) IPC=M
  M=1,25
  Raspunsul corect este d

  3.Într-un sitem bancar în care cota rezervelor obligatorii este de 100%, modificatorul monedei scriptuale este 1,deoarece orice depozit determina cresterea stocului de bani pe cont cu rezultatul mentinerii stocului monetar la acelasi nivel.
  Raspunsul corect este b.

  4.Bancile comerciale au capacitatea de a crea moneda acordand credite,iar întreprinderile sau populația intra în posesia monedei nou create fie sub forma scriptuala, fie modificand forma monedei.
  Raspunsul corect este b.

  5.Masa monetara creste cu 2000 mld.lei.
  Raspunsul corect este b.

  6.Potrivit teoriei cantitative a banilor în varianta dinamica, modificarea masei monetare atrage modificarea pe termen scurt în relatie directa ,atat a prețurilor cat si a productiei totale, deoarece echilibrul pietei monetare se schimba,iar cererea de bani devine crescatoare sau descrescatoare, ceea ce conduce la o fluctuatie a detinerilor de bani, valorii banilor si a preturilor bunurilor.
  Raspunsul corect este a.

  7.Banii din cont cresc cu 10%.
  Raspunsul corect este d.

  8.Nu este instrument al politicii monetare : consumul guvernamental de bunuri si servicii , deoarece un intrument monetar politic are ca scop stimularea sau temperarea cererii agregate, acesta constand în cereri pentru consumul personal, achizitii guvernamentale, cererea pentru investitii si cererea externa formata din exportul net.
  Raspuns corect d.

  Ouilibona Amanda grupa 313 seria B

 101. Mihai Maria Magdalena spune:

  Buna ziua! Mihai Maria, seria B, grupa 311.
  1) Raspunsul corect este c)scăderea preţului banilor şi creşterea preţurilor bunurilor, deoarece restabilirea echilibrului moentar se realizeaza prin diminuarea valorilor banilor (PCB), respectiv cresterea preturilor bunurilor.

  2) M=(P*Y)/V
  Puterea de cumparare a banilor (PCB)=1/IPC=1/0.8=1.25=> preturile cresc cu 25%
  Viteza de circulatie (V) a banilor creste de 2 ori=> 2*1=2=> viteza de circulatie creste cu 100%
  Volumul bunurilor economice (Y) creste cu 100%
  Autoconsumul nu intra in calculuil PIB-ului, deci nu intra in formula.
  => M=(P*Y)/V=> M=(25%*100%)/100%=> M=25%=> M creste cu 25% pentru a avea un echilibru in formula: M*V=P*Y => d) Creste cu 25%, raspuns corect.

  3) Multiplicatorul M=1/RMO
  -RMO=100%=1 => Multiplicator M=1/RMO=1/1=1
  => Raspuns corect b)1

  4) Raspunsul corect este b)acordand credite, deoarece bancile emit instrumente monetare fiduciare corespunzator unei anumite fractiuni din rezervele constituite, ceea ce reflecta posibilitatea de a extinde volumul creditului, peste capitalul propriu.

  5) Depozit(D) =500 mld. lei
  Credit (C)=400 mld.lei
  Rata de rezerva= 20%=> Rezerve= 20%*500= 100 mld. lei
  MultiplicatorulM=1/RMO=>MultiplicatorulM=5
  M= MultiplicatorM*Depozit=> M=5*500=2500 mld.lei
  Raspunsul corect este d)2500 mld.lei

  6) Raspunsul corect este a) Pe termen scurt, in relatie directa, atat a preturilor cat si a productiei totale.Datorita teoriei cantitativa a banilor, modificarea masei monetare determina schimbarea pe termen scurt, in relatie directa, atat a preturilor cat si a productiei totale.

  7) Masa monetara (M)=5000 mld u.m
  Numerarul (baza monetara BM)= 20%*M=20%*5000= (20/100)*5000=1000 mld u.m.
  MultiplicatorulM= M/BM=5000/1000=5
  =>100 * 5= 500 mld u.m. => banii din cont cresc cu 10%=> Raspunsul corect:e)banii din cont cresc cu 10%

  8) Raspunsul corect este d) Consumul guvernamental de bunuri si servicii.

 102. Dediu Cătălin Ștefan , spune:

  Dediu Cătălin ,Grupa 306 ,Seria A

  1)Raspunsul corect este :C)scăderea prețului banilor și creșterea prețurilor bunurilor.Deoarece echilibrul monetar se restabilește prin diminuarea valorii banilor și cresterea prețurilor bunurilor.

  2)M=(P*Y)/V

  -Puterea de cumpărare a banilor(PCB)=1/IPC=1/0,8=1,25–prețurile cresc cu 25%
  -Viteza de circulatie(V) a banilor crește de 2 ori=2*1=2—viteza de circulatie cu 100%
  -Volumul bunurilor economice(Y) crește cu 100%
  -Autoconsumul nu intră in calculul PIB-ului,deci nu intră in formulă

  =M=(P*Y)/Y=M=(25%*100%)/100%=M=25%=M crește cu 25% pentru avea un echilibru in formula M*V=P*Y
  RASPUNS CORECT:D)Creste cu 25%

  3)MultiplicatorM=1/RMO
  -RMO=100%=1
  –MultiplicatorM=1/RMO=1/1=1
  RASPUNS CORECT:B)1

  4)RASPUNS CORECT:B)acordând credite.Deoarece băncile emit instrumente monetare fiduciare corespunzator unei anumite fractiuni din rezervele constituite,ceea ce reflecta posibilitatea de a extinde volumul creditului,peste capitalul propriu.

  5)Depozit(D)=500mld.lei
  Credit(C)=400mld.lei
  Rata de rezervă=20%—-Rezerve=20%*500=100mld.lei
  MultiplicatorM=1/RMO—1/0,2—-MultiplicatorM=5
  M=MultiplicatorM*Depozit—-M=5*500=2500mld.lei
  RASPUNS CORECT:2500 MLD.LEI

  6)RASPUNSUL CORECT:A)pe termen scurt,în relație directă,atât a prețurilor cât si a productiei totale.Datorită teoriei cantitavă a banilor,modificarea masei monetare determină schimbarea pe termen scurt, în relație directă,atât a prețurilor cât și a producției totale.

  7)Masa monetară(M)=5000 mld u.m
  Numerarul(Baza monetară BM)=20%*M=20%*5000=(20/100)*5000=1000mld. u.m.
  MultiplicatorulM=M/BM=5000/1000=5
  Depozite bancare =100mld.u.m
  —100*5=500 mld. u.m—banii din cont cresc cu 10%
  RASPUNS CORECT:E)banii din cont cresc cu 10%

  8)RASPUNS CORECT:D)consumul guvernamental de bunuri și servicii.

 103. Minu Cristina Florina spune:

  1. c
  2. PCB=1/IPC= 1/0,8=1,25=> preturile cresc cu 25%
  M= P*y/ V=>M= 25% * 100 %/ 100%=> M=25% d
  3. Multiplicatorul M = 1/RMO
  RMO=100%= 1
  Multiplicatorul M= 1/RMO= 1/1= 1 b
  4.b
  5.Rata rezerva = 20%*500=100
  Multiplicatorul M= 1/RMO=1/0,2= 5
  M= Multiplicatorul M* Depozit = 5*500=2500 d
  6.a
  7.Numeralul= 20% * M= 20%* 5000= 1000
  Multiplicatorul M = M/BM=5000/1000= 5
  Depozite bancare=100=> 100* 5= 500=> banii din cont cresc cu 10% e
  8.d
  Minu Cristina Florina grupa 311 seria B

 104. Gheorghiță Marina-Eliza-Nicoleta spune:

  Gheorghiță Marina-Eliza-Nicoleta, grupa 308, seria B

  1. a)scăderea prețului banilor și creșterea prețurilor bunurilor
  Pentru că echilibrul monetar se restabilește prin micșorarea valorii banilor și creșterea prețurilor bunurilor

  2. M=(P*Y)/V

  PCB=1/IPC=1/0,8=1,25 => prețurile cresc cu 25%
  V1=2V0
  Y1=2Y0

  M=(P*Y)/V => M=(25%*100%)/100% => M=25%
  d) crește cu 25%

  3. r=100%
  Mm=1/r=1/100%=1
  b) 1

  4.b) acordând credite; e) acceptând depozite
  Băncile comerciale au capacitatea de a crea monedă numai acordând credite și acceptând depuneri, astfel moneda având un flux complex și continu.

  5. D(depozit)= 500 mld. lei
  C(credit)= 400 mld. lei
  rerzerve(r=20%)= 20%*500= 100mld. lei
  Mm(multiplicatorul monetar)= 1/r => 1/0,2 => Mm= 5
  M= Mm*D => M=5*500=2500 mld. lei
  d) 2500 mld. lei

  6.a) pe termen scurt, în relație directă, atât a prețurilor cât și a producției totale.

  7. M= 5000 mld. u.m.
  BM= 20%*M= 20%*5000= 1000 mld. u.m.
  Mm= M/MB= 5000/1000= 5
  Depozite bancare= 100 mld. u.m. => 1000*5= 500 mld. u.m.
  e)banii de cont cresc cu 10%

  8. d) consumul guvernamental de bunuri și servicii
  Pentru că a) face parte din “Rata rezervei obligatorii”; b) și c) aparțin instrumentelor denumite “Operațiunile cu titluri pe piața deschisă”; iar e) face partea din prima categorie a acestor instrumente, numită “Rescontarea”.

 105. Nitu Emanuel spune:

  1. e) In conditii caeteris paribus, cererea este singurul factor care se modifica, celelalte raman neschimbate.

  2. V1=2V0
  Y1=2Y0
  IPC=25%=> P1=25%P0
  M0xV0=P0xY0=> M0=P0xY0/V0
  M1xV1=P1xY1=> M1=25%P0x2Y0/2V0=> M1= 25%x2/2 x P0xY0/V0=> M1= 25%M0, masa monetara creste cu 25% d)

  3. Mm=1/r=1/100%=1/1=1 b)

  4. b)

  5. D=500
  N=400
  R=100
  r=20%
  BM=R+N=500
  Mm=1/r=1/0.2=5
  M=MmxBM=5×500=2500 d)

  6. a)

  7. M=5000
  D=100
  BM=20%x5000=0.2×5000=1000
  Mm=M/BM=5000/1000=5
  DxMm=100×5=500 5000/500×100= 10% banii din cont cresc cu 10% e)

  8.d)

 106. Guță Diodora Mihaela spune:

  Guță Diodora Mihaela, grupa 308, seria B
  Rezolvare:
  1.Răspunsul corect:c) scăderea prețului banilor și creșterea prețurilor bunurilor, deoarece echilibrul monetar se restabilește prin diminuarea valorii banilor (PCB) și creșterea prețurilor bunurilor.

  2.M=(P*Y)/V
  PCB=1/IPC=1/0,8=1,25=>P1=1,25P0
  V1=2V0
  Y1=2Y0
  M1=(P1*Y1)/V1=(1,25P0*2Y0)/2V0=1,25M0
  M crește cu 25% pentru a avea un echilibru in formula M*V=P*Y
  Răspuns corect:d) Crește cu 25%

  3.MultiplicatorM=1/RMO
  RMO=100%=1
  =>MultiplicatorM=1/RMO=1/1=1
  Răspuns corect:b)1

  4.Răspuns corect:b) acordând credite,deoarece băncile emit instrumeste menetare fiduciare corespunzător unei anumite fracțiuni din rezervele constituite,ceea ce reflectă posibilitatea de a extinde volumul creditului, peste capitalul propriu.

  5.D=500 mdl. lei
  C=400 mdl. lei
  Rata de rezervă=20%
  Rezerve=20%*500=100 mld. lei
  MultiplicatorM=1/RMO=1/0.2=5
  M=MultiplicatorM*D=5*500=2500 mld. lei
  Răspuns corect:d)2500 mld. lei

  6.Răspuns corect: a) Pe termen scurt, în relație directă, atât a prețurilor cât și a producției totale.Datorită teoriei cantitativă a banilor,modificarea masei monetare determină schimbarea pe termen scurt,în relatie directă,atât a prețurilor cât și a producției totale.

  7.M=5000 mld. u.m.
  BM=20%*5000=1000 mld. u.m.
  MultiplicatorM=M/BM=5000/1000=5
  Depozite bancare=100 mld. u.m.
  =>100*5=500 mld. u.m. =>banii din cont cresc cu 10%
  Răspuns corect:e)banii de cont cresc cu 10%

  8.Răspuns corect:d)consumul guvernamental de bunuri și servicii,deoarece e) face parte din “Rescontarea” care este un instrument de politică monetară, punctele b) și c) fac parte din “Operațiuniile cu titluri pe piața deschisă”, în timp ce punctul a) face parte din “Rata rezervei obligatorii”.Astfel, punctul d) nu este instrument al politicii monetare.

 107. Hriscu Adrian-Nicolae spune:

  Hriscu Adrian-Nicolae, Seria B, Grupa 309

  1. c) Scaderea pretului banilor si cresterea preturilor bunurilor, deoarece echilibrul monetar se restabileste prin diminuarea valorii banilor(PCB) si cresterea preturilor bunurilor

  2. d) Creste cu 25%

  3. b)1

  4. b) acordand credite, deoarece bancile emit instrumente monetare fiduciare corespunzator unei anumite fractiuni din reervele construite, ceea ce reflecta posibilitatea de a extinde volumul creditului peste capitalul propriu

  5. d) 2500 mld. lei

  6. a) Pe termen scurt, in relatie directa, atat a preturilor cat si a productiei totale. Datorita teoriei cantitativa a banilor, modificarea masei monetare determina schimbarea pe termen scurt, in relatie directa, atat a preturilor cat si a productiei totale.

  7. e) banii de cont cresc cu 10%

  8. d) Consumul guvernamental de bunuri si servicii. deoarece e) face parte din “Rescontarea” CARE ESTE UN INSTRUMENT DE POLITICA MONETARA, PUNCTELE b) si c) fac parte din “Operatiunile cu titluri de piata deschisa” , in timp ce punctul a) face parte din “Rata rezervei obligatorii”. Astfel, punctul d) nu este instrument al politicii monetare.

 108. DINU MARIA spune:

  Buna ziua! Ma numesc Dinu Maria si fac parte din grupa 306, seria A, BT.

  ex1. varianta c) scaderea pretului banilor si cresterea pretului bunurilor

  ex2. PCB (puterea de cumparare a banilor) = 1/IPC =1/0,8 = 1,25 => preturile cresc cu 25%
  Y (volumul bunuriloe economice) creste cu 100 %
  V (viteza de circulatie a banilor) creste de 2 ori, deci viteza creste cu 100%
  In calculul PIB nu intra bunurile de autoconsum.

  M*V = P*Y
  M = (P*Y)/V => M=(25 % P0 + 100% Y0)/100% V0 => Masa monetara creste cu 25 %
  Deci, raspunsul este varianta d) Creste cu 25%

  ex3. Multiplicator M = 1/RMO
  RMO= 100% = 100/100 = 1
  Multiplicator M = 1/1 = 1
  deci, raspunsul este varianta b) 1

  ex4. Raspunsul este varianta b)acordand credite

  ex5. Depozit (D)= 500 mld lei
  Credit(C)= 400 mld lei
  Banca isi pastreaza o rezerva de 100 mld lei, insemnand 20% din suma depozitului. => Rata de rezerva = 20%
  Multiplicator M = 1/ RMO = 1/0,2= 5
  Masa monetara= Multiplicator M * Depozit => Masa monetara= 5*500 => Masa monetara =2500 mld lei
  Deci, raspunsul este varianta d) 2500 mld lei

  ex6. Raspunsul este varianta a)Pe termen scurt, in relatie directa, atat a preturilor cat si a productiei totale.

  ex7. M (masa monetara) = 5000 mld u.m.
  Numerar (baza monetara BM) = 20% * M= 20% * 5000 = 1000 mld u.m.
  Depozite bancare (D) = 100 mld u.m.
  Multiplicatorul M = M/BM = 5000/1000 = 5
  D * Multiplicator = 100*5 = 500 mld u.m.
  500 mld u.m. reprezinta 10 % din masa monetara => banii din cont cresc cu 10 % => varianta e)

  ex8. Raspunsul corect este varianta d) consumul guvernamental de bunu si servicii , deoarece instrumentele politicii monetare sunt rescontarea, operatiunile cu titluri pe piata deschisa si rata rezervei obligatorii

 109. Milescu Maria - Teodora spune:

  Milescu Maria Teodora
  Grupa 311
  Seria B

  1) c)scaderea pretului banilor si cresterea pretului bunurilor; pentru ca echilibrul monetar se restabileste prin diminuarea valorii banilor si cresterea preturilor bunurilor

  2) M = (P*Y)/V
  PCB = 1/IPC = 1/0.8 => preturile cresc cu 25%
  V creste de 2 ori => 2*1= 2 => viteza de circulatie creste cu 100%
  Y creste cu 100%
  autoconsumul ni intra in PIB => nu intra in formula
  => M = (P*Y)/V => M=25% pentru a avea echilibru in M*V = P*Y
  Raspuns: d) creste cu 25%

  3) Multiplicatorul M = 1/RMO = 1/1 = 1
  Raspuns b) 1

  4) b) acordand creditele; pentru ca bancile emit instrumente monetare fiduciare corespunzator unei anumite fractiuni din rezervele constituite, ceea ce reflecta posibilitatea de a extinde volumul creditului, peste capitalul propriu.

  5) D = 500 mld. lei
  C = 400 mld lei
  Rata de rezerva = 20% => rezerve = 20% * 500 = 100 mld lei
  Multiplicator M = 1/RMO = 1/0.2 = 5
  M = MultiplicatorM * Depozit => M = 5*500 = 2500 mld lei
  Raspuns : d) 2500 mld lei

  6) a) pe termen scurt, in relatie directa, atat preturilor cat si productiei totatle; datorita teoriei cantitativa a banilor,modificarea masei monetare determina schimbarea pe termen scurt, in relatie directa, atat a preturilor cat si a productiei totale.

  7) M = 5000 mld u.m
  BM = 20% * M = 20% * 5000 = 1000 mld u.m
  MultiplicatorulM = M/BM = 5000/1000 = 5
  Depozite bancare = 100 mld u.m
  => 100*5 = 500 mld u.m => banii din cont cresc cu 10%
  Raspund: e) banii din cont cresc cu 10%

  8) d) consumul guvernamental de bunuri si servicii

 110. Milesan Andreea-Irina spune:

  Seria B, grupa 311, Milesan Andreea-Irina
  1) Raspunsul c: scaderea pretului banilor si cresterea pretului bunurilor.
  4) Raspunsul c: schimband numerarul din casierie in rezerve la banca centrala.
  6) Raspunsul a: pe termen scurt, in relatie directa, atat a preturilor cat si a productiei totale.
  8) Raspunsul d: consumul guvernamental de bunuri si servicii.

 111. Lazar Alice-Carmen spune:

  Lazar Alice-Carmen,grupa 310,seria B

  1) e) nici unul din cele de mai sus;

  3) Multiplicator monetar= 1/RMO
  = 100/100=1 => b)1

  4) d) cumparand titluri guvernamentale;

  6) a) pe termen scurt,in relatie directa,atat a preturilor cat si a productiei totale;

  8) d) consumul guvernamental de bunuri si servicii;

 112. Crivat Adrian, grupa 306, Seria A spune:

  Bună ziua,

  Mă numesc Crivăț Adrian și fac parte din grupa 306, seria A

  1) Răspunsul corect: c) scăderea prețului banilor și creșterea prețurilor bunurilor. Deoarece echilibrul monetar se restabilește prin diminuarea valorii banilor (PCB) și creșterea prețurilor bunurilor.

  2) M = (P*Y)/V

  – Puterea de cumpărare a banilor (PCB) = 1/IPC = 1/0,8 = 1,25 => prețurile cresc cu 25%
  – Viteza de circulație (V) a banilor crește de 2 ori => 2*1=2 => viteza de circulație crește cu 100%
  – Volumul bunurilor economice (Y) crește cu 100%
  – Autoconsumul nu intră în calculul PIB-ului, deci nu intră în formulă.

  => M = (P*Y)/V => M = (25% * 100%)/100% => M=25% => M crește cu 25% pentru a avea un echilibru în formula: M*V=P*Y.

  Răspuns corect: d) Crește cu 25%.

  3) MultiplicatorM= 1/RMO

  – RMO = 100% = 1

  => MultiplicatorM = 1/RMO = 1/1 = 1

  Răspuns corect: b) 1

  4) Răspuns corect: b) acordând credite. Deoarece băncile emit instrumente monetare fiduciare corespunzător unei anumite fracțiuni din rezervele constituite, ceea ce reflectă posibilitatea de a extinde volumul creditului, peste capitalul propriu.

  5) Depozit (D) = 500 mld. lei
  Credit (C) = 400 mld. lei
  Rata de rezervă = 20% => Rezerve = 20% * 500 = 100 mld. lei
  MultiplicatorM = 1/RMO => 1/0.2 => MultiplicatorM = 5
  M = MultiplicatorM * Depozit => M = 5*500 = 2500 mld. lei

  Răspuns corect: d) 2500 mld. lei

  6) Răspunsul corect: a) Pe termen scurt, în relație directă, atât a prețurilor cât și a producției totale. Datorită teoriei cantitavă a banilor, modificarea masei monetare determină schimbarea pe termen scurt, în relație directă, atât a prețurilor cât și a producției totale.

  7) Masa monetară (M) = 5000 mld u.m.
  Numerarul (Baza monetară BM) = 20% * M = 20% * 5000 = (20/100) * 5000 = 1000 mld. u.m.
  MultiplicatorulM= M/BM = 5000/1000 = 5
  Depozite bancare = 100 mld. u.m.
  => 100 * 5 = 500 mld. u.m. => banii din cont cresc cu 10%

  Răspuns corect: e) banii de cont cresc cu 10%.

  8) Răspuns corect: d) consumul guvernamental de bunuri și servicii. Deoarece e) face parte din “Rescontarea” care este un instrument de politică monetară, punctele b) și c) fac parte din “Operațiuniile cu titluri pe piața deschisă”, în timp ce punctul a) face parte din “Rata rezervei obligatorii”. Astfel, punctul d) nu este instrument al politicii monetare

 113. NITU CATALINA GEORGIANA spune:

  1. O scadere a cererii de bani, in conditii caeteris paribus, va avea ca efect cresterea preturilor banilor si a cantitatii de moneda pe piata. Asadar, raspunsul corect este a), deoarece de multe ori deflatia este cauzata de restrangerea creditului sau de reducerea unei oferte de bani. Deflatia, deseori, amplifica numarul somerilor pentru ca cererea de bunuri si servicii scade pe fondul pierderii de lichiditati. Aceasta poate sa fie provenita de la o acumulare a cheltuielilor, ori din partea agentilor economici, ori din partea guvernului.
  2. Volumul bunurilor creste cu 100%, iar ponderea bunurilor destinate autoconsumului este de 25%. In aceste conditii, masa monetara creste cu 25%. Raspunsul corect este d).
  3. Intr-un sistem bancar in care cota rezervelor obligatorii este de 100%, multiplicatorul monedei scripturale este de 1000. Asadar, raspunsul corect este e).
  4. Bancile comerciale au capacitatea de a crea moneda tiparind monetar si acordand credite. Raspunsurile corecte sunt a) si b).
  5. Prin procesul de multiplicare a banilor de cont, masa monetara creste cu 2000 mld de lei, raspunsul corect este b).
  6. Modificarea masei monetare atrage modificarea pe termen lung, in relatie invers proportionala, numai a preturilor. Raspunsul corect este d), deoarece evolutia agregatelor monetare este examinata ca tendinta pe perioade lungi de timp pentru ca masa variatiei monetare este in general irelevanta pe termen scurt.
  7. Consecinta posibila in cazul constituirii unor depozite bancare de 100 mld u.m. este ca banii cresc cu 10%, raspunsul e).
  8. Nu este instrument al politicii monetare consumul guvernamental de bunuri si sevicii. Raspunsul corect d).

  NIȚU CĂTĂLINA-GEORGIANA, GRUPA 313, SERIA B

 114. Elena -Carolina Marin spune:

  Elena-Carolina Marin, grupa 310, seria B

  Problema 1
  Varianta este c).

  Restabilirea echilibrului monetar prin egalizarea cererii de bani cu noul nivel al masei monetare trebuie sa se realizeze prin diminuarea valorii banilor(PCB), respectiv creșterea bunurilor (la nivelul prețurilor).

  Problema 2
  Varianta este d).

  T0-T1
  Reducere 20%
  Viteza de circulație creste de 2 ori
  Volumul creste cu 100%
  Ponderea 25%

  Masa monetară=?
  T1:Y=+100%(100+100=200%)
  M*v=P*y rezulta IM= Ip*Iy/Iv
  Ip=1/PCB*100= 1/80%*100=125%
  IM=125%*200%=125%
  Creste cu 25%

  Problema 3
  Varianta este d).

  1/100%*100=1/1*100=100

  Problema 4
  Varianta este a).

  Prin această acordare de credite se creează aceeaşi monedă a băncii comerciale. În legătură cu această problema s-ar părea că băncile comerciale au o capacitate de creaţie monetară identică cu cea a Băncii Centrale, adică pot crea monedă la infinit. În realitate lucrurile sunt mult mai restrictive. Banca Centrală obligă băncile comerciale să păstreze rezerve minime obligatorii. (ex. 10%).
  Rezultă că băncile comerciale au capacitate de creaţie monetară nelimitată aşa cum se întâmplă în cazul Băncii Centrale. Atunci când acordă credite (adică creează monedă) ele trebuie sa aibă în vedere că o parte a depozitelor trebuie păstrate sub formă de rezerve la Banca Centrală, iar agenţii economici creditaţi preferţ ca o parte din plăţi să le facă în moneda emisă de Banca Centrală (numerar sau plăţi către o altă bancă comercială, acestea din urmă liberându-se tot prin monedă).

  Problema 5
  Varianta este a).

  Problema 6
  Varianta este a).

  Modificarea masei monetare determina schimbarea : pe termen scurt, in relație directa, atât a prețurilor cât și a producției totale

  Problema 7
  Varianta este c).

  Problema 8
  Varianta este d).

  Instrumentele de politica monetară sunt: rata rescontului, operațiunile cu titluri pe piața deschisă (politica de,,open Market”) și rata Rezervei obligatorii.

  Printre care nu se afla si varianta d, consumul guvernamental de bunuri si servicii

 115. BarneaAndreiCristianSeriaAGrupa302 spune:

  1) c
  2) e
  3) b
  4) d
  5) b
  r=1/0,2=5
  r=d-c
  %r=r/cx100=100/500×100=20%
  r=0,2
  1/0,2=5=>creste cu 400×5=2000
  6) a
  7) b
  8) d

 116. Marculetz Paula spune:

  1-a,2-d(Mv=PY=>Im=IpxIy/Iv;Ip=1/IPCBx100=1/80%x100=125%,deci IM=125%x200%/200%=125%),
  3-d,4-a(bancile comerciale au capaciatea de creatie monetara nelimitata asa cum se intampla in cazul Bancii Centrale),5-a,6-c,7-c,8-b

 117. Buzdugan Theodor spune:

  1.a
  2.b
  3.b
  4.d
  5.c
  6.a
  7.e
  8.e
  -grupa 303, seria A

 118. Pătrașcu Andreea-Cristina, grupa313 seriaB spune:

  1.e) Pentru ca modificarea cantității de bani din economie nu se produce simultan și nici cu aceeași intensitate

  2.d) MxV=PxY
  Im=Ip x Iy /Iv
  Ip=1/ Ipcb x100=1/80%x100=125% =>
  Im=125%x200% /200% =125%

  3.e)Pentru ca moneda scripturală e înregistrată ca pasiv (100), iar multiplicatorul acesteia este 1000.

  4.b)Prin aceasta acordare de credite se Creează aceeași moneda a băncii comerciale.

  5.e)M=(N+D)=500+400=900
  900×2=1800

  6.a) Pentru ca producția de bunuri economice a rămas neschimbata

  7.a)M=5000 mld.
  N=20%xM=20/100×5000=1000
  D=100 mld
  =>M creste cu 100%

  8.d)

 119. Paria Andreea Ruxandra Grupa 313B spune:

  Rezolvare:

  1.e) deoarece modificarea cantității de bani din economie nu se produce simultan și cu aceeași intensitate

  2.d) M×V=P×Y
  M=P×Y/V=125×200/200=125%=>a crescut cu 25%

  3.e) deoarece moneda scripturala e înregistrată și ca pasiv(100),iar multiplicatorul acesteia este 1000.

  4.b)

  5.e) M=N+D=500+400=900
  900×2=1800lei

  6.a) deoarece producția de bunuri economice a rămas neschimbata

  7.a) M=5000 mld
  N=20%×M=20/100×5000=1000=>M creste cu 100%

  8.d)
  D=100 mld

 120. Ion Sandra-Alexandra spune:

  Ion Sandra-Alexandra, grupa 309, seria B

  1. O scădere a cererii de bani, în condiții caeteris paribus, va avea ca efect: c) scăderea prețului banilor și creșterea prețurilor bunurilor. Deoarece restabilirea echilibrului monetar prin egalizarea cererii de bani cu noul nivel al masei monetare trebuie să se realizeze prin diminuarea valorii banilor (PCB), respectiv creșterea prețurilor bunurilor (a nivelului prețurilor).

  2. În perioada To-T1 puterea de cumpărare a banilor se reduce cu 20% iar viteza de circulație a banilor crește de 2 ori. Volumul bunurilor economice crește cu 100% iar ponderea bunurilor destinate autoconsumului este 25%. În aceste condiții, masa monetară: e) rămâne neschimbată.
  PCB1= 0,8 PCBo
  V1= 2Vo
  Y1= 2Yo
  Po= P1= 25%

  Mo x Vo= Po x Yo
  Mo= 25% Y1/2 : 2/V1
  Mo= 25% Y1/V1

  M1 x V1= P1 x Y1
  M1= 25% 2Yo/ 2Vo
  M1= 25% Yo/Vo

  3. Într-un sistem bancar în care cota rezervelor obligatorii este 100%, multiplicatorul monedei scripturale este: b) 1.
  Mm= 1/r (r= cota de rezervă obligatorie a băncii)
  Mm= 1/100%
  Mm= 1

  4. Băncile comerciale au capacitatea de a crea monedă: b) acordând credite. Pentru că crearea monedei scripturale de către băncile comerciale are loc în principal sub impulsul diferiților agenți nebancari (firme, persoane particulare, Trezoreria statului) care solicită credite sectorului bancar. Acordând aceste credite, practic, băncile comerciale achiziționează active monetare.

  6. Potrivit teoriei cantitative a banilor în variantă dinamică, modificarea masei monetare atrage modificarea: a) pe termen scurt, în relație directă, atât a prețurilor cât și a producției totale.

  7. Masa monetară reprezintă la un moment dat 500 mld. u.m. Numeralul reprezintă 20% din mărimea masei monetare. Care dintre următoarele consecințe este posibilă în cazul constituirii unor depozite bancare de 100 mld. u.m. : c) numeralul scade cu 10%.
  Masa monetară= 5000 mld. u.m.
  Numerar= 20% x 5000 mld. u.m.= 1000 mld. u.m.
  Depozit= 100 mld. u.m.
  Numerar= n x Depozit
  1000= n x 100
  n= 10% (n= ponderea pe care o deține populația din depozitele sale bancare în numerar)

  8. Nu este instrument al politicii monetare: d) consumul guvernamental de bunuri și servicii.
  Instrumentele de politică monetară sunt rata rescontului (rata dobânzii la care banca centrală acordă împrumuturi băncilor comerciale), operațiunile cu titluri pe piața deschisă, politica de open market (intervenții ale băncii centrale în calitate de cumpărător sau de vânzător de obligațiuni de stat) și rata rezervei obligatorii (obligația legală pe care banca centrală o impune băncilor comerciale de a deține o fracțiune din activele lor sub formă de rezerve).

 121. Pasăre Denisa-Florentina spune:

  1.Raspunsul corect este a). Deseori, deflatia este cauzata de o reducere a ofertei de bani sau de o restrangere a creditului. Deflatia poate fi de asemenea cauzata de o strangere a cheltuilelor, fie din partea guvernului fie din partea agentilor economici. Deflatia are de multe ori ca efect cresterea numarului de someri, intrucat cererea de bunuri si servicii in economie scade, pe fondul deficitului de lichiditati .
  2.Creste cu 25%.
  3.Intr un sistem bancar in care cota rezervelor obligatorii este de 100% multiplicatorul monedei scripturale este de 1000. Raspuns corect e)
  4. Bancile comerciale au capacitatea de a crea moneda tiparind numerar si acordand credite.
  5. Masa monetara creste cu 2000 mld de lei.
  6. Modificarea masei monetare atrage modificarea d)PE termen lung , in realitate invers proportionala,numai a preturilor. Evolutia agregatelor monetare este analizata ca tendinta pe perioade lungi de timp, variatia masei monetare fiind in general irelevanta pe termen scurt .
  7. Banii din cont cresc cu 10 %. e)
  8Nu este instrument al politicii monetare consumul guvernamental de bunuri si servicii d)

error: