Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info. 2016 noiembrie | Cosmin Marinescu

Archive lunare: noiembrie 2016

Public Governance Scan of Romania: Raport OCDE

În ultimii 26 de ani, economia și societatea au suferit transformări, evoluții, modernizări însă, din păcate, administrația publică este  sectorul care probabil s-a reformat cel mai puțin, iar argumentele nu  sunt deloc greu de intuit. În România post-decembristă nu a existat o preocupare profundă, sistemică, de a supune administrația publică unei