Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info. Curs Economie Instituțională - Cosmin Marinescu | Cosmin Marinescu

Curs Economie Instituțională

Share

Cursul de față este dedicat problemelor centrale din ştiinţa economică şi filozofia politică: care sunt regulile, adică instituţiile, în virtutea cărora ordinea socială este etică, dreaptă, şi în ce măsură acest aranjament instituţional susţine prosperitatea economică.

Conținutul Economiei Instituţionale semnifică aplicarea economiei în domeniul instituţiilor şi integrarea instituțiilor în economie. Prin metodă, abordarea este bazată pe principiile ştiinţei economice, spre deosebire de natura doctrinară a curentului instituţionalist.

Paginile de mai jos sunt adresate celor care studiază ştiinţa economică, interesați de sursele prosperităţii economice. Însă subiecte precum dreptul de proprietate, legea, sistemul politic şi alegerea publică, ordinea socială, libertatea, au o rezonanţă aparte pentru toţi cei preocupaţi, la nivel ştiinţific şi pragmatic, de destinul societăţii umane.

În plan didactic, conceptele cheie și raționamentele prezentate sunt completate cu aplicaţii şi recomandări bibliografice. Prin modul de concepere, întrebările de aprofundare şi studiile de caz sunt menite să capteze interesul studenților, să stimuleze dezbaterile şi creativitatea actului didactic.

Mult succes!

Tema 1: INSTITUŢIILE ÎN ŞTIINŢA ECONOMICĂ

1.1. Economia instituţională. Ce sunt instituţiile?
1.2. Ipoteze metodologice: individualism şi subiectivism
1.3. Clasificarea şi proprietăţile instituţiilor
1.4. Instituţii şi organizaţii

 

Tema 2: SISTEME INSTITUŢIONALE ŞI ORDINE SOCIALĂ

2.1. Instituţii, cooperare socială şi coordonare
2.2. Ordinea socială: spontană şi planificată
2.3. „Libertate” şi „putere” în analiza instituţională: „domnia legii”

 

Tema 3: DREPTURILE DE PROPRIETATE

3.1 Instituţia economică a dreptului de proprietate
3.2. Formarea drepturilor de proprietate
3.3. Utilizarea drepturilor de proprietate: logica organizării economice

 

Tema 4: ORGANIZAŢII ECONOMICE ŞI GUVERNANŢĂ CORPORATISTĂ

4.1. Despre contract şi natura firmei
4.2. Calculul economic şi activitatea antreprenorială
4.3. Proprietate şi control: problema principal-agent în sfera economică

 

Tema 5: INSTITUŢII ŞI GUVERNĂMÂNT POLITIC

5.1. Acţiunea guvernului în societate
5.2. Teoria alegerii publice şi procesul politic
5.3. Principal-agent în sfera politică
5.4. Constrângeri instituţionale asupra guvernării: constituţie şi competiţie

 

Tema 6: SCHIMBAREA INSTITUŢIONALĂ

6.1. Cum şi de ce are loc schimbarea instituţională
6.2. Evoluţia instituţiilor interne
6.3. Transformarea instituţiilor externe
6.4. Competiţia instituţională şi sensul schimbării

 

Tema 7: SURSELE INSTITUŢIONALE ALE PROGRESULUI ECONOMIC

7.1. Instituţiile în teoria dezvoltării economice
7.2. Libertate economică şi prosperitate
7.3. Reforme instituţionale şi progres economic: studii aplicative

 

Tema 8: TRANSFORMĂRI INSTITUȚIONALE ÎN EST: DE LA PLAN LA PIAŢĂ

8.1. Tranziţia la economia de piaţă: transformare sistemică
8.2. Reforma proprietăţii şi a cadrului legislativ
8.3. Fragilitate instituţională şi reformă: exemplul României
8.4. Dimensiunea instituţională a extinderii UE

 

BIBLIOGRAFIE

error: