Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info. Curs Economie Instituțională | Cosmin Marinescu

Curs Economie Instituțională

Cursul de față este dedicat problemelor centrale din știința economică și filozofia politică: care sunt regulile, adică instituțiile, în virtutea cărora ordinea socială este etică, dreaptă, și în ce măsură acest aranjament instituțional susține prosperitatea economică.

Conținutul Economiei Instituționale semnifică aplicarea economiei în domeniul instituțiilor și integrarea instituțiilor în economie. Prin metodă, abordarea este bazată pe principiile științei economice, spre deosebire de natura doctrinară a curentului instituționalist.

Paginile de mai jos sunt adresate celor care studiază știința economică, interesați de sursele prosperității economice. Însă subiecte precum dreptul de proprietate, legea, sistemul politic și alegerea publică, ordinea socială, libertatea, au o rezonanță aparte pentru toți cei preocupați, la nivel științific și pragmatic, de destinul societății umane.

În plan didactic, conceptele cheie și raționamentele prezentate sunt completate cu aplicații și recomandări bibliografice. Prin modul de concepere, întrebările de aprofundare și studiile de caz sunt menite să capteze interesul studenților, să stimuleze dezbaterile și creativitatea actului didactic.

Mult succes!

Tema 1: INSTITUȚIILE ÎN ȘTIINȚA ECONOMICĂ

1.1. Economia instituțională. Ce sunt instituțiile?
1.2. Ipoteze metodologice: individualism și subiectivism
1.3. Clasificarea și proprietățile instituțiilor
1.4. Instituții și organizații
 

Tema 2: SISTEME INSTITUȚIONALE ȘI ORDINE SOCIALĂ

2.1. Instituții, cooperare socială și coordonare
2.2. Ordinea socială: spontană și planificată
2.3. „Libertate” și „putere” în analiza instituțională: „domnia legii”
 

Tema 3: DREPTURILE DE PROPRIETATE

3.1 Instituția economică a dreptului de proprietate
3.2. Formarea drepturilor de proprietate
3.3. Utilizarea drepturilor de proprietate: logica organizării economice
 

Tema 4: ORGANIZAȚII ECONOMICE ȘI GUVERNANȚĂ CORPORATISTĂ

4.1. Despre contract și natura firmei
4.2. Calculul economic și activitatea antreprenorială
4.3. Proprietate și control: problema principal-agent în sfera economică
 

Tema 5: INSTITUȚII ȘI GUVERNĂMÂNT POLITIC

5.1. Acțiunea guvernului în societate
5.2. Teoria alegerii publice și procesul politic
5.3. Principal-agent în sfera politică
5.4. Constrângeri instituționale asupra guvernării: constituție și competiție
 

Tema 6: SCHIMBAREA INSTITUȚIONALĂ

6.1. Cum și de ce are loc schimbarea instituțională
6.2. Evoluția instituțiilor interne
6.3. Transformarea instituțiilor externe
6.4. Competiția instituțională și sensul schimbării
 

Tema 7: SURSELE INSTITUȚIONALE ALE PROGRESULUI ECONOMIC

7.1. Instituțiile în teoria dezvoltării economice
7.2. Libertate economică și prosperitate
7.3. Reforme instituționale și progres economic: studii aplicative
 

Tema 8: TRANSFORMĂRI INSTITUȚIONALE ÎN EST: DE LA PLAN LA PIAȚĂ

8.1. Tranziția la economia de piață: transformare sistemică
8.2. Reforma proprietății și a cadrului legislativ
8.3. Fragilitate instituțională și reformă: exemplul României
8.4. Dimensiunea instituțională a extinderii UE
 

BIBLIOGRAFIE