Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info. Lecția 3 – Ocuparea și șomajul: evaluări cantitative | Cosmin Marinescu

Lecția 3 – Ocuparea și șomajul: evaluări cantitative


– ocuparea forței de muncă: cererea și oferta de muncă la nivel individual și agregat

– semnficația șomajului și determinări cantitative aferentei pieței muncii


TEMA 3

Rezolvă aplicațiile de mai jos și postează rezolvările în rubrica de comentarii, cu argumentarea tuturor aplicațiilor, indicând numele și prenumele, seria și grupa. Răspunsurile vor fi luate în considerare pentru punctajul de seminar.

Termen: luni, 15 aprilie, ora 21:00, apoi comentariile nu vor mai fi acceptate.

1. Dacă salariul crește, iar efectul de substituție este dominant, individul va decide: a) să lucreze mai puține ore; b) să lucreze ore suplimentare; c) să beneficieze de mai mult timp liber; d) să nu modifice dimensiunea timpului liber; e) să renunțe la locul de muncă pentru a deveni șomer.

2. Dacă rata actuală a șomajului este mai mare decât rata șomajului natural, atunci: a) resursele economiei sunt suprautilizate; b) rata șomajului natural este prea mică; c) în economie există presiuni inflaționiste puternice; d) toate variantele de mai sus; e) nici una dintre variantele de mai sus.

3. Se cunosc următoarele date:            T0                    T1

Populația totală (milioane)                       21                      20

Populația activă disponibilă                    16                      12

Populația ocupată                                     10                       8

Șomeri                                                       2                        2

Care dintre următoarele concluzii sunt corecte:

a) rata șomajului în funcție de populația ocupată crește cu 25%;

b) rata ocupării crește cu 6,66%;

c) rata șomajului și rata ocupării pot evolua în același sens;

d) toate cele de mai sus;

e) nici una din cele de mai sus.

4. Șomajul va scădea dacă: a) sporește oferta de locuri de muncă; b) crește cererea de locuri de muncă; c) scade cererea de muncă; d) crește oferta de muncă; e) nici o variantă.

5. Manualele de economie arată că pe o piață a muncii liberă nu poate exista decât șomajul voluntar. Cum poate fi explicat acest raționament? Argumentează și exemplifică ținând cont de realitățile pieței muncii contemporane.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *