Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info. Comerț internațional | Cosmin Marinescu

Tag Archives: Comerț internațional

Anatomia avantajului competitiv: cu mască, fără mască!

În literatura economică, logica avantajului competitiv constituie, în continuare, subiectul a numeroase controverse. Cele mai frecvente raţionamente din domeniul comerţului internaţional invocă „avantajele competitive” deţinute de o industrie sau alta învederea justificării poziţiilor economice ale acestor industrii dar, mai ales, în vederea justificării politicilor naţionale de susţinere