Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info. Producție | Cosmin Marinescu

Tag Archives: Producție

Lecția 2 – Costul de oportunitate și frontiera posibilităților de producție


– raritate și alegere: logica economică a costului de oportunitate

– producție și eficiență: instrumentul frontierei posibilităților de producție (FPP)

Consumul sau producţia? That is the (Economic) Question

În economie, din fericire, dilemele de tip hamletian sunt fie incompatibile, în raport cu logica economică, fie complet neproductive, în afara acesteia. În materie de politici economice, în rarele situații în care acestea nu sunt și redistributive, apele se despart în funcție de modul în care guvernul caută să susțină relansarea economică: prin stimularea consumului, pe de o parte,