Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info. Test Microeconomie 2021 - Cosmin Marinescu | Cosmin Marinescu

Test Microeconomie 2021

Share

Rezolvați aplicațiile următoare prin identificarea propozițiilor cu Adevărat sau Fals, argumentând răspunsul și efectuând calculele necesare în cazul problemelor:

1. Acțiunea umană este întotdeauna individuală și, de foarte multe ori, rațională.

2. Frontiera posibilităților de producție are formă convexă deoarece evoluția costului de oportunitate este descrescătoare.

3. Utilitatea marginală poate fi negativă pentru anumite bunuri, cum ar fi înghețata consumată iarna ori încălzirea termică din toiul verii.

4. Când productivitatea medie este maximă, atunci productivitatea marginală este zero iar producția totală maximă.

5. Dacă funcția de producție este Q = 2 K x L, în acest caz spunem că randamentele de scară sunt constante.

6. Conform legii generale a cererii, reducerea prețului unui bun antrenează creșterea cererii.

7. Dacă funcția utilității este UT = 2,5 x2 + 10 y2 + 35, venitul consumatorului este 5400 lei, iar preturile bunurilor sunt Px = 90 și Py = 60 lei, calculați structura optimă a consumului.

8. Funcția costului total al producției unui bun este CT = 1000 + 10Q – 6Q2 + Q3. Care este modificarea procentuală a producției dacă inițial costul fix mediu a fost 200 și apoi s-a redus la 100?

9. Dacă productivitatea medie a muncii este de 20 produse pe lucrător, calculați productivitatea marginală atunci când producția se dublează, iar numărul de lucrători crește cu 50%.

10. Dacă prețul produsului unei firme este 15 lei, costul fix este de 2.000 lei, iar costul variabil mediu este 5 lei, determinați producția care corespunde pragului de rentabilitate.

Rezolvare:

1. Fals: Acțiunea umană este individuală și întotdeauna rațională, nu doar de foarte multe ori, deoarece caracterul rațional este definitoriu pentru acțiunea umană, pentru alegerile pe care oamenii le fac. Din acest punct de vedere, conceptul de „acțiune umană rațională” este chiar pleonastic. Nu putem spune că oamenii fac „uneori” alegeri raționale, iar „alteori” ba, de vreme ce acțiunea umană reflectă urmărirea scopurilor prin utilizarea de mijloace.

2. Fals: Frontiera posibilităților de producție (FPP) se desenează concav, nu convex, deoarece panta FPP este reprezentată de costul de oportunitate iar evoluția acestuia din realitate este crescătoare (legea creșterii costurilor relative). Ca atare, de vreme ce panta FPP este crescătoare, forma acesteia trebuie să fie concavă.

3. Fals: Utilitatea marginală este o categorie economică subiectivă și ex-ante, deci nu poate fi negativă, aceasta evidențiază o relație între mijloace și scopuri. Pentru cei care prefera sa consume inghețată iarna, de exemplu, utilitatea marginală este pozitivă, ei urmăresc satisfacerea unui scop, a unei nevoi.

4. Fals: Conform graficului productivitatii medii si marginale, atunci când productivitatea medie a muncii este maximă, aceasta este egală cu productivitatea marginală, dar în acest punct productivitatea marginală nu este nulă, ci pozitivă și descrescătoare.

5. Fals: Presupunem dublarea factorilor de producție, Q0 = 2KL

Q1 = 2 x 2K x 2L = 4 x 2KL = 4 x Q0. Astfel, cand factorii de producție se dublează, producția crește de 4 ori, deci randamentele de scară sunt crescătoare, nu constante.

6. Fals: Conform legii cererii, reducerea prețului antrenează modificarea (creșterea) cantității cerute, nu a cererii. Trebuie făcută distincția necesară între cerere și cantitate cerută. Cererea se defineste ca relatie intre pret si cantitate, ea se modifica atunci cand se modifica alti factori din functia cererii complete (venit, anticipari etc). Din punct de vedere grafic, modificarea cantității se reprezintă prin deplasare de-a lungul curbei cererii, în timp ce modificarea cererii semnifică deplasarea curbei cererii.

7. Umg x / Umg y = Px / Py

V = xPx + yPy => 5400 = 90 x + 60 y

Umg x = UT'(x) = (2,5 x2 + 10 y2 + 35)’ = 5x

Umg y = UT'(y) = (2,5 x2 + 10 y2 + 35)’ = 20y

5x / 20y = 90 / 60 => x / 4y = 3/2 => x = 6y

Inlocuim in formula dreptei bugetului:

5400 = 90. 6y + 60y => 600 y = 5400 => y = 9; x = 9 . 6 = 54

8. CF = 1000 ; CFM = CF / Q

CFM0 = 200 => 200 = 1000 / Q0 => Q0 = 5

CFM1 = 100 => 100 = 1000 / Q1 => Q1 = 10

Δ%Q = ((Q1 – Q0) / Q0) . 100 = ((10-5) / 5) . 100 = 100 (productia se modifica cu 100%)

9. WmL0 = 20 ; Q1 = 2Q0

L1 = L0 + (50/100) L0 = L0(1+0,5) = 1,5 L0

WmgL = ΔQ/ ΔL = (Q1-Q0)/(L1-L0) = (2Q0 – Q0) / (1,5L0 – L0) = Q0 / 0,5L0 = 2 . (Q0/L0) = 2 . 20 = 40 (productivitatea marginală a muncii este de 40 – in momentul in care angajam un lucrator suplimentar, productia va creste cu 40 unitati).

10. CV = CVM . Q = 5Q

VT = CT, adică P . Q = CF + CV, deci 15Q = 2000 + 5Q

Astfel, 10Q = 2000, deci Q = 200

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

205 raspunsuri la: " Test Microeconomie 2021 "

 1. Cobrescu Florin-Virgil spune:

  Cobrescu Florin-Virgil Grupa 304 Seria A
  1. Acţiunea umană este întotdeauna individuală şi, de foarte multe ori, raţională. F
  Conceptul de „acţiune raţională” are caracter pleonastic deoarece acţiunea umana este, cu necesitate, întotdeauna raţională. Comportamentul iraţional reprezinta o reacţie de răspuns la anumiţi stimuli şi instincte, reacţie care nu poate fi controlata prin voinţă.
  2. Frontiera posibilităţilor de producţie are formă convexă deoarece evoluția costului de oportunitate este descrescătoare. F
  Frontiera posibilitatilor de productie are forma concava deoarece evolutia costului de oportunitate este crescatoare.
  3. Utilitatea marginală poate fi negativă pentru anumite bunuri, cum ar fi îngheţata consumată iarna ori încălzirea termică din toiul verii. F
  Utilitatea marginala nu este niciodata negativa.
  4. Când productivitatea medie este maximă, atunci productivitatea marginală este zero iar producţia totală maximă. F
  Productivitatea marginala nu poate fi niciodata zero.
  5. Dacă funcţia de producţie este Q = 2 K x L, în acest caz spunem că randamentele de scară sunt constante. A
  Nivelul de crestere al factorilor de productie determina un nivel la fel de crescut al volumului productiei.
  6. Conform legii generale a cererii, reducerea preţului unui bun antrenează creșterea cererii. A
  Modificarea pretului atrage dupa sine o crestere accentuata a cantitatii cerute.
  7. Dacă funcția utilității este UT = 2,5 x2 + 10 y2 + 35, venitul consumatorului este 5400 lei, iar preturile bunurilor sunt Px = 90 și Py = 60 lei, calculați structura optimă a consumului.
  2,5x^2+10y^2+35=UT
  V=5400 lei
  Px=90 => V=Q*P=> 5400=Q*90=>Qx=60 lei Qy=90 lei
  Py=60
  5x+20y=> 5*60+20*90=300+1800=2100
  9.WmL=Q/L=200
  WML2=2Q/L=400
  Wmg=deltaQ/deltaL=Q2-Q1/L2-L1
  20produse/lucrator
  0,5L+L=1,5L
  1/1,5=20/x
  x=1,5*20=30 produse
  WmL1=20 WmL2=30

 2. Gicu Luminita Maria spune:

  Gicu Luminita Maria, Seria B, grupa 307, lumigicu@yahoo.com
  1. Fals deoarece, actiunea umana este intotdeauna rationala. Opusul actiunii nu este comportamentul irational care devine o contradictie in termeni, ci o reactie de raspuns la anumite instincte si anumiti stimuli care nu pot fi controlati prin vointa.
  2.Adevarat, deoarece, evolutia costului de oportunitate poate fi reprezentata prin forma fpp. Atunci cand fpp este concava evolutia costului de oportunitate este crescatoare , iar cand este convexa, descrescatoare.
  3.Fals , deoarece, utilitatea marginala, adica valoarea, este insemnatatea pe care un om o atribuie ultimei unitati dintr-un bun sau ultimei secvente dintr-o actiune.
  4. Fals .Prin productivitate medie a muncii intelegem productia obtinuta in medie pe unitatea de factor de productie variabil. Cand produtivitatea medie este maaxima. productivitatea marginala creste.
  5. Fals, deoarece randamentele de scara constante reprezinta o anumita modificare a volumului factorilor de productie care determina aceeasi modificare la nivelul productiei . Spre exemplu daca factorii de productie se dubleaza, productia se dubleaza.
  6.Fals deoarece daca se anticipeaza reducerea pretului, cererea se reduce in asteptarea unui pret mai mic.
  7. V=x*Px+ y*PY
  5400=90x+60Y Daca x=o => 540=6y=>y=90
  Daca y=0=>540= 9x=> x=60
  V= Q*P
  5400= Q*90=> Qx=60 lei
  Q=90 lei
  5x+20y
  => 5*60 + 20*90= 300+1500+2100
  8. CT=100+ 10Q-6Q2+Q3
  CFM0+ 200=> Cf/q0=200
  Cfm1=100=>Cf/Q1=100
  Qo=5
  q1=1000/10=10

  10. CT=CF+CV
  CT=2000+5
  CT=2005

 3. Ghild-Himelfarb Lara, 307B spune:

  1. Acţiunea umană este întotdeauna individuală şi, de foarte multe ori, raţională.
  (Adevărat)
  R: Acțiunea umană este raționala și individuală, deoarece fiecare persoană gândește în mod individual o acțiune înainte de a o face, urmărind să își atingă un scop.

  2.Frontiera posibilităţilor de producţie are formă convexă deoarece evoluția costului de oportunitate este descrescătoare.
  (Adevărat)
  R: Deoarece cu cât evoluția costului de oportunitate este descrescătoare pentru un bun X, cantitatea produsă din acesta va fi mai mică.

  3. Utilitatea marginală poate fi negativă pentru anumite bunuri, cum ar fi îngheţata consumată iarna ori încălzirea termică din toiul verii.
  (Adevărat)
  R:Atunci când consumatorul nu obține satisfacția așteptată de pe urma unui bun/serviciu, și nici nu îi este util, ceea ce va obține acesta este reversul, adică utilitatea marginală va fi una negativă în cazul de față. De exemplu, pe timpul verii o înghețată ar satisface consumatorul, acesta simțind o senzație de răcorire într-o zi canciulară; aceeași înghețată, însă, pe timpul iernii, ar putea avea un efect negativ asupra consumatorului, provocându-i o raceală și dureri în gât.

  4. Când productivitatea medie este maximă, atunci productivitatea marginală este zero iar producţia totală maximă.
  (Fals)
  R: Atunci când cele două sunt egale producția totală este 0.

  5. Dacă funcţia de producţie este Q = 2 K x L, în acest caz spunem că randamentele de scară sunt constante.
  (Fals)

  6. Conform legii generale a cererii, reducerea preţului unui bun antrenează creșterea cererii.
  (Adevărat)
  R: Atunci când prețul unui bun scade, acesta devine mai accesibil consumatorilor și astfel aceștia vor prefera să achiziționeze acest bun decât altele la un preț mai mare.

  9.IWmg = IQ/IL*100
  IWmg= 200/150*100
  IWmg= 133,3
  Wmg= IWmg-100=133,3-100=33,3

 4. Ionașcu Ariana Mihaela grupa 308 seria B spune:

  1.Adevarat
  Actiunea umana este cea care reprezinta un comportament constient,orientat catre atingerea unor scopuri,prin care se utilizeaza anumite mijloace.Este de asemenea rationala.Este in opozitie fata de cum corpul uman reactioneaza la anumiti stimuli.

  2.Fals
  Forma generala a frontierei posibilitatilor de productie este reprezentata printr o curba cu panta negativa si forma concava.Forma concava a acesteia evidentiaza o panta crescatoare,deci evolutia costului de oportunitate este si ea crescatoare.

  3.Fals
  Utiliatatea marginala nu poate fi niciodata 0,deoarece un o persoana care urmareste un scop,inlatura orice actiune care ar putea sa nu ii aduca satisfactie.

  4.Adevarat
  Cand productivitatea medie este constanta sau maxima,productia creste in aceeasi masura cu factorii de productie utilizati.

  5.Adevarat
  Randamentele de scara sunt constante cand factorii de productie se dubleaza,astfel ca si productia se dubleaza.

  6.Adevarat
  Reducerea pretului unui bun antreneaza cresterea cererii,deoarece atunci cand se modifica pretul si devine mai mic,persoanele vor sa cumpere cat mai mult,astfel ca cererea creste.

  7.UT=2,5X.2+10Y.2=35
  Vd=5400 Px=90 Py=60 15x/90=20y/60
  Umgx=5x x=54 Umgy=20y Y=9 Umgx/Px=Umgy/Py

  8.CT=1000+10q-6q2+q3
  CFM=200 CFMf=100
  CFM-CFMf/CFMFX100=100/200X100=50

  9.WMGL=deltaq/deltaL WMl=q/1=20 =WML=20L/Q

  10.P=15 lei
  CF=2000 lei
  CV=5 lei
  CVM=CQ/Q

 5. Bolohan Claudia Ioana, grupa 302, seria A spune:

  1.FALS
  Omul actioneaza pe baza satisfactiei, deci este indivisuala. Economia ne spune ca teorie generala ca aceasta este in mod necesar rationala. Conclzionez ca actiunea umana este intotdeauna rationala, dar si individuala.
  2.FALS
  Costul de oportunitate este panta frontierei posibilitatilor de productie, evidentiind o panta crescatoare, reprezentand evolutia, care are forma concava.
  3.FALS
  Utilitatea marginala reprezinta satisfactia suplimentara oferita de un bun, atunci cand cantitatea din bunul oferit creste cu o unitate. Utilitatea marginala nu poate fi niciodata negativa, deoarece niciun individ nu va hotari sa intreprinda o actiune care ii va aduce insatisfactie, fapt ce il va indeparta de scopul urmarit.
  4.Fals
  Relatia dintre productivitate si costuri, este una invers proportionala. Atunci cand productia totala este maxima, productivitatea marginala ar trebui sa fie minima, nu egal cu 0.
  5.ADEVARAT
  2KL=2^B*2KL=>B=1=>randament de scara constant
  6.ADEVARAT
  Scaderea pretului unui bun determina cresterea cantitatii achizitionate, deci si cresterea ofertei.
  7.UT=2,5x^2+10y^2+35
  V=5400lei
  Px=90lei
  Py=60lei
  Umgx=(UT)’x=5x
  Umgy=(UT)’y=20y
  V=xPx+yPy=>5400=90x+60y
  Umgx/Umgy=Px/Py=>5x/20y=90/60=>x/4y=3/2=>2x=12y=>x=6y
  5400=540y+60y=>5400=600y=>y=6=>x=54
  8.CF=1000
  CFM0=CF/Q0=>200=1000/Q0=>Q0=5
  CFM1=CF/Q1=>100=1000/Q1=>Q1=10
  Q1=x/100*Q0=>10=x/100*5=>x/100=2=>x=200
  9.WmL0=20produse/lucrator
  Wmg=?
  Q1=2Q0
  L1=L0+50%L0=1,5L0
  WmL1=Q1/L1=>
  WmgL=deltaQ/deltaL=2Q0-Q0/0,5L0=1/0,5=40
  10.P=15 lei
  CT=VT pr.rentab.
  CF+CV=PQ
  2000+CV=15Q
  2000+CVM*Q=15Q
  2000+5Q=15Q
  2000=10Q=>Q=200

 6. Hutan Andreea Maria Grupa 308 B, anul 1 spune:

  1. Este adevarat deoarece modul de gandire porneste de la un individ ca unitate fundamentala in elaborarea teoriilor si explicatiilor sale, ca mijloace de satisfacere a nevoilor, de natura individuala. Numai indivizii pot actiona,deoarece doar ei au scopuri , ratiune si capacitatea de alegere.

  2. Este fals deoarece productia are forma concava si evolutia costului de oportunitate e in crestere.

  3. Este fals pentru ca utilitatea marginala nu poate fi negativa, poate fi descrescatoare.

  4. Este fals, daca probabilitatea medie e maxima, atunci productivitatea marginala e egala cu productia totala.

  5. Este adevarat deoarece amandoi sunt factori de productie si modificarea factorilor de productie determina aceeasi modificare la nivelul productiei.

  6. Este adevarat, conform legii cererii nu e dedusa din experienta, din observarea faptului ca pe piata oamenii isi reduc cantitatile cerute atunci cand preturile cresc.Legea cererii e o constructie apriorica, ce descrie in mod universal intregul comportament uman .

  7. UT=2,5x^2+ 10y^2+35 UMGx=5x
  Vd=5400lei
  Px=90
  Py=60
  S0=? UMGy=20y UMGX/PX=UMGY/PY
  Vd=X x Px + y x Py
  5x/90=20y/60 5400=90+60y
  180=3x+2y
  180=3x6y+2y
  20y=180
  y=9
  3x=18y
  x=6y=x=54 50(=54x,9y)

  8.CT=1000+10q- 6q2+q3
  CFM=200
  CFMf=100
  CFM-CFMf/CFMF x100=100/200 x100= 50

  9. WMGL= deltaq/deltaL
  WMl=q/l=20 = WML=20L/Q

  10. profit-0
  P=15
  Cf=2000
  CVM=5lei
  ct=vt
  cf+cv=p ori q
  5000+5q=15q
  5000=10q=q mai mic =500

 7. Preda Nicola Elena 307 B spune:

  1.Adevarat
  Actiunea umana este intotdeuna rationala fiind o actiune constienta indreptata catre un scop si un mijloc prompt.Deasemenea putem afirma ca termenul poate fii incadrat ca fiind un pleonasm,fiecare fiind responsabil atat pentru propria sa gandire cat si pentru deciziile lui.
  2.Adevarat.Deoarece conform formei universal valabile a frontierei posibilitatilor de productie aceasta este concava,descrescatoare si niciodata negativa.
  3.Fals.Utilitatea marginala nu poate fii niciodata negativa,utilitatea este definita ca fiind satisfactia pe care o persoana anticipeaza sa o obtina prin consumul unei anumite cantitati dintr-un bun economic ori prin desfasurarea unei actiuni.Deci aceasta nu poate fi niciodata negativa pentru exemplele date in cerinta ,pentru ca acestea ii vor dezvolta o insatisfactie celui ce va alege sa manance inghetata iarna sau sa porneasca incalzirea terminac in toiul verii.
  4.Fals.Deoarece Productivitatea marginala a muncii(WmgL=deltaQ/deltaL) este cea crescatoare in formula genrala reprezentand sporul de productie datorat cresterii,iar productivitatea medie a muncii este productia obtinuta in medie (WmL=Q/L).
  5.Adevarat.DEoarece randamentele constante reprezinta o crestere de factori de productie ca urmarare o crestere a cantitatatii produselor,iar in cazul nostru Q=2(KxL) reprezinta o crestere a canbtitatii de produse.
  6.Adevarat,deoarece legea generala a cererii descrie relatia inversa dintre cantitatea ceruta dintr-un bun si pretul bunului respectiv.Daca toatae celelalte cerinte ar ramane neschimbate atunci pretul ar creste si ulterior cantitatea ceruta va scadea.
  7.5400=x*90+y*60|10
  =>540=9x+6y
  Daca x=0=> 540=6y=>y=90
  Daca y=0=> 540=9x=> x=60
  5x+20y
  UT=5*60+20*90=300+1500=2100
  V=Q*P=>5400=Q*90=>Qx=60 de lei
  Qy=90 de lei
  8.Ct=100+10Q-6Q2+Q3
  CFM0=200=>CF/Q0=200
  CFM1=100=>CF/Q1=100
  CFM1=CFM0-100
  100/Q0=200
  100/Q1=100
  Q0=1000/200=5
  Q1=1000/100=10
  =>Q a crescut cu 100% Q1=2Q0
  9.
  10.Ct=Vt adica CF+Cv=P*Q
  CVM=CV/Q 2000+5Q=15Q=> Q=2000/10=> 200

 8. Bogdan Iulia Florina Seria A Grupa 302 spune:

  1.A adevarat
  Actiunea umana inseamna comportament constient ,intentionat,orientat catre atingerea unor scopuri ,utilizand mijloace care pot fi controlate prin vointa.
  2.F fals
  forma concava a FPP sugereaza existenta unui cost de oportunitate crescator.Inclinatia mai mare a tangentei in punctul reprezentand pachetul(X2,Y1)fata de tangenta in punctul reprez pachetuyl (X1,Y2)aratand un cost de oportunitate crescator pentru bunul Xpe masura ce cantitatea produsa din acestea este mai mare.
  3.F Fals
  Utilitatea marginala nu poate sa fie niciodata negativa sau egala cu 0.Utilitatea marginala tinde sa creasca pana ajunge la nivelul maxim.
  4.F fals
  daca Wml este maxima rezulta ca WMgL=WmL
  5.F fals
  In cazul Q=2*K*L,randamentele de scara sunt crescatoare .Presupunemca dublam atat Q cat si L SI ,si vom obtine Q1=2*(2*K)*(2*L)
  Q1=4*(2*K*L) Q1,REZULTA DE AICI CA Q creste mai mult decat cresc factorii de productie
  6.A adevarat
  Legea cererii se deduce din legea utilitatii marginale descrescande,conform acesteia ,atunci cand individul dispune de o cantitate mai mare dintr -un bun ,e de la sine inteles ca valoarea marginala pe care o atribuie bunului respectiv va fi mai mica .In termeni monetari ,aceasta val reprezinta pretul bunului respectiv
  7.Umg x=UT'(X)=2,5X*2+10 Y*2+35=5X
  Umg y=UT'(Y)=20 Y
  V=x*Px+y*Py {5400=x*90+y*60
  umg X/Umg y=Px/py 5x/20y=90/60
  600 y=5400 y=9 x=6*9 X=54

  8.CFM0=200
  CFM1=100
  CFM0=CF/Q0=1000/Q0
  200=1000/Q0 Q0=1000/200 Q0=5
  CFM1=CF/Q1=100=1000/Q1 Q1=10
  9.Wmg=Q0/L0
  WmgL=deltaQ/delta L
  Q1=2Q0
  L1=L0+LO*50%=1,5*L0
  WMGL=92Q0-Q00/91,5L0-L0)=Q0/(0,5*L0)
  WmgL=2*20
  WmgL=40 de produse
  10.pr(profit)=0
  CT=VT cV=Cvm*Q
  CT=CF+CV=P*Q
  2000+Cvm*Q=15Q
  2000+5Q=15Q
  2000=10Q
  Q=200 (este necesara productia a 200 de bucati pentru ajunge la profit 0)

 9. Cenusa Georgelia Bianca - 303 A spune:

  1. Propozitia data este adevarata, deoarece acţiunea umană înseamnă comportament conştient,intenţionat, orientat către atingerea unor scopuri, prin utilizarea unor mijloace, comportament ce poate fi controlat prin voinţă.

  2. Propozitia data este adevarata, deoarece frontiera posibilităţilor de producţie cu forma concava este cea care evidentiasa evolutia costului de oportunitate crescator.

  3. Propozitia data este falsa, deoarece utilitate marginala nu poate fi niciodata negativa si de asemenea nu este nicio problema in a manca inghetata iarna sau daca incalzim termic in mijlocul verii.Astfel, orice acţiune pe care o întreprinde, omul încearcă să atingă cel mai
  dezirabil rezultat pe care îl poate obţine.

  4. Propozitia data este falsa, deoarece productivitatea marginala va fi egala cu productivitatea marginala, iar costul total va fi mai mare.

  5. Propozitia data este adevarata, deoarece o anumită modificare a volumului
  factorilor de producţie detemină aceeaşi modificare la nivelul producţiei, astfel factorii de producţie se dublează, producţia se dublează.

  6. Propozitia data este adevarata, deoarece intre preţul unui bun şi cantitatea ceruta se
  manifestă o relatie inversa, astfel cu cat un pret se reduce cu atat cererea creste mai mult.

  7. V=x*Px+y*Py
  5400=x*90+y*60
  5400=90x+60y
  5x/20y=90/60
  6x=36y/:6
  x=6y
  5400=90*6y+60y
  5400=940y+60y=600y
  y=6
  x=6y=36

  8.CT = 1000 + 10Q – 6Q2 + Q3
  CFM0=200
  CFM1=100

  Q=?

  9.WmL=20p/l rez
  WmgL=?
  Q1=2*Q0
  L1=50/100*L0

  WmgL=delta Q/ delta L= Q1-Q0/L1-L0
  WmgL=2Q0-Q0/50/100*L0-L0
  WmgL=Q0/0,5L0-L0

 10. Boldeiu Florina Grupa 302 Seria A spune:

  1. Adevarat
  Actiunea umana este intotdeauna individuala deoarece noi actionam singuri si subiectiv, noi luam decizii asupra noastra, si actionam rational in majoritate cazurilor deoarece fiind finte umane actionam rational in functie de ce preferam.

  2. Fals
  Deoarece evolutia costului de oportunitate este crescator si este de forma concava

  3. Fals
  Utilitatea maginala nu poate fi negativa deoarece fiecariu produs ii atibuim o anumita utilitate iar daca in exeplul dat este inchetata mancata in toiul iernii poate este cineva caruia ii place sa manance inchetata iarna.

  4. Fals
  Deoarece productivitatea marginala nu poate fi 0

  5. Adevarat
  Randamentele de scara sunt constante daca factorii se dubleaza sau productia se dubleaza ceea ce rezulta din enunt Q= 2K x L

  6.Adevarat
  Deoarece daca pretul unui bun se reduce cererea creste. Din cauza ca suntem fiinte umane si exista actiune umana, daca un pret se reduce exista refelxul de a cupara mai mult.

  7. V= x*Px +y*Py= 90x+60y
  (UT)’x= 5x
  (UT)’y=20y
  5*60+ 20*90= 300+1800 2100

  8.CF= 1000
  CFm0= CF/Q0= 200=1000/Q0= Q0=5
  CFm1= CF/Q1= 100= 1000/Q1= Q1=10
  Q1= x/100*Q0= 10=x/100*5 = x/100= 2 x=200

  9.

  10. p=Ctm= Ctm =15
  ctm=cfm+cvm

 11. Maftei Elena Alexandra, grupa 310, seria B spune:

  1. Acţiunea umană este întotdeauna individuală şi, de foarte multe ori, raţională.

  Adevarat, deoarece actiunea umana insemna comportamentul constient orientat catre atingerea unui scop prin utilizarea unor mijloace ce sunt controlate prin vointa astfel actiunea umana este una rationala

  2. Frontiera posibilităţilor de producţie are formă convexă deoarece evoluția costului de oportunitate este descrescătoare.

  Fals, deoarece este intotdeauna crescatoare si concava Forma concavă a FPP indică o creștere a costului de oportunitate. Cu cât este mai mare înclinarea tangentei în punctul care reprezintă pachetul (X2, Y1) decât tangentei în punctul care reprezintă pachetul (X1, Y2), indică faptul că costul de oportunitate al mărfii X crește pe măsură ce cantitatea produsă din acesta crește. Deoarece FPP concavă este o reprezentare adecvată a realității, se numește limita normală a posibilităților de producție.

  3. Utilitatea marginală poate fi negativă pentru anumite bunuri, cum ar fi îngheţata consumată iarna ori încălzirea termică din toiul verii

  Fals, deoarece Umg nu poate fi niciodată negativă, deoarece nimeni nu va decide să faca o acțiune dacă observa, la nivel de cauzalitate mijloace-scopuri, că acțiunea respectivă îi va aduce insatisfacție, îl va îndepărta de scopul urmărit

  4. Când productivitatea medie este maximă, atunci productivitatea marginală este zero iar producţia totală maximă.

  Fals, deoarece cand productivitatea medie este maxima atunci productivitatea maginala este egala cu productivitatea totala

  5. Dacă funcţia de producţie este Q = 2 K x L, în acest caz spunem că randamentele de scară sunt constante.

  Fals, deoarece
  k-> 2k
  L-> 2L
  Q1=2 *2kL= 4 Q => randamentul de scara crescatoare.

  6. Conform legii generale a cererii, reducerea preţului unui bun antrenează creșterea cererii.

  Adevarat, deoarece atunci cand pretul unitar al unui bun scade determina cresterea cantitatii cerute din bunul respectiv Cand pretul portocalelor scade cererea acestora va fi mult mai mare

  7. Dacă funcția utilității este UT = 2,5 x2 + 10 y2 + 35, venitul consumatorului este 5400 lei, iar preturile bunurilor sunt Px = 90 și Py = 60 lei, calculați structura optimă a consumului.

  Umg x/Umg y= Px/Py =>5x/20y = 90/60 => x/4y =3/2 =>2x=12 =>x=6
  5400 = 6 x 90 + y x 60 => 5400 = 540 +60y => 60y = 4360 =>y =31

  8. Funcţia costului total al producției unui bun este CT = 1000 + 10Q – 6Q2 + Q3. Care este modificarea procentuală a producţiei dacă inițial costul fix mediu a fost 200 și apoi s-a redus la 100?

  9. Dacă productivitatea medie a muncii este de 20 produse pe lucrător, calculați productivitatea marginală atunci când producția se dublează, iar numărul de lucrători crește cu 50%.

  LmL1 = Q1/L1 = 2Q0 / 1.5L0
  LmgL = delta Q / delta L = Q1-Q0/L1-L0 =2Q0-Q0 / 1.5L0-L0 = Q0/L0 = 20

  10.Dacă prețul produsului unei firme este 15 lei, costul fix este de 2.000 lei, iar costul variabil mediu este 5 lei, determinați producția care corespunde pragului de rentabilitate.

 12. Floarea Bianca Andreea 306A
  1. fals, deoarece actiunea umana este intotdeauna rationala, bazandu-se pe nevoile individului. Actiunea umana inseamna comportament constient, voluntar orientat catre atingerea scopurilor individului.
  2. fals, deoarece FPP este reprezentarea grafica a costului de oportunitate, iar fpp are forma concava, cop fiind crescator
  3. adevarat, deoarece dupa satisfacerea nevoii de catre un bun, utilitatea totala va descreste deci utilitatea marginala va fi negativa. Asadar, nevoile umane sunt individuale deci un bun care ii aduce satisfactie unui individ X e posibil sa nu-i aduca acelasi grad de satisfactiue altui individ.
  4 fals, deoarece conform egalitatii WmgL=WmL=>WmL maxima prin urmare WmgL nu poate fi zero.
  5. adevarat, deoarece Q=2KL unde Q(k,l)=a^b*KL, pt a=2, atunci b=> 1
  deci daca b=1 => un randament de scara constanta.
  6. adevarat, deoarece conform legii cererii pretul bunului este i.p cu cererea acestuia. Asadar, in cazul in care pretul scade, cererea pt bun va creste, iar daca pretul va creste cererea va scadea.
  7. UT = 2,5 x2 + 10 y2 + 35
  V= 5400 lei
  Px = 90
  Py = 60 lei
  V= xPx+ yPy
  5400=90x+60y / 30
  180= 3x+ 2y=> 3x= 180+ 2y
  delta ut= delta utx+ delta uty= delta umgx ori delta x+ delta umgy ori delta y
  umgx/ umgy= px/py- 5x/20y= 90/60=> 5x/20y=3/2
  8. CT= 1000+10Q- 6Q patrat + Q la puterea 3
  CFm1= 200
  CFm2= 100
  Cmg= CT’
  CT’= 10-12Q+3Q
  Cmg=
  delta CFM= Cfm2- CFm1= -100
  9. WmL = 20
  Q2= 2Q
  L2= 50%L1
  20/1=Q/L=>Q=20L, Q2= 40L
  L1=L2/50%L1
  WMgL= delta Q / delta L= 40L-20l/50 pe 100L1- L1
  = 20L1/50 pe 100L1- L1
  Wmgl=deltaQ/deltaL=40L-20L/50/100L-L=20L/1/2L-L=-20/L-2L=-20

 13. DOBRE FLORENTIN RARES GRUPA 305 SERIA A spune:

  1.Propozitia este falsa deoarce conceptul de actiune rationala are caracter pleonastic doarece actiunea umana este,cu necesitate intotdeauna rationala . Opusul actiunii nu este comportamentul irational care devine o contradictie in termeni,ci o reactie de raspuns la anumiti stimuli si insecte,reactie care nu poate fi controlata prin vointa
  2.Propozitia este falsa deoarece partea ascendenta a curbei utilitatii totale avem doua portiuni una in care curba este convexa (de la 0 la Q`),pnetru care Umg este crescatoare,si o portiune concava (de la x` la x*), pentru care Umg este descrescatoare.
  3.Propozitia este falsa deoarce utilitatea marginala nu poate fi nicioadata negativa
  4.Propozitia este falsa atunci cand WmL este maxima , Cvm este minim.
  5.Propozitia este falsa doarece este un randament crescator .
  6.Propozitia este adevarata pentru ca intre cantitate si pret se gaseste o relatie inversa , daca pretul creste cantitatea scade si invers.
  7.2,5×2+10y2+35=UT
  v=5400lei
  Py=90
  =>V=QxP=>5400=Qx90=>Qx=60lei
  Qy=90lei
  P4=60lei
  5x20y=>5×60+20×90=300+1800=2100
  9.Productivitatea marginala este egal cu 30
  10.Prag de rentabilitate =>Pro=CVM=CV/Q=>CV=5Q
  Pr=0=>VT=CT
  P*q=CF+CV
  CVM=CV/Q=>5Q
  15Q=2000+5Q
  10Q=2000
  Q=200

 14. Batgi Arman 302 A.

  1. Acţiunea umană este întotdeauna individuală şi, de foarte multe ori, raţională.
  A( Adevarat)
  Oamenii au obiective și tind să aleagă calea corectă pentru atingerea obiectivelor lor. Acţiunea umană înseamnă comportament conştient, intenţionat, orientat către atingerea unor scopuri, prin utilizarea unor mijloace, comportament ce poate fi controlat prin voinţă. Există acţiune umană. Întreaga teorie economică poate fi construită, prin raţionament deductiv, pornind de la acest adevăr incontestabil.

  2. Frontiera posibilităţilor de producţie are formă convexă deoarece evoluția costului de oportunitate este descrescătoare.
  F(Falsa)
  Forma concavă a FPP sugerează existenţa unui cost de oportunitate crescător. Înclinaţia mai mare a tangentei în punctul reprezentând pachetul (X2, Y1) faţă de tangenta în punctul reprezentând pachetul (X1, Y2) arată un cost de oportunitate crescător pentru bunul X pe măsură ce cantitatea produsă din acesta este mai mare. Deoarece FPP concavă constituie reprezentarea adecvată a realităţii ea va fi numită frontiera normală a posibilităţilor de producţie.

  3. Utilitatea marginală poate fi negativă pentru anumite bunuri, cum ar fi îngheţata consumată iarna ori încălzirea termică din toiul verii.
  F(Fals)
  Utilitatea marginală este suplimentul de utilitate ce decurge din consumarea unei doze suplimentare dintr-un bun Y, sau raportul suplimentului de utilitate totală la suplimentul de consum din același produs.

  Pentru că mereu mărimea intensității unei nevoi va crește continuu și neîntrerupt, va trece pragul de satisfacție, intervine reversul, adică insatisfacție, iar Umg va fi negativă.

  Un exemplu este Mihai care a iesit cu prietenii la bere , iar dupa cateva beri pe care le-a baut singur insa prietenii doreste sa bea toti impreuna pentru a “”bea ca fratii”chiar daca Mihai nu mai vrea sa bea acesta incepe sa bea cu prietenii lui pentru a petrece toti un timp frumos impreuna. Asadar nu are legatura cu “umg negativ” deoarece acesta face pe placul prietenilor.

  În acest sens, Umg nu poate fi niciodată negativă, pentru că nimeni nu va decide să întreprindă o acțiune dacă întrevede, la nivel de cauzalitate mijloace-scopuri, că acțiunea respectivă îi va aduce insatisfacție, îl va îndepărta de scopul urmărit.

  4. Când productivitatea medie este maximă, atunci productivitatea marginală este zero iar producţia totală maximă.
  F(Fals)
  Deoarece productivitatea marginala nu poate fi niciodată 0

  5. Dacă funcţia de producţie este Q = 2 K x L, în acest caz spunem că randamentele de scară sunt constante.
  A(Adevarat)

  Se vorbește despre randamente constante atunci când o creștere a factorilor de producție
  x1,x2,..

  cu un factor dat, are ca urmare creșterea în aceeași măsură a cantității produse (elasticitatea de scară este egală cu 1), dacă pentru funcția de producție
  f

  e valabil:
  f(a⋅x1,a⋅x,2…)=a⋅f(x1,x2…)

  Un astfel de rezultat este așteptat, de exemplu, dacă o anumită tehnică de producție este aplicată într-o măsură mai mare. Cantitatea de produse finite crește pe măsura creșterii cantităților factorilor de producție.

  6. Conform legii generale a cererii, reducerea preţului unui bun antrenează creșterea cererii.
  A(adevarat)
  Deoarece Legea cererii nu este dedusă din experienţă, din observarea faptului că pe piaţă oamenii îşi reduc cantităţile cerute atunci când preţurile cresc. Legea cererii este o construcţie apriorică, ce descrie în mod universal întregul comportament.
  Legea cererii este dedusă din legea utilităţii marginale descrescânde; conform acesteia, atunci când individul dispune de o cantitate mai mare dintr-un bun, e de la sine înţeles că valoarea marginală pe care el o atribuie bunului respectiv va fi mai mică. În termeni monetari, această valoare este reprezentată de preţul bunului respectiv.

  7. Dacă funcția utilității este UT = 2,5 x^2 + 10 y^2 + 35, venitul consumatorului este 5400 lei, iar preturile bunurilor sunt Px = 90 și Py = 60 lei, calculați structura optimă a consumului.

  UT=2,5 x^2+ 10y^2+35
  V=5400
  Px=90
  Py=60
  V=xPx+yPy
  Umgx/umgy=Px/Py
  Umgx=(UT(x,y))derivat x=(2,5x^2+10y^2+35) derivat x= 2,5x+e+e=2,5x
  UmgY=(UT9x,y))derivat y= (2,5x^2+10y^2+35)deriat y= e+10y+e=10y
  Umgx/umgy=px/pyL=2,5x/10y=90/60
  2,5x=60 =>x=60/2,5=> x=24
  10y=90=>y=9

  8. Funcţia costului total al producției unui bun este CT = 1000 + 10Q – 6Q2 + Q3. Care este modificarea procentuală a producţiei dacă inițial costul fix mediu a fost 200 și apoi s-a redus la 100?

  cf=1000
  cv=100-60 deriv
  cvm=cv/q={q(10-60)}/q=10-6q

 15. BARBUR OCTAVIAN ANDREI 302A spune:

  1. Acţiunea umană este întotdeauna individuală şi, de foarte multe ori, raţională.
  Afirmatia este FALSA deoarece actiunea umana este intotdeauna rationala si individuala.

  2. Frontiera posibilităţilor de producţie are formă convexă deoarece evoluția costului de oportunitate este descrescătoare.
  Afirmatia este falsa. Frontiera posibilitatilor de productie este sub forma concava deoarece evolutia costului de oportunitate este crescator.

  3. Utilitatea marginală poate fi negativă pentru anumite bunuri, cum ar fi îngheţata consumată iarna ori încălzirea termică din toiul verii.
  Afirmatia este adevarata. Utilitatea marginala ar putea fi negativa atunci cand nu mai este satisfacție minima, ci chiar insatisfactie adica neplacerea consumului bunului respectiv, precum consumul de inghetata iarna sau incalzirea termica pe perioada verii.

  4. Când productivitatea medie este maximă, atunci productivitatea marginală este zero iar producţia totală maximă.
  Afirmatia este falsa.Atunci cand productivitatea marginala este 0 si productia totala este maxima, atunci productivitatea medie este minima.

  5. Dacă funcţia de producţie este Q = 2 K x L, în acest caz spunem că randamentele de scară sunt constante.

  Afirmatia este falsa deoarece 2>1, asadar randamentele de scara sunt crescatoare.

  6. Conform legii generale a cererii, reducerea preţului unui bun antrenează creșterea cererii.
  Afirmatia este adevarata. Cand pretul unui bun scade, cantitatea ceruta din acel bun creste, iar cererea din alt bun scade.

  7. Dacă funcția utilității este UT = 2,5 x2 + 10 y2 + 35, venitul consumatorului este 5400 lei, iar preturile bunurilor sunt Px = 90 și Py = 60 lei, calculați structura optimă a consumului.

  8. Funcţia costului total al producției unui bun este CT = 1000 + 10Q – 6Q2 + Q3. Care este modificarea procentuală a producţiei dacă inițial costul fix mediu a fost 200 și apoi s-a redus la 100?

  9.Dacă productivitatea medie a muncii este de 20 produse pe lucrător, calculați productivitatea marginală atunci când producția se dublează, iar numărul de lucrători crește cu 50%.

  10.Dacă prețul produsului unei firme este 15 lei, costul fix este de 2.000 lei, iar costul variabil mediu este 5 lei, determinați producția care corespunde pragului de rentabilitate.
  P=CTM => CTM=15
  CTM=CFM+CVM => CFM=15-5=10
  CFM=CF/Q => Q=CF/CFM => Q=2000/10=200 => REZULTATUL ESTE 200

 16. Beiliciu Vlad-Alexandru spune:

  1. Fals, deoarece actiunea umana este cu necesitate intotdeauna rationala, nu doar uneori.
  2. Adevarat, deoarece forma concava sugereaza existenta unui cost de oportunitate crescator.
  3. Fals. Utilitatea marginală poate fi definită ca suplimentul de utilitate ce decurge din consumarea unei doze suplimentare dintr-un bun X, sau raportul suplimentului de utilitate totală la suplimentul de consum din același produs.
  ​Pentru că mereu mărimea intensității unei nevoi va crește continuu și neîntrerupt, va trece pragul de satisfacție, intervine reversul, adică insatisfacție, iar Umg va fi negativă.
  4. Fals, pentru ca productivitatea marginala nu poate fi 0, iar productia creste in aceeasi masura cu factorii de productie.
  5. Adevarat. Randamente de scarà constante: o anumità modificare a volumului
  factorilor de productie deteminà aceeasi modificare la nivelul productiei (ex:
  factorii de productie se dubleazà, productia se dubleazà).
  6.Adevarat pentru ca in momentul in care pretul unui bun scade, cererea evolueaza in sens invers fata de pret.
  7. 2,5x^2+10y^2+35 = UT
  V = 5400 lei
  Px = 90 lei
  Py = 60 lei
  => V = Q*P => 5400 = Q * 90
  Qx = 60 lei
  Qy = 90 lei
  5*60 + 20*90= 300 + 1800 = 2100

  8.CT = 1000 + 10*Q -6*Q^2 + Q3
  CFM0 = 200
  CFM1 = 100
  CFM0= CF/ Q => Q s-a dublat

  9.WmL = Q/2 20P/L
  WmG = Delta Q^2 / Delta L = Q1-Q0/L1-L0 = 2*(Q1-Q0)/

 17. Botea Petre Valentin, grupa 302, seria A spune:

  1. Fals, deoarece acțiunea umana este intotdeauna raționala și individuală.
  2. Fals. Frontiera posibilitatilor de productie are forma concava deoarece evolutia costului de oportunitate este crescatoare
  3. Adevarat, deoarece singurul moment în care utilitatea marginală ar fi negativă ar fi atunci când nu mai există satisfacție minima, ci chiar insatisfacție adica neplăcerea consumului bunului respectiv, precum consumul inghetatei iarna sau incalzirea termica vara.
  4. Fals. Cand productivitatea marginaa este 0 si productia totala este maxima, atunci productivitatea medie este minima.
  5. Fals, deoarece 2>1, deci randamentele de scara sunt crescatoare
  6. Adevarat. Cand pretul unui bun scade, cantitatea ceruta din acel bun creste, iar cererea din alt bun scade.
  7. UT=2,5X2+10Y2+35
  V=5400 lei
  Px=90
  Py=60
  Rezolvare:
  Structura optima a consumatorului este data de sistemul:

  V=x*PX+y*Py
  Umgx/Umgy=Px/Py

  Umgx= UT'(x)=10x
  Umgy= UT'(y)=20y => 5400=90x+60y /:10
  10x/20y=90/60 => 9x+6y=540 /:3 => 3x+2y=180
  x/2y=3/2 => 2x=6y =>x=3y
  3*3y+2y=180 => 11y=180 => y=180/11=16,36
  x=3*180/11=540/11=49,09

  8. Funcţia costului total al producției unui bun este CT = 1000 + 10Q – 6Q2 + Q3. Care este modificarea procentuală a producţiei dacă inițial costul fix mediu a fost 200 și apoi s-a redus la 100?

  CFM0=200
  CFM1=100

  CFM0=CF0/Q0 => Q0=1000/200=50
  CFM1=CF1/Q1 => Q1=1000/100=100
  delta%Q= (Q1-Q0)/Q0= 50/50 = 1 => Rezultatul este 100%

  9. Dacă productivitatea medie a muncii este de 20 produse pe lucrător, calculați productivitatea marginală atunci când producția se dublează, iar numărul de lucrători crește cu 50%

  WmL0=20
  Q1=2*Q0
  L1=2*L0

  10. Dacă prețul produsului unei firme este 15 lei, costul fix este de 2.000 lei, iar costul variabil mediu este 5 lei, determinați producția care corespunde pragului de rentabilitate.
  P=15
  CF=2000
  CVM=5

  prag de rentabilitate => P=CTM => CTM=15
  CTM=CFM+CVM => CFM=15-5=10
  CFM=CF/Q => Q=CF/CFM => Q=2000/10=200 => REZULTATUL ESTE 200

 18. Bogaciov Vlad, Grupa 302, Seria A spune:

  1. Adevarat. Actiunea umana reprezinta comportamentul constient orientat catre atingerea unor scopuri, comportament ce poate fi controlat prin ajutorul vointei. Actiunea umana este mereu rationala si constienta, cu exceptia reflexelor.
  2. Fals. Forma generala a FPP este concava, iar costul de oportunitate poate fi masurat prin inclinatia tangentei la curba intr-un punct. Rezulta ca, daca se mareste inclinatia creste si costul de oportunitate.
  3. Fals. Utilitatea marginala a unui obiect este subiectiva, asa ca, de exemplu, este irelevant anotimpul in care este consumata inghetata, ceea ce conteaza este utilitatea pe care o produce atunci cand este consumata de catre o anumita persoana. Aceasta utilitate poate fi pozitiva sau negativa in functie de nivelul de satisfactie pe care il aduce persoanei respective.
  4. Fals. Cand productivitatea medie este maxima, productivitatea marginala este egala cu productivitatea medie.
  5. Fals. Presupunem ca se dubleaza factorii de productie
  => Q1=2*2*K*2*L=8KL
  Q0=2KL
  => In cazul in care se dubleaza factorii de productie => Productia creste de 4 ori =>
  Randamentele de scara sunt crescatoare.
  6. Adevarat. Atunci cand scade pretul unui bun, acesta va fi dorit de un numar mai mare de persoane fata de numarul persoanelor care doreau produsul la pretul initial. Deci, in concluzie, daca pretul produsului scade, cererea pentru acel produs va creste.
  7. UmgX=UT(X)’=2,5*2x=5x
  UmgY=UT(y)’=10*2y=20y
  V=x*Px+Y*Py => 5400=90x+60y
  UmgX/UmgY=Px/Py => 5x/20y=90/60 => x/4y=3/2 => x=4y*3/2= 12y/2= 6y => x=6y =>90x=540y
  5400=90x+60y =>5400=540y+60y=600y => y=9, x=54
  8. CF= 1000 (pentru ca nu depinde de Q)
  Initial : CFM=CF/Q=200 => Q=CF/200=5
  Final : CFM=CF/Q=100 => Q=CF/100=10
  Productia s-a dublat, deci productia a crescut cu 100%.
  9.WmL=Q0/L0=20
  Q1=2*Q0
  L1=L0+ 50%L0
  Productivitatea marginala (WmgL) = Delta Q/ Delta L
  Delta Q= Q1-Q0=Q0
  Delta L= L1-L0=50%L0
  => WmgL= Q0/(1/2*L0)= 2*Q0/L0=2*20=40
  10.Profitul=0
  VT=CT
  P*Q=CV+CF
  CVM=CV/Q=5
  => CF+CVM*Q=P*Q => 2000+5Q=15Q=> 2000=10Q => Q=200 (este necesara productia a 200 de produse pentru a ajunge le un profit=0)

 19. Iurcut flaviu grupa 309 seria B spune:

  1. Fals. Actiunea umana este mereu rationala.

  2. Fals. Frontiera posibilitatilor de productie are o forma concava, iar aceasta rezulta un cost de oportunitate in crestere

  3. Fals. Utilitatea marginala nu poate sa fie falsa.

  4. Fals. Productivitatea medie este egala cu cea marginala

  5. Fals. Q0=2Kl devine Q1=2*2KL Q0=2KL=> Q1=2*Q0 cea ce arata ca este un randament de scara crescatoare

  6. Adevarat. Intotdeauna cand unui produs i se va scadea pretul vor aparea cereri mult mai mari.

  7. Umgx=UT derivat=5x
  Umgy=UT derivat=20y
  vd=x*Px+y*py=> 5400=5x*90+20y*60
  5400=450*x+1200*y

  8. CT=CF+CV
  CF=1000
  cV=10Q-6Q2+Q3
  CFM0=200
  CFM1=100
  CFM0=CF/Q0=> 200=1000/Q0=5
  CFM1=CF/Q1=> 100=1000/Q1=10

  9. WmL=Q/L
  20=Q/L
  Q1=2Q0
  L1=L0+50/100*L0
  WmgL= Delta Q/Delta L =Q1-Q0/L1-L0=2Q0-Q0/L0+50/100*L0
  WmgL=Q0/0.5L0

  10.

 20. Constantin Andreea Seria A gr 304 spune:

  1. Fals- Oamenii sunt rationali deoarece tind sa realizeze cea mai buna alegere in rezolvarea problemelor.Actiunea umana reprezinta comportamentul constient, orientat spre atingerea scopurilor, fiind controlati de vointa. Actiunea umana este intotdeauna rationala.
  2.Fals- Frontiera posibilităţilor de producţie are formă concava, astfel sugerand un cost de oportunitate crescator.
  3.Fals- Utilitatea marginala nu poate fi niciodata negativa.
  4.adevarat-Productivitate medie a muncii este productia obtinută în
  medie pe unitatea de factor de producţie variabil. Productia creste in masura in care cresc factorii de productei
  5.fals- randamentele de scara constante presupun modificarea volumului factorului de productie, deci modificarea productiei. In acest caz randamentele de scara sut descrescatoare
  6.adevarat-Pretul reflecta interacţiunea intre pret şi ofertă, astfel daca pretul scade, cererea creste.
  7. UMGX/UMGY=PX/PY
  V=xPx*yPy
  5400=90x+60Y
  V=Q*P
  5400=Q*90
  Qx=60
  Qy=90
  8.CFm=CF/Q
  CFM1=200
  CFM2=200-100=100
  Ctm=1000/Q+10Q/q-60q2/q+q3/q
  cfm=200
  q1=5
  q=1000/200=5
  cfm2=100
  9. WmL=Q/L
  WmgL=delta Q/ delta L=Q2-Q1/L2-L1
  0,5L+L=1,5L
  x=1,5*20=30 prod
  Wml1=20
  wml2=30
  10. CF=r*k
  CF=2000
  CVM=5 lei
  PR=0
  VT=CT

 21. Buican Danut spune:

  1.Propozitia este falsa deoarece orice actiune a omului este rationala aceasta avand intotdeauna diverse motive in spatele ei omul actionand mereu folosindu si mintea si astfel tinzand sa aleaga calea corecta formand ipoteza rationalitatii.

  2.Propozitia aceasta este adevarata deoarece FPP cu forma convexa se afla in zona producției ineficiente.

  3.Enuntul este fals deoarece utilitatea marginala nu poate fi niciodata negativa pentru ca nimeni nu va decide sa intreprinda o actiune care nu ii va satisface scopurile.

  4.Falsa,deoarece cand productivitatea marginala este mai mica decat cea medie, productivitatea medie scade.

  5.

  6.Adevarat, cererea evolueaza in sens invers fata de pret.

 22. FLOAREA MARIA-ROBERTA spune:

  FLOAREA MARIA-ROBERTA GRUPA 306 SERIA A

  1.Prpozitia este falsa deoarece actiunea umana este intotdeauna rationala, nu doar uneori intrucat omul este singura fiinta inzestrata cu ratiune deoarece aceasta are obiective si scopuri.

  2.Propozitia este falsa deoarece frontiera posibilitatilor de productie este reprezentarea grafica a costului de oportunitate, iar frontiera posibilitatilor de productie
  are forma concava, insemnand ca costul de oportunitate este crescator

  3.Propozitia este falsa deoarece utilitatea marginala nu poate fi negativa, utilitatea marginala mereu este pozitiva pentru ca atunci cand consumam un bun ne asteptam sa ne satisfaca dorintele si nevoile, nu am mai consuma o inghetata iarna daca am stii sa nu o sa ne placa, sau nu am iesi afara vara daca am stii ca ni se face rau, astfel, ultilitatea marginala nu poate fi negativa.

  4.Propozitia este falsa deoarece conform egalitatii WmgL=WmL=>WmL maxima, WmgL nu poate fi zero.

  5.Este adevarat doarece
  Q=2KL unde Q(k,l)=a^b*KL, putem spune ca pentru a=2, b va fi 1
  deci daca b=1, rezulta un randament de scara constanta.

  6.Propozitia este adevarata deoarece intre pretul bunului si cantitatea ceruta se manifesta o relatie inversa, astfel, conform legii cererii, pretul bunului este invers proportional cu cererea acestuia.Astfel, daca pretul scade, cererea va creste, iar daca pretul creste, cererea va scadea. Fiecare om este dispus sa plateasca mai putin pentru unitati aditionale dintr-un bun, chiar daca este o nevoie mai putin intensa.

  7.
  UT = 2,5 x2 + 10 y2 + 35
  V= 5400 lei
  Px = 90
  Py = 60 lei
  V= xPx+ yPy
  5400=90x+60y / 30
  180= 3x+ 2y=> 3x= 180+ 2y
  delta ut= delta utx+ delta uty= delta umgx ori delta x+ delta umgy ori delta y
  umgx/ umgy= px/py- 5x/20y= 90/60=> 5x/20y=3/2

  8.
  CT= 1000+10Q- 6Q patrat + Q la puterea 3
  CFm1= 200
  CFm2= 100
  Cmg= CT’
  CT’= 10-12Q+3Q
  Cmg=
  delta CFM= Cfm2- CFm1= -100
  9. WmL = 20
  Q2= 2Q
  L2= 50%L1
  20/1=Q/L=>Q=20L, Q2= 40L
  L1=L2/50%L1
  WMgL= delta Q / delta L= 40L-20l/50 pe 100L1- L1
  = 20L1/50 pe 100L1- L1
  Wmgl=deltaQ/deltaL=40L-20L/50/100L-L=20L/1/2L-L=-20/L-2L=-20

 23. Meliaca Dinu-Mihnea-Andrei,seria B,grupa 310 spune:

  1.Fals deoarece mai multe persoane pot face acelasi lucru simultan ,actiunea fiind una colectiva.
  2.Adevarat deoarece costul de oportunitate descreste atingand un minin care poate fi reprezentat printr-o forma convexa.
  3.Adevarat deoarece inghetata nu este consumata de regula iarna si inalzirea termina nu este folosita de obicei pe timpul verii.
  4.Fals deoarece in cazul in care productibilitatea marginala este zero atunci productia totala nu poate fi maxima.
  5.Fals deoarece in acest caz randamentele de scara sunt crescatoare.
  6.Adevarat deoarece cu cat pretul bunului scade mai mult cu atat consumatori vor fi tentati sa cumpere mai mult din acel produs.
  7.V=x(Px)+y(Py)
  UT’=5x+20y
  V=450x+1200y
  structura optima este 450x si 1200y
  8.costul fix s-a injumatatit atunci productia scade cu 50%.
  10.Cvm=Cv/Q,5=Cv/15
  Cv=75
  Ct=Cf+Cv=2000+75=2075
  Productia=2075/15=138,Productia nefiind rentabila.

 24. Iosif Andreea Cristina, grupa 309, seria B spune:

  1. F
  Argumentare: actiunea umana este intotdeauna si cu necesitate rationala, deoarece actiunea este un comportament constient avand caracter pleonastic.

  2. A
  Argumentare: frontiera posibilitatilor de productie are forma convexa, tocmai pentru ca evolutia costului de oportunitate este descrescatoare si crescatoare atunci cand este concava.

  3. F
  Argumentare: utilitatea marginala nu este niciodata negativa, aceasta fiind pozitiva, pentru ca depinde de nevoile fiecarei persoane, iar prin actiunile pe care le face aceasta are un scop.

  4. F
  Argumentare:deoarece zona in care CTM pe termen lung este minim, iar productivitatea medie globala este constanta sau maxima, atunci productia creste in aceeasi masura cu factorii de productie utilizati, iar firma va utiliza randamente de scara constanta

  5.F
  Argumentare: daca presupunem ca dublam functia => Q0 = 2KL => Q1= 2 * 2KL
  Deci Q0= 2KL => Q1 = 2K0 => un randament de scara crescatoare

  6. A
  Argumentare: conform legii cererii odata cu reducerea pretului, cererea pe piata va fi mai mare, astfel ca, la un pret mai mare cantitatea bunului de pe piata va fi mai mica.

  7. Umgx = UT derivat = 5x
  Umgy = UT derivat = 20y
  Vd= x * Px + y*Py => 5400 = 5x * 90 + 20y * 60 => 5400 = 450x + 1200y

  8. CT = CF + CV
  CF = 1000
  CV = 10Q -6Q2 + Q3
  CFM0= 200
  CFM1= 100
  CMF0= CF/ Q0 => 200= 1000/Q0 => Q0= 5
  CMF1= CF/ Q1 => 100= 1000/Q1 => Q1= 10

  9. WmgL = Q/L
  20 = Q/L
  Q1 = 20Q0
  L1 = L0 + 50/ 100 * L0
  WmgL = delta Q/ delta L = Q1-Q0/ L1-L0 =

 25. Nita Renata-Maria seria B grupa 312 spune:

  1.Fals, deoarece din acest punct de vedere, conceptul de „acţiune raţională” are
  caracter pleonastic deoarece acţiunea umana este, cu necesitate, întotdeauna
  raţională. Opusul acţiunii nu este „comportamentul iraţional” – care devine
  astfel contradicţie în termeni, ci o reacţie de răspuns la anumiţi stimuli şi
  instincte, reacţie care nu poate fi controlata prin voinţă.
  2.Fals, deoarece forma concavă a FPP sugerează existenţa unui cost de oportunitate crescător.
  3.Fals,deoarece unitatea marginala nu poate fi negativa.
  4.Fals,deoarece productivitatea medie e maxima cand ea e egala cu productivitatea marginala
  5.Fals,capitalul(k) este dublu fata de munca(l) deci nu poate sa fie constanta.
  6.Adevarat, corespunzător acestei legi, reducerea preţului unitar a unui bun determină creşterea cantităţii cerute din bunul respectiv. Acest lucru se petrece intrucat atunci cand pretul scade, oamenii tind sa cumpere mai mult.
  7.
  8. Cfm=Cf/Q
  Cf=1000
  Q=Cf/Cfm => Q initial= 1000/200=5
  Q final=1000/100=10
  5+x/100 *5=10
  X/20=5
  X=100
  Productia s-a marit cu 100%
  9.Q=20*K
  Wmg= (2Q-Q)/K+1/2K
  =2Q/ 3K=20k/3k=20/3
  10. Cf+Cv=P*Q
  Cv=Cvm*Q
  Cf+Cvm*Q=P*Q
  2000+5Q=15Q
  2000+5Q=15Q
  Q e 200

 26. Dimieru Stefan Marius Grupa 305 Seria A spune:

  1. Fals
  Argumentare : Actiunea umana este , in functie de necesitate , intotdeauna una rationala, deoarece opusul actiunii nu este ” comportamentul irational” , ci o reactie de raspuns la anumiti stimuli si instintcte , incontrolabila prin vointa .

  2. Fals
  Argumentare : Pe partea ascendenta a curbei utilitatii totale , avem doua optiuni : una fiind cea in care curba este una convexa , pentru care Umg este creascatoare , si o potiune concava , pentru care Umg este descrescatoare .

  3.Fals
  Argumentare : Utilitatea marginala nu poate fi niciodata negativa .

  4.Fals
  Argumentare : Productivitatea marginala nu este niciodata zero .

  5.Fals
  Argumentare : In acest caz randamentele de scara sunt crescatoare.

  6.Adevarat
  Argumentare : Este Adevarat.

  7. UT=2.5×2 +10 y2+35
  V=5400
  Px=90 . Py= 60
  => V=QxP , 5400= Qx90 =>Qx=60 lei Qy=90 lei
  5x+20y
  =>5×60+20×90= 300+1800 =2100

  8.CT=1000+10Q-6Q2+Q3

  9.

  10.

 27. Mărgărit Ingrid-Valentina, seria B, grupa 310 spune:

  1. Adevarat intrucat actiunea umana inseamna comportamentul nostru constient, intentionat, orientat catre atingera a cat mai multe scopuri posibile prin utliziarea unor mijloace, comportament ce este controlat prin vointa.
  2- Fals deoarece intotdeauna aceasta este crescatoare si este concava. Intrucat FPP concava constituie reprezentarea adecvata a realitatii, aceasta va fi numita frontiera normala a posibilitatilor de productie.
  3- Fals intrucat utilitatea marginala este definita ca suplimentul de utilitate ce decurge din consumarea unei doze suplimentare dintr-un bun X ori raportul suplimentului de utilitate totala la suplimentul de consum din acelasi produs. Umg nu poate fi niciodata negativa deoarece nimeni nu va decide sa intreprinda o actiune daca intrevede, la nivel de cauzalitate mijloace-scopuri.
  4- Fals deoarece cand productivitatea medie este maxima, atunci productivitatea marginala este egala cu productia totala.
  5- Fals intrucat k-> 2k; L-> 2L; Q1= 2*2kL= 4Q => randamentul este de scara crescatoare.
  6- Adevarat deoarece atunci cand pretul unitar scade determina cresterea cantitativa cerute din bunul respectiv. Cand pretul unui produs scade(laptelui), cererea devine mai mare, lumea doreste sa achizitioneze mai mult.
  7- Umgx/Umgy= Px/Py=> 5x/20y= 90/60 => x/4y= 3/2 => 2x=12 => x=6
  5400= 6*90+y*60 => 5400= 540+60y => 30y= 3460 => y=31.
  8- CT= 1000+10Q-6Q2+Q3
  CMF0= 200
  CMF1= 100
  CMF0= CF0/Q
  9- WmL0= 20
  WmL0= Q0/L0
  Q1= Q0*2
  L1= L0+50/100*L0= 1,5L0
  WmL1= Q1/L1= 2Q0/1,5L0
  WmgL= deltaQ/deltaL= Q1-Q0/L1-L0= 2Q0-Q0/1,5L0-L0= Q0/L0= 20.
  10-

 28. Acsente Cristina grupa 301 seria A spune:

  1 . F . Prima parte e afirmatieie este adevarata , cum ca actiunea umana este mereu individuala , insa a doua parte este falsa intrucat actiunea umana este mereu rationala , aceasta facand parte din natura omului , prin definitia acestuia .
  2. F Frontiera posibilitatilor de productie este concava deoarece costul de oportunitate este panta frontierei posibilitatilor de productie , astfel forma concava evidentiaza panta crescatoare .
  3. F Utilitatea marginala nu este negativa deoarece o inghetata poate produce satisfactie chiar si iarna.
  4. F Poductivitatea medie este maxima atunci cand este egala cu productivitatea marginala , iar aceasta fiind zero , productivitatea medie maxima nu poate fi zero . Deci este fals .
  5. F
  6. A . Si conform legii despre cerere si oferta , prezentat de economistul Adam Smith , cumparatorii vor achizitiona o cantitate mai mare de bunuri la un pret mai mic si o cantitate mai mica de bunuri la un pret mai mare , astfel ca cererea va creste daca pretul produsului va scadea .
  7 . Umg x = (UT)’ = 2,5 * 2 x + 0 + 0 = 5 x
  Umg y = (UT)’ = 0 + 10*2 y + 0 = 20 y
  structura optima este Umgx/Umgy = Px/Py
  5x/20y=90/60
  5x=60 x=12
  20y=90 y=4,5

  9. WL= Q/L = 20 prod/lucrator
  Wmg L = delta Q / delta L
  productia se dubleaza => Q1=2Q0
  L creste cu 50% => L1=50/100 *L0 +L0 = 1,5 L0
  => WmgL= (Q1-Q0) / (L1-L0) = 2Q0-Q0 / 1,5L0- L0 = Q0/ 0,5 L0 = 0,5 * 20 = 10

  10 . 15 Q = 2000 + 5 Q

 29. Istrate Ana-Maria, sera B, grupa 309 spune:

  1) Fals, deoarece actiunea umana este intotdeauna rationala.
  2) Fals, deoarece costul de oportunitate trebuie sa fie crescator pentru ca forma FPP sa fie convexa.
  3) Fals, deoarece utilitatea marginala nu poate fi niciodata negativa.Aceasta consta in dorintele fiecarei persoane, iar fiecare actiune pe care o face fiecare reprezinta atingerea unui scop.
  4) Fals, deoarece productivitatea medie nu este egala cu productivitatea marginala.
  5) Fals.
  presupunem dublarea functiei de productie => Q0=2KL devine Q1= 2*2KL
  Q0=2KL => Q1= 2*Q0 => randament de scara crescator
  6) Adevarat, deoarece daca pretul bunului se reduce atunci cererea creste.
  7) Umgx= UT derivat = 5x
  Umgy= UT derivat = 20y
  Vd=x*Px+y*Py => 5400=5x*90+20y*60
  5400=450*x+1200*y
  8) CT=CF+CV
  CF = 1000
  CV = 10Q-6Q2+Q3
  CFM0=200
  CFM1=100
  CFM0=CF/Q0 => 200=1000/Q0 => Q0=5
  CFM1=CF/Q1 => 100=1000/Q1 => Q1= 10
  9) WmL=Q/L
  20=Q/L
  Q1=2Q0
  L1=L0+50/100*L0
  WmgL=delta Q/delta L = Q1-Q0/L1-L0=2Q0-Q0/L0+50/100*L0-L0
  WmgL=Q0/0.5L0
  10) VT=P*Q
  VT=CT
  CVM=CV/Q => CV=5Q
  CT=CF+CV = 2000+5Q

 30. Carabulea Valentina-Oana,grupa 303,seria A spune:

  1. Afirmatia este adevarata deoarece suntem singurii posesori ai actului activ.
  Cat despre atributul rational,atunci cand spunem rationament ne gandim la un act activ datorat de viata ,iar cand spunem viata ne gandim la miscare. Ceea ce se poate deduce ca actiunea umana este o actiune rationala.

  2. Afirmatia este adevarata deoarece doar in cazul curbei covexe evolutia costului de oportunitate este crescatoare,in caz contrar,curba concava prezinta evolutia costului de oportunitate crescatoare.

  3. Afirmatia este falsa deoarece utilitatea marginala nu este niciodata negativa ,deoarece din punct de vedere al scopului ,un intreprinzator nu isi doresete un rezultat care nu ii aduce satisfactia necesara muncii lui in urma scopului stabilit .

  4. Afirmatia este falsa ,rezultand din formula productiivitatii marginale WmgL=deltaQ/deltaL si a graficelor prezentate la curs atat productivitatea maginala va fi si ea egala cu productivitatea medie.

  5. Afirmatia este adevarata deoarece atat factorii de productie cat si productia vor fi dublate .

  6. Deoarece reducerea cantitatii unui bun este determinata de cresterea sporita a pretului unitar putem spune ca reducerea pretului unui bun antreneaza cresterea cererii.

  7. delta UT=2,5*2 + 10y^2 +35
  Vd=5400
  Px=90
  Py=60

  Umg=delta UT / delta Q
  Vd = Px*Qx / Py*Qy
  Vd = 90Qx /60Qy

  5x + 20y= 5*60+ 2*90 =2100

  8. CT= 1000+10Q-6Q^2+Q^3

  9.

 31. Anghelescu Denis, seria A, grupa 301 spune:

  1. Fals, deoarece poate fi si colectiva si emotionala
  2. Fals, pentru ca, costul de oportunitate este crescator
  3. Fals, deoarece utilitatea marginala devine negativa dupa pragul de saturatie cand utilitatea totala este maxima
  4. Fals, deoarece productivitatea marginala nu poate fi 0
  5. Fals, randamentele sunt crescatoare deoarece suma lui si L este mai mare decat 1
  6. Adevarat, deoarece cererea evolueaza in functie invers fata de pret
  7. Ut=2,5 x2 + 10 y2 +35
  V= 5400 lei
  Px = <90
  Py = 60
  Umg x = ( Ut)' x = 5x
  Umg y = (Ut)' y = 20y

  { V= x ori Py + y ori Py 5400 = 90x + 60y
  { Umgx/Umgy = Px/Py { 5x/20y = 90/60

  { 180 = 3x + 2y { 180 = 3x+2y
  x/4y =3/2 { x=6y
  => 180 = 18y + 2y = 20y = ye=9
  x = v/Px = 5400/90 = 60 Xe= 96
  y = v/Py = 5400/60 = 90 Xe = 54

  8. Ct=1000+10Q – 6Q^2 + Q3
  D% Q = ? CFM0=200
  CFM1= 100
  CT = CF + CV
  CTM = CFM + CVM
  CTM = CT/Q = 1000+10Q – 6Q^2 + Q^3
  CF = 1000 => CFM = 200 => Q1 = 200000
  Q2= 10000
  JW = Q1/Q20 x 100 = 20000/10000 x 100 = 200%
  D%Q = JW – 100% = 200% – 100% = 100%

 32. Damian Ana-Maria Grupa 305 Seria A spune:

  1. Adevarat, deoarece actiunea umana este rationala in mod necesar si intotdeauna si individuala mereu.

  2. Fals, curba este convexa cand Umg este crescatoare. Inclinatia pozitiva a curbei
  arata relatia directa intre cantitatea oferita si pret.

  3. Fals, utilitatea marginala este doar o utilitate aşteptata, nu satisfactia obtinuta in fapt. De aceea, utilitatea marginala nu poate fi niciodata negativa, pentru ca nimeni nu va decide sa intreprinda o acţiune daca intrevede obstacole imposibile.

  4. Fals, productivitatea marginala nu poate fi 0

  5.Fals,
  Q(K,L) = 2KL
  Q(aK,aL)= 2aKaL
  a2 x aKL = a2Q
  beta = 2, beta > 1 – RS crescator

  6. Avand in vedere calegea cererii inseamna ca la un pret mai mare pe piata consumatorii vor solicita o cantitate mai mica din bunul respectiv, reducerea pretului unui bun antreneaza cresterea cererii, deci este adevarat.

  7. Umgx/Umgy= Px/Py
  Umgx/Umgy = 90/60 = 1,5
  Umgx=(UT)”= 5x
  Umgy=(UT)”= 20y
  V= QP
  5x + 20y = 5×60 + 20x 90 = 2100

  8. CT = 1000 + 10Q – 6Q2 + Q3
  C0 = 200
  C1 = 100
  Cmg = CT/Q

  9. 20 produse/lucrator
  CFM0=CF/Q
  CFM1/CFM0=

 33. Moisei Andrei-Marius grupa 311 seria B spune:

  1. Adevarat : Actiunea umana ceea ce se poate spune cu certitudine este ca, in mod necesar este rationala. Actiunea umana inseamna comportament constient, intentionat, orientat catre atingerea unor scopuri, prin utilizarea unor mijloace, comportament ce poate fi controlat prin vointa.
  2. Fals : Forma concava a FPP sugereaza existenta unui cost de oportunitate crescator.
  3. Fals : Utilitatea marginala nu poate fi niciodata negativa, pentru ca nimeni nu va decide sa intreprinda o actiune daca intrevede, la nivel de cauzalitate mijloace-scopuri, ca actiunea respectiva ii va aduce insatisfactie, il va indeparta de la scopul urmarit.
  4. Fals : Productivitatea marginala trebuie sa fie egala cu productia totala maxima.
  5. Adevarat : Randamentele de scara constante sunt atunci cand factorii de productie se dubleaza, productia se dubleaza.
  6. Adevarat : Cererea creste de-ndata ce pretul scade, deoarece cererea este in relatie invers proportionala cu pretul.
  7. X= V/Px = 5400/90 = 60
  Y= V/Py = 5400/60= 90
  9. IWmg = IQ/IL * 100 ; IWmg = 200/150 * 100 ; IWmg = 133,33; Wmg = IWmg – 100 = 133,33 – 100 = 33,33
  10. CT= CF + CVM*Q ; CA= Pv*Q; CA= CT+Pr;

 34. MĂNDESCU Andrei, grupa 301 A (R) spune:

  1;
  FALS; Deoarece acțiunea umană este întotdeauna rațională, iar conceptul de acțiune rațională este pleonastic.
  2.
  ADEVĂRAT; Forma concavă a FPP sugerează un cost de oportunitate descrescător
  3.
  ADEVĂRAT; Dacă utilitatea marginală este negativă, utilitatea totală se află în descreștere. (vânzări reduse, poate chiar inexistente a celor două bunuri, în timpul perioadelor calendaristice aferente)
  4.
  FALS;
  În momentul în care productivitatea medie este maximă, cea marginală este egală cu zero.
  5.
  FALS
  Conform funcției, randamentele de scară sunt crescătoare.
  6.
  ADEVĂRAT
  Între prețul bunului și cantitatea solicitată se manifestă o relație inversă. Cu cât prețul este mai mare pe piața respectivă, cu atât cererea va fi mai redusă și vice versa.
  7.
  UMGx=UT (x)= 2,5×2+10y2+2+35=5x
  UMGy= 2,5×2+10y2+2+35=20y
  2x/20y=90/60
  x=2y
  54000=x+2y

  9.
  Q1=2*Q0=2*20=40 produse
  Delta Q=40-20=20 produse
  Wml0=20/20=1 salariat
  L1=1,5
  WmgL=20/2=10 produse

 35. Graur Elena Daniela, Grupa 307, Seria B spune:

  Rezolvare:

  1. “Adevarat” deoarece actiunea umana este un comportament constient ,orientat catre atingerea unuia sau a mai multor scopuri.
  2. “Fals” deoarece frontiera posibilitatilor de productie are forma concava datorita faptului ca (,) costul de oportunitate este crescator.
  3. “Fals” deoarece utilitatea marginala (Umg) nu poate fi nicoodata negativ datorita intensitatii unei nevoi ce va creste continuu si neintrerupt.
  4. “Fals” deoarece productivitatea marginala nu poate fi egala cu 0 datorita cresterii in aceeasi masura a productiei cat si a factorilor de productie.
  5. “Adevarat’ deoarece o anumita modificare a volumului factorilor de productir determina aceeasi modificare la nivelul productiei.
  De exemplu: Daca factorii de productie se dubleaza, in acelasi timp se dubleaza si productia.
  6. “Adevarat” deoarece o anumita modificare a pretului provoaca cresterea cantitatii cerute.
  7. UT=2,5x^2+10y^2+35
  V=5400 lei
  Px=90 lei
  Py=60 lei

  V=Q*P
  5400=Q*90
  Qx= 60 lei
  Qy=90 lei
  5x+20y=5*60+20*90=300+1500=2100
  8. CT=1000+10Q-6Q^2+Q^3
  CT=CF+CV
  CFM0=200
  CFM1=100
  Costul fix mediu scade cu 50%.
  9. WL=Q/L=20/1
  Productia(Q) se dubleaza
  Q0=20
  Q1=40
  L0=1
  L1=2
  WmgL=delta Q/delta L=(Q1-Q0)/(L1-L0)=(40-20)/(2-1)=20
  10. Pretul= 15 lei
  Costul fix=2000
  CVM=5

 36. Pascu Roxana-Ioana Grupa 312 Seria B spune:

  1. Adevarat. Actiunea oamenilor, este o actiune ce este indreptata catre atingerea unui tel. In scopul atingerii telului impus, oamenii tind sa aleaga intotdeauna varianta corecta. Oamenii folosesc o logica formala pentru indeplinirea obiectivului ales.
  2.Fals. Evolutia unui cost de oportunitate fie el crescator sau descrescator este reprezentata prin forma frontierei posibilitatilor de productie. Pentru a putea produce o cantitate in plus din bunul x trebuie sa renuntam la o anumita cantitate din bunul y. Costul de oportunitate este crescator atunci cand forma FPP este concava.
  3. Fals. Utilitatea marginala nu poate fi niodata negativa. Utilitatea, prin definitie, reprezinta satisfactia pe care un om doreste sau spera sa o obtina prin consumarea unui bun. Asadar, chiar daca acesta nu ajunge la standardele dorite, utilitatea marginala tot nu poate fi negativa.
  4. Fals. Productivitatea marginala nu poate fi niciodata 0, iar productia avanseaza in aceeasi masura cu factorii de productie.
  5.Fals.Deoarece suma puterilor este peste 1. Randamentele de scara sunt constante, doar cand volumul sufera o modificare ce determina exact aceeasi modificare la nivelul de productie. Spere exemplu, daca factorii de productie se dubleza acelasi lucru va face si productia.
  6.Adevarat. Daca se modifica cantitatea ceruta in urma schimbarii pretului, aceasta schimbare determina o trecere de la un punct la altul prin curba cererii. Marimea relativa a modificarii efectuate depinde de elasticitatea cererii facute in funtie de pretul acesteia.
  7.UT=2,5×2+ 10y2+35
  V=5400
  Px=90
  py=60
  V=PXQ
  5400= 90xQ= Qx=60, Qy=90
  5x+20y= 5×60 + 20×90= 300+1800= 2100

 37. Caluseru Anca Loredana 303A BT spune:

  1.Adevarata deoarece actiunea rationala o facem noi ca oameni prin alegerile noastre si deciziile noastre ceea ce duce si la actiunea individuala.

  2. Adevarata deoarece cea concava are un cost de oportunitate crescator

  3. Falsa deoarece niciodata nu poate fi negativa utilitatea marginala.

  4. Falsa deoarece productivitatea marginala nu poate fi 0. productivitatea marginala va fi si ea egala cu cea medie.

  5.Adevarata deoarece daca factorii de productie se dubleaza, se dubleaza si productia

  6. Adevarata deoarece daca pretul unui bun creste, cantitatea ceruta scade si invers daca prerul unui bun scade, cantitatea ceruta creste

  7. UT=2,

 38. Alexandru David-Mihai, grupa 301 spune:

  1) Adevarat, acestea fiind doua principii de baza. Alegem ca fiinte individuale deoarece si nevoile sunt, de asemenea, individuale, si alegem rational, deoarece toate actiunile umane sunt si rationale. Fiecare actiune umana este realizata in vedea obtinerii unui scop, scop pe care il atingem prin folosirea mijloacelor proprii. Actiunea umana fiind gandita, este deci, rationala.

  2) Adevarat. Costul de oportunitate este definit prin renuntarea la un anumit bun sau serviciu pentru a mari cantitatea la bunul sau serviciul dorit. Astfel, costul de oportunitate va fi mereu descrescator.

  3) Fals. Utilitatea este subiectiva, fiecare dintre noi atribuindu-i unui anumit bun sau serviciu o diferita satisfactie. Chiar daca activitati precum consumul inghetatei iarna sau incalzirea termica in toiul verii sunt bizare pentru majoritatea dintre noi, sunt si oameni care au pareri diferite.

  4) Fals. Atunci cand avem productivitate medie maxima, aceasta este egala cu productivitatea marginala. Avand productivitate maxima, aceasta nu poate fi egala cu 0. Nulitatea si maximumul productiei unui bun nu pot fi sinonime.

  5) Fals. Functia data arata ca atunci cand factorii de productie se dubleaza, cantitatea produsa ramane aceeasi. Astfel, randamentele de scara sunt descrescatoare.

  6) Adevarat. Pretul unui bun si cererea acestui bun se afla intr-o relatie inversa. Scaderea pretului unui bun va aduce cu sine cresterea cererii acestui bun, oamenii permitandu-si sa achizitioneze mai multe unitati din acel bun.

  7) Structura optima este definita de formula: Umgx/Umgy= Px/Py => Umgx/Umgy= 90/60 => Umgx/Umgy= 3/2 => Umgx= 3Umgy/2; Umg = (Ut)’=> Umg= (2.5×2)’+(10y2)’+(35)’= 5x+20y

  8) Modificarea procentuala este de -50%. CFM1 a fost de 200, iar dupa a scazut la 100, adica a scazut cu 50%.

  9) WmL= 20 produse/lucrator = Q0/L0
  Q1= 2Q0; L1= L0 + 50%L0
  WmgL= delta Q/delta L= Q1-Q0/L1-L0= 2Q0-Q0/L0+50%L0-L0= Q0/50%L0= 2Q0/L0= 40 produse/lucrator

  10) Profitul= VT- CT, VT= Q x P=> VT= 15Q; Firma este rentabila => Cmg = Vmg; Cmg = delta CT/delta Q= delta CV/delta Q; CVM= CV/Q

 39. Adriana-Andreea NEAGU 311B spune:

  1.Adevarat, deoarece omul are propriile scopuri definindu-se a fi individuale aplicandu-se unui caz particular,iar rationala cand are scopuri definite.
  2.Fals, deoarece FPP concavă constituie o reprezentare a realităţii, ea va fi numită frontiera normală a posibilităţilor de producţie, astfel fiind crescatoare.O frontiera anormala este descrescatoare si nefavorabila.
  3.Fals,deoarcece utilitatea marginala nu poate fi niciodata negativa,astfel depinzand de context, ca in exemplu putem lua anumite continente(in zonele in care sunt temperaturi caluduroase iarna-se poate consuma inghetata, la fel si in tarile unde temperatura vara este scazuta inca se poate folosi incalzirea termica)
  4.Flas, deoarece productivitatea marginala trebuie sa fie egala cu productia totala maxim, iar productia medie este maxima.Nu are cum sa fie si medie si maxima simultan
  5.Adevarat,deoarece randamentele de scara constanta se multiplica,astfel creste productia
  6.Adevarat,deoarece cererea creste odata cu scaderea pretului.Este un raport invers
  7.V=Xori 90+y ori 60=>5400=90x+60y
  x=V/PX=5400/90=60
  y=V/Py=5400/60=90
  2,5×60^2+10×90^2+35=90,035
  8.
  9.IWmg=IQ/ILx100=>200/150×100=>IWmg=133,33=>Wmg=IWmg-100=133,33-100=33,33
  10.

 40. Avram Stefania, seria A, grupa 301 spune:

  1.F
  Actiunea umana este intotdeauna rationala, deoarece aceasta inseamna prin definitie un comportament constient care urmareste atingerea de scopuri. Actiunile umane au natura individuala, deoarece reprezinta mijloace de satisfacere a nevoilor.
  2.F
  Forma concava a FPP denota un cost de oportunitate crescator. Frontiera se deplaseaza spre dreapta, adica se mareste productia, ceea ce inseamna ca se mareste si costul de oportunitate.
  3.F
  Umg este descrescatoare pe masura consumului, deoarece scade satisfactia suplimentara.
  4.F
  Productia creste in aceeasi masura cu factorii de productie. Productivitatea marginala este 0 cand productia este maxima, iar productivitatea medie este maxima in punctul de echilibru.
  5.F
  Randamentele de scara sunt crescatoare deoarece suma exponentilor lui K si L este mai mare decat 1.
  6.A
  Modificarea pretului unui bun conduce la o modificare a cantitatii cerute din bunul respectiv, deoarece E este supraunitar. Cererea se modifica pe intervalul de pret.
  7. UmgX=(UT)’X=5X
  UmgY=(UT)’Y=20Y
  V=XPx+YPy
  UmgX/UmgY=Px/Py
  =>5400=90x+60y=>180=3x+2y
  =>5x/20y=90/60=>x=6y

  =>180=18y+2y=20y=>ye=9 si xe=54
  x’=V/Px=5400/90=60
  y’=V/py=5400/60=90
  8.Cmg=(CT)’Q=10-12Q+3Q2

  9.Q1=2Q2
  L1=L0+L0/2=3L0/2
  WmgL=deltaQ/delta L=Q1-Q0/L1-L0=Q0/3L0-2L0/2=2Q0/L0=2WL=2×20=40
  10.CVM=CV/Q=5=>CV=5Q
  PQ=CF+CV
  PSQ=2000+5Q
  10Q=2000
  Q=200

 41. Carabas Elena grupa 303 A spune:

  1. Adevarat, deoarece nu pot exista mai multe persoane care sa gandeasca in numele nostru, iar perspectiva gandirii umane este de cele mai multe ori rationala, gandirea personala fiind una individuala.
  2. Adevarata, deoarece evolutia costului de oportunitate este descrescatoare,iar cea concava este crescatoare.
  3. Fals, deoarece utilitatea marginala nu poate fi negativa.Nimeni nu creeaza actiuni care sa i produca insatisfactie, indepartandu se de scopul dorit.
  4. Fals, deoarece productivitatea marginala va fi si ea egala cu productivitatea medie.
  5.Adevarat, deoarece atat productia, cat si factorii de productie se dubleaza.
  6. Adevarat, deoarece scaderea pretului sporeste dorinta consumatorilor de a cumpara respectivul bun, fiind astfel crescuta cererea.
  7. V=5400 Px=90 Py=60=> V=P*Q
  Qx=60 lei
  Qy=90 lei
  => 5x+20y=>5*60+20*90=300+1800=2100
  8. CT=1000+10Q-6Q2+Q3
  CF=200
  Este 50% deoarece pretul initial afecteaza rezultatele acestea scazand odata ce pretul initial,cu 50%
  9.
  10.

 42. Cristea Alexandra Seria A Grupa 303 spune:

  1.Aceasta propozitie este adevarata deoarece o persoana poate gandi si actiona doar individual, nu si impreuna cu alte persoane, iar oamenii sunt niste fiinte rationale care pot lua decizii pe cont propriu, avand un comportament constient, orientat spre atingerea unor anumite scopuri.
  2.Aceasta propozitie este adevarata deoarece atunci cand frontiera posiilitatilor de productie este concava, evolutia costului de oportunitate creste, iar atunci cand frontiera are forma convexa evolutia costului de oportunitate este descrescatoare.
  3.Aceasta propozitie este falsa deoarece utilitatea marginala nu poate sa aibe niciodata o valoare negativa.
  4.Aceasta propozitie este falsa deoarece productivitatea marginala va fi si ea egala cu productivitatea medie.
  5.Aceasta propozitie este adevarata deoarece atat factorii de productie, cat si productia se dubleaza.
  6.Aceasta propozitie este adevarata deoarece reducerea pretului unui bun duce la o mai mare dorinta de cumparare a bunurilor de catre consumatori, intre pretul unui bun si cantitate existand o relatie inversa, iar astfel este antrenata cererea.
  7. UT=2,5×2+10y2+35
  V=5400 lei
  Px=90 lei
  Py=60 lei
  => V=Q*P=> 5400=Q*90=>
  Qx=60 lei
  Qy=90 lei
  5x+20y=>5*60+20*90=300+1500=2100
  8.CT=1000+10Q-6Q2+Q3
  Raspunsul este 50% deoarece pretul initial afecteaza toate rezultatele, acestea scazand odata cu pretul initial (cu 50%)
  9.
  10.

 43. Tomescu Elena Catalina , Grupa 303 A spune:

  Ex. 1 Fals . Afirmatia este falsa , deoarece actiunea umana se refera la comportamentul constient , intentionat si orientat catre atingerea unor scopuri , prin folosirea anumitor mijloace. Actiunea umana este rationala tocmai pentru ca oamenii tind sa aleaga calea corecta pentru atingerea scopurilor. Actiunea umana este individuala , deoarece oamenii aleg doar ca persoane individuale. Deci actiunea umana este intotdeauna individuala si rationala.

  2. Fals . Afirmatia este falsa , deoarece costul de oportunitate este intotdeauna crescator. Forma curbei aratand faptul ca cu cat este mai mare productia dintr-un bun , cu atat este mai mare costul de oportunitate pentru a obtine o crestere in continuare in productie .

  3. Fals . Afirmatia este falsa , deoarece utilitatea marginala reprezinta satisfactia generata de ultima unitate consumata dintr-un bun . In plus , o persoana nu poate intreprinde o actiune despre care stie ca nu-i poate aduce satisfactie .

  4. Fals . Afirmatia este falsa , deoarece productivitatea marginala nu poate sa fie niciodata 0 . Productia marginala este egala cu productia medie .

  5. Adevarat . Afirmatia este adevarata ,deoarece atunci cand factorii de productie se dubleaza si productia se dubleaza .

  6. Adevarata . Afirmatia este adevarata, fiindca oamenii tind sa doresca mai mult un bun a carui pret a scazut . Totodata , oamenii tind sa cumpere si o cantitate mai mare dintr-un bun cu pretul redus .

  7. V= x.PX+y.Py => 5400=90x+60y
  Umgx/Umgy=Px/Py

  Umgx= UT’ = ( 2,5×2 +10y2+35)’ = 5x
  Umgy= UT’= ( 2.5×2+10y2+35)’ = 20y

  8-

  9.-
  10. –

 44. Balinca Ana Maria,grupa 301,seria A spune:

  1. Adevarat,deoarece fiecare om gandeste singur si isi alege deciziile pe baza nevoilor personale,nu ale celor din jur.
  2. Fals,deoarece frontiera posibilitatilor de productie este zona productiei ineficiente.
  3. Adevarat,deoarece saturatia este intrecuta.
  4. Adevarat,deoarece daca productivitatea medie e maxima iar productia e maxima,atunci si factorul folosit este maxim.
  5. Adevarat,deoarece o anumita modificare a volumului factorilor de productie determina aceeasi modificare la nivelul productiei.
  6. Adevarat,deoarece pretul si cererea sunt invers proportionale si daca pretul se modifica intr-un sens,cererea se va modifica in sens invers.
  7. 2.5×2+10y2+35=UT
  V=5400 lei
  Px=90 lei
  Py=60 lei
  -> V=QxP
  5400=Qx90->Qx=60 lei
  Qy=90 lei
  5x+20y->5×60+20×90=300+1800=2100
  8. Modificare procentuala a productiei este in sens de crestere si a ajuns 200% fata de T0.
  CFM=CF/Q0->1000/Q0=200
  Q0=1000/200=5
  CFM1=CF/Q1=1000/Q1=100->Q1=1000/100->Q1=10
  9. WmL0=20
  20=Q0/L0
  WmL1=2Q0/1,5L0=2/1.5=20=26,66->16,66/20=1,33
  Wmg=DQ/DL
  Q1=2Q0
  L1=1,5L0

 45. Birjovianu Andreea-Ioana, Seria A, Grupa 302 spune:

  1. Fals, deoarece actiunea umana este, cu necesitate, mereu ratioanala.
  2. Fals, deoarece aceasta este concava.
  3. Fals, deoarece aceasta nu poate fi negativa in niciun caz (niciodata).
  4. Fals, deoarece productictivitatea marginala nu poate fi zero.
  5. Fals, deoarece suma puterilor este peste 1.
  6. Adevarat, deoarece modificarea pretului unui produs atrage dupa sine o modificare mai accentuata a cantitatii cerute.
  7. 2100

 46. Ionescu Tamara Alexandra Maria, BT, grupa 308 B spune:

  1.Adevarat. Intrucat omul este o fiinta rationala, iar fiecare actiune si alegere pe care o face este facuta in scop propriu, individual. Oamenii tind sa aleaga calea cea mai corecta, din punctul lor de vedere, iar astfel se explica rationalitatea omului.

  2.Fals. Frontiera posibilitatilor de productie are forma concava, costul de oportunitate descrescator fiind reprezentat pe curba concava.

  3.Fals. Utilitatea marginala nu poate fi niciodata negativa, intrucat aceasta se defineste ca fiind insemnatatea, valoarea pe care o atribuie omul ultimei unitati dintr-un bun. Chiar daca utilitatea marginala a ajuns in punctul maxim, daca persoana care continua sa consume in continuare din acel bun, inseamna ca a avut un scop bine definit.Utilitatea marginala urmareste satisfactia, asadar daca un om considera ca acel bun nu ii mai aduce satisfactia, el se va opri.

  4.Fals. Productivitatea marginala nu poate fi 0, iar productia creste in acceasi masura cu factorii de productie. Asadar, daca productia medie este maxima, atunci productivitatea marginala este egala cu productia totala.

  5.Adevarat.Randamentele de scara constante apar atunci cand factorii de productie se dubleaza, de asemenea productia se dubleaza.

  6.Adevarat. Cand se modifica pretul propriu al unui bun, are loc modificarea cantitatii cerute. Atunci cand pretul scade, cererea dintr-un anumit produs creste, intrucat consumatorii vor vrea sa cumpere acelasi numar de produse pentru un pret mai mic.

  7.V= 5400
  V= x*Px+ y*Py
  5400=2,5 x2 + 10 y2 + 35
  Umgy =20y Umgx/Px=Umgy/Py
  5x/90=20y/60 5400=90+60y 180=3x+2y
  180=3x6y+2y
  20y=180=> y=9
  3x=18y
  x=6y=>x=54 50(=54x,9y)

  8.CT=1000+10q-6q2+q3
  CFM=200
  CFMf=100
  CFM-CFMf/CFMF x100=100/200 x100=50

  9. WMGL= deltaq/deltaL
  WMl=q/l=20 = WML=20L/Q

 47. Andrei Mihai Bogdan. Grupa 301-A. Facultatea de Business si Turism spune:

  Test

  1.Acţiunea umană este întotdeauna individuală şi, de foarte multe ori, raţională.
  Raspuns: Fals. Deoarece actiunea umana este in mod necesar rationala.

  2.Frontiera posibilităţilor de producţie are formă convexă deoarece evoluția costului de oportunitate este descrescătoare.
  Raspuns: Fals. Deoarece costul de oportunitate al unui bun este dat de ceea ce se sacrifica ppentru a obtine acel bun.

  3.Utilitatea marginală poate fi negativă pentru anumite bunuri, cum ar fi îngheţata consumată iarna ori încălzirea termică din toiul verii.
  Raspuns: Fals. Deoarece utilitatea marginala nu poate fi niciodata negativa.

  4.Când productivitatea medie este maximă, atunci productivitatea marginală este zero iar producţia totală maximă.
  Raspuns: Adevarat. Deoarece atunci cand productivitatea marginala este zero si productia totala maxima, productivitatea medie este maxima.

  5.Dacă funcţia de producţie este Q = 2 K x L, în acest caz spunem că randamentele de scară sunt constante.
  Raspuns: Fals. Deoarece randamentele de scara sunt de 3 tipuri printre care si constante.

  6. Conform legii generale a cererii, reducerea preţului unui bun antrenează creșterea cererii.
  Raspuns: Adevarat. Deoarece atunci cand pretul unui produs scade, cererea pentru acel produs creste. Exemplu: Black Friday

  7.Dacă funcția utilității este UT = 2,5 x2 + 10 y2 + 35, venitul consumatorului este 5400 lei, iar preturile bunurilor sunt Px = 90 și Py = 60 lei, calculați structura optimă a consumului.
  Raspuns: 2,5×2+10y2+35=UT
  V=5400 Lei
  Px=90
  Py=60
  => V=Q.P =)5400=Q.90 => Qx=60 lei si Qy=90 lei
  5x+20y => 5.60+20.90=300+1800=2100

  8.Funcţia costului total al producției unui bun este CT = 1000 + 10Q – 6Q2 + Q3. Care este modificarea procentuală a producţiei dacă inițial costul fix mediu a fost 200 și apoi s-a redus la 100?
  Raspuns:

 48. Jarcalete Doina Andreea grupa 309,seria B spune:

  1. Fals deoarece actiunea umana inseamna sa ai un coomportament constient, prin care iti doresti atingerea unui scop si intodeauna actiunea umana va fi rationala.
  2. Fals deoarece frontiera posibilitatilor de productie are forma convexa doar in cazul in care costul de oportunitate este crescator; pentru a fi descrescator trebuie sa avem forma concava
  3.Fals deoarece utilitatea marginala nu poate fi niciodata negativa
  4.Fals deoarece productivitatea marginala nu poate fi 0, iar productia creste in aceasi masura cu factorii de productie
  5.Adevarat deoarece daca factorii de productie se dubleaza, se dubleaza si productia.
  6. Adevarat deoarece daca pretul unui bun se reduce, automat cererea creste deoarece oamenii vor fi mai tentati sa cumpere un lucru mai ieftin
  7. UT= 2,5x^2+qoy^2+35
  V=5400
  Px=90
  Py=60
  V=Q*P
  Umgx/Umgy=90/60=5x/20y=90/60
  8. Ct=Cf+Cv
  Cf=r*k
  Cv=w*l
  CFM0=CF/Q0=>200=1000/QO=>Q0=5
  CFM1=CF/Q1=>100=1000/Q1=>Q1=10
  9. Wml=Q/L
  20=Q/L
  Q1=20Q
  L1=L0+50/100*L0
  Wmgl=delya Q/delta L= Q1-Q0/L1-L0=2Qo-Qo/L0+50/100*L0
  Wmgl=Q0/

 49. Bunea Bogdan-Laurentiu,Facultatea de Business si Turism,Grupa 303 A spune:

  1)Propozitia este adevarata deoarece oamenii aleg doar ca persoane individuale.
  2)Propozitia e adevarata deoarece atunci cand FPP e crescatoare are forma concava.
  3)Propozitia este falsa deoarece utilitatea marginala nu poate fi niciodata negativa.
  4)Propozitia e adevarata deoarece marimea intensitatii unei nevoi va creste continuu si neintrerupt,iar Umg va fi negativa.
  5)Propozitia este adevarata deoarece se dubleaza ambii termeni,si deci se dubleaza si productia.
  6)Propozitia este adevarata deoarece intre pretul bunului si cantitatea ceruta se manifesta o relatie inversa.
  7)V=QxP=>5400=Qx90=>Qx=60,Qy=90
  5X+20Y=5×60+20×90=300+1800=2100
  10)CF+CVMxQ=PxQ
  2000+5xQ=15xQ
  2000+5Q=15Q
  2000=15Q-5Q
  2000=10Q
  Q=2000/10
  Q=200

 50. Manolache Carmen-Mihaela grupa 310 seria B spune:

  1. Adevarat-deoarece actiunea umana este comportamentul uman, constient, indreptat catre atingerea scopurilor, prin utilizarea unor mijloace, comportamentul fiind controlat prin vointa. Omul este rational, adica alege calea corecta.

  2.Fals-deoarece frontiera normala a posibilitatilor de productie are forma concava, ceea ce indica un cost de oportunitate crescator, reprezentand realitatea adecvata.

  3.Fals-deoarece utilitatea marginala nu poate fi niciodata negativa pentru ca este satisfactia pe care consumatorul apreciaza ca poate sa o obtina prin consumarea bunului respectiv.

  4.Fals-deoarece cand productivitatea medie este maxima, atunci productivitatea marginala este egala cu productia totala.

  5.Fals-deoarece presupunem dublarea functiei productiei atunci rezulta ca 4K1*2L1=Q1 rezulta ca 8KL=Q1 rezulta ca 2Q0=4Q1 rezulta randament de scara crescatoare.

  6.Adevarat-deoarece legea cererii este dedusa din legea utilitatii marginale descrescande, adica precum prin consumul mai mare al unui bun( echivalent cu cresterea cererii) scade utilitatea marginala, care este echivalenta cu reducerea pretului bunului.

  7.UT=2,5×2+10y2+35
  V=5400 lei
  Px=90
  Py=60

  V=x*Px+y*Py
  Umgx/Umgy=Px/Py => 5x/20y=90/60=> x/4y=3/2=>2x=12=>x=6
  Umgx=(UT)’x=5x

  Umgy=(UT)’y=20y
  5400=6*90+y*60=>5400=540+60y=>60y=4860=>y=81

  8.CT=1000+10Q-6Q2+Q3
  CFM0=200
  CFM1=100
  CFM=CF/Q

  9.WmL0=20
  WmL0=Q0/L0
  Q1=Q0*2
  L1=L0+50/100*L0=1,5L0
  WmL1=Q1/L1=2Q0/1,5LO
  WmgL=deltaQ/deltaL=Q1-Q0/L1-L0=2Q0-Q0/1,5L0-L0=Q0/LO=20

  10.P=15 lei
  CF=2000 lei
  CVM=5 lei=>CV/Q=5=>5Q=CV=>CV=1000
  PR=0 VT=CT 3000=3000
  CF+CV=P*Q=>2000+5Q=15Q=>2000=10Q=>Q=200
  CT=CV+CF=3000
  VT=Q*P=3000

 51. Manea Roxana Andreea, 310 B, Bt spune:

  Manea Roxana Andreea 310B

  1.Acţiunea umană este întotdeauna individuală şi, de foarte multe ori, raţională.
  Fals
  Deoarece actiunea umana inseamna comportament constient , intentionat si este intotdeauna rationala

  2.Frontiera posibilităţilor de producţie are formă convexă deoarece evoluția costului de oportunitate este descrescătoare.
  Fals
  Deoarece trebuie sa aiba forma concava pentru a fi descrescatoare.

  3. Utilitatea marginală poate fi negativă pentru anumite bunuri, cum ar fi îngheţata consumată iarna ori încălzirea termică din toiul verii.
  Fals
  Deoarece utilitatea marginala depinde de insemnatatea pe care un om o atribuie preferintelor sale, urmareste satisfacerea celor mai “arzatoare” dorinte ale sale si aceasta nu poate fi niciodata negativa

  4.Când productivitatea medie este maximă, atunci productivitatea marginală este zero iar producţia totală maximă.
  Fals
  Deoarece productivitatea marginală reprezintă aportul în planul producţiei al
  fiecărei unităţi suplimentare din factorul de producţie variabil ceea ce inseamna ca atunci cand productivitatea medie este maxima si productia totala este maxima, aceasta nu are cum sa fie zero

  5. Dacă funcţia de producţie este Q = 2 K x L, în acest caz spunem că randamentele de scară sunt constante.
  Adevarat
  Deoarece factorii de productie se dubleaza in acelasi timp cu productia

  6.Conform legii generale a cererii, reducerea preţului unui bun antrenează creșterea cererii.
  Adevarat
  Deoarece cand un bun este mai ieftin,dorinta oamenilor de al cumpara creste.

  7.UT = 2,5 x2 + 10 y2 + 35
  v=5400 lei
  Px = 90
  Py = 60
  umgx/umgy=px/py=>5x/20y=90/60=>300x=1800y=>x=1800/300

  xpx=ypy=Vd
  90x=60y=5400
  600y=5400=>y=9
  =>x=6y=>x=6×9=>x=54

  8. CT = 1000 + 10Q – 6Q2 + Q3
  ct=q3-6q2=10q=1000
  cfm0=cf0/q0=>200=1000/q0=>q0=5
  cfm1=cf1/q1
  100=100/q1=>q1=10
  deltayq egal q1-q0/q0x100 100y

  9.wmy=delta q/delta l= q1-q0/l1-l0=2q0-q0/1,5l0-l0= 1q0/0,5 l0 =>wl=1/0,5x 20 =2×20=40

  10.

 52. Ionita Ersilya Andrea-grupa 308B-BT spune:

  1.A, deoarece actiunea umana se bazeaza pe libertatea individuala avand comportament constient, fiind controlata prin ratiune.
  2.F, deoarece frontiera posibilitatilor de productie are forma concava.
  3.F, deoarece utilitatea marginala nu poate fi niciodata negativa.
  4.F, deoarece atunci cand productivitatea medie este maxima, productia creste in aceeasi masura cu factorii de productie, iar randamentele sunt constante.
  5.A, deoarece in randamentele constante factorii de productie se dubleaza, asadar productia se dubleaza.
  6.A, deoarece legea cererii reprezinta urmatoarea-intre pretul unui bun si cantitatea ceruta se realizeaza o relatie inversa.
  7.UT=2,5 x2+10y2+35
  v=5400 lei
  px=90
  py=60
  umgx/px=umgy/py
  umg=deltaT/delta Q
  v=x.px+y.py
  5400=2,5 x2+10y2+35
  5x/90=20y/60
  5400=90+60y
  180=3x+2y
  180=3x6y+2y
  20y=180
  y=9
  3x=18y
  x=6y=x=54
  50(=54x,9y)
  8.CT=1000+10q-6q2+q3
  CFM=200
  CFMf=100
  CFM-CFMf/CFMfx100=100/200×100=50
  9.Wl=Q/L
  WMGL=DELTA Q/DELTA L=Q1-Q0/L1-L0=2Q0-Q0/1,5LO-LO=Q0(2-1)/L0(1,50-1)=20(2-1/1,50-1)=20×1/0,50=40
  WMGL=40 produse
  10.CTM=CFM+CUM
  15=CFM+5
  CFM=10 LEI
  CFM=CF/Q=2000/Q
  10=2000/Q
  Q=200 LEI

 53. Enache Anda-Andreea 306A spune:

  1.Fals
  Justificare:Actiunea umana este intotdeauna rationala intrucat omul este singura fiinta inzestrata cu ratiune; in acest sens, omul adopta un comportament constient, rational in luarea oricarei decizii.
  2.Fals
  Justificare:In ceea ce priveste frontiera normala a posibilitatilor de productie, costul de oportunitate este mereu crescator indicand o forma concava.
  3.Adevarat
  Justificare:Dupa momentul satisfacerii nevoii de catre bun, utilitatea totala va descreste deci utilitatea marginala va fi negativa.De altfel, nevoile umane sunt individuale deci un bun care-i aduce lui x satisfactie este posibil sa nu-i aduca si lui y.
  4Fals
  Justificare:Conform egalitatii WmgL=WmL=>WmL maxima prin urmare WmgL nu poate fi zero.
  5.Adevarat
  Justificare:Pentru Q=2KL unde Q(k,l)=a^b*KL, putem spune ca pentru a=2, b va fi 1
  deci daca b=1, rezulta un randament de scara constanta.
  6.Adevarat
  Justificare:Conform legii cererii, pretul bunului este invers proportional cu cererea acestuia.Astfel, daca pretul scade, cererea va creste, iar daca pretul creste, cererea va scadea.
  ex:daca pretul unei masini va creste, cererea pentru aceasta se va diminua intrucat masina s-a scumpit.
  7. UT = 2,5 x2 + 10 y2 + 35
  V= 5400 lei
  Px = 90
  Py = 60 lei
  V= xPx+ yPy
  5400=90x+60y / 30
  180= 3x+ 2y=> 3x= 180+ 2y
  delta ut= delta utx+ delta uty= delta umgx ori delta x+ delta umgy ori delta y
  umgx/ umgy= px/py- 5x/20y= 90/60=> 5x/20y=3/2
  8.[18:42, 09.12.2021] Bibi : 8. CT= 1000+10Q- 6Q patrat + Q la puterea 3
  CFm1= 200
  CFm2= 100
  Cmg= CT’
  CT’= 10-12Q+3Q
  9.Wml=Q/l=>20=Q/l=>Q=20L
  Q2=2Q=>Q2=40L
  L2=50/100L
  Wmgl=deltaQ/deltaL=40L-20L/50/100L-L=20L/1/2L-L=-20/L-2L=-20

 54. Lupu A. Ionela-Albertina, 309 B spune:

  1. F. Actiunea umana este intotdeauna rationala, insemnand comportament constient, intentionat.
  2. A. Forma FPP sugereaza evolutia costului de oportunitate, astfel ca daca FPP este concava, rezulta ca CO este descrescator.
  3. F. Utilitatea marginala nu poate fi niciodata negativa, deoarece reprezinta atingerea safisfactiei, astfel, demonstrand printr-un exemplu, Maria consuma felii de pizza pana cand reuseste sa-si satisfaca nevoia, aceea de a-si potoli foamea. In momentul in care Mariei nu ii mai este foame, aceasta se opreste din a mai manca in continuare felii de pizza.
  4. F. Zona 2, in care CTM pe termen lung este minim, iar productivitatea medie globala este contanta sau maxima-productia creste in aceeasi masura cu factorii de productie utilizati, iar firma inregistreaza randamente de scara constant.
  5. F. Presupunem ca dublam FP => Q1= 2*2kl=> Q1=2Q0=>randament de scara crescator
  6. A. La un pret mai mare pe piata, consumatorii vor solicita o cantitate mai mica din bun.
  7. V=xPx+y*Py
  UT’x=5x
  UT’y=20y
  y= V-x*Px/Py=>y=V/PY-x*Px/Py=> y=5400/60-x*90/60=>y=90-3x/2
  PX/PY=3/2
  maximizarea satisfactiei: UMGX/UMGY=PX/PY=?UMGX/UMGY=3
  9. Q1=2Q0
  L1=1,5L0
  WML=Q0/LO=20=>Q0=20L0=>Q1=40L0
  wmgl=deltaQ/deltaL=>wmhL1=deltaQ1/deltaL1=>WmgL1=1.5L0-L0/2Q0/Q0=
  10. CT=VT
  CF+CV=PxQ
  200+5Q=15Q
  2000=10Q=>Q=200

error: