Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info. Forumul Pieței Financiare: punct și de la capăt în industria financiară - Cosmin Marinescu | Cosmin Marinescu

Forumul Pieței Financiare: punct și de la capăt în industria financiară

Share

Aproape dintotdeauna, încrederea a fost cuvântul cheie în lumea financiară. În prezent, digitalizarea deschide provocări multiple pentru sistemul financiar, iar încrederea tradițională capătă noi valențe, în fața soluțiilor digitale în materie de tehnologie financiară, inteligență artificială ori inovații de tip blockchain. În fața imperativelor de sustenabilitate și credibilitate, lecțiile crizei

economice sunt astăzi mai importante decât oricând, mai ales în contextul global actual, fragilizat prin tentația populismului și a politicilor prociclice.

Am fost onorat să prezint mesajul Președintelui României la “Forumul Pieței Financiare – Punct și de la capăt în industria financiară din România”.

“Stabilitatea financiară este o condiție esențială a prosperității economice, a bunăstării cetățenilor noștri, într-o Europă unită în jurul dezideratelor de convergență și coeziune.

Așa cum arată și Declarația Summitului de la Sibiu, pe care România l-a găzduit de Ziua Europei, viitorul Europei este Europa soluțiilor comune, Europa echilibrului și a echității. Aceste valori definesc nu doar viitorul nostru european, ci și direcțiile de dezvoltare ale economiilor noastre.

Doamnelor și domnilor,

Titlul Forumului dumneavoastră din acest an, „Punct și de la capăt în industria financiară”, este cât se poate de sugestiv pentru provocările cu care sectorul financiar se confruntă în prezent, în raport cu două imperative indispensabile: sustenabilitate și credibilitate.

Atât pentru sectorul financiar, cât și pentru autoritățile de reglementare, este esențială însușirea lecțiilor crizei economico-financiare. Pentru atenuarea evoluțiilor negative în viitor, este nevoie de echilibru și de responsabilitate, astfel încât sectorul financiar și economia să dobândească reziliența necesară.

Încurajez astfel sistemul financiar din România să se pregătească în mod încrezător și ambițios în raport cu provocările viitorului. Sunt convins că, prin integrarea eficientă a sistemelor financiare, clienții și publicul larg vor fi principalii beneficiari în materie de securitate și acces la produse financiare tot mai diversificate și mai eficiente.

Cu gândul la viitor avem însă de înfruntat constrângerile prezentului. România se caracterizează, în prezent, prin cel mai scăzut grad de intermediere financiară din Uniunea Europeană, situație ce contrastează puternic cu intermedierea financiară din alte economii emergente ale Europei Centrale și de Est.

Totodată, întreprinderile mici și mijlocii solicită sprijin crescut în accesul la finanțare. Sunt convins că un sistem financiar modern va ajunge partener și catalizator pentru energiile antreprenoriale. Oamenii de afaceri și bancherii merită să lucreze mai mult și mai bine împreună, spre binele antreprenoriatului și al economiei României.

Stimați invitați,

În prezent, din punct de vedere economic, România merge într-o direcție greșită. Politicile actuale se găsesc pe contrasensul responsabilității economice. De aceea, este deosebit de important ca sectorul financiar să facă el însuși dovada preocupării pentru sustenabilitate.

Politica guvernamentală neglijează tocmai sursele vitale ale creșterii pe termen lung: investițiile. Lipsa investițiilor în infrastructura de transport ne va costa foarte mult în viitor. Din păcate, guvernarea actuală și-a demonstrat neputința în a construi ceva durabil pentru viitorul României.

În același timp, povara deficitelor se tot accentuează, cu implicații asupra nivelului de trai al românilor în viitor. România este singura țară din Uniunea Europeană al cărei deficit bugetar începe cu cifra 3. Iar deficitul bugetar în creștere nu înseamnă cifre abstracte, ci consecințe reale, care afectează viața de zi cu zi a românilor: prețuri și inflație în creștere, dobânzi înalte și îndatorarea continuă a României, adică a generațiilor viitoare.

Cifrele ne arată că deficitul comercial se adâncește tot mai mult. În 2018, deficitul comercial a crescut cu 17%, la un nivel record de peste 15 miliarde de euro. Pe primul trimestru din 2019, deficitul comercial a crescut cu 34% în raport cu anul trecut. Suntem singura țară din regiune ale cărei deficite comerciale se intensifică, ori aceasta înseamnă că pierdem oportunități pentru producția națională.

Am văzut cu toții, recent, cum guvernarea actuală invocă producțiile record din agricultură. Într-adevăr, România este în prezent campioana exporturilor de cereale, deși valoarea adăugată a producției de cereale este una scăzută. Însă, trebuie cunoscut faptul că România este, în același timp, și campioana importurilor de alimente și produse alimentare. Exportăm cereale și importăm alimente!

Acestea sunt doar câteva dintre manifestările modelului economic volatil, bazat aproape exclusiv pe expansiunea consumului, care însă neglijează tocmai principalul motor de dezvoltare – investițiile.

Trebuie să înceteze acest mod de guvernare, care nu face decât să transfere nota de plată în anii următori. În condiții de normalitate, am fi așteptat de la Guvern garanții de sustenabilitate pentru viitor. Finanțele publice ale României nu se pot baza, la nesfârșit, pe cosmetizarea situației bugetare.

Mediul de afaceri și sectorul financiar resimt cel mai acut această lipsă de credibilitate, alimentată și prin lipsa predictibilității, prin măsuri hazardate și intempestive, cum au fost cele ale OUG 114, greu de înțeles din perspectiva nevoilor de sustenabilitate financiară.

Doamnelor și domnilor,

Dumneavoastră, împreună cu autoritățile de reglementare, aveți un rol deosebit de important și în ceea ce privește educația financiară a publicului larg. Sunt absolut convins că susținerea educației și a incluziunii financiare a populației merită o atenție specială. Clienții dumneavoastră sunt primii care trebuie să perceapă beneficiile unui sistem bancar modern, ceea ce înseamnă inclusiv evitarea antagonismelor exploatate în relația cu mediul financiar.

În ultimă instanță, cetățenii evaluează eficiența cu care funcționează sistemul financiar și economia, în general. De aceea, îndemn la raporturi oneste și la dialog deschis toate părțile implicate, autorități de reglementare, instituții financiare și beneficiari.”


You cannot copy content of this page