Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info. Innovation Labs - forța tinerilor în inovare & digitalizare - Cosmin Marinescu | Cosmin Marinescu

Innovation Labs – forța tinerilor în inovare & digitalizare

Share

Am avut plăcerea de a transmite, în cadrul celei de-a noua ediții a programului Innovation Labs, mesajul Președintelui României adresat comunității de inovare consolidate în jurul acestei inițiative. Cred cu tărie că startup-uri de tehnologie precum cele premiate în cadrul Innovation Labs 2021 – Demo Day au potențialul de a deveni, cu sprijin potrivit, unicornii de mâine.

Și ar fi foarte bine ca astfel de inițiative, dedicate sprijinirii tinerilor în a iniția și dezvolta afaceri viabile, profitabile, să fie mai bine și mai intens promovate.

Tinerii reprezentă viitorul și este important să recunoaștem că realizările lor sunt esențiale pentru progresul de mâine al nostru, al tuturor. Aceasta cu atât mai mult cu cât, cel puțin de doi ani încoace, vorbim de performanțe obținute în condiții dificile.

Avantajul conectivității ridicate, al capitalului uman, dar mai ales al unui interes în creștere pentru o transformare digitală accelerată, cuplate cu accesul la resurse financiare adecvate, încep deja să genereze schimbări profunde în economia României, începând cu implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență.

În continuare, mesajul Președintelui României adresat comunității Innovation Labs:

“Dragi tineri, studenți și întreprinzători,

Doamnelor și domnilor,

Vă felicit pentru finalizarea cu succes a celei de-a noua ediții a programului Innovation Labs și, implicit, pentru contribuția pe care o aduceți la consolidarea comunității de inovare din România.

Este cel de-al doilea an în care ați demonstrat că, atunci când sunt cu adevărat dorite, performanțele și recunoașterea acestora sunt posibile și în condiții dificile. Rezultatele obținute, consecvența și ambiția de a promova talente și tineri competenți m-au convins să acord Înaltul Patronaj și în acest al treilea an.

Salut implicarea organizatorilor, a reprezentanților mediului academic, a mediului diplomatic și a comunității de afaceri la creșterea continuă a acestei inițiative. Este un lucru care merită apreciat și susținut și pe viitor.

Felicit și Universitatea Politehnică pentru implicarea sa constantă, ca vector de accelerare a unor asemenea inițiative, care trebuie să constituie exemple de bună practică academică și antreprenorială.

Doamnelor și domnilor,

Trăim vremuri în care digitalizarea și potențialul de adaptare și inovare, devenite vitale pentru economia noastră, ar trebui să fi depășit de mult timp stadiul de discuții și declarații.

Pandemia a accelerat puternic tendințele către robotizare și digitalizare, utilizarea inteligenței artificiale și a tehnologiilor blockchain. A crescut nevoia de securizare a lanțurilor de aprovizionare pe toate sectoarele productive și, proporțional, nevoia de adecvare a securității cibernetice.

În contextul priorităților privind o mobilitate mai curată, inteligentă și mai sigură, parcurgem acum tranziția către propulsia electrică și energia verde.

Telemedicina, instrumentele dedicate educației online, comunicarea și serviciile electronice, toate acestea devin deja modalități ușor de folosit, pe care suntem responsabili să le facem tot mai accesibile.

Pentru a fi competitivă, economia noastră trebuie să se modernizeze rapid, iar companiile să-și adapteze modelul de business la noul context.

Cheia acestor schimbări profunde este inovarea, iar viitorul va aparține celor care nu doar visează, dar și pun în practică roadele imaginației lor.

Stimați invitați,

Dezvoltarea țării noastre trebuie să aibă în centru promovarea susținută a avansului tehnologic și un parteneriat sustenabil între stat, mediul de afaceri și universități.

Sectorul Informații și comunicații a contribuit, în prima jumătate a acestui an, cu aproape 8 procente la formarea Produsului Intern Brut, volumul de activitate fiind cu 14% mai mare comparativ cu 2020.

O explicație pentru această creștere o reprezintă, fără îndoială, nevoia de adaptare la condițiile generate de pandemia de COVID-19, prin trecerea în online a numeroase activități. Privite însă în ansamblu, cifrele arată mai mult decât atât.

Cu toate acestea, România continuă să se situeze mult sub media Uniunii Europene în privința indicatorilor relevanți pentru performanța digitală și performanța în cercetare și inovare. Deși sunt de recuperat decalaje serioase, există numeroase resurse și oportunități.

Avem oameni competenți, care își doresc schimbarea și înțeleg să și muncească pentru ea, nu doar să o aștepte. Comunitatea Innovation Labs este un astfel de exemplu.

Amploarea investițiilor private în inovare tehnologică și transformare digitală este din ce în ce mai vizibilă și îmbracă forme tot mai variate.

În același timp, sunt disponibile mai multe categorii de finanțări publice, aflate și ele în continuă diversificare. Dacă luăm în considerare doar fondurile europene, trebuie să fructificăm toate programele dedicate, precum programele operaționale, Europa digitală sau Orizont. În Planul de redresare și reziliență al României, din cele 29 de miliarde de euro, circa o cincime vizează finanțarea de măsuri de sprijinire a tranziției digitale.

Dragi tineri întreprinzători,

Inovarea tehnologică va fi, în perioada imediat următoare, unul dintre motoarele esențiale ale creșterii economice.

Salut contribuția consistentă pe care o aveți la dezvoltarea mediului antreprenorial și la stimularea inovării.

Vă urez succes și vă îndemn să continuați pe drumul competitiv pe care l-ați ales!”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Comanda blocata. Continut protejat !