Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info. Lecția 3 - Utilitatea economică și alegerea consumatorului - Cosmin Marinescu | Cosmin Marinescu

Lecția 3 – Utilitatea economică și alegerea consumatorului

Share

 


– teoria utilității economice și înțelegerea legii utilității marginale

– alegerea consumatorului ca proces de optimizare (suport matematic si grafic)

Tema 3

Rezolvă aplicațiile de mai jos și postează rezolvările în rubrica de comentarii, cu argumentarea tuturor răspunsurilor, indicând numele și prenumele, iar la începutul răspunsului – seria și grupa.

Termen: marți, 8 noiembrie, ora 21:00, moment după care comentariile nu vor mai fi acceptate. Răspunsurile transmise în termenul indicat vor fi evaluate pentru punctajul de seminar. Mult succes!

1..Utilitatea economică este: a) obiectivă; b) constantă; c) subiectivă; d) măsurabilă prin intermediul costului de oportunitate; e) măsurabilă prin intermediul ratei dobânzii.

2. Utilitatea marginală a unui bun este pozitivă și descrescătoare. Utilitatea totală este: a) zero; b) negativă; c) crescătoare; d) descrescătoare; e) maximă.

3. Adam Smith nu a explicat în mod consistent paradoxul valorii (apă – diamante) deoarece nu a făcut distincția necesară dintre: a) cerere–ofertă; b) utilitate individuală–utilitate marginală; c) utilitate marginală–utilitate totală; d) prețuri de piață-prețuri administrate; e) costuri – prețuri.

4. Întocmește un scurt eseu, de maxim jumătate de pagină, care să răspundă la întrebarea: “În ce condiții utilitatea marginală poate fi negativă?”.

5. Un consumator are o funcție de utilitate totală de tipul U(x,y) = 3xy. Venitul disponibil de 1600 lei, iar prețurile celor două bunuri sunt Px=400 și Py=200 lei. Structura optimă a consumului este: a) 5X și 2Y; b) 5X și 5Y; c) 6X și 5Y; d) 8X și 4Y; e) 2X și 4Y.

6. Utilitatea totală obținută prin consumul a două bunuri X și Y este descrisă de funcția U(x,y) = 5x + 10y + 4. Prețul bunului Y este 10 lei. Care ar trebui să fie prețul bunului X în condiții de optim al consumatorului? a) 6 lei; b) 10 lei; c) 12 lei; d) 3 lei; e) 5 lei.

7. Dacă ecuația liniei bugetului se scrie Y = 10 – 2X, iar prețul bunului X este 6, atunci venitul consumatorului, respectiv prețul bunului Y sunt: a) 5, respectiv 2; b) 10, respectiv 18; c) 30, respectiv 3; d) 18, respectiv 6; e) 10, respectiv 5.

8. Un consumator urmărește să-și maximizeze utilitatea prin consumul bunurilor X și Y. Funcția utilității totale este dată de relația U(X,Y) = x2 + y2 – 8x – 4y + 15. Prețurile celor două bunuri sunt egale Px = Py = 2 lei, iar venitul disponibil este de 20 lei. Determinați cantitățile din bunurile X și Y care corespund echilibrului consumatorului: a) X = 4; Y = 6; b) X = 6; Y = 4; c) X = 8; Y = 6; d) X = 6; Y = 10; e) X = 5; Y =3.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

error: