Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info. Lecția 5 – Piața: cererea, oferta și formarea prețului - Cosmin Marinescu | Cosmin Marinescu

Lecția 5 – Piața: cererea, oferta și formarea prețului

Share

 


– legile economice ale cererii și ofertei: formarea prețului pieței

– elasticitatea cererii și a ofertei; implicațiile prețurilor administrate

Tema 5

Rezolvă aplicațiile de mai jos și postează rezolvările în rubrica de comentarii, cu argumentarea tuturor răspunsurilor, indicând numele și prenumele, iar la începutul răspunsului – seria și grupa. Răspunsurile vor fi evaluate pentru punctajul de seminar.

Termen: joi, 12 ianuarie, ora 21:00, moment după care comentariile nu vor mai fi acceptate. Răspunsurile transmise în termenul indicat vor primi feedback, cu rezolvările corecte. Mult succes!

1...O reducere simultană, cu aceeași mărime, a cererii și ofertei determină: a) creșterea prețului de echilibru; b) scăderea cantității de echilibru; c) creșterea prețului și a cantității de echilibru; d) scăderea prețului de echilibru; e) creșterea cantității de echilibru.

2. Pe piața grâului, cererea și oferta sunt Q=20 + 5P, respectiv Q=100 – 10P, unde Q este cantitatea iar P este prețul. Dacă guvernul impune un preț de 7 $, atunci pe piața grâului apare: a) un surplus de 25 unități de cantitate; b) un surplus de 55 unități; c) un deficit de 30 unități; d) un deficit de 70 unități de cantitate; e) echilibrul.

3. Dacă prețul unei mărfi se reduce, vânzătorul va fi în avantaj atunci când: a) cererea este inelastică; b) cererea este perfect elastică; c) cererea este elastică; d) oferta este perfect anticipată; e) are program non-stop.

4. În situația în care o firmă vinde într-o săptămână 100 de unități din marfa X cu prețul unitar de 100 de lei și 120 unități cu prețul de 120 de lei, oferta în funcție de preț este: a) elastică; b) inelastică; c) cu elasticitate unitară; d) perfect elastică; e) perfect inelastică.

5. Care din afirmațiile următoare este adevărată la un preț mai mare decât nivelul de echilibru: a) vânzătorii pot vinde cât doresc, dar cumpărătorii nu pot cumpăra cât doresc; b) vânzătorii nu pot vinde cât doresc, dar cumpărătorii pot cumpăra cât doresc; c) vânzătorii pot vinde cât doresc și cumpărătorii pot cumpăra cât doresc; d) vânzătorii nu pot vinde cât doresc și nici cumpărătorii nu pot cumpăra cât doresc; e) nici una din cele de mai sus.

6. Dacă prețul benzinei este de 2$/litru, atunci cantitatea oferită este mai mare decât cea cerută. Dacă prețul benzinei este de 1$/litru, atunci cantitatea cerută este mai mare decât cantitatea oferită. În aceste condiții, prețul de echilibru al benzinei este: a) 1$/litru; b) 2$/litru; c) mai mic decât 1$/litru; d) între 1$ și 2$/litru; e) stabilit de Rompetrol.

7. Cantitatea oferită de un producător s-a majorat cu 30%, în timp ce prețul bunului a crescut de la 10 lei la 12 lei. În aceste condiții, oferta în funcție de preț este: a) perfect elastică; b) perfect inelastică; c) inelastică; d) elasticitate unitară; e) elastică.

8. Calculați coeficientul de elasticitate a cererii în funcție de prețîn cazul în care prețul în momentul T0 este 20, iar funcția cererii este dată de Qc = 200 – 5P. Indicați ce tip de cerere există în acest caz.

9. Aflați prețul de echilibru, cantitatea cerută și cea oferită în condițiile următoarelor funcții ale cererii și oferte: Qc = 50 – 2P și Qo = 25 + 3P.

10. Coeficientul de elasticitate al cererii în funcție de preț este 1. Calculați Qc finală dacă Qc inițială este 30, iar indicele prețurilor este 150%.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

error: