Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info. Pregătirea pentru OCDE – reforme și politici responsabile - Cosmin Marinescu | Cosmin Marinescu

Pregătirea pentru OCDE – reforme și politici responsabile

Share

Aderarea la comunitatea OCDE și la valorile acesteia, mai ales în contextul actual, va permite României o mai bună aliniere la motto-ul OCDE: ”better policies, better lives”. Pregătirea pentru aderare nu este una facilă, însă România va beneficia de avantajul expertizei internaționale, la care trebuie să se adauge determinarea și consecvența în implementarea obiectivelor asumate. Sunt evidente progresele făcute de la momentul Foii de Parcurs pentru Aderare și până în prezent, însă este nevoie de mai mult. 

Despre aceste progrese ale României, precum și despre provocările privind reformele și politicile necesare, am vorbit astăzi în deschiderea conferinței ”România în OCDE: spre clubul bunelor practici economice internaționale”, organizată la Banca Națională a României, alături de Prim-ministrul României, Guvernatorul BNR și economistul șef al OECD, Álvaro Santos Pereira. 

“Domnule Prim-ministru,

Domnule Guvernator al Băncii Naționale a României,

Stimate domnule Director Pereira,

Distinși reprezentanți ai Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică,

Stimați invitați,

Îmi face plăcere să particip la acest eveniment, ca reprezentant al Președinției României, pentru a transmite un mesaj de susținere activă a aderării țării noastre la OCDE.

Finalul anului trecut a marcat încheierea cu succes a primei etape în atingerea acestui obiectiv important pentru Romania. În etapele următoare, țara noastră va avea oportunitatea de a beneficia de o expertiză internațională extinsă, orientată constructiv spre creșterea potențialului nostru de dezvoltare economică.

Transmit felicitări organizatorilor evenimentului de astăzi și vă asigur că Administrația Prezidențială susține și încurajează aceste inițiative, de promovare a avantajelor apartenenței României la OCDE – organizație denumită inspirat de dumneavoastră ”clubul bunelor practici economice internaționale”.

Este important să subliniem că invitația adresată României de a se alătura OCDE atestă direcția corectă a evoluției economiei noastre. Parcurgerea etapelor de aderare consolidează eforturile naționale privind accelerarea reformelor necesare și trecerea țării noastre  într-o nouă etapă de modernizare și dezvoltare economică.

Doamnelor și domnilor,

Ultimele rapoarte al OCDE privind situația economică a României evidențiază progresele remarcabile înregistrate în ceea ce privește dinamica economică, nivelul de trai, precum și reziliența economică din perioada pandemiei.

Recomandările OCDE subliniază, pe bună dreptate, prioritatea implementării eficiente a Planului Național de Redresare și Reziliență, pentru îmbunătățirea capacității administrative și realizarea de reforme structurale orientate spre creșterea productivității și a competitivității, consolidarea finanțelor publice, crearea de locuri de muncă și dezvoltarea competențelor economiei viitorului.

Sunt direcții în care România și-a asumat deja ținte ambițioase și acționează. Avem certitudinea că rezultatele vor deveni vizibile, iar evoluțiile se vor reflecta corespunzător în Studiul economic de țară realizat de OCDE pentru România.

O atenție deosebită se îndreaptă, în acest context, către potențialul economic al țării noastre, către direcțiile competitive în planul politicilor sectoriale, dar și către spectrul oportunităților comerciale și de investiții la nivel regional și european.

Stimați invitați,

În contextul geopolitic și economic actual, puternic marcat de efectele unor crize suprapuse, vulnerabilitățile economice și sociale s-au accentuat progresiv.

Perspectivele de redresare și creștere economică sunt condiționate, mai mult ca oricând, de capacitatea statelor de a găsi răspunsuri adecvate în raport cu noile provocări.

Eforturile vor continua să se concentreze pe dezvoltarea post-pandemie dar și pe diminuarea efectelor negative generate de războiul ilegitim pornit de Rusia împotriva Ucrainei. Impactul războiului se resimte în întreaga lume, prin creșterea unor prețuri la materii prime, energie, și prin perturbarea lanțurilor comerciale.

În contextul creșterii datoriilor publice pe fondul crizelor multiple, Uniunea Europeană lansează noi direcții de reformare a cadrului european de guvernanță economică. Revenirea la sustenabilitate în planul politicilor economice și al finanțelor publice devine o prioritate ce nu poate fi, și nu trebuie ignorată.

România a beneficiat de o creștere economică superioară mediei din regiune iar ținta de deficit bugetar stabilită pentru 2023 și 2024 reflectă ambiția României de a ieși curând din procedura de deficit excesiv. Însă perpetuarea unei ponderi scăzute a veniturilor fiscale în PIB într-un context inflaționist, marcat de creșterea prețurilor și a cifrelor de afaceri din economie, generează provocări suplimentare.

Menținerea traiectoriei bugetare asumate necesită un plus de responsabilitate în activitatea de legiferare. Astfel, fundamentarea corectă a impactului financiar al deciziilor și politicilor publice, date fiind prioritățile economice și limitele bugetare cu care ne confruntăm, trebuie să devină o practică generalizată, care să așeze sistemul administrativ pe baze sănătoase.

Avem nevoie de eforturi constante și abordări conjugate în implementarea reformelor și a investițiilor, în colectarea veniturilor fiscale și absorbția fondurilor europene.

Implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență, spre exemplu, este importantă nu doar ca prioritate națională în folosirea fondurilor europene, ci și ca instrument de credibilitate politică și economică pentru mediul investițional.

Unele obiective de reformă sunt puncte comune cu agenda OCDE. Problema guvernanței corporative constituie deja subiect al recomandărilor OCDE pentru România, în Raportul privind aplicarea principiilor guvernanței corporative în întreprinderile de stat.

De asemenea, înființarea Consiliului Național pentru Productivitate este o altă recomandare benefică economiei noastre. Echipa Secretariatului OCDE, prin Departamentul de Economie, și-a arătat disponibilitatea de a sprijini România în cadrul procesului de aderare, pentru înființarea Consiliului Național pentru Productivitate, în conformitate cu standardele OCDE și ale Uniunii Europene.

Problematica investițiilor străine joacă, totodată, un rol central în discuțiile privind aderarea la OCDE, implicând garanții suplimentare pentru liberalizarea mișcărilor de capital și asigurarea unui regim deschis și transparent pentru accesul investițiilor străine directe pe piața locală.

În această privință, creșterea consistentă a investițiilor străine directe în 2022 confirmă faptul că România reprezintă o destinație economică atractivă, care va beneficia și în continuare de stabilitate politică și predictibilitate economică – factori atât de necesari dezvoltării.

Doamnelor și domnilor,

Nu de puține ori am constatat că din spatele unor decizii, și nu doar de politică publică, răzbate nevoia unui nivel solid de educație economică și financiară.

Susținem demersurile întreprinse până acum în direcția promovării educației financiare și a dezvoltării de competențe adecvate în materie.

Considerăm că activitatea Rețelei internaționale pentru educație financiară a OCDE merită să aibă un ecou profund și la nivelul inițiativelor și proiectelor naționale.

Contextul economic post-pandemie reclamă creșterea sporită a competitivității economice, dar și a competențelor care prefigurează economia viitorului. De aici poate veni soluția integrării cu succes a României în comunitatea OCDE, sub egida atât de inspirată a responsabilității în politicile publice -”better policies for better lives”.

Vă mulțumesc și vă doresc succes în tot ceea ce întreprindeți!”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *