Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info. Tema 5: Instituții și guvernământ politic - Cosmin Marinescu | Cosmin Marinescu

Tema 5: Instituții și guvernământ politic

Share

A. Suport curs


B. Aplicatii seminar

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

raspuns la : " Tema 5: Instituții și guvernământ politic "

 1. Duta florin alexandru spune:

  1. Consideraţi că există vreo contradicţie între argumentul statului protectiv şi productiv, pe de o parte, şi statul redistributiv, pe de altă parte? În ce ar consta aceasta?
  2. Foarte mulţi oameni nu ştiu să numească parlamentarul care, nominal, îi reprezintă. Această situaţie are drept cauză faptul că: a) oamenii se comportă iraţional uneori; b) acei oameni nu au acces liber la informaţie; c) acei oameni consideră că informarea lor politică este prea costisitoare. Alegeţi şi argumentaţi varianta pe care o consideraţi corectă.
  3. Identifică valoarea de adevăr (Adevărat/Fals) pentru propozițiile 3, 6, 10 de la aplicațiile Temei 5 a cursului de Economie Instituțională (pagina 132).
  (3) În teoria alegerii publice, instituţia constituţiei reflectă o înţelegere între câţiva oameni cu privire la constituirea unui guvern.
  (6) Problema pasagerului clandestin apare atunci când cineva este prins în tren fără bilet.
  (10) În finanţarea proiectelor publice, decidenţii politici utilizează citeriul calculului economic.
  1.
  Argumentul statului protectiv și productiv se referă pe de o parte la menținerea ordinii sociale și a domniei legii (aplicarea legii împotriva furtului, fraudei și a folosirii nelegitime a violenței), iar pe de altă parte se referă la asigurarea bunurilor publice. În principiu, chiar legea și ordinea socială pot fi privite drept bunuri publice, fapt ce creează o interfață între statul productiv și cel protectiv.
  Argumentul statului redistributiv face referire la redistribuirea avuției, fenomen specific oricărei societăți organizate de și prin intermediul statului. Redistribuirea proprietății în societate este inevitabilă în condițiile existenței statului. În esență. Statul protectiv și productiv este în egală măsură și resdistributiv. Finanțarea prin impozitare a bunurilor publice echivalează cu distrubuirea neproporțională a costurilor și beneficiilor, de unde rezultă dimensiunea redistributivă a statului productiv.
  Având în vedere cele enunțate mai sus, se poate spune că există o contradicție între argumentul statului protectiv și productiv, pe de o parte, și statul redistributiv, pe de altă parte. Statul redistributiv se află în contradicție cu argumentul statului protectiv, deoarece protejarea libertății și a proprietății este erodată de realocarea (arbitrară) a drepturilor de proprietate între grupuri de persoane, prin acțiune politică.
  2.
  A, deoarece foarte mulți oameni aleg parlamentarul în funcție de promisiunile făcute de acesta și nu după pregrătirea profesională sau realizările acestuia, alegătorii având un comportament irațional.
  3.
  3 – Fals, Insituția constituției reflectă o înțelegere între oameni privind constituirea unui guvern, în versiunea teoriei economice constituționale a la Buchanan și Tullock.
  6 – Adevărat, Bunurile publice se caracterizează prin faptul că furnizarea acestora unui individ, le face, în același timp, disponibile și altora (non-rivale) și este dificilă restrângerea consumui doar la cei care plătesc (non-exclusive). Astfel, din cauza faptului că serviciul de transport feroviar este public, în cazul în care cineva este prins fără bilet în tren, apare problema pasagerului clandestin, ce constă în tentația de a beneficia fără a plăti, de anumite bunuri publice.
  10 – Fals, Calculul economic este instrumentul indispensabil în stabilirea structurii optime de producție, date fiind alternativele disponibile de utilizare a factorilor de producție. În finanțarea proiectelor publice, decidenții politici utilizează matricea costuri-avantaje, care orientează comportamentul și deciziile acestora.

error: