Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info. Curs microeconomie | Cosmin Marinescu

Curs microeconomie

Pentru aprofundarea modului (micro)economic de gândire, recomand:

De ce costul de oportunitate nu poate fi niciodată zero…

Cine este întreprinzătorul și ce întreprinde acesta

Calculul economic reloaded: “economia” sectorului public

Mitul monopolului natural

Vor fi abordate următoarele subiecte, respectiv teme de eseu:

Principiul “mâinii invizibile” – de la egoism la cooperare socială

Raționalitate și eficiență în știința economică

În ce mod criza COVID va transforma economia?

Proprietatea privată – stimulent esențial în economia de piață

Alocarea resurselor și piața: problema calculului economic

Întreprinzătorul și activitatea antreprenorială

Prețuri și costuri: care pe care influențează?

Implicațiile fixării sau plafonării prețurilor de către guvern

Concurența pe piața carburanților din România

Este monopolul un eșec al pieței?

Pentru întocmirea și redactarea eseului se va ține seama de următoarele condiții:

– dimensiune: 3-5 pagini, Times New Roman, font 12, interspațiere la 1.15 rânduri;

– tratarea punctuală, nedisimulată, a problematicii formulate în titlul eseului;

– referiri în text, eventual în notele de subsol, la lucrările incluse în bibliografie;

– inserarea, în final, a 2-3 paragrafe care să conțină opiniile autorului eseului cu privire la tema aleasă;

– bibliografia să conțină minimum 5 surse iar cel puțin 3 din bibliografia de mai jos.

Bibliografie generală cursuri Microeconomie și Macroeconomie:

ACEMOGLU, Daron, ROBINSON, James – De ce eșuează națiunile, Editura Litera, București; 2019, aici online;

BALCEROWICZ, Leszek – Libertate și dezvoltare, Editura Compania, București, 1998;

BASTIAT, Frédéric – Ce qu’on voit et ce qu’on ne voit pas, Editions Romillat, Paris, 1993, aici online;

BLOCK, Walter – Pledoarii imposibile, Editura Nemira, București, 1998, aici online;

BLOCK, Walter – Reconstrucția Libertății, Libertas Publishing, București, 2008;

FRIEDMAN, Milton – Capitalism și libertate, Editura Enciclopedică, București, 1995;

FRIEDMAN, Milton – Liber să alegi. Un punct de vedere personal, Editura All, București, 1998;

FRIEDMAN, Milton – Why Government Is the Problem, Hoover Institutions Press, 1993, aici online;

GWARTNEY, James; STROUP, Richard; LEE Dwight – Liberalismul economic. O introducere, Editura Humanitas, București, 2008, aici online;

HAYEK, Friedrich A. von – Drumul către servitute, Editura Humanitas, București, 1997, aici online;

HAYEK, Friedrich A. von – Denaționalizarea banilor, Libertas Publishing, București, 2006;

HAZLITT, Henry – Economia într-o lecție, Editura Libertas Publishing, București, 2006, online pe ECOL;

HAZLITT, Henry – The Failure of the “New Economics”. An Analysis of Keynesian Fallacies, D. van Nostrand Company Inc., Princeton, 1959, aici online;

HEILBRONER, Robert – Filosofii lucrurilor pământești, Editura Humanitas, București, 1993;

KEYNES, John Maynard – Teoria folosirii mâinii de lucru, a dobânzii și a banilor, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1976;

MARINESCU, Cosmin (coord.) – Capitalismul. Logica libertății, Editura Humanitas, București, 2013.

MENGER, Carl – Principiile Economiei, Institutul Friedrich von Hayek, 2013;

MILL, J. S. – Despre libertate, Editura Humanitas, 2014, aici online;

MISES, Ludwig von – Human Action, Henry Regnery, 3rd rev. ed., Chicago, 1966, aici online;

MISES, Ludwig von – Politici economice. Gânduri pentru cei de azi și cei de mâine, Edit. Nemira, București, 1998, aici online;

PANĂ, Marius-Cristian – Educație și libertate. Repere instituționale ale dezvoltării, Editura ASE, București, 2011;

POHOAȚĂ, Ion – Capitalismul. Itinerare economice, Editura Polirom, București, 2000;

ROTHBARD, Murray N. – America’s Great Depression, The Ludwig von Mises Institute, 2000, aici online;

ROTHBARD, Murray N. – Ce le-a făcut statul banilor noștri?, Institutul Ludwig von Mises România, București, 2005, aici online;

SAY, Jean-Baptiste – A Treatise on Political Economy, aici online;

SCHUMPETER, Joseph, Poate supraviețui capitalismul? Distrugerea creatoare și viitorul economiei globale, Editura Publica, București, 2011;

SMITH, Adam – Avuția națiunilor. Cercetare asupra naturii și cauzelor sale, Editura Universitas, Chișinău, 1992, aici online;

 
Manuale universitare și culegeri de aplicații:
 

Colectivul Catedrei de Economie și Politici Economice – Economie, ediția a opta, Editura Economică, București, 2009;

Colectivul Catedrei de Economie și Politici Economice – Dicționar de economie, Editura Economică, București, 2003;

Colectivul Catedrei de Economie și Politici Economice – Economie. Aplicații, ediția a șasea, Editura Economică, București, 2009;

HEYNE Paul, BOETTKE, Peter și PRYCHITKO, David – Modul de gândire economic, Ed. Bizkkit, 2011;

HEYNE Paul, BOETTKE, Peter și PRYCHITKO, David – Modul de gândire economic: Teste și aplicații, Ed. Bizkkit, 2012

MANKIW, Gregory – Principles of Economics, Editura Cengage Learning, 2015;

SAMUELSON, Paul și NORDHAUS, William D. Economics, Editura McGraw-Hill, 2005.