Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info. Curs microeconomie - Cosmin Marinescu | Cosmin Marinescu

Curs microeconomie

Share

 Pentru aprofundarea modului (micro)economic de gândire, recomand:

Vor fi abordate următoarele subiecte, respectiv teme de eseu:

 • Principiul “mâinii invizibile” – de la egoism la cooperare socială

 • Proprietatea privată – stimulent esenţial în economia de piaţă

 • Alocarea resurselor şi piaţa: problema calculului economic

 • Întreprinzătorul şi activitatea antreprenorială

 • Preţuri şi costuri: cine influenţează pe cine?

 • Monopolul – eşec al pieţei?

Pentru întocmirea și redactarea eseului se va ţine seama de următoarele condiţii:

 • dimensiune: 2 pagini, Times New Roman, font 12, interspaţiere la 1 rând;

 • tratarea punctuală, nedisimulată, a problematicii formulate în titlul eseului;

 • referiri în text, eventual în notele de subsol, la lucrările incluse în bibliografie;

 • inserarea, în final, a 2-3 paragrafe care să conţină opiniile autorului eseului cu privire la tema aleasă;

 • bibliografia să conţină minimum 5 autori, cel puţin 3 dintre aceştia aflaţi în bibliografia de mai jos.

Bibliografie generală cursuri Microeconomie și Macroeconomie:

 • BALCEROWICZ, Leszek – Libertate şi dezvoltare, Editura Compania, Bucureşti, 1998;

 • BASTIAT, Frédéric – Ce qu’on voit et ce qu’on ne voit pas, Editions Romillat, Paris, 1993, aici online;

 • BLOCK, Walter – Pledoarii imposibile, Editura Nemira, Bucureşti, 1998, aici online;

 • BLOCK, Walter – Reconstrucţia Libertăţii, Libertas Publishing, Bucureşti, 2008;

 • FRIEDMAN, Milton – Capitalism şi libertate, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1995;

 • FRIEDMAN, Milton – Liber să alegi. Un punct de vedere personal, Editura All, Bucureşti, 1998;

 • GLĂVAN, Bogdan – Instituţii monetare comparate, Editura Universitară “Carol Davila”, Bucureşti, 2005;

 • GWARTNEY, James; STROUP, Richard; LEE Dwight – Liberalismul economic. O introducere, Editura Humanitas, Bucureşti, 2008, aici online;

 • HAYEK, Friedrich A. von – Drumul către servitute, Editura Humanitas, Bucureşti, 1997;

 • HAYEK, Friedrich A. von – Denaţionalizarea banilor, Libertas Publishing, Bucureşti, 2006;

 • HAZLITT, Henry – Economia într-o lecţie, Editura Libertas Publishing, Bucureşti, 2006, online pe ECOL;

 • HAZLITT, Henry – The Failure of the “New Economics”. An Analysis of Keynesian Fallacies, D. van Nostrand Company Inc., Princeton, 1959, aici online;

 • HEILBRONER, Robert – Filosofii lucrurilor pământeşti, Editura Humanitas, Bucureşti, 1993;

 • KEYNES, John Maynard – Teoria folosirii mâinii de lucru, a dobânzii şi a banilor, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1976;

 • MARINESCU, Cosmin (coord.) – Capitalismul. Logica libertății, Editura Humanitas, București, 2013.

 • MENGER, Carl – Principiile Economiei, Centrul pentru Economie şi Libertate, 2010;

 • MISES, Ludwig von – Human Action, Henry Regnery, 3rd rev. ed., Chicago, 1966, aici online;

 • MISES, Ludwig von – Politici economice. Gânduri pentru cei de azi şi cei de mâine, Edit. Nemira, Bucureşti, 1998, aici online;

 • PANĂ, Marius-Cristian – Educaţie şi libertate. Repere instituţionale ale dezvoltării, Editura ASE, Bucureşti, 2011;

 • POHOAŢĂ, Ion – Capitalismul. Itinerare economice, Editura Polirom, Bucureşti, 2000;

 • ROTHBARD, Murray N. – America’s Great Depression, The Ludwig von Mises Institute, 2000, aici online;

 • ROTHBARD, Murray N. – Ce le-a făcut statul banilor noştri?, Institutul Ludwig von Mises România, Bucureşti, 2005, aici online;

 • SAY, Jean-Baptiste – A Treatise on Political Economy, aici online;

 • SMITH, Adam – Avuţia naţiunilor. Cercetare asupra naturii şi cauzelor sale, Editura Universitas, Chişinău, 1992, aici online;

  Manuale universitare şi culegeri de aplicaţii:
 • Colectivul Catedrei de Economie şi Politici Economice – Economie, ediţia a opta, Editura Economică, Bucureşti, 2009;

 • Colectivul Catedrei de Economie şi Politici Economice – Dicţionar de economie, Editura Economică, Bucureşti, 2003;

 • Colectivul Catedrei de Economie şi Politici Economice – Economie. Aplicaţii, ediția a șasea, Editura Economică, Bucureşti, 2009;

 • HEYNE Paul, BOETTKE, Peter și PRYCHITKO, David – Modul de gândire economic, Ed. Bizkkit, 2011;

 • HEYNE Paul, BOETTKE, Peter și PRYCHITKO, David – Modul de gândire economic: Teste și aplicații, Ed. Bizkkit, 2012

 • MANKIW, Gregory – Principles of Economics, Editura Cengage Learning, 2015;

 • SAMUELSON, Paul și NORDHAUS, William D. Economics, Editura McGraw-Hill, 2005.


error: