Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info. Lecția 1 – Indicatorii macroeconomici: Produsul Intern Brut (PIB) | Cosmin Marinescu

Lecția 1 – Indicatorii macroeconomici: Produsul Intern Brut (PIB)


– calculul indicatorilor economici agregați: PGB, PNB și PNN, PIB și PIN, VN

– indicatori nominali și reali: deflatorul PIB și indicele prețurilor de consum (IPC)

TEMA 1

Rezolvă aplicațiile de mai jos și postează răspunsurile, cu explicațiile aferente, în rubrica de comentarii, indicând numele și prenumele, seria și grupa. Răspunsurile vor fi evaluate pentru punctajul de seminar.

Termen: joi, 9 martie, ora 21, după care comentariile nu vor mai fi acceptate.

1. Cum poate fi explicată situația în care PIB este mai mare decât PNB?

2. Într-o economie de tip mioritic există cinci agenți economici, ale căror activități constau în producerea, prelucrarea și comercializarea produselor din lână. În acea economie, sunt înregistrate următoarele încasări:

Agenții economici Natura activității Încasări totale
Agentul economic 1 Fermă crescătoare de oi 12 000 lei
Agentul economic 2 Firmă prelucrare lână 20 000 lei
Agentul economic 3 Țesătorie 25 000 lei
Agentul economic 4 Întreprindere de confecții 35 000 lei
Agentul economic 5 Vânzător cu amănuntul 49 000 lei

Calculați produsul global brut (PGB) și produsul intern brut (PIB).

3. Calculați valoarea investițiilor dacă ponderea consumului în PIB-ul nominal este de 60%, cea a cheltuielilor guvernamentale este de 10%, cea a exportului net este de 10%, PIB-ul real (exprimat în prețurile unui an de bază) are valoarea de 800 miliarde lei, iar deflatorul PIB este de 115%.

4. Dacă PNB la prețurile pieței este 800 miliarde euro, impozitele indirecte sunt 100 miliarde, subvențiile 140, contribuția netă a străinătății este -8 miliarde, amortizarea capitalului este 40 miliarde euro, să se calculeze PIB la prețurile factorilor și VN.

5. Datele macroeconomie ale României arată faptul că PIB nominal în anul 2020 a avut valoarea de 1066,78 miliarde lei, iar în anul 2021 a înregistrat valoarea de 1187,40 miliarde lei. Luând în considerare faptul că deflatorul PIB a fost de 105,2% în 2021, determinați rata de creștere economică (dinamica PIB real) pentru 2021.

6. La nivelul unei economii, balanța comercială este echilibrată, iar ponderea investiției brute în PIB este egală cu cea a cheltuielilor guvernamentale. Calculați produsul național brut dacă soldul veniturilor cu străinătatea este de 5 miliarde lei și cheltuielile guvernamentale au valoarea de 40 miliarde lei și reprezintă 20% din PIB.

7. Formulează un exemplu explicativ pentru identitatea macroeconomică producție – venit și corelează raționamentul economic cu legea lui Say.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *