Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info. Lecția 4 - Moneda și sistemul monetar - Cosmin Marinescu | Cosmin Marinescu

Lecția 4 – Moneda și sistemul monetar

Share

– semnificația monedei în economie: cererea de bani, oferta de bani și prețul banilor

– funcționarea sistemului monetar contemporan: rolul băncilor și politica monetară
TEMA 4

Rezolvă aplicațiile de mai jos și postează rezolvările în rubrica de comentarii, cu argumentarea tuturor răspunsurilor, indicând numele și prenumele, seria și grupa. Răspunsurile vor fi luate în considerare pentru punctajul de seminar.

Termen: luni, 8 mai, ora 21, moment după care comentariile nu vor mai fi acceptate.

1. Explică sintetic de ce au apărut banii și care este principala implicație economică a existenței monedei, oferind și exemple în acest sens.

2. O scădere a ofertei de bani, în condiții caeteris paribus, va avea ca efect: a) scăderea prețurilor bunurilor și creșterea prețului banilor; b) creșterea prețului banilor și a cantității de monedă pe piață; c) scăderea prețurilor bunurilor și creșterea masei monetare; d) scăderea prețurilor bunurilor și creșterea PIB; e) nici una dintre cele de mai sus.

3. În perioada T0– Tputerea de cumpărare a banilor se reduce cu 20% iar viteza de circulație a banilor crește de 2 ori. Volumul bunurilor economice crește cu 100% iar ponderea bunurilor destinate autoconsumului este 25%. În aceste condiții, masa monetară: a) scade cu 20%; b) scade cu 50%; c) crește cu 100%; d) crește cu 25%; e) rămâne neschimbată.

4. Într-un sistem bancar în care cota rezervelor obligatorii este 25%, multiplicatorul monedei scripturale este: a) 0; b) 1; c) 25; d) 4; e) 2,5.

5. Băncile comerciale au capacitatea de a crea monedă: a) tipărind numerar; b) acordând credite; c) schimbând numerarul din casierie în rezerve la banca centrală; d) cumpărând titluri guvernamentale; e) acceptând depozite.

6. În sistemul bancar se creează un nou depozit de 2.000 miliarde lei, creditele acordate pe această bază fiind de 1.800 miliarde lei. Prin procesul de multiplicare a banilor de cont, masa monetară sporește cu: a) 2.000 mld. lei; b) 3.800 mld. lei; c) 18.000 mld. lei; d) 36.000 mld. lei; e) 40.000 mld. lei.

7. Potrivit teoriei cantitative a banilor în variantă dinamică, modificarea masei monetare atrage modificarea: a) pe termen scurt, în relație directă, atât a prețurilor cât și a producției totale; b) pe termen lung, numai a producției totale; c) pe termen scurt, în relație directă, numai a prețurilor; d) pe termen lung, în relație invers proporțională, numai a prețurilor; e) pe termen scurt, în relație direct proporțională, a producției totale.

8. Masa monetară reprezintă la un moment dat 10.000 mld. u.m. Numerarul reprezintă 40% din mărimea masei monetare. Care dintre următoarele consecințe este posibilă în cazul constituirii unor depozite bancare de 1.000 mld. u.m.: a) masa monetară crește cu 1.000 u.m.; b) masa monetară scade cu 1.000 u.m.; c) numerarul crește cu 10%; d) ponderea depozitului în numerarul disponibil este de 25%; e) numerarul scade cu 25%.

9. Nu este instrument al politicii monetare: a) cota rezervelor obligatorii ale băncilor comerciale; b) cumpărările de titluri guvernamentale de către banca centrală; c) vânzările de titluri guvernamentale de către banca centrală; d) consumul guvernamental de bunuri și servicii; e) rata dobânzii la depozitele băncilor comerciale la banca centrală.

10. În perioada noiembrie 2021 – ianuarie 2023, BNR a majorat rata dobânzii de politică monetară de la 1,75% la 7%. Consultă câteva articole din presa economică și indică principala motivație, dar și principala implicație a creșterii ratei dobânzii de referință.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *