Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info. Macroeconomie ONLINE - Cosmin Marinescu | Cosmin Marinescu

Macroeconomie ONLINE

Share

Lectia 1 – Indicatori macroeconomici: Produsul Intern Brut (PIB)


– calculul indicatorilor economici agregați: PGB, PNB și PNN, PIB și PIN, VN

– indicatori nominali și reali: deflatorul PIB și indicele prețurilor de consum (IPC)

 

Lectia 2 – Modelul lui Keynes: venit, consum, economii, investiții


– importanța cererii agregate în macroeconomie: venit, consum și investiții

– limitele modelului economic keynesist: efectul de evicțiune și paradoxul economisirii

 

Lecția 3 – Piața muncii și șomajul


– ocuparea forței de muncă: cererea și oferta de muncă la nivel individual și agregat

– semnficația șomajului și determinări cantitative aferentei pieței muncii

Lecția 4 – Moneda și sistemul monetar


– semnificația monedei în economie: cererea de bani, oferta de bani și prețul banilor

– funcționarea sistemului monetar contemporan: rolul băncilor și politica monetară

Lecția 5 – Inflația și ciclurile economice


– cauzele și consecințele inflației: reducerea puterii de cumpărare a banilor

– evoluția ciclică a economiei: problema crizelor economice și recesiunea

Lecția 6 – Economia deschisă: balanța de plăți externe


– fluxurile economice externe și semnificația balanței de plăți externe

– balanța comercială și cursul de schimb valutar

error: