Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info. Microeconomie ONLINE | Cosmin Marinescu

Microeconomie ONLINE

Lecția 1 – Modul economic de gândire


– însușirea principiilor economice; discuții bazate pe exemple

– explicarea comportamentului uman ca mod economic de gândire

Lecția 2 – Costul de oportunitate și frontiera posibilităților de producție


– raritate și alegere: logica economică a costului de oportunitate

– producție și eficiență: instrumentul frontierei posibilităților de producție (FPP)

Lecția 3 – Utilitatea economică și alegerea consumatorului


– teoria utilității economice și înțelegerea legii utilității marginale

– alegerea consumatorului ca proces de optimizare (suport matematic si grafic)

Lecția 4 – Productivitatea, costurile și profitul


– explicarea producției: productivitate marginală și productivitate medie

– costurile și profitul – reprezentări grafice și rezolvarea de aplicații

Lecția 5 – Piața: cererea, oferta și formarea prețului


– legile economice ale cererii și ofertei: formarea prețului pieței

– elasticitatea cererii și a ofertei; implicațiile prețurilor administrate

Lecția 6 – Concurența: piața cu concurență perfectă vs. piața reală


– de la modelul pieței cu concurență perfectă la piața reală

– oligopolul și monopolul ca structuri de piață specifice